چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۰

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۰

وضعیت بد ارتشیان و بهشت سپاە

رئیس بازنشستگان ارتش 'امیر سرتیپ اسداللە حیدری' در مصاحبەی در روزنامە آرمان امروز بە موارد مهمی در رابطە با وضعیت بازنشستگان ارتش اشارە نمودە است کە قابل توجەاند. او در این مصاحبە از جملە از موارد زیر می گوید:

ـ وضعیت بد بازنشستگان ارتش و شرایط سخت زندگی آنان. وضعیت بد معیشتی، حتی شاغلین ارتشی را هم دربر می گیرد. کار بە جائی رسیدە است کە بیشتر این افراد دارای شغل دوم اند،

ـ عدم استفادە از نیروهای بازنشستە ارتش همچون بازنشستەگان سپاە در مناصب مختلف (اشارە بە رانت سپاە)،

رئیس بازنشستگان ارتش ‘امیر سرتیپ اسداللە حیدری’ در مصاحبەی در روزنامە آرمان امروز بە موارد مهمی در رابطە با وضعیت بازنشستگان ارتش اشارە نمودە است کە قابل توجەاند. او در این مصاحبە از جملە از موارد زیر می گوید:

ـ وضعیت بد بازنشستگان ارتش و شرایط سخت زندگی آنان. وضعیت بد معیشتی، حتی شاغلین ارتشی را هم دربر می گیرد. کار بە جائی رسیدە است کە بیشتر این افراد دارای شغل دوم اند،

ـ عدم استفادە از نیروهای بازنشستە ارتش همچون بازنشستەگان سپاە در مناصب مختلف (اشارە بە رانت سپاە)،

ـ عدم اجازە ارتش برای حضور در فعالیتهای اقتصادی (این در حالیست کە سپاە خود یکەتاز میدان است).

ظاهرا اسداللە حیدری در پی آن است کە با بازکردن راە فعالیتهای ارتش در اقتصاد کشور، وضعیت نامناسبت زندگی ارتشیان را تغییر دهد و برای آنان همچون سپاە پاسداران رانت بگیرد. در شرایطی کە بحث اساسی جامعە ما بە عقب راندن نقش سپاە در اقتصاد کشور و سپردن آن بە نیروهای عرفی ـ مدنی است، طرح چنین ادعا و خواستەای می تواند بیشتر بە پیچیدەکردن وضعیت بیانجامد.

از زمان انقلاب تا حال، با تشکیل سپاە پاسداران و بسیج، ارتش و نقش آن بعنوان یک نیروی عرفی و غیر ایدەئولوژیک بە حاشیە رفت و تا بە امروز نقش جانبی بدان محول شدە است. جمهوری اسلامی با تشکیل ارگانهای نظامی ـ ایدەئولوژیک موازی و دادن نقش و قدرت مرکزی بدانان، بە ارتش تنها بە عنوان یک نیروی تحمیلی کە میراث تشکیل دولت نیمە مدرن پهلوی است، می نگرد.

راە بهتر کردن زندگی ارتشیان، همچون مردم ایران از دالان یک رشد اقتصادی عرفی می گذرد کە متکی بر عادی کردن رابطە با خارج، سرمایەگذاری، کوتاەکردن دست نظامیان و درپیش گرفتن طرحهائی است کە بە گسترش عدالت اجتماعی می انجامد.

از خواستە نظامی کردن بیشتر اقتصاد ایران دست بکشید. این راە حل نیست.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۴ مرداد, ۱۳۹۶ ۷:۵۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد