یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۰

یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۰

پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
ترس یا هوشیاری؟
انگیزۀ شرکت در مرحلۀ دوم انتخابات دفع شرِ یک جریان به غایت ارتجاعی و خطرناک بود که مثل سرطان در جامعه ریشه دوانده است .ترس از جریان جلیلی و میرباقری...
۲۹ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: جابر حسينى
نویسنده: جابر حسينى

پیام شادباش به مراسم چهل و دومین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدایی

مبارزه با ستم، غارتگری، ظلم و در راه برقراری جامعه ای عادلانه، تأمين آزادی و عدالت اجتماعی و مخالفت با نظام طبقاتی، استبداد و وابستگی آرمان بلند و پرشکوه فداييان خلق قلمداد شده و می شود. پيکار دليرانه فداييان خلق همواره بخشی از تاريخ جنبش انقلابی و مترقی مردم ميهن ما و جنبش کارگری و چپ کشور بوده است.

حزب تودۀ ایران - واحد سوئد

رفقای گرامی،

با فرارسیدن ۱۹ بهمن امسال سازمان فداییان خلق ایران ـ اکثریت، چهل و دو مین سال حیات خود را آعاز می کند. ۴۲ سال پیش در جنگل های سیاهکل گروهی از مبارزان پرشور راه استقلال ملی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم به مصاف رژیم وابسته به امپریالیسم رفتند و زمینه های پیدایی و تشکیل سازمان چریک های فدایی خلق را بر بستری از آرمان ها و آرزوهای مردمی پی افکندند.

مبارزه با ستم، غارتگری، ظلم  و در راه برقراری جامعه ای عادلانه، تأمین آزادی و عدالت اجتماعی و مخالفت با نظام طبقاتی، استبداد و وابستگی آرمان بلند و پرشکوه فداییان خلق قلمداد شده و می شود. پیکار دلیرانه فداییان خلق همواره بخشی از تاریخ جنبش انقلابی و مترقی مردم میهن ما و جنبش کارگری و چپ کشور بوده است.

نگاهی به تاریخ از دریچه تجربه اندوزی با هدف تجهیز برای مبارزه امروز حاکی از این واقعیت است که ارزش ها و آرمان هایی که طی چهل و دوسال اخیر سیمای فداییان خلق را ترسیم می کند در پیوند با آرمان های جنبش چپ میهن ما قرار دارد و جدای از آن نبوده و نیست.

 

رفقای گرامی،

مراسم چهل و دومین سالروز حیات سازمان شما در شرایطی برگزار می شود که میهن ما در اثر اجرای سیاست های ضدمردمی ارتجاع حاکم، استبداد لگام گسیخته و اعمال فشار و تحریم های مداخله جویانه خارجی در وضعیت ناگوار، حساس و خطیری قرار گرفته است. اجرای برنامه های اقتصادی ـ اجتماعی دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نظیر برنامه آزاد سازی اقتصادی (هدفمندی یارانه ها) زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان را به چالش کشیده و سقوط سطح زندگی و کاهش قدرت خرید توده های وسیع مردم را سبب شده است. در جنین اوضاعی تحریمهای امپریالیستی بنیه تولیدی، صنایع و بنیان های اقتصاد ملی را نشانه گرفته و بر فقر و تیره روزی مردم میهن ما بسی افزوده است. با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و ادامه و تشدید دشواری های رژیم ولایت فقیه در عرصه های گوناگون، سران حکومت کارزار گسترده تبلیغاتی را برای آماده کردن افکار عمومی برای برگزاری انتخاباتی فرمایشی و مهندسی شده آغاز کرده اند. ارتجاع حاکم با نگرانی از تکرار تجربه انتخابات مجلس شورای اسلامی و شرکت بسیار محدود مردم در آن، برنامه های تبلیغاتی خود را سازمان می دهد. نگرانی ولی فقیه و دیگر مرتجعان تجدید حیات جنبش اعتراضی و به چالش کشیده شدن برنامه های رژیم است. ادامه درگیری ها و بی ثباتی سیاسی رژیم از جمله زمینه های نگرانی و هراس مرتجعان حاکم در خصوص انتخابات پیش رو و برنامه ریزی برای مهندسی کردن روند برگزاری و نتیجه آن است. بدیهی است راهکار عملی پیش روی همه نیروهای انقلابی، آزادیخواه و مترقی و میهن دوست کشور بازسازی و سازماندهی نیروی اجتماعی و مقاومت مشترک با برنامه های استبداد حاکم است. تشکیل یک جبهه وسیع علیه استبداد ولایی، جبهه واحد ضد دیکتاتوری در اوضاع حساس کنونی از اهمیت اساسی برخوردار است.

حزب ما برآن باور است، جنبش مردمی در صورت سازمان یافتگی و عمل مشترک می تواند حکومت استبدادی کنونی را به چالش طلبیده و راهگشای تحول های جدی در کشور باشد. در این زمینه وظیفه نیروهای چپ و مترقی دو چندان است. در عین حال باید قاطعانه با برنامه آلترناتیو سازی امپریالیستی و تمامی جنبه های این برنامه مانند احیای سلطنت پهلوی، شورای ملی و نیز تأثیرگذاری بر نیروی مردمی و تخریب این نیروها، مبارزه و مقبله مشترک کرد. هدف امپریالیسم از برپایی کنفرانس های متعدد در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا، شکل دهی یک آلترناتیو دست آموز و وابسته است که با توسل به آن منافع خود را رد ایران تامین کند. امپریالیسم و ارتجاع ایران هر دو بر سر حذف جنبش مردمی و مهار و تضعیف حزب ها و سازمان های ترقیخواه و میهن دوست اتفاق نظر و منافع مشترک و همسان دارند.

 

رفقای ارجمند،

باردیگر چهل و دومین سالگرد بنیانگذاری سازمان فداییان خلق ایران ـ اکثریت را به شما و همه مبارزان فدایی شادباش گفته و آرزو داریم سازمان شما به مثابه یک نیروی چپ مدافع صلح، استقلال ملی، حق حاکمیت ملی، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در کنار توده های محروم جامعه و همسنگر با حزب ها و سازمان های مترقی در راه سربلندی و آزادی میهن ما به وظایف خود عمل نماید.

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن, ۱۳۹۱ ۹:۱۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان

نگاره‌ها