سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۱

هایدگر، فیلسوفی مهم، سیاستمداری گمراه.

ها یدگردرسال 1947 درنامه ای با عنوان " پیرامون هومانیسم " به خوانندگان فرانسوی آثارش توصیه میکند که چگونه آنان را مطالعه کنند. اومدعی است که هومانیسم وی پسامتافیزیکی است. منقدین وی ولی مدعی هستند که نازیسم وآنتی هومانیسم اوریشه در بی خیالی وی درمقابل انسان و مسائل انسانی دارند

Martin Heidegger 1889-1976

 

هایدگردرفلسفه فرانسه.

 

تام راکموردرکتاب ” هایدگروفلسفه فرانسوی ” دلایل فراز و فرود هایدگرمیان استادان تفکردرفلسفه فرانسه را بررسی میکند. اومی نویسد هنوز تعجب دراین است که چگونه بعد ازجنگ جهانی دوم، یک فیلسوف تیره فکرآلمانی ونازی سابق توانست یک نقش رهبری روی فلسفه هومانیستی آن کشورداشته باشد. گرچه گفته میشود که هنر فلسفه باید درخدمت رفاه و سعادت انسان باشد ونه درخدمت نیروها و اهداف اهریمنی. درموردهایدگر، گروه دیگری میگویند که باید میان یک فیلسوف مهم ویک نازی معمولی فرق گذاشت. پیش ازهایدگرقرنها دکارت استاد تفکر فلسفه فرانسویان بود.

وایتهد سنت فلسفی اروپا را ردیفی از زیرنویسهای دیگران برفلسفه افلاتون میدانست و میگفت فلسفه دیگرهیچگاه به جایگاه مهم قبلی خود نخواهد رسید. گادامراهمیت فلسفه هایدگر را درحد فلسفه هگل و دکارت می دانست. نقد ومعروفیت آثارهایدگرمیان دهه های ۲۰ و ۳۰ قرن گذشته در فرانسه آغاز شد گرچه هایدگر نظری تحقیرآمیزنسبت به فلسفه فرانسه داشت ومیگفت که آنان لحظه ای که شروع به تفکرکنند، انگار به زبان آلمانی حرف می زندد.

با این وجوداثرفلسفه هایدگر را امروزه میتوان روی اندیشمندان فرانسوی مانند لویتاس، دریدا، لیوتارد ، هنری، فوکو، و لوکان مشاهده کرد. دریدا در فرانسه یکی از مهمترین خوانندگان آثارهایدگر بود. غیرازهایدگر، در قرن گذشته استادان تفکر دیگری مانند برگسن، هگل، کویف، سارتر، و لاکان نیز در فرهنگ فرانسه مشاهده می گردند.

اهمیت هایدگردر میان استادان فلسفی فرانسه به اندازه دکارت، هگل وکویف است. هایدگرخود نظری منفی درباره اندیشه های دکارت وسارترداشت. آلکساندرکویف، فیلسوف روس در سال ۱۹۱۹ شوروی را ترک کرد و برای تحصیل و مطالعه آثارهگل به آلمان رفت ودرسال ۱۹۲۸ازآنجا به فرانسه مهاجرت نمود. وی، میگفت که هگل عقل را وارد تاریخ نمود وتاریخ با افکارهگل به پایان رسید. مارکسیستها مخصوصا انگلس؛ نخستین مارکسیست، نیزاینگونه نظرات هگل را تبلیغ میکردند ؛ شاید به این دلیل که کمونیسم، آخرین نظام تاریخ بشر خواهد بود. کویف میگفت که احتمالا آینده جهان و معنی زمان حال و اهمیت گذشته وابسته به تفسیر امروزی ما ازافکار وآثارهگل خواهد بود.

هایدگردرسال ۱۹۴۷ درنامه ای با عنوان ” پیرامون هومانیسم ” به خوانندگان فرانسوی آثارش توصیه میکند که چگونه آنان را مطالعه کنند. اومدعی است که هومانیسم وی پسامتافیزیکی است. منقدین وی ولی مدعی هستند که نازیسم وآنتی هومانیسم اوریشه در بی خیالی وی درمقابل انسان و مسائل انسانی دارند. هایدگرغیراز مخالفت با دکارت ، مخالف دین دولتی و رسمی نیز بود. باید اشاره کرد که فلسفه فرانسه همیشه همچون ساختارسیاسی آن، هرمی و مرکز گرا بوده است.

در فلسف فرانسه، مالرمه، لاکان، فوکو، آلتهوسر، و دریدا همگی شاگردهگل بودند. بخشی ازمحفل مفسران آثار هگل در فرانسه، مذهبی یا راستگرا هستند. درفلسفه فرانسه، اگزیستانسیالیسم شاخه ای از رشته فلسفه فنومنولوگی است . میان سالهای ۱۹۶۸-۱۹۴۵ هر روشنفکر فرانسوی یا عضو حزب کمونیست بود یا هوادارجنبش چپ. مارکسیسم فرانسوی بیشتر مارکسیسم لویس آلتهوسر بوده است. چون مارکسیسم هیج تجدید نظر طلبی را تحمل نمیکند، سارتر میگفت که با تغییر زمان، همیشه فلسفه های جدید بوجود می آیند.

هوسلرفلسفه هگل را عکس العملی رمانتیک در مقابل فلسفه کانت می دانست. اوهمچنین هگل را استاد اسکولاستیک زمان حال بشمارمی آورد. هگل میگفت که تنها یک سیستم فلسفی حقیقی میتواند در جهان وجود داشته باشد. اودرکتاب فنومنولوگی گفته است که تاریخ با حظور ناپلئون به نقطه پایانی خود رسید . دکارت مدعی بود که شناخت به یقین ایمان وابسته است.

استادان تفکر دورههای فلسفی گوناگون فرانسه عبارتند ازدکارت، لاک، کانت، هگل ومارکس. دکارت، راسیونالیست بود، لاک ایمپریست.هگل میخواست فلسفه کانت را کامل کند ومارکس فلسفه هگل را عملی سازد. کانت در جایی گفته است که او فلسفه افلاتون را بهتر از خود او فهمیده است. در آمریکا نگاه به هایدگربا عینک پست مدرنهای فرانسوی بوده است. درزمان جنگ سرد هر دو بلوک شرق وغرب همدیگر را متهم به سرکوب آزادی ، به نام آزادی نمودند.

تاریخ انتشار : ۵ فروردین, ۱۳۹۱ ۸:۳۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید