پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۱

وحدت فداییان خلق ایران، در حزب چپ ایران (فداییان خلق) خجسته باد!

... و اکنون دو باره حداقل بخش بزرگی از همان فدائیان که از فداییان اقلیت، 16 آذر، جناح چپ اکثریت و خود سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت به مثابه یک کل حضور دارند، گرد هم آمده اند. این گردهمایی و تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را که بزودی 50 ساله میشود، باید به فال نیک گرفت. این وحدت حاصل تجربه، تلاش و مبارزه نیم قرن از حیات سیاسی-اجتماعی چپ ایران است. وحدت بخشی از فدائیان خلق ایران را باید جشن گرفت و باید این امید و این فضا را در کشور بین همه نحله های سیاسی برد که میتوان علیرغم همه اختلافات متحد شد و وحدت کرد.

حدود ده سال پیش زمانی که هیات نمایندگی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) کە  (افتخار حضور در آن را داشتم) در پاریس به هیات نمایندگی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران پیشنهاد آغاز مذاکرات برای روند وحدت را داد، انجام و چگونگی وحدت هنوز در هاله ای از ابهام و همراه با سوالهای بسیاری بود. در آن زمان استدلال اصلی این بود که آنچه که از هر دو سازمان در درون و بیرون طرح میشود، نشان از همپوشانی و همراهی در تمامی عرصه های سیاسی، برنامه ای و تشکیلاتی است، که اینها همراه با اختلافات در هر دو سازمان است. میتوانیم با پذیریش دمکراسی درون حزبی که در هر دو سازمان به رسمیت شناخته شده است، با اتکا به نکات مشترک در نظر، برنامه و سیاست در یک تشکل جدید وحدت بکنیم و به جنبش اعلام بکنیم که فدائیان بمثابه بخشی از جنبش چپ ایران، علیرغم تمامی انشعابها و جداییهای گذشته که همراه با درد و حرمان بوده است، میتوانند بر تفرقه و به این درد و حرمانها پایان دهند. افسوس در این روند به هر دلیل بخشی از سازمان اتحاد فدائیان نیامدند. جایشان خالی است. از نظر من آن بخش هم جدا از اینکه در این روند شرکت نکردند. هر جا که باشند و هستند. جزء نزدیکترین یاران ما و از عزیزان ما هستند. عزیزانی که میتوانیم و باید راه آینده را، راه استقرار دمکراسی برای کشورمان را با هم هموار کبنیم. این وحدت و تشکیل “حزب چپ ایران (فداییان خلق)” پیروزی آنان و تشکیل حزب همکار و متحد آنان باید فهمیده شود و در عمل باید تلاش بکنیم که با آن بخش از اتحاد فدائیان که یار و یاور و عزیزان ما هستند، همکار و یار و متحد باشیم. شخصا امید فراوان دارم که چنین هم خواهد شد.

اما این روند که پیشبینی میشد، روند آسانی است. ده سال طول کشید. ده سالی که همراه با دغدغه ها، نگرانیها، بیم و امیدها بود، که حتی گاهی پیروزی این روند به ناامیدی تنه میزد. اما همه آنهایی که به وحدت فداییان خلق به مثابه یک جنبش اجتماعی و دارای تاثیر معین در سپهر سیاسی کشور امید داشتند. هیچگاه این امید را از دست ندادند. با هر بحران و اختلافی و با هر بن بستی تلاش کردند، بر این مشکلات غلبه بکنند. غلبه بر این مشکلات بدون بحث، تعامل و تسامع و عقب نشینیها نمیتوانست میسر شود. در این روند شاید یکی از کسانی بودم که بیشترین دغدغه و تلاش را داشتم. بدون اغراق در این دو ساله اخیر پروسه بنیانگذاری تشکل نوبنیاد صدها صفحه مطلب، نامه درونی و بیرونی نوشتم. در ارگانهای مسئول این پروسه عضو بوده ام. اما در تمامی این سالها هیچگاه امیدم را به پیروزی تشکیل تشکل نو بنیاد از دست ندادم. بعد از کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سال ۲۰۱۶ که عضو هیات نمایندگی سازمان (بجز دوره کوتاهی) در هیات برگزاری کنگره مشترک بودم، با امید اینکه این روندی را که شروع کرده ایم باید آبرومندانه و با شکوه و بویژه با مشارکت همه آنهایی که میتوانند و میتوانستند در این روند باشند به سرانجام برسانیم، تلاش کردم.

