پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۴

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۴

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!
ای کاش رسالت پروژه‌ی میرباقری‌هراسی، مقدمه‌ی ضدحمله به آن بود. اما نیست و عملاً ترمزی‌ست در برابر پیشرفت و دعوت به آهسته بیا و آهسته برو که گربه شاخت نزند.
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!
کاش می‌شد دوباره مثل آن روزها به یاد مردم بیفتیم و به آن‌ها سر بزنیم و مثل آن روزها صمیمانه پای درد دلشان بنشینیم و ببینیم که چه دل خونی...
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
مشخصات حکومت- قانون
اگر قوانین را تنها وسیله‌ای برای برقراری نظم در جامعه فرض کنیم،حاكمیت قانون به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهد. در این روی‌کرد قانون تنظیم‌کنندۀ روابط حاکمیت و شهروندان...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مناف عماری
نویسنده: مناف عماری
تایتانیک
چیستی و سرشت فلسفی قصه‌ی تایتانیک امری فراتر از عاشقانه‌های آن است. جوهره‌ی فلسفی فیلم‌نامه، داستانِ شکستِ پنداره‌ی لگام زدن بر انگاره‌های فردی‌ست ...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان
آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
در گرامی‌داشت احمد شاملو
بیست و چهار سال از خاموشی شاعر بزرگ آزادی و انسان، احمد شاملو، می‌گذرد اما جان خروشان او در تار و پود شعرهای پُرشور و امیدآفرین و اندیشه‌ی ارجمند و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
آن‌ها نمی‌توانند همهٔ ما را بکشند و ما نمی‌توانیم همهٔ آن‌ها را بکشیم...
نتانیاهو کاخ سفید را نادیده می‌گیرد، زیرا انجام این کار هیچ هزینه‌ای ندارد. در سال ۱۹۸۲ رونالد ریگان، مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل را پس و کشتار فسطینیان در پی تهاجم...
۱ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری

پدرآنارشیسم، مخالف فمنیسم

پرودن و آغاز آنارشیسم مدرن

گرچه امروزه گروهی او را پدر سندیکالیسم آنارشیستی می دانند، گروه دیگری او را پدر جامعه شناسی مدرن و یکی از نظریه پردازان مقوله های فدرالیسم و جنبش تعاونی بشمار می آورند. پرودن آنزمان دگماتیسم مارکسیستی را پیش بینی نمود و خطر روی کارآمدن یک دیکتاتوری کمونیستی را گوشزد نمود. بعد از مرگ او در سال 1865 جنبش چپ اجتماعی میان دو گروه سوسیالیسم دمکراتیک و سوسیالیسم اتوریته تقسیم گردید

مورخین سیر اندیشه، یوسف پرودن را آغاز اندیشه آنارشیسم مدرن در غرب میدانند. از زمان او طبقه کارگر را پرولتاریا نامیده اند. کتاب پرفروش او یعنی ” مالکیت دزدی است ” حمله ای به ستون های نظم حاکم آنزمان یعنی مالکیت و حاکمیت بود. او غیر از کمونیسم و کاپیتالیسم، نظام آنارشیسم را فرم سوم اداره جامعه معرفی نمود. انگلس پیرامون کتاب فوق گفته بود که آن عمیق ترین اثر فلسفی است که در زبان فرانسوی تاکنون نوشته شده است. تولستوی عنوان کتاب ” جنگ و صلح ” خود را از آثار پرودن گرفت.

پرودن پیرامون زنان و یهودیان عقایدی ارتجاعی داشت. او میگفت جای زن در آشپزخانه است و باید گوش بفرمان مرد باشد. پرودن حاکمیت مردهای اروپای مرکزی را در خانه و خانواده تبلیغ می نمود. تروتسکی او را رابینسون کروزه سوسیالیسم نامید. ده سال بعد از مرگ پرودن کتاب ” پورنو کراتی یا زنهای زمان مدرن ” از میان آثار او انتخاب و منتشر گردید. در مورد اینکه آیا پدر آنارشیسم یک اندیشمند راستگرا، فاشیست، و مرتجع طرفدار زمین و خون بود ؟، هوادارانش اشاره میکنند که آنزمان متفکران و هنرمندانی مانند نیچه، گوته، مارتین لوتر، واگنر، شوپنهاور، و برادران گریم نیز دارای اینگونه افکار بوده ند.

از جمله بیانات پرودن که بصورت جملات قصار، شعار روز شدند / آنارشی، نظم است ،- مالکیت، دزدی است، – و خدا زشتی است، بودند. آنزمان مارکس، هرتسن و باکونین از جمله مطالعه کنندگان آثار انقلابی پرودن بودند. پرودن میگفت که عدالت اجتماعی پایه آزادی است و زندگی یک تجربه و آزمایش است. او علت از خودبیگانگی کارگران در جامعه صنعتی را نیز توضیح داد و میگفت که تقسیم کار و سیستم پولی موجب رفاه سرمایه دار و فقر مالی و روحی کارگران میشود. در سال ۱۸۴۸ با روی کارآمدن لویز ناپلئون، پرودن دستگیر و به سه سال زندان محکوم گردید. گرچه در گفته های پرودن تضاد و تناقض بیشمار ملاحظه میشود، او توانست ولی علایق محافل اجتماعی و روشنفکری را به سه مقوله دولت، مالکیت، و اتوریته جلب کند. زمانیکه پرودن در سال ۱۸۴۰ کتاب مالکیت خود را به آکادمی پاریس تحویل داد، کسی واژه آنارشیسم را نمی شناخت، ولی ۲۵ سال بعد، در زمان مرگ پرودن، جنبشی وجود داشت که با افتخار این واژه دشنام گونه را عنوان معرفی خود نمود.

گرچه پرودن، باکونین، هرتسن، و مارکس بعدها به راههای گوناگونی رفتند و مارکس دشمن سرسخت تئوری آنارشیسم شد، ولی هر ۴ اندیشمند پرسیدند که چگونه فقر و نارضایی پرولتاریا، مامان زایمان جامعه ای نو میشود و راههای درست کدامند ؟ در سال ۱۸۴۰ صفت آنارشیست دیگر مترادف هرج و مرج و بی قانونی و بی نظمی نبود. آنارشیستها میگفتند که دولت طبقاتی و تقسیم نابرابر کالا، منبع هرج و مرج در جامعه است. گرچه امروزه گروهی او را پدر سندیکالیسم آنارشیستی می دانند، گروه دیگری او را پدر جامعه شناسی مدرن و یکی از نظریه پردازان مقوله های فدرالیسم و جنبش تعاونی بشمار می آورند. پرودن آنزمان دگماتیسم مارکسیستی را پیش بینی نمود و خطر روی کارآمدن یک دیکتاتوری کمونیستی را گوشزد نمود. بعد از مرگ او در سال ۱۸۶۵ جنبش چپ اجتماعی میان دو گروه سوسیالیسم دمکراتیک و سوسیالیسم اتوریته تقسیم گردید.

امروزه اشاره می شود که آنزمان در آرزوی انقلاب، آتش در قلب آنارشیستها شعله می کشید. آنان می گفتند برای جلوگیری از حاکمیت زورگویی جدید، باید آزادی پایه عدالت اجتماعی گردد. پرودن می گفت: نه بر اثر تقسیم غیرعادلانه مالکیت، بلکه در ذات مالکیت، ریشه قدرت و زورگویی وجود دارد، چون آن خود دزدی است. او توصیه میکرد که انسان باید آزاد باشد تا بتواند میان کمونیسم و آلترناتیو دیگر، یکی را انتخاب کند و فرد باید در خدمت علائق و منافع جامعه باشد. شعار آنارشی، نظم است، موجب معروفیت پرودن بعنوان پدر آنارشیسم مدرن گردید. پرودن چون روش مبارزه سیاسی پارلامنتاریستی را بورژوایی ومخالف پرولتریا می دید، گفت به محض اینکه وارد مجلس فرانسه آنزمان شد، متوجه گردید که رابطه اش با تودهها قطع شده. این یک تجربه فلسفی برای آنارشیسم برای همیشه گردید .

از جمله آثار پرودن در زمان مرگ، ۴۰ عنوان کتاب، ۴ جلد مکاتبات با مبارزان اجتماعی، و ۱۱ جلد یادداشتهای گوناگون بودند. دو کتاب مشهور دیگر او، ” اعترافات یک اتوپیست ” و ” حضرت موسی ” است که آنزمان جایزه ای فرهنگی گرفت. پرودن ناشر روزنامه ای با تیراژ ۴۰۰۰۰ نیز بود که آنزمان یکی از پرخواننده ترین نشریات اروپا بود .

غیر از پرودن، از جمله انقلابیون دهه ۴۰ قرن ۱۹، آلکساندر هرتسن، مارکس، و میشائیل باکونین بودند که در باره دیالکتیک هگل بحث میکردند و به طرح سئوالات استراتژیک انقلابی می پرداختند. گرچه هر سه نظرات گوناگونی داشتند ولی آشنای مشترکی بنام پرودن و کتاب مشهورش ” مالکیت ” داشتند .مارکس یکی از مهاجران سیاسی دهه ۴۰، خود را آنزمان ” ژورنالیست سیاسی ” میدانست. پرودن در محافل سوسیالیستی با چارلز فوریه، سوسیالیست تخیلی آشنا گردید. امروزه اشاره میشود که پرودن یک آنارشیست تجربه گرا میان فلسفه و آزمایش، مشهوریت و زندان، امید و شکست، بود. چون پرودن یک فیلسوف سیستماتیک نبود، او مورد انتقاد شدید مارکس ؛ فیلسوفی با انظباط و مخالف هرج و مرج فکری، قرار گرفت .

پیره یوسف پرودن میان سالهای ۱۸۰۹-۱۸۶۵ در فرانسه زندگی نمود. او اصل و نسبی معمولی و فقیرانه داشت و در مسائل نظری، خودآموز بود و از نظر شغلی سالها کارگر چاپخانه بود. کله شقی و لجاجت او را بدلیل اجداد کوه نشین اش میدانند. وی در سالهای کار چاپ، با آثار آته ایستی آتشینی آشنا گردید. وی گرچه استراتژی های مختلفی را آزمایش نمود ولی هیچگاه یک تاکتیک گرای کار آزموده نبود .

بعد از مرگ او، پرودن گرایی در کشورهای آلمان، انگلیس، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، مکزیک، و روسیه، یک جنبش عمومی شد. امروزه باکونین را از جمله شاگردان او و مارکس را یکی از مخالفان سرسخت او بحساب می آورند. مارکس در رابطه با کتاب ” فلسفه فقر ” پرودن، کتاب ” فقر فلسفه ” را نوشت و مدعی شد که پرودن در تئوری اجتماعی مبارزی غیرعلمی است. پرودن در جواب مارکس نوشت که او در هر زمینه ای پیش از مارکس در باره مسائل اجتماعی اندیشیده است.

استالینیست ها در دانشنامه های خود پرودن را یک آنارشیست و سوسیالیست خرده بورژوا معرفی نمودند که در کتاب شاهکارش یعنی کتاب مالکیت، سرمایه و زمینداری را دزدی میداند. آنها ادامه میدهند که آنارشیستها در مقابل کمونیستها، نماینده یک جامعه ایده آلیستی فردگرایانه هستند که در آن تولیدکنندگان کالا، بدون جریان پول، و وام بانکها، بدون سود است، آنارشیستها در مخالفت با هرگونه اتوریته، مخالف مبارزه طبقاتی سازماندهی شده و یک قدرت سیاسی پرولتری هستند، مارکس کوشید تا در کتاب فقر فلسفه اهداف اتوپیستی و ارتجاعی آنان را افشا کند، ناتوانی و بی اعتباری پرودن گرایی بعنوان یک ایدئولوژِی خرده بورژوایی دوران بحران در جامعه بورژوایی تا زمان حال اثبات شده است .

—————–

Proudhon , Pierre – Joseph 1809 – ۱۸۶۵

تاریخ انتشار : ۲۷ آبان, ۱۳۸۹ ۱۱:۰۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و عمل شما هستند و با دقت و پیگیری، بر مواضع تان نظارت دارند.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!

نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!

مشخصات حکومت- قانون

تایتانیک

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

در گرامی‌داشت احمد شاملو