سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۰۱

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۰۱

پیام ها به کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) “کنگره با خاوران”

ما در برابر روند بازگشتی که هم اکنون در جامعه ما آغاز شده است و نه فقط دستاوردهای مبارزات مردم کشور ما در طول سال های اخير، بلکه مسدود کردن فضای تنفس آن در شرايط آتی را در مد نظر دارد، نيازمند استراتژی روشن برای مقابله با اين پيشروی هستيم. جنبش سياسی و مدنی کشور ما بايد با تمام قوا و با همه ابزارهای ممکن خود در مقابل پيشروی ارتجاع بايستد و راه تهاجم به دستاوردهای جنبش را مسدود نمايد. برای موفقيت در اين زمينه ما نيازمند سياست روشنی در دو عرصه هستيم:

پیام هیئت اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران 

دوستان گرامی، 
برگزاری کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را به شما تبریک می گوییم. کنگره نهم سازمان شما در ماه‌های پس از انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و با تغییر تعادل نیرو در درون قدرت همزمان گشته است. اکنون بنیادگرایان موفق گردیده‌اند که همه اهرم‌های قدرت را در کف گیرند. آنان موفق شده‌اند مجلس و دستگاه دولت را در اختیار گیرند و سرگرم سازماندهی پیشروی خود و تحت فشار قرار دادن جامعه و در صورت امکان عقب نشاندن مردم از مطالبات خود در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی هستند. 
دوستان عزیز در چنین شرایطی نیروهای سیاسی کشور ما با وظایف عاجلی مواجه اند. مقابله با بنیادگرایان حاکم، دفاع از جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی وظایف سنگینی را در برابر ما قرار می دهد. 
شکست جنبش دوم خرداد شرایط نوینی را در جامعه شکل داده. جامعه ما نیازمند نیروهایی است که بتوانند چشم انداز‌های نوینی را در برابر مردم بگشایند و راه را برای برون رفت از بحران‌ها و دشواری‌های جامعه ما بگشایند. جمهوری خواهان ایران قادرند چنین چشم‌ اندازی را ترسیم کنند. تلاش برای ارائه یک بدیل جمهوری خواه با چهره و سیاستی متمایز از دیگر نیروهای اجتماعی، تلاش برای ارائه و گسترش گفتمان جمهوری خواهی، کوشش در جهت تقویت نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی و دموکراتیک وظیفه ای است که در برابر همه ما که برای حقوق بشر و دموکراسی می کوشیم، قرار گرفته است. 
دوستان عزیز دست شما را بگرمی می فشاریم و امیدواریم کنگره شما در این لحظات دشوار که کشور ما در برابر مخاطرات جدی قرار دارد بتواند تصمیماتی راه گشا در عرصه‌های فوق، در اتحاد و شکل دهی بدیل جمهوری خواه و در نزدیکی و همگامی همه کسانیکه به فردای بهتری برای جامعه ما می اندیشند اتخاذ نماید. 
هیات اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران 
٢سپتامبر ٢٠٠۵ 

*     *     * 

پیام جبهه متحد بلوچستان ایران 

رفقا و دوستان همرزم! 
جبهه متحد بلوچستان ایران „BUF“ ضمن ارج گذاری به روند مبارزات تاریخی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، برای ساختن ایرانی آزاد، آباد و فدر دانی از تمامی شهدای دانشورهمرزم و بیشمارتان، نهمین کنگره سازمان را پیشاپیش تبریک گفته، امیدواریم تصمیمات و تمامی مصوبات نهمین کنگره در راهگشائی بن بست های سیاسی کنونی جنبش ملی ایران کمک کرده، فصل نوینی را بویژه در امر اتحاد تمامی نیروهای اپوزیسیون سیاسی ایران میسر سازد. 
رفقا! سازمان شما همواره نگاهی مثبت و صادقانه دررفع ستم ملی خلق‌های تحت ستم ایران داشت و مدام درتشکیلات ویژه خلق‌های آن، سازمان، رفع چنین ستمی را یکی از وظایف کار سیاسی خویش در جامعه چند ملیتی ایران قرار داده است. جبهه متحد بلوچستان ایران، ضمن ارج گزاری از سازمان شما در مورد پذیرفتن حق تعیین سرنوشت خلق‌ها در ایرانی آزاد و دموکراتیک امیدوار است در این کنگره از چگونگی امداد و کمک‌های عملی، خاصاً در راستای اتحاد عمل‌های سیاسی به صدور قرارهای ویژه‌ای جهت رشد هرچه بیشتر این جنبش‌ها بپردازند. 

نماینده جبهه متحد بلوچستان ایران “اروپا” 
عزیز بلوچ دادیاری 
٣٠ آگوست ٢٠٠۵ 

*     *     * 

پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران 

رفقای گرامی 
کمیته مرکزی حزب توده ایران، ضمن تبریک برگزاری نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درودهای گرم خود را به شما و همه رفقای فدائی تقدیم می کند. 
مبارزه در راه استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم، آرمان ها و اهداف بزرگی هستند که ما را به یکدیگر پیوند می‌دهد. حزب توده ایران از همان نخستین سال‌های پایه‌گذاری جنبش فدائیان با وجود اختلافات نظری، با احساس مسئولیت به مبارزه شما توجه ویژه داشته و معتقد بوده و هست که اعتقادات ما در راه رهایی توده‌های محروم از زنجیرهای استبداد و استثمار اصول مشترک نیرومندی هستند که توده ای‌ها و فدائیان را در کنار هم و در یک سنگر قرار می‌دهد. ما همچون شما معتقد بوده‌ایم و تاکید داریم که اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی‌خواه میهن ما به ویژه اتحاد عمل در بین نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیر در راستای ایجاد یک جایگزین مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم ضد مردمی “ولایت فقیه” است. 
رفقای عزیز! 
نهمین کنگره شما در مقطع حساسی از حیات سیاسی میهن و در شرایط فوق‌العاده حساس داخلی و خارجی برگزار می‌شود، که وظایف دشواری را در برابر همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه در تبیین و تصریح مبرم‌ترین مسایل پیش روی جنبش قرار داده است. 
پیروزی نیروهای ارتجاعی در بدست گرفتن کنترل مجلس و به دنبال آن شکست کاندیدای نیروهای اصلاح طلب در نهمین انتخابات ریاست جمهوری و یکدست شدن حاکمیت در کنترل ارگان‌های مختلف قدرت، وضعیت دشواری را برای جنبش اجتماعی و نیروهای سیاسی پیشرو کشور بوجود آورده است. همانطور که می‌دانید نظر حزب ما در جریان انتخابات خرداد ١٣٨۴ این بود که باید همه نیروهای اجتماعی را برای جلوگیری از پیروزی ارتجاع و یکدست شدن حاکمیت بسیج کرد. ما ضمن تاکید این نکته که اصولا در چهارچوب رژیم ولایت فقیه و ادامه حاکمیت استبداد نمی توان از “انتخابات آزاد” سخن راند و در عین حال ضمن طرح این مساله که کارنامه ضعیف دولت خاتمی و سیاست های مماشات گرانه و تسلیم طلبانه دولت او ضربه سنگینی به باور نیروهای اجتماعی به روند اصلاحات زده بود، بر این عقیده بودیم که باید همه تلاش‌ها را در راه ایجاد یک جبهه واحد بر ضد استبداد و برای دموکراسی به کار گرفت و با بسیج توده‌ها اجازه نداد که ارتجاع به خواست خود در زمینه تصاحب کرسی ریاست جمهوری دست بیابد. بدیهی است که اختلاف نظر در ارزیابی اوضاع بغرنج و دشوار کشور، در جریان انتخابات خرداد ماه، بی‌شک به امر سازمان دهی مبارزه مشترک نیروهای مترقی و آزادی خواه برضد نیروهای ارتجاع و رژیم استبدادی یاری نرساند و از این رو این وظیفه بر دوش ماست که ضمن بررسی حوادث ماه‌های اخیر راه را به سمت اتحاد عمل همه نیروهای مترقی و آزادی خواه و سازماندهی مبارزه مشرک نیروهای اجتماعی در راه طرد رژیم ولایت فقیه بیابیم. 
روشن است که نیروهای تاریک اندیش و مدافع استبداد خشن، در موقعیت جدید در صدد باز پس گرفتن سنگرهایی هستند که جنبش مردمی کشور با استفاده از فضای تنفس ایجاد شده در هشت سال اخیر بدست آورده بود. ما بر این باوریم که مطمئنا گردان‌های مختلف جنبش اجتماعی که در سالیان اخیر هم از نظر سازماندهی و هم به لحاظ ذهنی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، با مقاومت خود در مقابل هجوم ارتجاعی که نشانه‌های آن در چند هفته اخیر مشهود بوده است، سد ایجاد خواهند کرد. ادامه مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان، پیکار دلیرانه و راه جویانه جوانان و دانشجویان، حضور فعال روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان مردمی و ترقی خواه و مقاومت ستایش برانگیز زنان بر ضد رژیم، آن زمینه قدرتمندی است که نیروهای سیاسی کشور را در سیاست گذاری خود در این رابطه یاری می رساند. امری که باید بیش ار هر چیز توجه نیروهای ترقی خواه جامعه را به خود جلب کند اتخاذ سیاست‌های یکدست و واقع گرایانه ای می‌باشد که ادامه حضور توده‌ها را در میدان مبارزات سیاسی روز میهن میسر و تسهیل کند. 
رفقا 
تحولات پردامنه و مهم جهانی در سال های اخیر شرایطی را به وجود آورده است که هیچ نیروی سیاسی ای نمی تواند و نباید در ارزیابی شرایط مبارزه و سیاست گذاری مبارزاتی خود بر آن ها چشم ببندد. ١۵ سال پس از فروپاشی سوسیالیسم در اتحاد شوروی سابق اروپای شرقی و اعلام پایان جنگ سرد، و چهار سال پس از حمله تروریستی جنایتکارانه به ساختمان مرکز تجارت جهانی در نیویورک و متعاقب آن اعلام جنگ بر علیه تروریسم، نظامی گری، برتری طلبی همه جانبه و بی توجهی به توافق ها و نهادهای بین المللی به جنبه مسلط سیاست ایالات متحده و نزدیکترین متحدان آن تبدیل شده است. 
تدوین و اتخاذ برنامه “خاورمیانه بزرگ” از سوی دولت ایالت متحده را باید تلاشی در راه ایجاد یک جغرافیای سیاسی نوینی در خاورمیانه و خلیج فارس دید که تضمین کننده منافع استراتژیک این کشور است. وجود پایگاه های نظامی گسترده آمریکا در تمامی کشورهای همسایه ایران نمی تواند نگرانی جدی نیروها ی صلح دوست و استقلال طلب ایران و منطقه را بر نیانگیزد. ما همچنین گسترش “جهانی شدن” سرمایه داری در خاور میانه را نمی توانیم و نباید از آماج برنامه “خاورمیانه بزرگ” جدا بدانیم. 
رفقای گرامی! 
حزب توده ایران معتقد است که با توجه به همه مسایل و دشورای هایی که منطقه به خاطر سیاست های نظامی گری درگیر آنست مهمترین وظیفه نیروهای مترقی کشور و منطقه دفاع از صلح و تشنج زدائی است. مبارزه ما در دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی نه تنها مباینتی با مبارزه برای صلح و حمایت از راه حل های صلح آمیز و مبتنی بر گفتگو ندارد، بلکه بطور تنگاتنگی به آن وابسته است. اگر “جهانی دیگر ممکن است”، ما مبارزه برای آن را از مسیر تحولات صلح آمیز، همبستگی بین المللی با دیگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی میسر و ممکن می دانیم. اگر به ضرورت پیوستن مبارزات مردم کشور به “جنبش اجتماعی جهانی” که در سالیان اخیر به مثابه چالشی در مقابل هجوم محافل قدرتمند محافظه کار و مدافعان سیاست های نو لیبرالی وافعیت یافته است، معتقدیم باید شرایط آن را در بسیج و سازماندهی وسیع ترین صفوف توده ها برای مبارزه برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و نفی تسلط امپریالیستی بوجود آورد. 
رفقای فدایی! 
در انتها اجازه دهید بار دیگر تاکید کنیم که طرد رژیم ولایت فقیه به مثابه سد اساسی راه تحولات میهن ما، در گرو سازماندهی جنبش مردمی و گردان های اصلی آن است. این وظیفه خطیر بدون تلاش متحد و عمل متحد همه نیروهای مدافع حقوق بشر و معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی در زمینه های گوناگون امکان پذیر نیست. 
ما ضمن آرزوی موفقیت برای نهمین کنگره شما در تدوین برنامه عملی برای مبارزات سیاسی آتی شما، امیدواریم که این کنگره بتواند به حفظ و تقویت وحدت سازمان برادر یاری کرده و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را در شرایط دشوار کنونی، در رویارویی با تحولات پرشتاب، پیچیده و بغرنج، مجهز و آماده سازد. 

با گرم ترین درودهای رفیقانه 
کمیته مرکزی حزب توده ایران 
١٠ شهریور ١٣٨۴ 

*     *     * 

پیام حزب دموکرات ایران 

با درود به مبارزان راه آزادی ملت ایران 
دوستان و رفقای عزیز 
حزب دموکرات ایران ضمن تبریک به مناسبت برگزاری کنگره سراسری سازمان فداییان خلق اکثریت و قدر دانی از تلاشهای این سازمان در مقابله با نظام سرکوبگر دینی حاکم بر سرنوشت ملت ایران، بر خود فرض میداند موارد الزامی وضروری را در شرایط خطیر کنونی به اطلاع برساند. 
دوستان عزیز: 
در حالی کنگره سازمان (فداییان خلق اکثریت) را برگزار میکنید ، که رژیم ضد ملی حاکم بر ایران صدها نفر از مبارزان را در سیاهچالهای خود به بند کشیده و هزاران تن از آنها را دردرون جامعه در محاصره خود قرار داده است. فشار روز افزون بر مبارزان داخل کشور هر روز گسترده ترشد ه و بر دامنه پراکندگی موجود در میان مبارزان افزوده است. به همین دلیل حزب دموکرات ایران بجای سکوت و خود درمانی شعاری و کاذب که ویژگی و مشخصه دوران سیاه سرکوب است در اقداماتی عملی ، در تقابل با سیاستهای سرکوبگرانه حاکمیت سیاسی – دینی طرحهایی را در داخل و خارج از کشور پیشنهاد و به مرحله عمل نزدیک نموده است. 
هموطنان مبارز: 
حزب دموکرات ایران دردو سال گذشته همواره تلاش نموده است به همراه شخصیتها و نیرو های معتقد به مردم ایران، زمینه را برای هماهنگی و یکسویگی تمامی جریانات و نیرو های سیاسی فراهم آورد تا اندیشه عملی – سیاسی اجتماعی ضد استبدادی در داخل و خارج از کشور به سامان برسد. تا کنون این تلاشها که ضرورت زمان و درک نیرو های سیاسی مطرح را با خود همراه کرده است بتدریج به مرحله نهایی شدن نزدیک میشود. حزب دموکرات ایران ضمن اعلام حمایت از استقرار حکومتی دموکراتیک در ایران، پیش شرطهای آنرا گرد هم آمدن نیرو های معتقد به ازادی و دموکرات میداند ، و در این راستا از دوستان سازمان فداییان خلق اکثریت نیز میخواهد در این حرکت دورانساز، با تمامی نیرو های سیاسی موثرو شخصیتهای مستقل دموکرات در تغییر شرایط سیاسی و سرنوشت ساز در همراهی با ملت مشارکت نمایند. 
حزب دموکرات ایران ضمن آرزوی موفقیت برای تک تک اعضای سازمان شما ، آزادی و استقرار دموکراسی در ایران را هدف مشترک همه مبارزان دموکرات از جمله سازمان فداییان خلق اکثریت میداند. 

زنده باد آزادی 
بر قرار باد دموکراسی 
پاینده ملت ایران 
حزب دموکرات ایران ۸/۶/۱۳۸۴ 

*     *     * 

پیام دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران 

اعضای محترم رهبری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
نمایندگان محترم کنگره 
تبریکات صمیمانه‌ی ما را به مناسبت برگزاری کنگره تان بپذیرید. امیدواریم که این کنگره در به انجام رساندن برنامه‌ی کار و همچنین اتخاذ تصمیم‌هایی سنجیده در راستای پیشبرد جنبش حق طلبانه مردم ایران پیروز و موفق باشد. 
کنگره شما در شرایطی برگزار می‌شود که کشور ایران دوران سرنوشت‌سازی را می‌گذراند. تعیین احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران و کابینه عمدتا نظامی-امنیتی وی و در یک کلام یکدست شدن حکومت بر محور ولایت فقیه طلیعه یورشی جدید و استبداد عریان‌تری است به منظور نقض حقوق و آزادی‌های اندکی که فرزندان خلق‌های ایران به بهای هزاران شهید و زندانی شکنجه شده طی قریب به ٢٧ سال سلطه‌ی ارتجاع بر ایران بدست آورده‌اند. سرکوب وحشیانه و به رگبار بستن مردم به ستوه آمده کردستان در تظاهرات خیابانی و اعتصابات یک ماه و نیم گذشته از آثار شوم این یورش می‌باشند. هم اکنون صدها نفر از جوانان کرد تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی در زندان‌های بدنام رژیم بسر می‌برند. جرم همه آنها ابراز نارضایتی از ستم و جور رژیم و فریاد برای حقوق پایمال شده‌شان می‌باشد. 
چند ماه پیش شاهد کشتار برادران عرب بپاخاسته‌ی جنوب و اعمال فشار بر مردم آذربایجان بودیم. ستم، تبعیض، سرکوب خواست‌های دموکراتیک سیاسی ملیت‌های گوناگون ایران و انواع تحقیرهایی که بر آنان روا داشته می‌شود دیگر تحمل ناپذیر شده‌اند. 
رفقای گرامی! 
اکنون وقت آن فرا رسیده است که همگی ملیت‌های ستمدیده و زجر کشیده ایران را بر محوری واحد و قابل قبول گرد آورد تا پتانسیل انقلابی آنها را حول سرنگونی رژیم و بنیاد حکومتی دموکراتیک که در آن همه ملیت‌های ایرانی به صورت دلخواه و داوطلبانه و به دور از تحکم و هژمونی یک ملت یا یک گروه بر دیگران، زندگی نوینی را آغاز نمایند. در یک کلام ایران به معنای واقعی کلمه متعلق به همه ایرانیان باشد. ما این محور را شکل حکومتی دموکراتیک و فدرال می دانیم که در آن همه ملیت‌های ایرانی بطور همسان در جوار هم به زندگی و سازندگی مشغول شوند. 
فدرالیزم شکلی از اشکال حق تعیین سرنوشت برای ملیت‌هاست که سازمان‌های چپ آن را جزو پرنسیب‌های خود محسوب می‌دارند و در دنیای پیشرفته امروز شاهد موفقیت این آزمون در گوشه و کنار جهان هستیم. 
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) نیز بر اساس این پرنسیپ دیرینه اعتقاد راسخی به شکل حکومتی فدرال بر مبنای جغرافیایی و ملی دارد و جز این نمی تواند باشد. 
لیکن اعتقاد به یک اصل به همراه تبلیغ و کوشش در راه تحقق آن جنبه عملی گسترده و همه جانبه به خود می‌گیرد، و ما بیش از هر زمان گذشته تبلیغ این شعار و کوشش در راه عملی ساختن ان را بعد از فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی، ضروری می‌دانیم و، بر این باور هستیم که طرح این شعار و تبلیغ آن در میان مردم بهترین محور به منظور اتخاد نیروی عظیم ناراضی از رژیم و امید دادن به ملیت های تحت ستم می باشد. 
امیدواریم کنگره نهم شما با مطالعه تحلیل دقیق این موضوع و تصویب آن، گامی مهم در راه پیشبرد جنبش سراسری ایران بردارد و به این ترتیب همه با هم آلترناتیوی دموکراتیک و شفاف را به مردم ایران نوید دهیم. اطمینان داریم که چنین موفقیتی می تواند موجب جلب اعتماد بیشتر خلق‌های ایران به سازمان شما باشد. 
دستتان را می‌فشاریم و در انتظار نتایج موفقیت آمیز کنگره‌تان هستیم. 

حزب دموکرات کردستان ایران 
دفتر سیاسی 
۵ شهریور ۱٣٨۴ 
٢٧ آگوست ٢٠٠۵ 

*     *     * 

پیام حزب سبزهای فرانسه 

دوستان عزیز، 
برگزاری کنگره شما در این مقطع زمانی دارای مفهوم ویژه‌ای است. این کنگره بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی یکی از مهره‌های سرسپرده رژِیم روحانیون برگزار می شود. با به قدرت رسیدن آقای خاتمی امیدهای زیادی در بین مردم ایران و نیز در خارج، بویژه در اروپا بوجود آمد. اما عدم اجرای وعده‌های داده شده توسط اصلاح طلبان، نا امیدی‌هایی را بوجود آورد. این کنگره بعد از دو سال و نیم که از حمله نظامی آمریکا به عراق به می گذرد برگزار می شود. سیاست آمریکا چیزی جز بازوی نظامی جهانی شدن سرمایه‌داری نیست و با بکار گیری قدرت نظامی می خواهد هژمونی جهانی خود را گسترش دهد و بویژه “سیاست معیارهای دوگانه” را اعمال کند و ثروت کشورهای مغلوب را احتکار و پایگاه‌های نظامی در تمامی نقاط حساس مستقر نماید. 
استراتژی جرج بوش برپایه صادرات دموکراسی با اسلحه است، که در پروژه “خاورمیانه بزرگ” اعمال می شود. 
دیکتاتوری ملاهای محافظه کار در خدمت “جنگ پیشگیرانه” نو محافظه‌کاران آمریکا قرار دارد. این دو محافظه‌کار توانایی همکاری با هم را دارند. 
سبزهای فرانسه خواهان خلع سلاح اتمی همه کشورهای منطقه از جمله پاکستان و اسرائیل هستند. 
دوستان عزیز ما امیدواریم در کنگره آتی شما در آینده‌ ای نزدیک در فضای دموکراتیک در تهران شرکت کنیم. 

زنده باد همبستگی بین المللی- با احترام فائقه 
پاتریک فاربیاز مسئول روابط بین المللی حزب سبزهای فرانسه 
پاریس ٣٠ اوت ٢٠٠۵ 

*     *     * 

پیام حزب کمونیست اسپانیا

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
احمد فرهادی دبیر روابط بین الملل 
رفقای عزیز، 
دعوت صمیمانه شما را برای شرکت در نهمین کنگره سازمانتان که در روزهای ٣١ آگوست تا ٣ سپتامبر در آمستردام برگزار می شود دریافت کردیم. بخاطر عدم امکان حضور در این واقع مهم از فرصت استفاده کرده درودهای صمیمانه خود را به شما ابراز داشته و موفقیت های بیشمار را در این کنگره برایتان آرزو می کنیم. 
به این باور هستیم که مصوبات کنگره تان سهم برجسته ای را در مبارزه مشترک همه نیروهای مترقی و مردمی ایران برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی به عهده خواهد گرفت و همچنین روابط برادرانه میان حزب ما و شما را تقویت خواهد کرد. 

با درودهای صمیمانه 
خوزه لوئیس سن ته پاس 
دبیر روابط بین المللی حزب کمونیست اسپانیا 
۳۰.۸.۲۰۰۵ 

*     *     * 

پیام حزب کمونیست فرانسه 

رفقای گرامی، 
حزب کمونیست فرانسه با ابراز خرسندی از نهمین کنگره سازمان فدائیان (اکثریت) برای مبارزه شما در راه آزادی، حاکمیت قانون، پیشرفت اجتماعی و شکل گیری آلترناتیو دموکراتیک فراخور انتظار مردم ایران، آرزوی پیروزی می نماید. 
ما از مشکلات مبارزات شما برای ایرانی دارای ارتباط جهانی، فعال در راه امنیت جمعی، خلع سلاح اتمی و صلح واقف هستیم. 
کمونیست‌های فرانسه در کنار شما و نیز همه نیروهای ترقیخواه ایرانی قرار دارند. 
ما بار دیگر همبستگی خود را با شما ابراز می داریم. 

با درودهای گرم و برادرانه 
حزب کمونیست فرانسه 
پاریس ٣٠ اوت ٢٠٠۵ 

*     *     * 

پیام دفتر اروپایی حزب ملت ایران 

پاینده ایران 
ای آفریدگار پاک 
ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم 

با درود های فراوان بر شما هم میهنان دور از میهن و با درود به روان تابناک تمامی جان باختگان راه استقلال، آزادی، مردمسالاری و سربلندی تمامی قوم های ایرانی در ایرانی یگانه 

هم میهنان گرامی : 
ضمن پیشکش شادباش بمناسبت نهمین همایش سازمان فدائیان خلق (اکثریت ) آرزو داریم که نهال همبستگی ملی در درون و برون میهن رویش خود را آغاز کند . 
هم میهنان شما در حزب ملت ایران ، به پیروی از رهبران دشنه آجین شده خود داریوش فروهر ، عاشق ایران و قوم های ایرانی ، و پروانه فروهر گردآفرید ایران خواه ، همچنان به دور از هرگونه خشونت های ایران بر باد ده ، در راه برقراری همبستگی ملی به مثابه نخستین گام برای بر قراری مردم سالاری تلاش می نماید . 

هم میهنان ارجمند 
تا ستم و خودکامگی هست ، استقامت و مبارزه هم هست . آنچه نیاز است تجربه گرفتن از یک صد سال مبارزه ملت ایران برای رسیدن به آزادی و مردم سالاری است ، شکست همواره در « من » و « تو » بوده است و پیروزی در 
« ما » 

هم میهنان آزاد یخواه 
به خاطر میهنمان و بخاطر خون پاک شهیدانمان ، باید از فاصله ها بکاهیم و صفوف خود را هرچه فشرده تر کنیم و هرگونه خشونت میهن برباد ده را کنار نهاده تا شاهد مردم سالاری را در آغوش کشیم . 
سازمان های سیاسی باید در ضرورت یک فرایند سنجیده با مدارای فرهنگی – سیاسی هم داستان شوند که میهن عزیزمان دوران فضیلت سوزی را می گذراند . 
دفتر اروپایی حزب ملت ایران برای همایش تان و تک تک شما آرزوی پیروزی و بهروزی را دارد . 

برقرار باد همبستگی ملی ایرانیان در سراسر جهان 
در آرزوی ایرانی آزاد و آباد و به دور از بند و زندان و شکنجه 
پاینده ایران 
دفتر اروپایی حزب ملت ایران 
۱٠ شهریور ٢٠٠۵ 

*     *     * 

پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق ایران 

رفقای عزیز، 
برگزاری نهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را به همه اعضای سازمان تبریک می گوییم و موفقیت کنگره در گشودن راه فعالیت شما و در تعیین سیاست ها و راهکارهای آتی را آرزو می کنیم. 
رفقا: 
کنگره شما در یکی از حساس ترین شرایط میهن مان برگزار می شود. نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر نشان داد که جامعه ما در آستانه چرخش جدیدی قرار گرفته است، مشخصه آن از یکسو، تحکیم قدرت مستبدان در حکومت و از سوی دیگر، همزمان با پیشروی مرتجع ترین جناح حکومتی، شکل گیری صف بندی های جدید در جامعه است. 
اکنون پیروان ولایت فقیه و باندهای قدرت حول و حوش آن، با اتکا به اهرم های قدرت خود از شورای نگهبان و بسیج و سپاه، کنترل خود را نه فقط بر صندوق های رای، که از این طریق بر همه ارکان حکومت گسترش داده است. با انگشت نهادن بر نیازهای عاجل و روزمره بخش مهمی از مردم کشور ما که عمری است با فقر و بیکاری دست به گریبان اند و وضعیت آنها قبل از همه محصول کار همین حکومت است، توانسته است که بر این پیشوری خود در کانون قدرت حکومتی مهر مشروعیت هم بزند. 
نتایج این انتخابات نه تنها دست آوردهای سیاسی بعد از انتخابات دوم خرداد را در معرض خطر قرار داده است، بلکه بیان واقعیت دیگری نیز هست که تمرکز جنبش سیاسی بر آزادی ها و حقوق دموکراتیک مردم اگرچه ضروری، اما کافی نبوده است. تلاش برای گشودن فضای سیاسی جامعه، کنکاش برای ایجاد فضای تنفس برای جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی در سال های بعد از دوم خرداد، اگر چه سیمای جامعه ما را در طول هشت سال گذشته تغییر داده است، اما تنوانسته است راه به اعماق جامعه گشوده، به نیازهای عاجل نیروهای اجتماعی نقب زده، همه عرصه های زندگی اجتماعی را در برگیرد. موفقیت مستبدترین جناح حکومتی در بهره برداری از وضعیت فلاکتبار اقتصادی مردم و تبدیل شعار عدالت اجتماعی به اهرم موفقیت خود، نشانه این واقعیت است. 
رفقا، 
ما در برابر روند بازگشتی که هم اکنون در جامعه ما آغاز شده است و نه فقط دستاوردهای مبارزات مردم کشور ما در طول سال های اخیر، بلکه مسدود کردن فضای تنفس آن در شرایط آتی را در مد نظر دارد، نیازمند استراتژی روشن برای مقابله با این پیشروی هستیم. جنبش سیاسی و مدنی کشور ما باید با تمام قوا و با همه ابزارهای ممکن خود در مقابل پیشروی ارتجاع بایستد و راه تهاجم به دستاوردهای جنبش را مسدود نماید. برای موفقیت در این زمینه ما نیازمند سیاست روشنی در دو عرصه هستیم: 
۱- ما نیازمند سامان دادن به اتحادی گسترده و وسیع در میان جمهوری خواهان دموکرات و چپ برای شکل دادن به یک آلترناتیو در جهت پی ریزی آینده ای امید بخش برای مردم ایران هستیم. 
۲- ما به عنوان نیروی چپ و مدافع منافع کارگران و مزدبگیران کشورمان، برای حضور قدرتمند نه فقط در چنین اتحادی، بلکه قبل از همه پرداختن به نیازهای عاجل همین نیروهای اجتماعی و رشد جنبش آنها، نیازمندیم با صفوفی فشرده تر و اثر گذارتر از امروز عمل کنیم. باید به دوران جدایی ها و خود محوری ها در صفوف چپ ایران نقطه پایان گذاشت و در جهت ایجاد یک نیروی متحد و موثر در عرصه دفاع از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارگران و زحمتکشان کشورمان گام برداشت. 
رفقای عزیز! 
برای کنگره شما که به حق آن را در هفدهمین سالگرد کشتار دسته جمعی هزاران تن از رهروان راه آزادی و عدالت در زندان های جمهوری اسلامی، “با خاوران” نامیده اید، بار دیگر آرزوی موفقیت می کنیم و در مقابل یاد همه آن جانباختگان و دیگر رهروان راه آزادی و سعادت مردم کشورمان سر تعظیم فرود می آوریم. 
کمیته مرکزی 
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران 
٢ سپتامبر ٢٠٠۵ 

*     *     * 

پیام سازمان های جبهه ملی ایران-برونمرز- اروپا 

خانم ها و آقایان: 
برگزاری کنگره نهم سازمان شما، مصادف شده است با هفدهمین سالگرد روزهایی که در آن، رژیم جمهوری اسلامی ایران مرتکب یکی از بزرگترین جنایات تاریخ معاصر ایران شده است و هزاران تن از فرزندان مردم را در زندان ها قتل عام کرد. جمهوری اسلامی بدین جنایت بسنده نکرده و کشور ما را اکنون در یکی از حساس ترین و بحرانی ترین دوران های حیات خود قرار داده. ما براین باوریم که حاکمیت انتصابی با ناتوانی در شناسایی و دفاع از منافع ملی ایران در برابر جهان امروزی و عدم توانائی در حل مسائل و مشکلات داخلی، شایستگی و صلاحیت مدیریت کشور را ندارد. 
شرایط بحرانی و اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی و بین المللی کنونی می رود تا استقلال و همبستگی ملی ما را زیر ضربات جدی و غیر قابل جبران قرار دهد. تنها با مبارزه پیگیر، قاطع و گذشتن از جمهوری اسلامی و همیاری گرایش های مختلف سیاسی، می توان این بحران ملی را حل نمود. 
بیاییم فصل مشترک خود را که آزادی و سربلندی ایران و دموکراسی و جمهوری خواهی است با تکیه بر اندیشه های مصدق بزرگ استوار سازیم. با تکیه بر اندیشه سیاسی او و به روز کردن آن، ائتلاف ملی علیه استبداد را به گفتمان ملی تبدیل کنیم. 
امروز “اصول میثاق ملی ایرانیان برای شکل دهی حکومت دموکراتیک” مهندس عباس امیر انتظام کارپایه سیاسی سازمان های جبهه ملی ایران برونمرز، برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی می باشد. ما همه نیروهای ملی و دموکرات را به همکاری حول این میثاق ملی و پر بار کردن آن دعوت می کنیم. 
به باور ما شرط پیروزی در برابر این رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی همکاری نیروهای سیاسی مختلف با اعتقاد به مردم ایران، منافع ملی و تمامیت ارضی ایران، دموکراسی، آزادی و رعایت حقوق قوم های مختلف ملت بزرگ ایران می باشد. 
ما آرزوی موفقیت برای کنگره نهم شما را در جهت اعتلای منافع مردم ایران و پیشبرد منافع ملی ایران داریم. 

با آرزوی سربلندی و آزادی ایران 
سازمان های جبهه ملی ایران-برونمرز-اروپا 
پنج شنبه ١٠ شهریور ١٣٨۴ 

*     *     * 

پیام کانون زندانیان سیاسی ایران –هلند 

پیشاپیش درودهای ما را بپذیرید. کانون زندانیان سیاسی ایران – هلند به شما و تمامی دست اندرکاران نهمین کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) شادباش می گوید. برای شما آرزوی پیشبرد تمامی برنامه هایتان را در جهت آرمان های انسان دوستانه و عدالت جویانه خواستاریم. 

به گل گشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان 

بگذارید با شما از یک کابوس هفت ساله یا ده ساله سخن بگویم. که همانند سفرهای پر مخاطره ژول ورن با انبوهی از ناشناخته ها، ترس ها و حیرت روبرو می شویم. از شامگاه بیست و دوم بهمن ماه روحانیت شیعه با قبضه قدرت سیاسی در ایران سرانجامی را برای سرزمین ما رقم زد، که از پی آن همه آرزوهای شریف، غولی بیرون آمد که هیچ چیز را یارای مقابله با آن نبود. از همان روزهای نخست، سرکوب و ارعاب در دستور کار قرار گرفت. چندی نگذشته بود که زنده یاد سعید سلطان پور و توماج و یارانش را سلاخی کردند. آغاز دهه شصت روزگار شوم و تاریکی را برایمان به همراه داشت. گروه، گروه بدون نام و نشان به جوخه های تیرباران سپرده شدند و عده بسیاری رهسپار سفری شدند، که سرانجامش هیچ آشکار نبود. در آغاز زندانی میبایست پروسه حیرت را از سر بگذراند. با ورود و پذیرای این همه فجایع غیر قابل باور بود. در روزهای نخست بسیاری با پدیده ای به نام توهم رهایی روبرو بودند. و پس از چندی مرحله دوم آغاز می گردید. بریدن حس ها، آرام، آرام می پذیرفتیم. احساس ما را می کشتند. روزهای نخست از دیدن زحم هایی در کمر و یا کف پای همدیگر دلمان به درد می آمد. همدردی می کردیم. پس از مدتی از شنیدن خبرهای هولناک دیگر زیاد بخود نمی لرزیدیم و این خود آغاز فاجعه ای دیگر بود. در این میانه گروهی از ما شکست را پذیرفتیم. گروهی دیگر گناه را پذیرفتیم و برای تقاص این گناه تا ناکجا آبادها رفتیم. تا آنجایی که هر روز نوجوانی سیزده ساله به بند یک زنان عادل آباد می رفت و مادرش را شکنجه می کرد، تا توبه کند. نام این کار را مسئولین زندان و توابین گذاشته بودند شرف توبه. و گروهی از ما، بیشترشان از جایگاه حفظ کرامت انسانی در مقابل این طاعون سیاه ایستادگی کردند. کسانی که در بیرون این معرکه مرگبار بودند، با دیگرانی که گرفتار آمده بودند مصداق شعر سعدی بودند و بودیم.
تو در میانی و ندانی این معنا به راه بادیه داند قدر آب زلال
ما تجربه های بسیار تلخ و اندوه باری را در طی این سال ها از سر گذرانده ایم. اما نمی گذاشتیم پر امیدمان چیده شود. شور زندگی ادامه داشت. ما هنوز از دیدن آسمان آبی، صدای پرندگان و هر چیز دیگری که نشانی از زندگی داشت لذت می بردیم. 
اما خسته بودیم، احساس تنهایی می کردیم. به خودمان می گفتیم آیا در پس این دیوارها کسی به فکر ما هست؟ دلمان برای شانه های پدر، مادر و همسران و فرزندانمان دلتنگ بود. و طوفانی دیگر رسید. تابستانی به غایت تلخ و شور. پ-م می گفت ما را به دفتر زندان بردند. فرمی پر کردیم، به گمانم همین روزها آزادمان کنند. ب-م می گفت چه خیال باطلی. مرداد ماه آغاز بریدن بند ناف زندگی مجاهدین بود. 
گروه گروه، منافقی یا مجاهد؟ جمهوری اسلامی را قبول دارید یا نه؟ کار اطلاعاتی می کنی یا نه؟ و از پی آنان نوبت چپ ها رسید. نماز می خوانی یا نه؟ جمهوری اسلامی را قبول داری یا نه؟ ن-الف بلند بلند فریاد می کشید لعنت بر رجوی، مرگ بر منافقین، و آن طرف تر م-ح مصممانه به پیشواز مرگ می رفت. هیچ کدام از این پاسخ ها نتوانست گریزی برای مرگشان باشد. دستگاه کشتار سر بازایستادن نداشت. ما در جهان بی خبری و فراموشی به قتل گاه می رفتیم. هنگامی جهان باخبر شد که بخش اعظمی در گوشه و کنار میهن استبدادزده مان قتل عام شده بودند. اوین، گوهر دشت، کارون، دیزل آباد، عادل آباد، وکیل آباد و ده ها ظالم آباد دیگر. 
دفتر ایام ورق می خورد. بار دیگر جمع مستان اندک اندک می رسند. زرافشان، گنجی، طبرزدی، برادران محمدی، باطبی، فخرآور و ….. پایانی ندارد. 
ما فکر می کنیم آنها نیز همین سوال را دارند. آیا کسی به فکر ما هست؟ 
مجددا ضمن شادباش برای کنگره نهم سازمان، از شما و سایر احزاب و سازمان های سیاسی به جد خواستار در دستور کار قرار دادن همکاری مشترک برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و در نهایت تلاش برای رهایی تمامی زندانیان عقیدتی، سیاسی هستیم. 

