چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۱۳

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۳:۱۳

پیام حزب دمکراتیک مردم ایران به دوازدهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

ایران امروز که با انواع شکافهای دیرین نظیر شکاف سنت و تجدد و شکافهای رو به افزون کنونی مانند شکاف نسل ها و شکاف بین ثروت و فقر روبروست، بی اندازه به یک نیروی چپ رفرمیست با کارپایه سیاسی، اجتماعی ـ اقتصادی مناسب نیاز دارد تا به جامعه ای متعادل و امروزی تبدیل شود.

  رفقای گرامی! دوازدهمین کنگره سازمان شما در روزهایی برگزار می شود که رخنه گری ژرف اندیشه های دموکراتیک، عرفی شدن مبارزۀ سیاسی، مرزبندیِ بیش از پیش مردم و نیروهای سیاسی با شیوه های خشونت آمیز و تشدید ناخشنودی در جامعه، ژرفش نسبی شناخت لایه های گوناگون نسبت به منافع و حقوق خود و ضرورت مبارزه در راه آزادی، تشدید اختلافات و درگیری ها در بین گروه بندی های درون حاکمیت، گسترش دامنه ی سرکوب و خشونت و بگیر و ببند و شکنجه و اعدام و زوال شیوه حکومت داری ولایت مطلقه فقیه از ویژگی های نمایان آنست. به باور ما ایران وارد دوران تازه ای شده است که غافلگیری، اضطراب، خشونت و دروغ گویی حکومتی، کار آمدی سیاست سرکوب و اختناق را زیر سوال برده و باور به توان جنبش مردمی و دمکراسی خواهی را افزایش داده است. در آستانه این دوران تازه باور داریم که بی گمان، پیکارملتِ ایران، تا دستیابی نهائی به آزادی ها و استقرار مردمسالاری، فرونخواهد نشست. رفقای گرامی ! از نگاه ما، نگاه چپِ دمکرات یعنی یک نیروی برخوردار از گوهر رفرمیستی و خواهان یک جمهوری پارلمانی در کرانه این دوران تازه هنگام آن رسیده است که ما در پس سالها نقد و بازبینی ژرف کارنامه تلخ و شیرین گذشته، با نیرو و اراده تازه ای آرمانها و ارزش های دموکراتیک چپ آزادیخواه ایران را صیقل دهیم. نقدهای امروزی نحله های گوناگون چپ ایرانی، پس ازیک دوران طولانی بازخوانیهای لازم گذشته، اکنون به مرحله ای از قوام و پختگی فراروییده است که اهمیت آن در جنبه الگوسازی برای امروز و فردای ایران است. تحول چپ سنتی به اندیشه سوسیال دمکراتیک، نه حاصل یک جهش ناگهانی یا صرفا آموزش آکادمیک بلکه ناشی از یک خودآگاهی و باز اندیشی عمیق و آمیزش دراز مدت خرد و احساس و نیز رویکرد به یک شیوه تفکر تازه بوده است. فضیلت اصلی چپ دمکرات امروز ایران، نقد ریشه ای و روشن تفکر گذشته و انواع مارکسیسم روسی، چینی و قهرآمیز از درون و همزمان پذیرش مسئولیت و مهمتر از آن ارائه درک تازه ای در باره آزادی، عدالت اجتماعی و مدرنیته برای حل مسائل پیچیده جامعه ایرانی است. جنبش چپ دمکرات ایران با وجود پراکندگی و بی سازمانی توانسته تلقی مدرنی از آزادی فردی و اجتماعی پیش کشد و راه تازه ای را در اندیشه سیاسی نشان دهد که پیکار در راه عدالت اجتماعی به معنای قربانی کردن آزادی نیست. اما چالش اصلی چپ دمکرات ایران در آفرینش یک دستگاه فکری و بینشی منسجم است که بدون تقلید کورکورانه، استواری بر نظر و نرمش در عمل بتواند به کلیدی ترین مسایل ایران امروز مانند اقوام و مسله ملی، راه مسالمت آمیز و اصلاح طلبی در ایران، رد خشونت سیاسی، عدالت اجتماعی، امکانات و راه تحول ایران پاسخ دهد و یا دست کم پرسش های را پیش بکشد که برای تامل و تفکر راه را بر تناقض گویی میان رفرمسیم یا راه انقلابی ببندد و در سیاستگذاریها وسمتگیریهای آن با روح روشن و شفاف اصلاح گرایی اثرگذارد. اگر چپ آزادی خواه و ملی ایران نتواند کارپایه واقع بینانه و مردمپسندی منطبق با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی ایران تدوین کند هرگز موفق به تبدیل شدن به یک نیروی موثر و معتبر در کشور نخواهد شد. ایران امروز که با انواع شکافهای دیرین نظیر شکاف سنت و تجدد و شکافهای رو به افزون کنونی مانند شکاف نسل ها و شکاف بین ثروت و فقر روبروست، بی اندازه به یک نیروی چپ رفرمیست با کارپایه سیاسی، اجتماعی ـ اقتصادی مناسب نیاز دارد تا به جامعه ای متعادل و امروزی تبدیل شود. ایران امروز با گسترش طبقات بینابینی و اقشار وسیعی ازصنعتگران کوچک و متوسط، بخشهای گوناگون خدمات، فرهنگیان، دانشگاهیان، کارمندان وبخشهای مهمی از کارگران و تکنیسینها و قشر متوسط و نسبتا مرفه دهقانان و حقوق بگیران به شکل تب آمیزی به یک حزب سوسیال دمکراتیک رفرمیست نیاز دارد که بتواند در چارچوب منافع ملی کشور از حقوق و منافع این طبقات و اقشار وسیع مردمی دفاع کند. پایگاه عمده طبقاتی و اجتماعی سوسیال دموکراسی اصلاحطلب نیزعمدتا همین اقشار و طبقات میانی و حقوق بگیران اند. این به معنای باز شدن زمینه های کاملا تازه ای در برابر چپ دمکرات و غیر ایدئولوژیک در ایران است. با آرزومندی موفقیت برای کنگره دوازدهم شما، امیدورایم که این کنگره گام مثبتی در پاسخ به نیاز پیش گفته بردارد و به سهم خود به شکل گیری یک حزب سوسیال دمکرات رفرمیست گسترده در ایران یاری رساند.   حزب دمکراتیک مردم ایران جمعه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ٢٢ آوریل ٢٠١١    

تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۰ ۱۱:۲۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک