جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۵

پایان دوران «پیشمرگ» در کردستان ایران

احزاب کرد ایرانی، دیگر باید بدانند کە دوران مبارزە مسلحانە برای آنان تمام شدە و باید بە این واقعیت یک بار برای همیشە روی خوش نشان بدهند کە نمی توان بدون پشت جبهە قابل اعتماد و اطمینان، روی استراتژی‌های درازمدت نظامی سرمایەگذاری کرد.

متاسفانە دیروز در ٢۵ ماە اوت در منطقە ‘باڵەکایەتی’ در کردستان عراق کە منطقەای مرزی میان اقلیم کردستان و ایران است، در یک درگیری میان نیروهای مسلح کوملە زحمتکشان کردستان ایران و مردم منطقە، دو برادر کە عضو اتحادیە میهنی کردستان هستند توسط نیروهای کوملە کشتەشدند و دو نفر دیگر کە برادر همان مقتولین اند، زخمی گردیدند. بدنبال این حادثە مردم منطقە بە مقرات احزاب کرد ایرانی مستقر در ‘باڵەکایەتی’ یورش می برند و ضمن تصرف و ویران کردن مقرات هر دو جناح حزب دمکرات کردستان و کوملە، ١٣ نفر از پیشمرگ های این سە جریان را بە اسارت می گیرند.

بدنبال این حادثە احزاب درگیر در ماجرا با انتشار بیانیەهائی خواهان آرامش وضعیت در منطقە می شوند، و از حکومت اقلیم کردستان می خواهند کە برای حل مناقشە پادرمیانی کند. مردم منطقە هم خواهان استرداد افراد قاتل دو برادر هستند و می گویند تا استرداد آنها توسط کوملە، اسرا را تحویل نخواهند داد. از طرف دیگر اتحادیە میهنی کردستان کە مقتولین و زخمی ها از اعضای آنند با دادن بیانیە نسبتا شدید الحنی خواهان مجازات قاتلان شدە است.

لازم بە تذکر است بنابە اخبار درگیری هنگامی شروع شدە کە مقتولین از کوملەای ها می خواهند کە بە درختان و باغهای آنان تجاوز نکنند. هم اکنون مردم منطقە خواهان اخراج مقرات احزاب کرد ایرانی و نیروهایشان از منطقە هستند.

البتە تا حالا دادگاهی دارای صلاحیت بە موضوع رسیدگی نکردە تا بتوان بشیوەای بهتر بە اصل ماجرا پی برد. اما با توجە بە شدت ماجرا و خشم مردم منطقە کە خود علیە پیشمەرگەهای کرد ایرانی وارد عمل شدەاند، باید از زمینەهای جدی ای گفت کە امکان چنین درگیری هائی را فراهم می کنند. اما آن زمینەها کدام اند؟ با توجە بە حوادث و روند رویدادها از تابستان گذشتە، می تواند بە موارد زیر اشارە داد:

ـ با شروع راسان کە برنامە حزب دمکرات در هماهنگی با حزب دمکرات کردستان عراق (پارتی) بود، مقری از سوی این حزب در منطقە سیدکان در جوار نیروهای ‘پ ک ک’ تاسیس شد،

ـ بعد از چند ماە، مقرات دیگری توسط احزاب کرد ایرانی در همان منطقە برپا شدند،

ـ با انتقال نیروهای نظامی این احزاب بە منطقە مرزی، تهدیدات جمهوری اسلامی شروع شد. جمهوری اسلامی از جملە شروع بە توپباران منطقە کرد،

ـ با توجە بە اینکە بعد از قیام مردم کردستان عراق مردم بە مناطق روستائی زندگی خود کە در زمان بعث ممنوع بود برگشتند، ایجاد مقرات نظامی و توپبارانهای ایران می تواند خطرات جدی مالی و جانی را متوجە آنان کند (کە کما اینکە متوجە هم کردە است)،

 بنابراین هنوز دو تابستان از ماجرای راسان نگذشتە کە حضور نیروهای نظامی این احزاب و واکنشهای نظامی ایران، کل ماجرا را بسوی یک بحران جدی در منطقە سوق دادە کە نهایتا دیروز بە درگیری میان مردم و احزاب کرد ایرانی انجامید.

اما این ماجرا برای ما چە پیامی دارد؟ بە گمان من می توان روی چندین مورد دست گذاشت. از جملە:

ـ کردستان عراق بر خلاف دوران صدام کە در آن مناطق تخلیە شدە وسیعی در کردستان وجود داشت (بە علت قرارداد الجزایر میان رژیم شاە و رژیم بعث کە در آن هر دو طرف موظف بە تخلیە نوار مرزی بە عمق بیست کیلومتر بودند، و نیز بە علت انفال کردستان عراق توسط رژیم بعث کە طی آن مناطق بسیار وسیعی وحشیانە تخلیە شدند)، این امکان وجود داشت کە نیروهای مسلح کرد ایرانی در مناطق مرزی مستقر شوند و از جملە از حمایت دولت قدرتمندی مانند دولت عراق بهرەمند شوند. بە همین دلیل، در این مناطق، نە احزاب مزاحم مردم می شدند و نە از لحاظ حمایت جدی داخلی (عراق) مشکل آنچنانی داشتند. پس یکی از پیامهای درگیری دیروز این است کە نمی توان مناطق زندگی مردم را بە مناطق نظامی طولانی مدت تبدیل کرد؛

ـ اگر نیروهای اقلیم کردستان بدنبال سیاست‌های خود هستند و در این راە بە زندگی مردم توجە ندارند، اما مردم کردستان عراق آنگاە کە تهدیدات جدی متوجە زندگیشان است، خود دست بە قدام خواهند زد؛

ـ این حادثە نشان داد کە بر خلاف دوران صدام، احزاب اقلیم کردستان توان تسلط بر مردم کردستان و دیکتەکردن سیاست‌های خود بر آنان را در همە موارد ندارند؛

ـ و مهمترین پیام اینکە احزاب کرد ایرانی، دیگر باید بدانند کە دوران مبارزە مسلحانە برای آنان تمام شدە و باید بە این واقعیت یک بار برای همیشە روی خوش نشان بدهند کە نمی توان بدون پشت جبهە قابل اعتماد و اطمینان، روی استراتژی‌های درازمدت نظامی سرمایەگذاری کرد.

دوستان! دوران پیشمرگ در کردستان ایران دیرزمانی‌ است که پایان یافتە. مبارزە مسلحانە را بە بایگانی بسپارید و بە روش‌های مردمی، تشکیلاتی و سیاسی روی بیاورید! لطفا سعی کنید مردم را درگیر دفاع از منافع خودشان کنید و از قهرمان بازی های بی ثمر کە می توانند بە ضد اهداف مطرح شدە توسط خودتان هم ختم شوند، دست بکشید!

  

تاریخ انتشار : ۴ شهریور, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

مواجه اصولی با ریزش‌ عناصرمهم حاکمیت و اعتراف‌ها! اخیرا افشاگری‌های یک مقام سابق دستگاه سرکوب که مسئولیتی چون ریاست زندان و از جمله اوین را، آنهم

ستاره و آهو…

ستاره و آهو، چهل و پنج سال پیش ساخته شد و علت عدم انتشار آن اصرار پدر بر اجرای آن توسط خواننده خانم بود که مقدور نبود. استاد هوشنگ ابتهاج با لطافت هرچه تمام پس از درک این ملودی نوین، چنین حکایت عاشقانه و بدیع را بر روی آهنگ سرود.

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

همانطوری که در دوران قرون وسطی و قبل از انقلاب علمی صنعتی، فلسفی و اجتماعی رنسانس در اروپا، کلیسای کاتولیلک به عنوان قدرت بلامنازع حاکمه اقتصادی و سیاسی بوده و میدان داری میکرد، روحانیت اسلام، خصوصا اسلام شیعه طی چند صد سال اخیردر ایران نیر پرچمدار ایدئولوژی اسلامی بوده و همزمان با همگامی و پشتیبانی از قدرتمداری پادشاهان دوران خویش، با هدف استقرار حاکمیت قدرتمداری اسلامی با پادشاهان زمان خویش در حال رقابت بودند.

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

شورای سردبیری نشریه کار درگذشت رفیق جابر فرجاد را به تمامی بازماندگان و بویژه رفقای فدایی او تسلیت میگوید و یاد رفیق جابر را گرامی و زنده می‌دارد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دست‌کم ۱۴۲ تن در ماه گذشته اعدام شدند!

با ریزش عناصر و آیادی رژیم چه کنیم؟

ستاره و آهو…

در باب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران…

یاد رفیق ما جابر فرجاد گرامی باد!

بررسی سند سیاسی ارائه شده به کنگره سوم حزب چپ!