در عرصه سیاست و برنامه تلاش و امیدم این بود، که برآمد تشکل نوبنیاد از حد میانگین کنونی تشکلهای وحدت کننده با صراحتتر، شفافتر و رادیکالتر باشد. با اعتقاد به این موضوع ما منشوری تحت عنوان “برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه  دمکراسیخواه” را با هفت امضا به کنگره مشترک ارایه دادیم. ما خود را چپی تعریف کردیم که بر هم تنیدگی و گسست ناپذیری سوسیالیسم، عدالت و دمکراسی تاکید دارد و برای آن مبارزه میکند. چپی مخالف نظام سرمایه داری به مثابه نظامی سلطه گر و استثمارگر تعریف کردیم، که مدافع طبقات و اقشار کارگران و زحمتکشان که زیر سلطه سرمایه داری له میشوند، هستیم. ما خود را چپی نه بی ریشه و تبار، بلکه در همپیوستگی با تاریخ کل چپ جهانی که از مانیفست حزب کمونیست شروع و تا کنون با همه تحولات و نقد خود امتداد دارد، تعریف کردیم. ما مخالف سیاستهای آزمندانه کشورهای امپریالیستی در جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه که آنرا به آتش و خون کشیده اند، هستیم. این مخالفت و مبارزه ما با سیاستهای امپریالیستی بمعنای تایید یا چشم پوشی بر سیاستها و  وجود رژیمهای دیکتاتور و فاسد در منطقه نیست. ما معتقد هستم که در عرصه سیاست داخلی نظام جمهوری اسلامی به مثابه یک کل مانع هر نوع تحول دمکراتیک در کشور است و بر گذار از جمهوری اسلامی بمثابه یک کل تاکید کردیم و معتقدیم گفتمان اصلاح طلبی حکومتی بمثابه یک گفتمانی که بتواند تحول مثبتی در کشور بازی بکند، به پایان رسیده است. اینها شاخصه های منشوری بود که به کنگره ارایه دادیم و از آن دفاع کردیم.

اکنون که کنگره مشترک به پایان رسیده است. همه ما با نگاهی مثبت و با امید به اینکه حزب چپ ایران (فداییان خلق) بتواند امتداد اجتماعی و تاریخی خود که همانا جنبش اجتماعی  و تاریخی فداییان خلق هستند، گسترش و پیوند یابد. همان فدائیانی که از سیاهی جنگلهای سیاهکل با امید به رهایی و خوشبختی مردم ایران مبارزه را حتی بدون برنامه و سیاستی تدوین شده آغاز کردند، در تلاطمات انقلاب بهمن ۵۷ بخاطر بی تجربگی، بخاطر سیلی از وقایعی که باید حرکت میکردند و تصمیم میگرفتند، دچار انشعاب و جداییها شدند و اکنون دو باره حداقل بخش بزرگی از همان فدائیان که از فداییان اقلیت، ۱۶ آذر، جناح چپ اکثریت و خود سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت به مثابه یک کل حضور دارند، گرد هم آمده اند. این گردهمایی و تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را که بزودی ۵۰ ساله میشود، باید به فال نیک گرفت. این وحدت حاصل تجربه، تلاش و مبارزه نیم قرن از حیات سیاسی-اجتماعی چپ ایران است. وحدت بخشی از فدائیان خلق ایران را باید جشن گرفت و باید این امید و این فضا را در کشور بین همه نحله های سیاسی برد که میتوان علیرغم همه اختلافات متحد شد و وحدت کرد.

وهاب انصاری

۱۳ فروردین ۱۳۹۷

۲ آپریل ۲۰۱۸

 
تاریخ انتشار : ۱۴ فروردین, ۱۳۹۷ ۰:۲۵ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

جهان به طور پویا در حال تغییر است. زمین آشکارا از زیر پای هژمون سالخورده می‌لغزد. مراکز جدید قدرت با اطمینان بیشتر و بیشتر منافع مشروع خود را اعلام می‌کنند. مدل چینی مدرن‌سازی – با در نظر گرفتن منافع مشترک- تأثیر فزاینده‌ای بر روند تاریخ جهان خواهد داشت. همانطور که اتحاد جماهیر شوروی در زمان خود منشاء تحولات بود، امروز نیز جمهوری خلق چین مسیر توسعۀ جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می‌دهد.

علائم روان‌پریشی توده‌ای

والسا تردید ندارد که در انتخابات پارلمانی آینده تقلب خواهد شد. رئیس سابق اتحادیۀ همبستگی می‌گوید: «با علم به اینکه آن‌ها در حال شکست هستند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که زمان بخرند و آماده شوند تا زودتر به زندان نروند». او با اشاره به عوامل ناشناس کرملین، به عنوان نمونه از آنتونی ماتسریویچ، وزیر دفاع ملی سابق نام می‌برد که به گفتۀ والسا، «روابط خوبی با روسیه داشت و هنوز هم دارد».

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

تجربه قیام ژینا نشان داد که پاشنه‌ی آشیل این قیام نبود سازماندهی متناسب با وضعیت موجود است. این ضعف بنیادین همچنان پابرجاست. دلایل آن را بطور خلاصه می‌توان در سرکوب سیستماتیک همه‌ی ‌احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی، رسانه‌ها و فعالیت رسانه‌ای مستقل در ایران از سال‌های اولیه استقرار جمهوری دیکتاتوری اسلامی دانست.

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سخنرانی دمیتری نویکوف در کنفرانسی در ووهان: “چین توسعه جهانی را به نفع سوسیالیسم تغییر می دهد”

علائم روان‌پریشی توده‌ای

متن نامه‌ی نرگس محمدی خطاب به واتسلاو بالک، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسایل قیام ژینا و وظایف سوسیالیست‌های ایران – بخش اول

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران