چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۴۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۴:۴۸

منطق مبارزە طبقاتی، کسی را گریزی نیست

اتحادیە ها و سندیکاها تشکیلاتی هستند کە کارگران در چهار چوب آن ها مطالباتشان را مشخص می کنند، و قدرت تحقق شان را پیدا می کنند. این مطالبات ریشە در میان کارگران دارند و بە همین خاطر با حذف یا سرکوب تشکل ها و تصفیە افرادشان، کسی نمی تواند مطالبات کارگران را همراە با آن ها از بین ببرد. کما این کە سرکوب مطالبات کارگران و تشکل های سندیکایی و پایمال سازی حقوق کارگران طی بیش از سە دهە موجب از میان رفتن مطالبات نشدە و حتی کار بە جایی رسیدە کە بخشی از اعضای تشکل های وابستە نیز پس از مدتی خواستار متحقق نمودن مطالبات معوقە می شوند. این منطق مبارزە طبقاتی است و کسی را از آن گریزی نیست.

بنا بە گزارش خبرگزاری “ایلنا” حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، در هفتە گذشتە با ارسال نامە سرگشادەای بە علی ربیعی وزیر کار، خواستار تحقق بخشی از مطالبات “برزمین ماندە” کارگران شد. حبیبی در این نامە سرگشادە، خواهان پس گرفتن “لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی، توقف فوری توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به رسمیت شناختن قراردادهای استخدامی دائم برای کارگران دارای مشاغل مستمر، به دور نگه داشتن اموال سازمان تامین اجتماعی از هرگونه دخل و تصرف، پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگری و به رسمیت شناختن استقلال کارگران در تشکیل نهاد صنفی، به عنوان ۶ مطالبه صنفی، شده است” که “در خاتمه سال ۹۵ برای کارگران تحقق نشده باقیمانده اند.”

این ۶ خواستەای کە حسین حبیبی از وزیر کار خواستار تحقق شان شدە، جزء بخشی از مطالبات عاجل کارگران و تشکل های مستقل کارگری اند کە تشکل های مذکور سال ها برای تحقق شان تلاش و مبارزە کردە و هزینە پرداخته اند. وزیر کار نیز در آغاز دوران وزارتش وعدە انجام بعضی از آن ها را دادە بود، اما در عمل از انجام این مطالبات سرباز زد. دوستان حبیبی در “خانە کارگر” هم بە دلیل مناسبات حسنە و برادرانە ای کە با ربیعی داشتند بە رغم تشدید فشار ها بە کارگران در دوران وزارت ربیعی و امتناع وی از انجام وعدەهائی کە دادە بود، تا کنون از او حمایت کردەاند. هم اکنون نیز بە نظر نمی رسد کە تشکیلات خانە کارگر با انتشار این نامە سرگشادە کە بوی مخالفت با عملکرد وزیر کار از آن بە مشام می رسد و بیانگر شکاف در درون شوراهای اسلامی است، حمایت کنند. علاوە بر آن مسئولان حرفەای و نانخور خانە کارگر نیز برحسب موقعیتی کە دارند نمی توانند، از همە درخواست هایی کە در این نامە آمدە حمایت کنند، چرا کە تنها اجرای “پایان دادن به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی کارگری و به رسمیت شناختن استقلال کارگران در تشکیل نهاد صنفی” دودمان خود خانە کارگر را کە یک تشکل وابستە است و وسیلە اعمال نفوذ ربیعی و دولت است، بر باد می دهد. ربیعی هم بە تنهایی نە قدرت متحقق کردن این خواستە ها را دارد و نە بر حسب وظیفەای کە پذیرفتە و آگاهانە هم پذیرفتە بە صورت داوطلبانە آن ها را متحقق خواهد کرد. گویا حسین حبیبی و آن بخش از بدنە شوراهای اسلامی کە در پشت انتشار این نامە قرار دارند، خودشان جریان را می دانند. قبل از انتشار این نامە و تصویب میزان افزایش دستمزد در پشت صحنە کوشش کردە بودند، همین خواست ها را پیش ببرند، ولی ناکام ماندەاند. گفتە می شود حتی قرار بودە کە ایشان و دوستانشان در روزی کە قرار بودە مقدار افزایش دستمزد رسماً اعلام شود، در اعتراض بە مماشات نمایندگان شوراهای اسلامی با دولت و کارفرمایان تجمع اعتراضی برپا کنند، کە ظاهراً جلوی آن ها را گرفتەاند. نامە سرگشادە حسین حبیبی را هم “ایلنا” چند روز بعد از انتشارش در خبرگزاری “مهر” منتشر کرد.

فارغ از کم و کیف این قضایا، با وجود مخالفت وزیر کار و همدستانش در خانە کارگر با محتوای این نامە امکان چندانی برای پیشبرد مطالبات مورد درخواست حسین حبیبی و دوستانش در خانە کارگر وجود ندارد و این تشکل بە دلیل وابستگی رهبرانش بە دولت نە تنها آنها را همراهی نخواهد کرد، بلکە ممکن است، آنها را بخاطر نوشتن چنین نامە ای توبیخ یا تصفیە کند. ولی مادامی کە آن ها بە مطالبات مذکور پایبند بمانند و حاضر شوند برای متحقق کردن آن ها تلاش کنند، منطقاً تشکل های مستقل و عموم کارگران نیز آن ها را همراهی خواهند کرد. در هر حال مطالبات کارگران توسط تشکل ها اختراع نمی شوند. این مطالبات بیانگر نیازهای کارگران در یک برهە زمانی معین اند. اتحادیە ها و سندیکاها تشکیلاتی هستند کە کارگران در چهار چوب آن ها مطالباتشان را مشخص می کنند، و قدرت تحقق شان را پیدا می کنند. این مطالبات ریشە در میان کارگران دارند و بە همین خاطر با حذف یا سرکوب تشکل ها و تصفیە افرادشان، کسی نمی تواند مطالبات کارگران را همراە با آن ها از بین ببرد. کما این کە سرکوب مطالبات کارگران و تشکل های سندیکایی و پایمال سازی حقوق کارگران طی بیش از سە دهە موجب از میان رفتن مطالبات نشدە و حتی کار بە جایی رسیدە کە بخشی از اعضای تشکل های وابستە نیز پس از مدتی خواستار متحقق نمودن مطالبات معوقە می شوند. این منطق مبارزە طبقاتی است و کسی را از آن گریزی نیست.

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین, ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

دیدگاه های دوازده کشور مستقل آمریکای جنوبی در حال نزدیک شدن به هم است