جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹

مطالبات کردها و گفتمان مطالبه محور

با نگاهی به خواستههای پانزدهگانه این سه سازمان سیاسی ومدنی کرد در ایران، می توان به این نتیجه رسید که خواستههای آنان در عمدهترین وجوه خود با خواستههای این بیانیه هماهنگی دارد و اساساً این نهادها نیز با برخوردی مطالبه محورانه سعی در تاثیرگذاری بر فضای انتخاباتی از طریق دیالوگ و طرح خواستههای خود از طریق قانونی دارند

طبق گزارشی که رادیو دوچهوله روز پانزدهم اردیبهشت ماه پخش کرد، سه جریان سیاسی، حقوق بشری و دانشجوئی مناطق کردنشین ایران برای طرح مطالبات خود در حضور نامزدهای انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، به دیدار کروبی رفتند. طبق این گزارش گروه بیست و دو نفرهای از جبهه متحد کرد، سازمان حقوق بشر کردستان و اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد روز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت در دفتر کروبی در تهران با وی نشستی داشته، که در جریان آن با ارائه پانزده پیشنهاد، خواستههای مورد نظر خود را به اطلاع این نامزد وابسته به طیف اصلاح طلب رساندهاند. موارد گنجانیده شده در این خواستهها از جمله عبارتند از جلوگیری از مجازات سنگسار، جلوگیری از اعدام کودکان، لغو اعدام به طور کلی، برخورداری کلیه زندانیان از حقوق مدنی و سیاسی، ایجاد تشکلات و سندیکاهای مستقل کارگری و صنفی، رفع موانع ایجاد سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی، مشارکت دادن اقلیتهای قومی، مدنی و ملی در امور سیاسی ایران و رفع موانع آزادی بیان، رسانهها و مطبوعات. طبق سخنان یکی از شرکت کنندگان این نشست در کل خواست این جریانات عبارت بوده است از رفع تبعیض و مشارکت دادن اقلیتهای قومی ـ زبانی در امور ایران.
بر کسی پوشیده نیست که این جریانات که خود را در حیطه قانون تعریف می کنند، طبیعتا تلاش برای احقاق حقوق شهروندان در ایران را در چهارچوب قوانین موجود می خواهند پیگیری کنند، تا از این طریق در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، با درآمیختن مطالبات خود با شعارهای نامزدهای انتخابات، بتوانند خواستهها و مطالبات خود را در شعارهای انتخاباتی آنان بگنجانند.
چندی پیش بیانیه گروه کثیری از فعالین جامعه مدنی ایران تحت عنوان “انتخابات و گفتمان مطالبه محور” منتشر شد. در این بیانیه بر آن تاکید شده بود که امضاکنندگان برخورد کنشگرانهی مطالبه محور با فرایند و فضای انتخاباتی خواهند داشت، تا به تدریج “گفتمان مطالبه محور” را بهجای مشارکت بیقید و شرط و نیز تحریم از ابتدای فرایند انتخابات مطرح کنند. در این بیانیه امضاکنندگان با طرح خواستههای خود در چندین محور می خواهند که با امر انتخابات برخوردی مطالباتی داشته و از این طریق از دو نوع برخورد سنتی به امر انتخابات در ایران حذر جویند.
با نگاهی به خواستههای پانزدهگانه این سه سازمان سیاسی ومدنی کرد در ایران، می توان به این نتیجه رسید که خواستههای آنان در عمدهترین وجوه خود با خواستههای این بیانیه هماهنگی دارد و اساساً این نهادها نیز با برخوردی مطالبه محورانه سعی در تاثیرگذاری بر فضای انتخاباتی از طریق دیالوگ و طرح خواستههای خود از طریق قانونی دارند.
چنان که می دانیم مناطق کردنشین ایران از جمله مناطق فعال کشور در زمینه حضور نهادهای مدنی می باشند. فعالیت و حضور بارز این تشکلات که عمدتاً نهادها و سازمانهائی قانونگرا و مسالمتجو در فعالیتهای خود می باشند، طبیعتاً آنان را بدان سو سوق می دهد که بنا بر سرشت مدنی خود از روشهای این چنینی برای طرح مطالبات خود بهرهجویند. البته میزان و دامنه تأثیر این نوع کنشها معلوم نیست، و پیچیدگی سیستم قدرت در ایران و بندهای بسیار محدود کننده مندرجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، امر تثبیت و پیشبرد این مطالبات را بسیار غامض می کند. اما از طرف دیگر طرح این گونه خواستهها از طریق نهادهای مدنی موجود در ایران، علیرغم فشارهای کمرشکن بر آنها، نشان از قوی بودن جامعه مدنی و نهادینه شدن این مطالبات دارد. همسوئی خواستههای این گروه ها با گفتمان مطالبه محور نیز، خود می رساند که پدیده جدید موجود در ایران، یعنی گفتمان مطالبه محور، در آستانه انتخابات دارد زوایای دیگری از حضور خود را به نمایش می گذارد؛ حضوری که اگر با اعتراضات و مطالبات مردمی همراه شود، می تواند برای بار دیگر سیستم قدرت در ایران را لااقل به زانوزدن در مقابل روند اصلاح طلبی دیگری قرار دهد.

تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۹:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