شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۴

شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۶:۵۴

مشروعیت سازمان های کارگری در چیست؟

مهمترین نکته مشروعیت آشکار سندیکای کارگری است که این نهاد به رغم همه فشارها و تضییقاتی که از بازگشایی تا کنون با آن روبرو بوده؛ توانسته است بین اعضای خود به دست آورد. این درحالیست که همواره تلاش شده است شورای اسلامی کار در این واحد کارگری به عنوان سازمان رسمی کارگری به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تحمیل گردد.

سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی درتاریخ یازده مرداد ماه ١٣٩۵ طی فراخوانی از اعضای خود خواست تا در تاریخ دوازدهم مرداد یعنی یک روز بعد از انتشار فراخوان برای رسیدگی به موضوع مسکن کارگری که پیشینه ای طولانی دارد درمقابل شهرداری و شورای شهر تهران به تحصن اعتراض آمیز دست زنند. با توجه به زمان کوتاه بین فراخوان و گردهمایی قریب  ۴٠٠ نفر از رانندگان این شرکت به فراخوان سندیکا پاسخ مثبت دادند و با در دست داشتن پلاکاردهایی به نشانه اعتراض در نابرابری های موجود، خواهان رسیدگی به موضوع مسکن خود شدند تا بدانجا که خانم معصومه آباد از سوی شورای شهر تهران از نمایندگان سندیکایی برای مذاکرات در باره مطالبه معوقه آنان دعوت به عمل آورد و طی گفتگو های فی مابین و ارائه مستندات و گزارشاتِ نمایندگان سندیکایی از سوی شورای شهر تهران قول رسیدگی به موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن داده شد.

در ارزیابی این رفتار صنفی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تحت رهبری سندیکای خود نکات بسیار پر اهمیتی وجود دارد که می تواند برای سایر کارگران و همچنین سایر سازمان های مدعی نمایندگی کارگران و نهادهای ذی ربط بسیار درس آموز باشد.  

این نکات کدامند؟

اولین و مهمترین نکته مشروعیت آشکار سندیکای کارگری است که این نهاد به رغم همه فشارها و تضییقاتی که از بازگشایی تا کنون با آن روبرو بوده؛ توانسته است بین اعضای خود به دست آورد. این درحالیست که همواره تلاش شده است شورای اسلامی کار در این واحد کارگری به عنوان سازمان رسمی کارگری به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تحمیل گردد. نوع رابطه و مضمون آن بین نمایندگان سندیکا و اعضا نشانگر این واقعیت است که سندیکا توانسته است به رغم همه هزینه هایی که کمترین آن محرومیت شغلی و اجتماعی بوده است با اعضای خود پیوستگی متقابل داشته باشد و تنها به موجودیت اسمی خود اکتفا نکند. اینکه یک سازمان کارگری همواره جستجوگر مشکلات آوار شده بردوش اعضایش باشد و تلاش کند تا این مشکلات را به همت و همبستگی خود کارگران حدالمقدور برطرف کند و یا از شدت آن بکاهد؛ از اهم وظایفی است که این سندیکا آنرا به درستی فهمیده است و این فهم درست از وظایف پایه های مشروعیت این سندیکا را قوام خواهد بخشید.

 نکته دوم آنکه کارگران برای درخواست برحق خود دریافته اند که باید با روش های مدنی مسالمت آمیز وبا توجه به همبستگی صنفی به دور از هیجانات تحریک آمیز در فضای امنیتی هنوز موجود (که در آن احتمال مخاطرات، بیکاری و اخراج کارگرانی که به این فراخوان پاسخ مثبت دادند؛ وجود دارد) با این گردهمایی، هم خواسته های برحق خود را طرح و پیگیری کنند و هم نشان دهند که سندیکای را به عنوان نماینده واقعی شان می شناسند. و بار دیگر به مشروعیت این سندیکا تاکید کنند.

نکته سوم بیانگر این واقعیت است که استقلال این سندیکا میزان وفاداری اعضا به آن را افزایش داده است و آنان با پرداخت هزینه های مالی برای تدارک چنین رفتار مدنی از راه پرداخت حق عضویت خود؛ راه را برای هرگونه تصاحب این رفتار مدنی از سوی فرصت طلبان بسته اند و در عین حال اعضای سندیکا این تجربه گرانبها را به دست آورده اند که سلامت، پویایی، پایداری و توان و قدرت سندیکایی رابطه مستقیم و عمیقی با استقلال مالی آن از راه پرداخت حق عضویت ها و کمک های داوطلبانه اعضا دارد.

نکته ای که می­توان آنرا به فال نیک گرفت مذاکره شورای شهر به عنوان یک نهاد مدنی با سازمان سندیکایی کارگران است که این موضوع می­تواند به توانمندسازی سازمان های مدنی یاری رساند و البته در کنار آن این واقعیت هم وجود دارد که مسوولین شهری از جمله شهردار که طرف سندیکا در این اعتراض صنفی و مدنی است؛ متاسفانه هنوز برخواست کارگران و نمایندگی سندیکایی آنان گردن ننهاده است و به رغم تاکید کارگران معترض در شعارهایی که مخاطب آن شهردار بود مسوولین این نهاد خود مستقلا با نمایندگان کارگران وارد گفتگو نشدند و این موضوع بیانگر آنست که کارگران برای اثبات موقعیت و قدرت سندیکا در نزد ذی نفع ها در اعتراضات و مذاکرات و چانه زنی ها را ه درازی پیش روی خود دارند.

نکته چهارم در این حرکت مسالمت آمیز  توجه دادن مسوولین فضایی به این واقعیت است که جوهر آنچه موجب چنین اعتراضات صنفی است سوء استفاده هایی است که طی سال ها در ارتباط با مسکن کارگران این شرکت از سوی کارفرما صورت گرفته است و از رهگذر این سوء استفاده؛ کارگران از دست یابی آنها به مسکن مناسب محروم شده اند. مسوولین قضایی تا کنون بارها و ­بارها کارگرانی که سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی را نمایندگی کرده اند را به دادگاه فراخوانده و به آنان اتهاماتی را نسبت داده اند که عناوین مجرمانه را شامل می شود و این در حالیست که این نمایندگان تنها و تنها به وظیفه خود که دفاع از حقوق صنفی خود و همکارانشان بوده است؛ دست زده اند. حضور حدود ۴٠٠ نفر از کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و حومه که از قضا این بار بدون دخالت های نیروهای لباس شخصی و پلیس از ساعت ده صبح تا سه بعد از ظهر  به مدت پنج ساعت جریان داشت بار دیگر نشان داد که اعتراضات کارگری مضمون صنفی و عدالتخواهانه دارد و به هیچ روی اقدامی علیه امنیت ملی نیست و این یارآوری چند باره  برای اصحاب قضا است تا در مسند دادگری انصاف را رعایت کنند.

 در پایان ذکر این نکته هم ضروری است که هر سازمان کارگری تحت هر نام بدون وجود و حضور فعالانه اعضایش تنها در حد یک اسم باقی خواهد ماند و در بهترین حالت به تریبونی برای اطلاع رسانی بدل خواهد شد. انان که به نام سندیکا و یا هر نهاد دیگری ادعای نمایندگی کارگران را دارند؛ باید نشان دهند که مشروعیت شان در چیست؟ آیا قادرند قوانمندی خود را از راه های ممکن مانند آنچه این سندیکای کارگری به نمایش گذارده است نمایان کنند؟ تنها رسمیت یافتن سازمان صنفی از راه توسل و چسبندگی های به قدرت دولتی و یا به عکس استقلال خواهی در حرف نمی تواند به سازمان های کارگری هویت بخشد. سازمان کارگری باید نشان دهد که به مطالبات صنفی کارگران عضو می اندیشد و در راه کسب آن کوشش می کند. در هنگامه ای که حقوق کار درایران با انواع روش ها (با توسل به دستور العمل های غیرقانونی، فراقانونی و لوایح متعددی که ماموریت مقررات زدایی در محیط های کار و تولید را به عهده دارند)  مورد هجوم بی وقفه و همه جانبه واقع شده است. تنها و تنها آندسته از سازمان های کارکری در نزد کارگران مشروعیت دارند که می توانند با تکیه به حضور آگاهانه و مستمر اعضای شان از حقوق کار در همه ابعادش به دفاع برخیزند.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد, ۱۳۹۵ ۰:۳۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

دادخواهی محدوده‌ی زمانی و مکانی ندارد؛ از دورانِ رژیم پیشین آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. تفاوتی میان شکنجه‌گران قبلی و کنونی نیست. همه را باید مورد پیگرد قرار داد. این دادخواهی بخشی از مبارزه در راه آزادی و اعمال حق حاکمیت مردم کشور ماست.

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

در پس سالیان‌ِ دراز و سرد،
در پنهان ترین گوشهٔ دل‌ها هنوز ستاره می درخشد،
هر بهار در چشمهای خسته از انتظار،
یاد نُه ستارهٔ درخشان شعله می کشد،
و درکوچه باغهای غمگین‌ِ بهار،
شمیم خوشِ نامشان در هوا موج می زند!

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

آفرینش و شکوفایی واقعی هنر و ادبیات جز در سایه‌ی آزادی اندیشه ‌و بیان ممکن نیست و دست‌درازی حکومت‌ها بر ذهن‌ و زبان آدمی، وهن آدمی است.

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی

بهار غمگین و‌ ستارگان سرخ

“آزادی اندیشه … ضرورت است.”

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!