جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۸

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۸

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

فیلسوفان مسیحی و چپگرایان

مورخین مارکسیست در باره توماس فون آکین می نویسند که او به مبارزه علیه همه ایده های ماتریالیستی پرداخت و تقاضای جدایی دین از دانش توسط او فقط یک حیله موذیانه بود. او مدافع استثمار و نابرابری بود، و این دو را خواسته خدا می دانست. وی می گفت که حاکمان باید واسال و مطیع کلیسا باشند و مالیات بدهند.

 

توماس، فیلسوف و نویسنده، روحانی مسیحی و اشرافزاده ایتالیایی، یکی از کلاسیکهای فلسفه و الاهیات مسیحی، خالق ایده آلیستی ترین سیستم اسکولاستیک فلسفه مدرسین در اواخر سده های میانه بود.

او کوشید تا به نفع کلیسای کاتولیک در مناطق تحت اشغال اعراب و اسلام در اروپا از دانش و فلسفه عربی استفاده کند. غالب دانشگاه ها و پایتختهای اروپایی آن زمان مانند پاریس و رم از او رسما دعوت نمودند تا جلو رشد تفسیرهای اسلامی ارسطو توسط ابن رشد و ابوعلی سینا و میمندی را بگیرد.

توماس کوشید تا با تفسیرهایی از ارسطو قطبی مخالف در برابر تفسیرهای ابن رشد از ارسطو عرضه کند. وی در رابطه با شناخت جهان از نظر اتم گرایی ابن سینا نیز در محافل روشنفکری آن زمان در غرب فاصله گرفت و کوشید تا از نظرات ارسطو و افلاتون و آگوستین و نوافلاطونیان، سنتز و سیستمی فکری در مقابل فلسفه های اسلامی و عربی بسازد و می گفت که فلسفه باید به خدمت علم الاهیات در آید. معلم مشهور او در قرن ۱۳ میلادی آلبرت ماگنو، روحانی و متفکر آلمانی بود.

مورخین مارکسیست در باره توماس فون آکین می نویسند که او به مبارزه علیه همه ایده های ماتریالیستی پرداخت و تقاضای جدایی دین از دانش توسط او فقط یک حیله موذیانه بود. او مدافع استثمار و نابرابری بود، و این دو را خواسته خدا می دانست. وی می گفت که حاکمان باید واسال و مطیع کلیسا باشند و مالیات بدهند.

توماس چند سالی روحانی دربار اوربان، پاپ ششم بود. وی می گفت که یک روحانی، فیلسوف نیز باید باشد. هدف توماس تشکیل یک فلسفه مذهبی واحد در پایان سده های میانه بود. در نظر او تقدم ایمان بر عقل مقدمه الاهیات بر فلسفه است و ضرورت فلسفه در آنجاست که از عقیده دینی حمایت کند.

در یک کاریکاتور از آن دوره در حالی که توماس همچون غول عظیمی روی منبری در حال سخنرانی است، ابن رشد چون یک کودک فسقلی در پای منبر او به صورت درازکش ترسیم شده است.

گرچه توماس مبلغ عرفان و خودداری از لذتهای این جهانی بود، ولی به سبب ازدیاد وزن و پر خوری پیش از ۵۰ سالگی بسوی خدا بازگشت.

در طول ۲۵ سال کار فکری از او آثار بیشماری بجا مانده اند. توماس هوادار و مبلغ نظام سلطنتی بود که مخلص پاپ نیز باشد. وی می گفت که آزادی انسان یعنی آزادی اعلان عشق و خدمت او به خدا. در نظر توماس جامعه و دولت و قانون مقوله هایی طبیعی اند. او همچون ارسطو می گفت که چون انسان موجودی اجتماعی است پس نیاز به یک فرم دولت دارد و چون انسان سرشار از حرص برای لذت و تمایلات خودسرانه است باید دولتی حاکم باشد تا جلو فردگرایی درنده او را بگیرد.

توماس همچون ارسطو می گفت که دولت باید محافظ قانون و اخلاق در جامعه باشد. بعدها توماس گرایی در سال ۱۸۷۹ فلسفه رسمی کلیسای کاتولیک در اروپا گردید. سیستم فکری توماس آکین امروزه پایه فلسفه و الاهیات کلیسای کاتولیک شده است.

توماس با کمک نظرات ارسطو یکی از استادان مهم فلسفه اسکولاستیک (مدرسی گرایی) بود و برای ساختن عقاید مسیحی او به ترکیب فلسفه های افلاتون و ارسطو و آگوستین پرداخت. از طریق او سنتز شناخت فلسفی و شناخت مذهبی به اوج خود رسیدند.

توماس گرایی ارسطویی وی در مقابل آگوستین گرایی افلاتونی در سده های میانه سنگ بنای مهمی برای رشته خداشناسی مسیحی و فلسفه مذهبی شد. هدف توماس این بود که فیزیک ارسطویی را با الاهیات آگوستینی تطبیق دهد.

توماس می نویسد که تمام اشیاء از ماده و فرم تشکیل شده اند و خدا تضاد فرم با ماده نیست بلکه یک فرم مطلق است و ماهیت اشیاء را باید از فرم اشیاء جدا نمود و انسان محصول فرم و ماده است و ماهیت او در مقابل ظاهرش قرار دارد. توماس گاهی همچون ارسطو می گفت که هر روحی فرم مطلق است یعنی بدون ماده. وی به رد دوئالیسم جسم و روح پرداخت. ارسطو خواهان یک وحدت میان آنان بود. در نظر توماس فرم دادن به یک ماده به معنی واقعیت دادن به هستی آن است. فرم انسان روح او است و جسم او از ماده می باشد.

توماس بجای دوئالیسم پیشین یعنی فرم و ماده دوئالیسم ماهیت هستی را مطرح کرد. وی می گفت که تنها هدف انسان در زندگی یافتن حقیقت است و هدف و منظور هستی معرفی خدا است. خدا برای تنها هدفش حاضر به هر کاری می باشد. روح ابدی است چون تواناییهای فکری مستقل از جسم را در خود حل می کند و هدف هستی انسان آن است که به خدا نزدیک شود.

این هدف فقط در آن دنیا ممکن است چون روح انسان در آنجا از محدودیتهای جسمی وی استقلال می یابد. توماس خلاف ارسطو می گفت که جهان ازلی نیست بلکه از طرف خدا خلق شده و روح نیز فناپذیر نیست بلکه ابدی می باشد. در فلسفه توماس خدا مهم است و نه انسان، چون خدا در تمام واقعیات وجود و حضور دارد.

توماس در دانشگاه در رشته های منطق و فلسفه طبیعی تحصیل کرده بود. با وجود جانبداری او از عقلگرایی، وی مرزهای عقل را محدود می دید و نیاز به ایده آلیسم را غیرقابل اجتناب می دانست. در نظر توماس حقیقت الاهی- ایمانی با حقیقت عقلی تضادی ندارد. او می گفت که عقل ابزار درستی برای شناخت حقیقت در ماورای جهان طبیعی نیست. در مرکز تفکرات توماس هستی رابطه دانش با عقیده می باشد و عقل مستقل از ایمان قادر است بخشی از هستی را بشناسد.

توماس نظم جهان را نشانه وجود خدا می دانست. فلسفه حقوق او روی دو اصل حقوق طبیعی و قانون طبیعت متکی است. در نظر او ایمان مسیحی می تواند روی عقل متکی باشد چون قانون طبیعت در اصل خردگرایی می باشد و قانون طبیعت قانونی ابدی است. نظر او در باره حق طبیعی که ساخته انسان نیست تا امروز روی عقاید روشنگری مانند ارزش انسان و حقوق انسانی بوده است.

در نظر توماس مهمترین موضوع فلسفه متافیزیک است چون از آن طریق می توان خدا و روح و شناخت را توضیح داد و چون حقیقت ایمانی کاملتر از حقیقت عقلی است پس عقیده نیاز به مقدمات شناخت طبیعی دارد و گرچه فلسفه نمی تواند به اثبات حقایق ماوراء طبیعی بپردازد، ولی می تواند به رد دلایل مخالف همت گمارد.

در جهان غیر از روح دو نوع حقیقت فلسفی و الهی ابدی نیز وجود دارند. فلسفه اخلاق توماس ترکیبی است از اخلاق ارسطویی و رواقی و ایده های کتاب انجیل و درسهای پدران مقدس آن زمان. در نظر او اخلاق مانند طبیعت به قانون طبیعی وابسته است.

توماس به ۴ تقوای غیرمذهبی یونانی یعنی دانایی و شجاعت و اعتدال و عدالت باور داشت و بعدا ۳ تقوای مذهبی ایمان و عشق و امید را نیز به آن اضافه نمود. او خلاف تن ستیزی کلیسا به حمایت از طبیعت و جسم انسان پرداخت.

بعدها زبان لاتین از طریق او چند قرن زبان رایج هنری و علمی در محافل اروپایی شد. فلسفه توماس حتی امروزه در خدمت کلیسا و آموزشگاه هایش می باشد. از جمله آثار او “ماهیت هستی”، “حاکمیت خدا”، “صواب گدایی عارفان”، “راهنمایی برای فرستادگان مبلغ مسیحی در برخورد با هواداران اسلام و یهود”، “علیه گمراهیهای یونانی گرایی”، “تفسیر آثار ارسطو”، “مجموعه بحثهای الاهیات”، “سرودهای مذهبی” و “در باره حقیقت” هستند.

توماس در کتاب “در باره اتحاد روشنکری و علیه ابن رشدگرایی” به محکومیت هواداران ابن رشد در زبان لاتین می پردازد. یکی از مهمترین بحشهای کتاب “مجموعه الاهیات” او بخش ۵ دلیل برای وجود خداست. این کتاب قرنها اساس الاهیات و فلسفه اسکولاستیک مدرسی در اروپای قرون وسطا بود. کتاب “مجموعه ضدکفار” او راه هایی برای میسیونارهای مذهبی ضداسلام و ضدعرب است . کتاب “تفسیرهای ارسطویی” او در باره علوم منطق و متافیزیک و فیزیک و اخلاق ارسطویی می باشد.

تاریخ انتشار : ۲ خرداد, ۱۳۹۲ ۱۱:۵۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»