با آرزوی بهروزی برای مردم ایران 
کانون زندانیان سیاسی ایران- هلند 
٢ سپتامبر ٢٠٠۵ 

*     *     * 

پیام کمیسیون ارتباطات سندیکایی ایران 

رفقا برادران، 
تلاش پیگیر شما در خارج از ایران، برای پشتیبانی از آمال و آرزوهای بحق مردم ایران و زحمتکشان آن، پر ارج می باشد. چنین روندی، امید به آینده را برای برکناری حاکمیت ولایت فقیه بیشتر می کند. 
اینجانب به نمایندگی از کمیسیون ارتباطات سندیکائی ایران به اطلاع شما می رسانم که: 
ما در زمینه ی مطالبات بحق زحمتکشان ایران به تلاش های پیگیر خود ادامه می دهیم، و بخصوص از پایگاه های سندیکایی بین المللی بهره مند هستیم. اینجانب در همکاری نزدیک با کمیسیون کارگری شما و بخصوص با رفیق صادق کارگر، به فعالیت خود ادامه میدهم، با توجه به اینکه ما عضو دائمی فدراسیون سندیکایی جهانی می باشیم، تا ٣ ماه دیگر در کنگره فدراسیون سندیکایی جهانی که در کوبا برگزار خواهد، اینجانب و رفیق صادق کارگر در این کنگره شرکت کرده تا از حمایت بین المللی زحمتکشان بهره مند شویم. 
از شرکت در کنگره شما خوشحالیم و در خاتمه موفقیت شما را در کنگره صمیمانه خواهانیم. 

با درود 
حسین نظری 
٢ سپتامبر ٢٠٠۵ 

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور, ۱۳۸۴ ۱۱:۳۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

بی‌تردید تا روزی که نقش جنبش‌های اجتماعی قدرتمند هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی، جنبش دگرباشان، جنبش‌های اقلیت‌های حق‌طلب و آزادی‌خواه، عمدتا تولید رای برای احزاب به ویژه احزاب بورژوازی است اوضاع در هیچ کشوری به نفع اکثریت شهروندان تمام نخواهد شد و قدرت هم‌چنان در دست جناح‌های رنگارنگ بورژوازی دست به دست خواهد شد.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
پيام ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

حمله به مرزبانی سراوان و ترور مرزبانان را محکوم مى‌کنیم!

ما از مرزبانان جان‌باختهٔ میهن یاد می‌کنیم. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن هم‌دردى با خانواده‌هاى جان‌باختگان و مردم ایران این اقدام تروریستى را شدیداً محکوم مى‌کند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

انقلاب سفید نیاز به فلسفه اسپینوزا می داشت!

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

نتایج انتخابات هر چه باشد، ما آینده ای داریم که با عزت به زندگی خود ادامه خواهد داد!

قطعنامه کنگره کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا در دفاع از جنبش زن، زندگی، آزادی!

دوئل رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو!

وقتی_هدایت_گریست…