شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۰۱:۵۲

چگونه غرب از نازیها دفاع میکند

کسانی که در غرب از اوکراین حمایت می کنند غالبا نمی دانند از چه کسانی دفاع می کنند و روسیه علیه چه کسانی مبارزه می کند.در حال حاضر سیاستمداران و رسانه های غربی در اعلام همبستگی و دادن وعدۀ کمک مالی به دولت اوکراین از هم سبقت میگیرند و صدها هزار نفر در خیابانها علیه عملیات نظامی روسیه تظاهرات می کنند . اگر آنها میدانستند روسیه علیه چه کسانی در اوکراین میجنگد ، آیا کماکان از اوکراین حمایت میکردند

 

کسانی که در غرب از اوکراین حمایت می کنند غالبا نمی دانند از چه کسانی دفاع می کنند و روسیه علیه چه کسانی مبارزه می کند.در حال حاضر سیاستمداران و رسانه های غربی در اعلام همبستگی و دادن وعدۀ کمک مالی به دولت اوکراین از هم سبقت میگیرند و صدها هزار نفر در خیابانها علیه عملیات نظامی روسیه تظاهرات می کنند . اگر آنها میدانستند روسیه علیه چه کسانی در اوکراین میجنگد ، آیا کماکان از اوکراین حمایت میکردند ؟ میخواهم فقط جهت یادآوری به پاره ای نکات اشاره کنم و از خوانندگان این مطلب می خواهم به منابع ارائه شده رجوع نمایند و اطمینان حاصل کنند که این موضوعات زائیدۀ ذهن من نیستند .

” روسهای پست را بکشید “

در نوامبر  2019   یورونیوز از یک اردوی تابستانی در اوکراین گزارش داد . همان موقع من در مقاله ای در مورد این گزارش نوشتم :

” در اوکراین اردوهای تابستانی برای بچه ها ، حتی بچه های هشت ساله برگزار و در خلال آنها به بچه ها کاربا کلاشنیکف و برای کشتن روسها آموزش داده میشود . در گزارش یورونیوز گفته میشد : ” مربی آنها ، یوری چرکاشین، نظامی باتجربه که در مناطق  روس زبان شرق اوکراین علیه جدایی طلبان جنگیده است به بچه ها میگوید : ما هیچوقت به مردم شلیک نمی کنیم . ولی جدایی طلبان و اشغالگران روس را ما آدم نمی دانیم ، بهمین دلیل هم ، شما میتوانید و باید به آنها تیراندازی کنید .” این جملات را من محترمانه ترجمه کرده ام . در گزارش اصلی که دیروز از تلویزیون روسیه پخش شد ، صحبت از این میشود که روسها ” آدمهایی پست تر از انسانهای دیگر ” هستند . و در ادامۀ گزارش گفته میشود که چنین اردوهایی که توسط گروههای راست افراطی برگزار می شوند حتی کمک مالی دولتی نیز دریافت میکنند.

 علامتها و نشانهای اس اس ها در ارتش اوکراین

در دسامبر ۲۰۱۸ من در این باره نوشتم که رئیس جمهور سابق اوکراین ، ویکتور پروشنکو از نیروهای نظامی خود

دیدار کرده است ، نیروهایی که اکنون سخاوتمندانه از کشورهای غربی سلاح دریافت میکنند .( بهمراه آن گزارش 

عکسهایی نیز از پروشنکو با نظامیان منتشر کردم) که روی یونیفرم  آنها علامت اس اس ها دوخته شده بود و ظاهرا این مسئله برای رئیس جمهور وقت عادی بود . سربازان گردان آزوف  Asow که با افتخار علامت مزبور را روی لباسها و وسائلشان استفاده میکنند ، علامتی که استفاده از آن در آلمان ممنوع است ، مسئول جنایات جنگی بیشماری در شرق اوکراین هستند و در این رابطه هیچگاه تحت پیگرد قضایی قرارنگرفته اند .در اوکراینی که غرب در حال حاضر جانانه از آن دفاع می کند ، جان دگراندیشان در خطر است . در ماه مه ۲۰۱۹ من از سرنوشت سیزده مخالف سیاسی و روزنامه نگار منتقد در اوکراین گزارش دادم و عکسهای آنها را نیز منتشر کردم .(از گزارش سوم ماه مه ۲۰۱۹ : در حالیکه آلمان و رسانه های غربی  پس از کودتای میدان و روی کار آمدن پروشنکو اوکراین را مامن دموکراسی میدانند و آنگلا مرکل برای اعلام حمایت ، شانزده بار با پروشنکو دیدار کرده است ، روزنامه نگاران منتقد و مخالفین سیاسی به قتل میرسند . در اوکراین زندان های مخفی برای زندانیان سیاسی وجود دارند که زندانیان در آن مفقودالاثر میشوند ، بدون ارتباط با دنیای خارج . زندان هایی که در آن خشونت و شکنجه اعمال میشود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بیست گزارش خود به این نکات و وضعیت حقوق بشر در اوکراین پرداخته است ، ولی رسانه های غربی در این زمینه قاطعانه سکوت میکنند . حتی زمانی که یک افسر اطلاعاتی اوکراین پس از فرار به روسیه مفصلا در بارۀ همۀ این مسائل گزارش داد ، سکوت غربی ها شکسته نشد .)

اوکراین در سازمان ملل به قطعنامۀ محکوم کردن ناسیونال سوسیالیسم رای منفی میدهد

روسیه همه ساله بطور مرسوم قطعنامه ای را به سازمان ملل تحت عنوان ” مبارزه با ستایش ناسیونال – سوسیالیسم ،نئونازیسم و سایر اعمالی که در راستای تشدید نژادپرستی ، تبعیض نژادی ، بیگانه ستیزی و عدم رواداری است “پیشنهاد میکند. در این قطعنامه به همۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحد توصیه میشود در راستای تحقق وظایف بین المللی خود در عرصۀ حقوق بشر، تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند تا از تحریف نتایج جنگ دوم جهانی ، از انکار واقعیات جنایت ارتکاب یافته علیه بشریت و جنایات جنگی جلوگیری شود و هر نوع تبعیض نژادی ریشه کن گردد . در سال ۲۰۲۰  صد و سی کشور به این قطعنامه رای مثبت ، و پنجاه و یک کشور از جمله آلمان ، کشورهای عضو ناتو کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ، متحدان آمریکا در آسیا و آمریکای شمالی و تعدادی کشورهای کوچک به آن رأی ممتنع دادند . فقط دو کشور به قطعنامۀ پیشنهادی علیه ستایش نازیسم و نژاد پرستی رای منفی دادند : اوکراین و آمریکا .

تکریم از همدستان نازی ها

قهرمان ملی اوکراین فعلی استپان باندرا است که در اس اس نازیها خدمت کرده بود و در خلال جنگ دوم جهانی در کشتار جمعی و سایر جنایات علیه بشریت مشارکت داشت . در اوکراین علناً سلام هیتلری مرسوم شده ، راهپیمائی هایی با مشعل برگزار میشود ، صحنه هایی که ما در فیلمهای دهۀ سی میلادی دیده ایم . سلام ملی در حال حاضر ” هایل  اوکراین ، هایل قهرمانان ” است . باید توضیح دهم که عبارت فوق الذکر در رسانه های آلمان ” افتخار باد بر اوکراین”” افتخار باد بر قهرمانان ” ترجمه میشود که طبیعتاً ملایم تر بنظر میرسد . این ترجمه چندان هم خلاف واقع نیست ، چون واژۀ مورد استفاده  در اوکراین ” سلاوا ” ، هم به معنی افتخار یا شهرت بکار میرود ، هم برای سلام و آرزوی سلامتی . مشکل اینجاست که در آلمانی واژه ای کهن یعنی ” هایل ” با همان معانی ذکر شده موجود بوده و چون در دوران نازیها از آن استفاده می شده ، منسوخ شده است . همینطور در زبان اسلاوها هم واژۀ  “سلاوا ” واژۀ ای قدیمی ، از ریشۀ آلمانی است و در همان معانی ذکرشده به کار میرود . معادل این واژه در انگلیسی نیز ” هایل ” به معنی سلام است که آن را به عنوان مثال می توان در نوشته های شکسپیر یافت ” هایل مکبث ” که ” سلام بر مکبث ” ترجمه شده است . واژه هایی نظیر اسکای هایل یا پتری هایل نیز که امروزه مرسومند از همین ریشه اند.” هایل “زمانی در آلمان واژه ای معمول بود. ولی تاریخ را نمی توان تغییر داد. در دوران نازیها از این واژه استفاده میشد و امروزه به حق از آن استفاده نمیشود.در کشورهای اسلاو نیز معنی لغت ” سلاوا ” روشن است . در دوران تحاد جماهیر شوروی نیز از این لغت استفاده میشد ، به عنوان مثال ” درود بر کمونیسم ” ولی شوروی در معرض این اتهام قرار نمی گرفت کشوری طرفدار نازیها باشد . نکتۀ باریک در همین جاست که این واژه در کدام چهارچوب و در کدام متنی استفاده شود ومنظور از آن افتخار یا شهرت یا سلام باشد ؟ شعار یا عبارت” سلاوا اوکراین ، سلاوا قهرمانان”، پس از وقایع میدان به نوعی به سلام رسمی” دولت جدید ” تبدیل شده است و دولتمردان اوکراین نطق خود را با این عبارت به پایان میرسانند و ایضاً این عبارت از سوی ناسیونالیست های اوکراین در راهپیمائی های با مشعل استفاده می شود ، درست همانگونه که نازیها آنرا بین سالهای ۱۹۴۵- ۱۹۳۳ بکار میبردند .

اجبار به اوکراینی شدن

در ۱۸ ماه مه ۲۰۲۱  رئیس جمهور اوکراین ” قانون مربوط به خلقهای بومی ” را به مجلس ارائه داد که اکنون تصویب نیز شده است . طبق این قانون شهروندان اوکراین  از حیث ملیت به سه دسته تقسیم شده اند و دارای حقوق متفاوتی نیز می باشد.دستۀ اول طبیعتاً  قوم اوکراینی است . دستۀ دوم گروههای قومی کم تعدادی هستند که در شبیه جزیرۀ کریمه زندگی می کنند . بنظر میرسد که اگر شبه جزیرۀ کریمه به اوکراین الحاق میشد ، این گروه در دستۀ جداگانه ای قرار نمی گرفتند . گروه بندی مجزای اهالی کریمه بنظر بیشتر تبلیغات رسانه ای است و باید چنین تصوری را القا کند که اوکراین کریمه را متعلق به خود میداند . دستۀ سوم اقلیتهای دیگرند یعنی روسها ، لهستانیها ، مجارها ، رومانیایی ها و 

غیره .به موجب این قانون ملیتهای مختلف از حقوق متفاوتی نیز برخوردار میباشند . بعنوان مثال حق تاسیس مراکز آموزشی به زبان مادری یا دریافت کمک مالی از دولت به دستۀ سوم ، یعنی اقلیتها داده نشده است. هدف از تصویب این قانون فشار بر اقلیت ها برای اوکراینی شدن آنهاست . علاوه براین در سال ۲۰۱۹ ” قانون زبان ” تصویب شد که گام به گام به مرحلۀ اجرا گذاشته خواهد شد . ( مضمون این قانون بطور خلاصه اینست : الزام به استفاده از زبان اوکراینی در مراکز آموزشی ، در عرصۀ بهداشت و پزشکی ، در صنایع فیلمسازی و دوبلۀ فیلم ، برگزاری کنسرت ، مراسم فرهنگی ، هنری و غیره ، الزام به شرکت در امتحان زبان اوکراینی و اخذ گواهینامه برای کارکنان دوایر دولتی ،صاحب منصبان کشوری و قضایی و غیره ، تعیین زبان اوکراینی به عنوان زبان رسمی کشور و قابل مجازات دانستن عدم رعایت آن یا مخالفت با آن .)

وضعیت حقوق بشر در اوکراین

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد همه ساله دو گزارش در بارۀ وضعیت حقوق بشر در اوکراین تهیه میکند .در همۀ این گزارشات اوکراین که از سوی دولتمردان و رسانه های غربی و پس از کودتای میدان بعنوان کشوری در راه دموکراسی ارزیابی می شود ، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است . انتقادات کمیساریای عالی دقیقاً در زمینه هایی است. که در فوق به آنها اشاره شد . علاوه براین کمیساریای عالی از این مسئله نیز انتقاد کرده که به جنایات میدان ( در خلال کودتا-  توضیح مترجم )  یعنی تیراندازی به سوی ماموران پلیس و تظاهرکننده ها و همچنین فاجعۀ اودسا رسیدگی نمیشود . در این گزارشات از وضعیت اقلیتهای ساکن اوکراین ، صرفنظر از تعلق آنها به ملیتهای مختلف ، دگراندیشان سیاسی ، دگرباشان یا روزنامه نگاران منتقد نیز انتقاد شده است .

رسانه ها

پس از وقایع کودتای میدان در سال ۲۰۱۴ ، رسانه های آلمان تا به امروز در مورد همۀ مسائل فوق الذکر مهر سکوت بر لب زده اند. مجلۀ ” اشپیگل در مورد هدف اعلام شدۀ روسیه ” نازی زدایی از اوکراین ” نوشته است :” در بین افسانه های تبلیغاتی که پوتین و رژیم او به شهروندان خود ارائه میدهند ،” ضروری بودن نازی زدائی کذائی”از همه وحشتناک تر است . حتی در اتحاد جماهیر شوروی نیز چنین تحریف احمقانه ای صورت نمی گرفت . رئیس جمهور اوکراین ولودیمرزلنسکی که پوتین در پی اوست ، خود یهودی است .” استدلالی قوی برای خوانندگان اشپیگل ،زیرا آنها واقعیتهای ذکر شده در این مطلب را نمی دانند ، آنها هیچ چیزی در مورد اینکه بچه های اوکراین با کمک مالی دولت در اردوها آموزش نظامی می بینند و یاد میگیرند که  باید ” روسهای پست تر از انسان ” را کشت نمی دانند ،آنها نمی دانند از چه علامت هایی در ارتش اوکراین استفاده می شود ، از قتلهای سیاسی اطلاع ندارند ، ازقوانین زبان و نژاد پرستانه خبر ندارند که به آنها نه تنها روسیه بلکه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد نیز انتقاد دارد.و کسی که این روزها در آلمان و با این تصور به خیابان میرود تا علیه حملۀ پوتین شرور و به نفع دولت دموکرات اوکراین در تظاهرات شرکت کند ، در اصل به نفع یک رژیم نازی و علیه کشوری تظاهرات میکند که در صدد نازی زدائی از اوکراین است . اینکه روسیه راه دیگری جز مداخلۀ نظامی نیافت ، در کنار مسائل عدیدۀ دیگر به این مسئله نیز باز میگردد که غرب به این دولت نازی از سال ۲۰۱۴ ، پنجاه میلیارد  کمک نظامی کرده است ، بجای اینکه با آن مقابله کند. ولی آلمانی هایی که علیه پوتین تظاهرات میکنند هیچ کدام از اینها را نمی دانند ، همانطور که نمیدانند اوکراین به قطعنامۀ مبارزه با ناسیونال سوسیالیسم رای منفی میدهد .

در خاتمۀ مطلب، نویسنده ویدیوهائی از راهپیمائیها با مشعل، سلام نازیها در مسابقات ورزشی و نظایر آن را ضمیمۀ مطلب کرده است که علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس وبسایت آنها را مشاهده کنند.

منبع: https://www.anti-spiegel.ru/2022/wie-der-westen-nazis-verteidigt/

 

تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند, ۱۴۰۰ ۲:۴۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

به مناسبت روز دانشجو

جلویِ بازارچه کتاب,

سر بساط کتاب,

 نبش شانزده آذر,

دخترکی جوان,

شاهد بود,

که  ناگهان چگونه,

دهان‌ها را دوختند

دو پاراگراف آخر…

به کلامی دیگر، زیر پوشش انتقاد و افشاء  نیت های شوم و ضد انسانی جرثومه فسادی مانند “پرویز ثابتی”، به دفاع از “اصلاح پذیری” نظام سلطنتی گماشته انگلیسی آمریکایی برخاستن، نه تنها عذری بدتر از گناه می باشد، بلکه سیگنال های خطرناکی را در رابطه با ائتلاف های سیاسی آینده گذار سیاسی در ایران به عوامل، گماشته ها و خود فروخته گان امپریالیستی می دهد.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد

به مناسبت روز دانشجو

شانزده آذر روز دانشجو گرامی باد!

دو پاراگراف آخر…

اتحاد، مبارزه، پیروزی؛ در هفتادمین سالگرد ١۶ آذر روز دانشجو