چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۶

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۰:۰۶

محدودتر و ناکافی تر

در جامعەای کە نیروهای سیاسی نتوانند در حاکمیت حضور داشتەباشند و یا اینکە شاهد تاثیرات معین خود بر رفتار سیاسی و روزانە آن باشند، بیشتر و بیشتر بە تئوری های کلان تغییر روی آوردە خواهدشد.

فیض اللە عرب سرخی، فعال اصلاح طلب در مصاحبەای با ایلنا می گوید کە اصلاح طلبان از چرخە اداری هم مانند عرصە سیاسی کشور حذف شدەاند.

بە این ترتیب اصلاح طلبان عملا از کل ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی حذف شدە و بە درون جامعە پرتاب شدەاند. جناح حاکم نە تنها در عرصە فکری ـ سیاسی کە راستای حرکت نظام را تعیین می کند، اصلاح طلبان را بە کناری نهادەاست بلکە در زمینە اجراء و پیشبرد عملی کارها نیز آنها را کاملا از دایرە حاکمیت خارج کردەاند.

همە می دانیم کە اصلاح طلبی جریانیست نە تنها منعطف بە جامعە بلکە منعطف بە قدرت سیاسی هم. یعنی اینکە تنها حضور در جامعە برای آنها مهم نیست، بلکە باید در قدرت سیاسی نیز حضور داشتەباشند تا بتوانند تغییرات و تحولات مورد نظر خود را بە پیش ببرند. حتی آن بخش از اصلاح طلبان هم کە فعلا بە این هدف نرسیدەاند، آن را مد نظر داشتە و برای تحقق آن تلاش می کنند. اصلاح طلبی نظامیست فکری با ریشە (یا تمایل بە حضور) در اجتماع و نهادهای قدرت.

آنچە در جمهوری اسلامی رخ دادەاست این است کە اصلاح طلبان بعد از سالها فراز و نشیب و حوادث غیرمترقبە سیاسی در حیات سیاسی کشور، نە تنها موفق بە تثبیت و تقویت حضور خود در حاکمیت نشدند، بلکە بتدریج از دایرە قدرت سیاسی حذف شدند و کاملا در بیرون از آن قرار گرفتند. سیر نزولی ای کە در مقابل چشمان ناباور آنها روی دارد و بە یکی از خصایص روند رویدادها تبدیل شد. حال با وجود چنین پدیدەای، آیندە آنان را چگونە می توان پیش بینی کرد؟

می توان پیش بینی کرد کە نظام حاکم، همانگونە کە حضور آنان در حاکمیت را از بین برد، در فکر حذف آنان از صحنە جامعە، همانند اپوزیسیون باشد. وسائل متحقق کردن این کار هم چە از لحاظ نظری و چە از لحاظ عملی مهیا هستند. زدن مهر لیبرالیسم و ستون پنجم دشمن بر آنها، بە موازات تحکیم قدرت تمامیت خواهان شرایط را برای برخورد سخت تر آمادە می کند.

اما علیرغم میل حاکمان، بویژە تندروها، چنین امری، در وجوە برخوردی کە با اپوزیسیون شد، شدنی نیست. اصلاح طلبان بعلت تاریخ مشترک با نظام حاکم و وجود انواع و اقسام پیوندهای فکری، سیاسی، فرهنگی، محفلی و خونی بە آسانی قابل حذف نیستند، بنابراین آنان آنچنانکە عرب سرخی می گوید “… چه به صورت فردی در فضای مجازی و چه به شکل تشکل‌ها و گروهی در قالب جبهه اصلاحات و احزاب، به فعالیت خود ادامه می‌دهند. منتهی برای انجام این فعالیت‌ها، میدان عمل بسیار محدود و ناکافی در اختیار دارند.” میدان عملی کە با گذشت هر روز محدودتر و ناکافی تر خواهدشد.

بی گمان چنین وضعیتی منجر بە کوچکتر شدن آنان و در همان حال رادیکال تر شدن آنها خواهد شد. در جامعەای کە نیروهای سیاسی نتوانند در حاکمیت حضور داشتەباشند و یا اینکە شاهد تاثیرات معین خود بر رفتار سیاسی و روزانە آن باشند، بیشتر و بیشتر بە تئوری های کلان تغییر روی آوردە خواهدشد.

البتە الزاما این بە معنای رادیکال تر شدن جامعە نخواهدبود، اما همە می دانیم کە آنگاە نیروهای نخبە جامعە بیشتر بە مسیر رادیکالیسم تمایل پیدا می کنند، امکان  و احتمال سربرآوردن چنین پدیدەای در جامعە افزون تر می شود. امری کە با هیچ سرکوب و ابزار خشنی نمی توان از سربرآوردن آن جلوگیری کرد.

تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن, ۱۴۰۰ ۳:۱۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

براساس تخمین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در سوم نوامبر، ۵۰ هزار زن باردار در غزه در پناهگاه‌ها زندگی می‌کنند و پیش بینی میشود روزانه بیش از ۱۶۰ نفر از آن‌ها زایمان کنند. این پناهگاه‌ها در برابر بمباران‌ها مقاوم نبوده و فضای کافی برای جا دادن به ۵۰ هزار آواره را  ندارند.

وداع با اسلحه

آفتاب کم رمق پاییزی غروب کرده… از میانِ سوی کم‌ چراغ‌برق کوچه، سایه‌ای خودش را می‌خیزاند… صدای موسیقی‌اش، مرا به گذشته‌های دور می‌برد و ‌آهنگی حزین، فضای تاریک را فرا می‌گیرد.

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

مقولاتی مانند اشتغال، دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه‌های اجتماعی، بیمه بازنشستگی، کیفیت زندگی، امکانات پزشکی، تورم، حقوق کودکان، حقوق زنان، آزادی و حق شهروندی، در نزد مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین جایی ندارند. به همه این دلایل، جمهوری اسلامی ایران یکی از هارترین و وحشی‌ترین حکومت‌های سرمایه‌داری جهان است…..

به بهانه شانزده روز نارنجی

بگذار با هم به جنگ ستم و نابرابری و نا عدالتی برویم. دستت را به من بده! بگذار برای فردا و آینده دنیای بهتری بسازیم. بگذار همصدا خشممان را فریاد کنیم. با من و در کنار من باش!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

خشونت مضاعف علیه زنان و کودکان در جنگ غزه

وداع با اسلحه

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

به بهانه شانزده روز نارنجی