یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۲

ما با هم می توانیم!

ما به زودی، با گزینش هیت موسس، اساسنامۀ موقّتِ بنياد را تدوين و منتشر می کنيم و به استقبال هم ميهنان آزاده ای خواهيم رفت که به ندای ما پاسخ مثبت دهند تا عضو گيری بر مبنای اساسنامه موقّت آغاز گردد.

پیشنهاد «چه باید کرد؟» (۱) که با انگیزه آغاز گفتگوئی برای تشکیل یک بنیاد جمهوریخواهیِ دمکرات و ائتلافی در جمع جمهوریخواهان مقیم خارج کشور ارائه شد، مشوّق افراد و گروه هائی در آمریکا و اروپا شده است که علاقمند به بحث و بررسی در باره امکان عملی کردن آن هستند. ما معتقدیم که زمینه سازی برای حرکت بسوی اٌئتلاف فراگیر جمهوریخواهان نیاز به تاٌسیس بنیادی برای برقراری پیوند با همدیگر و ارتباط میان خود و شهروندان ایران دارد. برقرارکردن ارتباط از بستر ایجاد فرصت های هماندیشی، سمینارها، اندیشکده ها و رسانەهای گوناگون به ویژه یک ایستگاه تلویزیون جمهوریخواه در خارج از کشور می گذرد که تاٌکید برنامه های آن ها بر روی رشد بینش و رفتار ائتلافی و ترویج فرهنگ حقوق بشری و رفتار مدارا جویانه و لذا محملی برای تفاهم و همکاری جمهوریخواهان باشد. 

بیش از یک قرن است که عناصر و گروهای خواهان آزادی، عدالت اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و تجدّد فرهنگی در صحنه سیاسی ایران حضور داشته اند، ولی فعّالیتهای آنان چنان پراکنده بوده که از مستبدّین شکست خورده اند. ما بر این باوریم که کارآیی تقابل با استبداد و مطلق اندیشی در ایران نیازی مبرم به گسترش بینش و رفتار ائتلافی در جمع جمهوریخواهانی دارد که به حقوق بشر، حکومت قانون، دمکراسی مبتنی بر برابری، آزادی، همبستگی، صلح، حفظ محیط زیست، تعامل سازنده و صلح آمیز با جهان، جدایی دین از حکومت، تعلق ایران به همه ایرانیان، همبستگی ملی از جمله در دفاع از آب، خاک، فضا و مرز های کشور و احترام به بینشها و اولویّتهای رقبای پیرو دمکراسی و نهایتأ پیکار خشونت پرهیز با جمهوری اسلامی، متعهّد باشند. تاسیس بنیادی با مشارکت فعال همه ایرانیان جمهوریخواه دموکرات وسکولار در خارج از کشور، می تواند در خدمت تحقق این ارزش ها قرار بگیرد.
مهمترین هدفِ ایجادِ این بنیاد فراهم آوردنِ سکّو یا تریبونی مشترک برای جمهوریخوهان علاقمند به ائتلاف است. کوششی در این سوی است که آن ها، بویژه زنان و جوانان، بتوانند با بهره بردن از این ابزار، در عین تاکید بر ارزشهای مشترک جمهوریخواهیِ نامبرده در بالا، در برخورد با مسائل و چالشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اولویّتهای گوناگون خود را در معرض داوری مخاطبین قرار دهند. لذا یکی از مباحث مورد نظر در بنیاد و سکّوهای رسانه ای و تلویزیونی اش پیرامون این سوآل خواهد گشت که چگونه می توان با انعطاف و سازش از مواضع حدّاکثری چشم پوشیده به توافقهائی دست یافت که ائتلاف را ممکن و برخوردار از اعتماد متقابل و واقعگرائی کند.
در چهار دهۀ گذشته فعّالیّتها و تحلیلهای ضد استبدادِ ولایت فقیه در خارج کشور بیشتر جنبه سلبی داشته تا ایجابی، بدین معنی که تاٌکید روی افشای ناکارآمدی، ستمگری، فجایع و فساد رژیم بوده و کمتر به آنچه می خواهیم و چگونگی رسیدن به آن توجّه شده است. هدف بنیاد پیشنهادیِ ما گسترش بحث و تحلیلِ ایجابی است، یعنی تاٌکید روی آنچه میخواهیم و چگونه می توانیم بخت و امید دستیابی به آن را تقویت کنیم. اگر امید و اعتماد کافی برای آغاز کار بوجود آید، جمع آوری منابع مالی لازم برای هزینه های آن نیز آسان تر خواهد بود.
استقلال عمل این بنیاد ملّی دریافت کمک مادّی از هر دولتی را نفی می کند.

