چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۴

چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۴۴

مشخصات حکومت- قانون
اگر قوانین را تنها وسیله‌ای برای برقراری نظم در جامعه فرض کنیم،حاكمیت قانون به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهد. در این روی‌کرد قانون تنظیم‌کنندۀ روابط حاکمیت و شهروندان...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مناف عماری
نویسنده: مناف عماری
تایتانیک
چیستی و سرشت فلسفی قصه‌ی تایتانیک امری فراتر از عاشقانه‌های آن است. جوهره‌ی فلسفی فیلم‌نامه، داستانِ شکستِ پنداره‌ی لگام زدن بر انگاره‌های فردی‌ست ...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان
آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
در گرامی‌داشت احمد شاملو
بیست و چهار سال از خاموشی شاعر بزرگ آزادی و انسان، احمد شاملو، می‌گذرد اما جان خروشان او در تار و پود شعرهای پُرشور و امیدآفرین و اندیشه‌ی ارجمند و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
آن‌ها نمی‌توانند همهٔ ما را بکشند و ما نمی‌توانیم همهٔ آن‌ها را بکشیم...
نتانیاهو کاخ سفید را نادیده می‌گیرد، زیرا انجام این کار هیچ هزینه‌ای ندارد. در سال ۱۹۸۲ رونالد ریگان، مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل را پس و کشتار فسطینیان در پی تهاجم...
۱ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری
غم دیگر
شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر، دلت بر ماتمم می‌سوزد، این هم ماتم دیگر
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری

مرا عهدیست با جانان…

سال‌هاست که حداقل ویژگی‌های یک جمهوری متعارف از قامت این نظام تارانده شده و جز حکومت اسلامی نام دیگری برازنده آن نیست... قواعد زندگی امروزین و نتایج مبارزات جهانی مردم برای رعایت حقوق انسانی و بشری که بصورت حقوق و مقررات حداقل بشری تجلی یافته، و بویژه برآمد جنبش زن، زندگی، آزادی، همچون شلاقی بر پیکر دیکتاتوری، آنان را ناچار به بزک کردن ویترین و منظر بیرونی شان کرده و ظاهر نمایی و صحنه آرایی رعایت این حقوق. آنچه جاری است ...

سال‌هاست که حداقل ویژگی‌های یک جمهوری متعارف از قامت این نظام تارانده شده و جز حکومت اسلامی نام دیگری برازنده آن نیست. و این همانی است که شدنش را، ولایتمداران مایه افتخار و کعبه آمالشان میدانند. قواعد زندگی امروزین و نتایج مبارزات جهانی مردم برای رعایت حقوق انسانی و بشری که بصورت حقوق و مقررات حداقل بشری تجلی یافته، و بویژه برآمد جنبش زن، زندگی، آزادی، همچون شلاقی بر پیکر دیکتاتوری، آنان را ناچار به بزک کردن ویترین و منظر بیرونی شان کرده و ظاهر نمایی و صحنه آرایی رعایت این حقوق. آنچه جاری است اما، تب و تاب گذر جنبش “مهسا” از مرحله “زن” و در حال گذران مرحله “زندگی” و تعمیق نظری و عملی خود برای گذار به مرحله” آزادی” است.

تعمیق این مرحله از جنبش “زن زندگی آزادی” نیاز عاجل به سیاست ورزی و اعمال تاکتیک های مناسب برای کسب بیشتر تجربه مبارزاتی و آبدیده شدن و جمع تر شدن هسته ها و جمعیتها و تشکل‌های صنفی و مدنی در کوران این گذران است. تداوم  “نه” بزرگ به برنامه ها و شگردهای زینتی حکومت و ندادن رای و همچنین شرکت در انتخابات و دادن رای، هر دو باید به عنوان یک فرصت مبارزاتی، نه هدف، با روشنگری و حضور فعال با استفاده ازهمه امکانات در راستای ارتقاء کیفیت مطالبه گری و مبارزاتی این مرحله از جنبش باشد. سوال اینحاست، آیا با شناخت حاصل از سالها مبارزه مردم، همراه با جریانها و کنشگران مدنی و اجتماعی و سیاسی، شرایط به گونه ای حاصل آمده که با شرکت در این بازی حکومت ساخته صندوق انتخابات، که باید تجلی گاه تبدیل خواست مردم به ساز و کارهای اداره کشور بشود، میتوان قدمی به پیش برای تعمیق بیشتر این مرحله از جنبش و تحقق مطالبات مردم و تشکل‌های مختلف برداشت؟ آیا کمکی به شکل گیری تشکل‌های سیاسی و صنفی و احزاب و دستجات سیاسی و نهادهای مدنی میشود؟ آیا انتخاب یک رئیس جمهور اصولگرای مدعی توجه به اصلاح طلبی و تغییر خواهی، هرچند راست گو و راست کردار و درست رفتار که از شاخصه های مثبت فردی است، دراین برهه که نظام ایدیولوژیک حاکم دچار بحران ناکارامدی حوزه های مختلف اجتماعی و تشکیلاتی است و اختاپوس شبکه های فاسد حکومتی بر همه ابعاد زندگی اجتماعی و فردی مردم سایه افکنده، میتواند گشایشی در زندگی مردم ایجاد کند؟ رانت خواران و دلالان تحریم که سالیانی است شبکه مافیایی خود را با همراه وآلوده کردن کردن کاسبان متبحر و متحجری که بیش از یک هزاره، دنیای مردم را با فروش آخرت و بهشت ندیده، تباه کرده و با هزاران ترفند پشت و پناه و شریک این شبکه مافیای زر و زور و تزویر شده اند، ایا اجازه خواهند داد این رییس جمهور ساده زیست، خدشه و روزنه ای بر این هسته سخت که بکار گرفتن هر وسیله ای را برای رسیدن به هدف توجیه میکنند، وارد آورد؟

طرف دیگر این مرحله از جنبش، مردمی با کوله باری از تجربه حضور و مشارکت در اکثر نمایشات انتخابات ظاهرن ازاد و پی امد گسترش شبکه فاسد حکومتی با استفاده ابزاری از ان قراردارند. نارضایتی مردم تبدیل به تنفری فراگیر از حکومت شده و مقاومت مدنی به شکل و شیوه های امروزین تبدیل به یک “نه” بزرگ در نگاه، گفنار و رفتار مردم در همه زمینه ها و فرصتها ی حضور اجتماعی آنان شده است. این انسجام نسبی میدان و خیابان و خانه و پیوستگی نظری و عملی اقشار محتلف اجتماعی، نیازمند اعمال روشها و تاکتیکهای مبارزاتی متناسب، چه در میدان، محیط فعالیتهای اجتماعی و چه در چرخه نوین ارتباطی و گردش اطلاعات در فضای مجازی وچه در اعتراضات صنفی و سیاسی گروهها و تشکلهای مطالباتی است تا هرچه بیشتر موجب پیوستگی بیشتر و انسجام مبارزاتی آنان شود. آیا این حضور برای “نه” و تنفر بزرگ پیشگفته، هم افزایی مناسبی به همراه دارد؟ پی امد و خروجی این انتخابات نمایشی تحت کنترل و مهندسی حکومتی، در خوشبینانه ترین حالت، گیریم که پزشکیان باشد، آیا با توش وتوان حکومتگری و انسجام سرکوبگری و برنامه ای بارگاه ولایت، که به مرور در طول سالهای اخیر شکل گرفته، می توان امیدی به ایجاد فضای مناسب نسبی در حوزه های معیشت وکار و زندگی مردم برای بروز کنشگری و مطالبه گری مدنی و افزایش توش و توان مبارزاتی جنبش داشت؟ یا خروجی حضور در این عرصه و پای صندوق رای، خود عامل یاس و سرخوردگی و نامیدی و بی اعتمادی بیشتر به جبهه اصلاحات، سرخوردگی و روگردانی از تلاش و مبارزه و ریزش نیروها از جبهه نخواهد شد؟ ما مدعیان روشنگری با تحلیل خود از شرایط سیاسی و اجتماعی این مرحله و توازن نیروها، آیا در دامی که اتاق فکر هوشیار و سیاس حکومت با توجه به شرایط جهانی و مناسبات با قدرتهای بزرگ ، تنیده، گرفتار نیامده و آتش بیار معرکه آنان نشده و اندک اعتماد کوشندگان اجتماعی به خود را از دست نخواهیم داد؟ پروسه مهندسی جانشین گزینی رهبر، بدون امکان ظهور یک “مجتبی بن علی”، با وسواس تمام در حال عبور از این شرایط است . اگر لازم بدانند میتوانند بجای هر نه روز یک توطئه، هر روز نه توطئه را برای کنترل و عبور از این شرایط شکل دهند. استخر ها و امکانات هوایی و زمینگیری متناسب را هم آماده دارند که اگر منتخبی را مردم شکل دهند و “درست کار و صادق” شان، در بهترین حالت مجیز گوی صادق دین و قانون اساسی و رهبری معظم! نشد، از ان استفاده کنند. این خروجی چه منافعی برای ایجاد فرصت های بهتر برای انسجام و هم رایی وهم نظری بیشتر صفوف جنبش مردمی خواهد شد؟ پاسخ این پرسشها بویژه در تحولات و کشمکشهای روزهای آتی ، به ویژه اعلام مواضع در بندان و حصر ماندگان ، بیش از پیش ناترازی این دوگانه “نه” و یا “آری” به حضور در پای صندوق را روشنتر خواهد نمود.

بردیا سیاوش ۲۷/۰۳/۱۴۰۳

تاریخ انتشار : ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ ۴:۴۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

1 Comment

  1. مهوش گفت:

    و این تکرار تکرار تکرار است…و البته آماده ترین تحلیل در کمترین فاصله….

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و عمل شما هستند و با دقت و پیگیری، بر مواضع تان نظارت دارند.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مشخصات حکومت- قانون

تایتانیک

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

در گرامی‌داشت احمد شاملو

آن‌ها نمی‌توانند همهٔ ما را بکشند و ما نمی‌توانیم همهٔ آن‌ها را بکشیم…

غم دیگر