شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۲

شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۲

پیروزی مردم در انتخابات اخیر و رشد بلوغ سیاسی آنان

چنین تحول ارزنده ای که با پیروزی مردم حاصل شده، بی تردید مصداق پیروزی خرد و اعتدال برافر اطی گری و شدت عمل سیاسی در حق مردم است و از آنجا که نتایج قهری و اجتناب ناپذیر آن از حال تا آینده، متضمن توسعه عمومی کشور است، می تواند ظرفیت‌های بازدارندگی نیروهای مخالف توسعه را محدود و محدود تر ساخته و امکان دستیابی به آماج های جنبش دموکراتیک و عدالت خواهانه مردم ایران را فراهم نماید

سرانجام انتخابات ریاست جمهوری با فرایند کم نظیری که همراه داشت و همزمان با آن انتخابات شوراهای شهر و روستا، هر دو با نتایجی شگفت انگیز به پایان رسید و دور تازه ای از تغییر موازنه قوا میان نیروهای تشکیل دهنده حکومت از یکسو ، و  تغییر موازنه قدرت اجتماعی میان مردم و حکومت آغاز گردید. در این انتخابات نیز مردم ایران با بهره جوئی حداکثر از حقوق محدود شده انتخاب و گزینش، آن گرایشی را بر صدر نشانیدند که در مجموع با یکدسته توقعات عاجل مردم و همچنین با برخی مطالبات درازمدتشان تناسبی مشهود داشته است و این تناسب بیش از هرچیز دیگری خود را در کنش اجتماعی رویگردانی از عوام گرائی و عوام فریبی نشان می دهد. این انتخابات بار دیگر آشکار کرد که هنوز در جمهوری اسلامی ایران، برخی از ظرفیت ها و استعداد های بدست آمده از انقلاب سال ۱۳۵۷ همچنان بر قرار است و هنوز می توان از راه‌های قانونی حتی محدود شده و اجرای بی تنازل قانون اساسی، حدودی از مطالبات ملی و مردمی را جامه عمل پوشانید .

انتخابات اخیر در هنگامه‌ای برگذار شد که دولت جدید امریکا و همدستانش در خاورمیانه، نظیر دولت عربستان سعودی، با گرد آوری نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود آشکارا خصومت علیه دولت و مردم ایران را شدت بخشیده اند و برستیزه با جمهوری اسلامی ایران، که به سهم خود یکی از موانع تغییر موازنه قوا بسود آنان در خاورمیانه است، تاکید نموده اند. این ستیزه جوئی درست همانند تحولاتی که در بهار عربی صورت گرفتند، علیه مردم ایران و علیه ترقی و پیشرفت این سرزمین و تبدیل آن به زائده این نظام سلطه گر است، و می خواهد که ایران را به تمکین از سیاست خود در منطقه بکشاند. نتایج درخشان این انتخابات بی تردید بر اراده‌ای که به دنبال ناتوانی ایران و تبدیل آن به عنصر دلخواه است، تاثیر جدی خواهد داشت و صلابت آن را کاهش خواهد داد و توانائی منطقه ای آن را نیز خنثی خواهد کرد، و بدین ترتیب استقلال ملی و آرامش عمومی و امنیت منطقه‌ای که بویژه در روزگار کنونی، ضروری زیست ملت های جهان است، ضمانت بیشتری خواهد یافت .

انتخابات اخیر آشکار نمود که محرک اصلی توده های وسیع مردم و اکثریت ایرانیان ، آن دسته از مطالبات سیاسی و اجتماعی است که تحقق آنها می تواند وخامت اقتصادی کنونی را بهبود بخشد. اکثریت مردم ایران در یافتند که اگر نمی توانند دولت دلخواه خودرا تشکیل دهند، دستکم می توانند مانع از تشکیل دولت دلخواه نیروهای مخالف مصالح و منافع مردم  و پشتیبان گروه‌های همسو با خود برای تشکیل دولت باشند. مردم در این انتخابات اعلام داشتند که بیشتر آن نیروهائی را شایسته تصدی حکومت می دانند که اصلاح امور کشور و بهبود اقتصادی را از مجرای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی و گشایش های بیشتر آن و کاستن از نفوذ و قدرت نیروهای اقتدار گرا دنبال می کنند . در این انتخابات آشکار شد که اکثریت مردم با بورژوازی میلیتاریست و بورژوا بوروکرات‌های فاسد و مستبدی که اقتدار ملی و قانونی را مصادره کرده و فرصت‌های عمومی کشور را از بقیه مردم دریغ کرده اند، هیچ توافقی ندارند و خواهان قطع نفوذ و اقتدار آنان هستند.

انتخابات اخیر آشکار نمود که زحمتکشان ایران علیرغم برخوردار نبودن از سازمان‌های صنفی و اجتماعی فراگیر خود و زمینه لازم برای اقدام قانونی مستقل‌شان در عرصه عمل اجتماعی و با وجود وعده های عوام فریبانه کسانی که خود سازندگان وخامت کنونی وضع عمومی کشور و بویژه وخامت اقصاد آن‌اند، کمترین همراهی‌ها را با آنان نشان دادند و مانع پیشبرد اراده آنان برای تبدیل درد و رنج زحمتکشان به نردبان صعود به قدرت بیشتر شدند و همانند سایر گروه‌های اجتماعی ایران به انتظار تحولات سیاسی و استقرار دموکراسی تعمیق یابنده، ازنیروهای شناخته شده اصلاحات حمایت کردند. گستره تشدید تضادها و فاصله های طبقاتی و اجتماعی و ناتوانی نظام اداری و سازمان‌های کشوری دراجرای قوانین عمومی و کاستن هدفمند از این گستره فاسد رشد یابنده بیشتراز کاهش روز افزون نظارت عمومی بر ساختارهای قدرت و مداخلات غیر قانونی و فراقانونی بورژوازی میلیتاریست و بورژوا بوروکرات ناشی می شود. به این ترتیب آمادگی‌های عمومی برای حذف برخی از این عوامل از قدرت سیاسی و کاستن از این وخامت‌ها و جبران بخشی از گذشته نیز تقویت شده و در دستورکار جامعه قرار گرفته است. زحمتکشان ایران در اتحاد با دیگر اقشار و طبقات و با تشخیص عوامل سازنده چنین بحران‌هائی ، حمایت‌های خود را نثار نیروهائی کرده اند که می خواهند دستکم بخشی از این وخامت‌ها را بر طرف نمایند . کارگران و زحمتکشان ایران علیرغم آنکه می توانستند ترامپ های ایرانی را بر شانه های خود بگذارند و آنان را به بالا برسانند، نه تنها مانع آنان شدند بلکه همراه گروه‌های بزرگی از مردم ، نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا را نیز از دست آنان خارج کردند و باردیگر به نیروهای موسوم به اصلاح طلب این فرصت را دادند که آنچه را می گویند، اجراء نمایند. به این ترتیب می توان اعلام داشت که توده های مردم متشکل از زحمتکشان و خرده بورژوازی سنتی و مدرن و بخشی از بورژوازی ایران که منابع ثروت و انباشت سرمایه از دسترس او دور شده است ، دست بدست یکدیگرداده اند تا با استفاده از آن اهرم‌های قانونی که تاثیر گذارند، نیروهای بازدارنده ترقی و مصادره کنندگان سرمایه های ملی و اجتماعی  را  از قدرت دور کنند .
اصلاح طلبان و اعتدال گرایانی که قدرت را بدست گرفته اند، این اندازه استعداد دارند که با تمایل و یا با فشار از بدنه اجتماعی، ظرفیت‌هایی را برای تحقق مطالبات مردم فراهم کنند، که اگر بورژوازی میلیتاریست و بورژوابوروکرات‌ها در راس قدرت اجرائی و مقننه کشور قرار بگیرند در پیشگیری از آن، بسیار خواهند کوشید و اگر در این کار توفیقی نیابند، تردیدی در مقابله حتی خونین با آن نخواهند داشت، که در اینصورت دستور کار جامعه ایران اساسا باید از همین امروز مانع از ایجاد فرصت هایی برای باز پس گیری سنگرهایی باشد که آن نیرو ها از دست داده اند.
چنین تحول ارزنده ای که با پیروزی مردم حاصل شده، بی تردید مصداق پیروزی خرد و اعتدال برافر اطی گری و شدت عمل سیاسی در حق مردم است و از آنجا که نتایج قهری و اجتناب ناپذیر آن از حال تا آینده ، متضمن توسعه عمومی کشور است، می تواند ظرفیت‌های بازدارندگی نیروهای مخالف توسعه را محدود و محدود تر ساخته و امکان دستیابی به آماج های جنبش دموکراتیک و عدالت خواهانه مردم ایران را فراهم نماید. به یقین حماسه شور آفرین حضور مردم در این انتخابات، که ما نیز افتخار همراهی با آنان را داشته ایم و به سهم خود در ترغیب مردم به اتحاد و همبستگی و شرکت گسترده تر در انتخابات کوشیده ایم، افتخار داریم که این پیروزی ارزنده و غرور آفرین را به مردم ایران تبریک بگوئیم و خود را شریک شادمانی‌های امروز وفردایشان بدانیم. مردم ایران بدرستی بر صجت مسیری که برای دستیابی به اهداف خود انتخاب کرده اند، یقین دارند و میدانند که استمرار این پیروزی ها مستلزم مشارکت فعال آنان در همه عرصه‌های مبارزه، با طرح مطالبات ، نقد دولت ، پایش عملکرد آن و حمایت از آن در برابر زیاده خواهی‌های اصول گرایان افراطی و نهادهای قانون گریز است.

دوم خرداد ۱۳۹۶ 

تاریخ انتشار : ۳ خرداد, ۱۳۹۶ ۱۱:۰۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…

سال گذشته، پس از فروکش نمودن خیزشهای مردمی که حول محور “زن، زندگی، آزادی” ستون نظام را شدیدا لرزاند، توده های مردم در صحنه های متنوع اجتماعی، رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم را به چالش میکشند. کارگران در حیطه های مختلف کاری و از جمله در صنایع نفت، ذوب آهن، فولاد، راه آهن، مخابرات برای … مبارزه میکنند.

صفحه شطرنج رژیم اسلامی…

استدلال‌های حامیان سال‌های گذشته دولت احتمالاً امسال نیز تکرار می‌شود: رئیس‌جمهور در «شرایط حساس کنونی» باید مدیری توانا و قوی باشد، بتواند امنیت را حفظ کند، بحران‌ها را مدیریت کند و پیرو خالص علی خامنه ای باشد. او باید در هماهنگی مطلق با رهبری و «میدان» (بخوانید: سپاه) در سیاست خارجی عمل کند و رویکرد تندرو کنونی را در سیاست‌های فرهنگی-امنیتی حفظ کند.

ترکیه باز هم رهبران حزب دموکراتیک خلق را به ۴۲ و ۳۰ سال زندان محکوم کرد…

اتهامات این دادگاه – که بیشتر به عنوان “پرونده کوبانی” شناخته می شود – وابسته به یک توییت از اکتبر ۲۰۱۴ است که خواستار همبستگی با مردم شهر کوبانی در برابر حملات دولت اسلامی (داعش) و پلیس محلی ترکیه شده بود. بیش از ۳۷ نفر در اعتراضات کوبانی-اکثریت قریب به اتفاق توسط تیراندازی پلیس ترکیه، در سال ۲۰۱۴ کشته شدند.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…

صفحه شطرنج رژیم اسلامی…

ترکیه باز هم رهبران حزب دموکراتیک خلق را به ۴۲ و ۳۰ سال زندان محکوم کرد…

رئیس‌جمهور جدید ویتنام به فراکسیون ضد آمریکایی تعلق دارد.