ما امیدواریم که تاٌسیس بنیادی با شرکت ایرانیان جمهوریخواهِ دمکرات بتواند پشتوانه مالی لازم برای فعّالیّت های موٌثر گفتمان سازی و رسانه ای، بویژه صدا و سیمای جمهوریخواهان را تاٌمین و تداوم فعالیت آنرا تضمین کند. چنین بنیادی که تحت نظر هیٌت امنای منتخب اعضای بنیاد و با مدیریّت حرفه ای مطابق استانداردهای حقوقی رایج در کشوری که بنیاد ثبت رسمی می شود، اداره می گردد. این مهم باگرد آوری حق عضویّت و کمکهای بزرگ و کوچک ایرانیانی که دل در گرو آزادی و آبادی میهن دارند، زمینه ساز تحقّق آرزوی دیرینه آزادیخواهان خارج از کشور در داشتن صدا و سیمای مستقل، دمکراتیک و مردمی خواهد بود. ما امضا کنندگان این فراخوان، با وقوف به اهمّیّت همبستگی مبتنی بر اعتماد و پیکار مشترک در راه عبور خشونت پرهیزِمیهن از بحران موجود و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، امیدواریم که شایسته اعتماد هم میهنان قرار بگیریم.
ما به زودی، با گزینش هیت موسس، اساسنامۀ موقّتِ بنیاد را تدوین و منتشر میکنیم و به استقبال هم میهنان آزاده ای خواهیم رفت که به ندای ما پاسخ مثبت دهند تا عضو گیری بر مبنای اساسنامه موقّت آغاز گردد.
گفتن ندارد که برپایی نهادی دموکراتیک و جمهوریخواه چالش مبارزین داخل کشور است، اما ولایت فقیه این امکان را به آنها نمی‌دهد. ما همچون مبارزین داخل کشور خواهان گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دمکرات و لائیک هستیم. فعالین خارج کشور می‌توانند با نهادینه کردن نمادی از ائتلاف مورد نظر، یاری ‌رسان هممیهنانی باشند که حتی در زندان‌های ظلمتکده ‌ جمهوری اسلامی از آزادی‌های مدنی و حقوق بشر وتبلیغ و ترویج گفتمان جمهوری دمکراتیک دفاع می‌کنند. ارزش جوهریِ موفقیّت چنین بنیاد پیشنهادی این خواهد بود که ائتلاف میان حمهوریخواهان امکان پذیر است. برای ما ایرانیان که از تجربه زیستن در دمکراسی محروم بوده ایم، قابل فهم است که تلاش برای ایجاد یک بنیاد دمکراتیک حتی وقتی از آزادی و امنیت برخورداریم با چالش‌های سیاسی، اعتقادی و رفتاری روبرو است. تعهد به دموکراسی وقتی اصالت پیدا می‌کند که در رفتار و کردارمان تبلور داشته باشد. به‌راستی اگر ایرانیان متعهد، مطلع و با تجربه مقیم خارج کشور توانائی یا اراده حرکت در این مسیر را نداشته باشند، چگونه می‌توان انتظار داشت که در درون کشوربا حضوراختناق و سرکوب دمکراسی خواهان جمهورایخواه گردهم آیند و سرزمین مادری و میهن مشترک ما از استبداد ریشه‌دار تاریخی رهائی یابد؟ تاٌسیس بنیاد و رسانه جمهوری گامی است به سوی غلبه بر پراکندگی، نهادینه کردن فرهنک مدارا، همبستگی و نماد این اراده که: ما با هم می توانیم!

دوستانی که مایل به پر کردن پرسشنامه هستید، لطفا توجه داشته باشید:

الف) پاسخ به دو سوال اول و دوم اجباری است و بدون پاسخ به آنها، سیستم اجازه پاسخ به سوالات دیگر را نخواهد داد
ب) در پاسخ به سوال اول لطفا نام، نام خانوادگی و آدرس میل یا شماره تلفن خود را حتما قید کنید.
ج) به رغم درج نام، پاسخ شما به بقیه سوالات مخفی است و برای هیچ کس قابل رویت نیست. 
د) ما تهیه کنندگان و بررسی کنندگان پاسخ های این پرسشنامه (منصور فرهنگ، بهروز بیات، کوروش پارسا و احمد پورمندی) تضمین می دهیم که از اطلاعات شخصی مندرج در پرسشنامه جز برای تماس با شما در چهارچوب پرسشنامه، هیچ استفاده دیگری صورت نمی دهیم و این اطلاعات تحت هیچ عنوانی، بدون رضایت کتبی شما، در اختیار هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ثالثی قرار نمی گیرد .

د‌وستان، تا بحال هشتاد و هفت نفر  این پرسشنامه را پر‌کرده اند، آخرین مهلت زمانی ۱۵ ژانویه است، امیدوارم که دوسنانی که مردد هستند، به محتوی پرسشنامه نکاه کنند، شاید نظرشان عوض بشه و‌ مشارکت کنند، مشارکت به معنای عضویت نیست. 

با کلیک‌کردن روی این لینک می توانید متن اولیه و توضیحی  را ببینید و بعد با کلیک بعدی میتوانید پرسشنامه را پر کنید:

تاریخ انتشار : ۲۲ دی, ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

به طور کل این استنباط در جامعه شکل گرفته که حاکمیت در ایران  بخش های عمده مردم و جامعه مدنی را در سرنوشت خود مشارکت نمی دهد. تعامل دو- طرفه بین حاکمیت و مردم، دچار  مشکلاتی است. اگر فرصت برای مشارکت مردمی ایجاد نشود، طبیعتا احساس تعلق از بین رفته و باعث سرخوردگی وسیع ، بیگانگی، حتی ضدیت با حاکمیت در بعضی اقشار جامعه می شود.

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

پرویزثابتی همان «مقام امنیتی» معروف رژیم سابق و از مسئولان اصلی ساواک و همه کاره اداره سوم، پس از چندین دهه خود را آفتابی کرده و به روی صحنه آمده است و با وقاحت بی مانندی منکر هرگونه شکنجه شده و مدعی است که رؤسای ساواک زدن حتی یک سیلی به گوش افراد دستگیر شده و تحت بازجوئی را ممنوع اعلام کرده بودند …

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

روز دوم کنگره یعنی شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۷ آبان ۱۴۰۲)، با خانم یولیا ویدمن مسئول بخش سیاست بین‌الملل حزب چپ آلمان دیداری صورت گرفت. فت‌وگو با آرزوی موفقیت برای کنگرۀ حزب چپ آلمان از سوی هیئت نمایندگی سازمان و آرزوی موفقیت برای سازمان از سوی خانم یولیا ویدمن و تأکید بر ادامهٔ هم‌کاری نزدیک میان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب چپ آلمان به پایان رسید.

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول، روز چهارشنبه، یازده مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰)، توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب و از ۱ اوت ۲۰۱۴ توسط امضا کنندگان لازم الاجرا است. … هدف این کنوانسیون تقویت برابری بین زن و مرد و حق زنان برای داشتن زندگی عاری از خشونت است.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فاجعه غزه و ظهور نئوفاشیسم ایرانی…

جنبش دادخواهی و ضرورت تلاش برای محاکمه «مقام امنیتی» در یک دادگاه بین‌المللی

گزارش شرکت هیئت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در کنگرهٔ حزب چپ آلمان

کنوانسیون استانبول، حمایت از زنان در برابر خشونت

هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا و طراح «جنگ و صلح» درگذشت!

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز