دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۵

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۳:۱۵

کارگران، مبارزە برای افزایش دستمزد را ادامه دهید!

ما به عنوان سازمان چپ که مدافع منافع کارگران است از اقدام هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران حمايت می کنيم و بر تداوم مبارزات برای افزايش دستمزد تاکيد داريم. شما با اعتراضات مدنی و با سازماندهی قادر خواهيد شد که تعرض فزایندە کارفرمایان و دولت کارفرمایی را مهار سازيد و آن ها به عقب نشينی وادار سازيد.


پس از ماە ها کشمکش بر سر میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران، شورای عالی کار در ٢٣ اسفند میزان افزایش حداقل دستمزد را ٢۵ درصد یعنی ١٠ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام کرد. در حالی کە نرخ تورم ٣۵ درصد است و در سال آینده حامل های انرژی ٢۵ درصد افزایش یافته و به بالا رفتن نرخ تورم منجر خواهد گشت. در سال های قبلی فاصله میان حداقل افزایش دستمزد و نرخ رسمی تورم ۴ درصد بود. در دولت روحانی این تفاوت به ١٠ درصد رسید. با مصوبە شورای عالی کار ١٠ درصد دیگر از توان خرید کارگران کاسته می شود. کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اند که حداقل دستمزد تعیین شده شورای عالی کار، معادل یک سوم حداقل هزینە زندگی خانوار شهری یعنی خط فقر است.

حسن روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌‌ تورم افزایش خواهد داد. او گفته بود که این وعده نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. اما دولت روحانی به وعده اش وفا نکرد و همانند دولت های قبلی قانون کار را نقض نمود. در ماده ۴١ قانون کار بر افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم تاکید شده است. 

دولت و کارفرمایان با طرح تورم زا بودن افزایش دستمزدها، بالا رفتن هزینە تولید و حفظ سطح اشتغال، در پی ثابت نگهداشتن دستمزدها بودند. اما توجیحات دولت و کارفرمایان برای طفرە رفتن از افزایش دستمزد کارگران، فاقد پایە و اساس است. طی سە دهە گذشتە دولت ها و کارفرمایان با توسل بە این حربە از افزایش دستمزد حقیقی کارگران متناسب با نرخ تورم خوداری نمودەاند کە نتیجە آن کاهش ٣٠٠ درصدی قدرت خرید و سطح زندگی کارگران و ثروتمند شدن شتابان سرمایە داران بوده است. برخلاف ادعای دولت و کارفرمایان، پائین نگهداشتن سطح دستمزد کارگران به کاهش تورم منجر نشده و تورم در سال های گذشته به صورت لجام گسیخته افزایش یافته است. به گفته کارشناسان سهم دستمزد از هزینە تولید بین ۵ الی ٨ درصد قیمت تمام شدە کالا است. لذا افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم تاثیر چندانی در افزایش هزینه تولید و بالا رفتن قیمت کالا نخواهد داشت. در بسیاری از کشورها بە رغم سهم ٢۵ تا ۴۵ درصدی دستمزد در قیمت تمام شدە کالا و افزایش سالیانە دستمزد کارگران، نرخ تورم به ندرت دو رقمی می  شود.

علی ربیعی وزیر کار و رئیس شورای عالی کار می گوید که میزان افزایش ٢۵ درصد افزایش دستمزد برای سال ٩٣ با رای مطلق آراء اعضاء شورای عالی کار بە تصویب رسیده است. برخلاف گفته او، مصوبه در غیاب نمایندگان واقعی کارگران و در تبانی با نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکل های فرمایشی کارگری صورت گرفتە است. وزیر کار که باید مجری قانون کار باشد، غیرقانونی عمل کرده و ماده ۴١ قانون کار را نقض کرده است. افزایش ٢۵ درصد دستمزد کارگران، به منزله نادیدە گرفتن حداقل خواست کارگران، نقض مادە ۴١ قانون کار و خلاف وعدە انتخاباتی روحانی، دامن زدن بە فقر، بی عدالتی و حمایت فزاینده از منافع کارفرمایان است.  

هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران در طی نامه ای به وزیر کار نوشته اند: “جناب وزیر! دولت های پیشین قوانین را آنهم در حساس ترین وجه اش، یعنی آنجا که مسئله زندگی و بقا میلیون ها خانواده کارگری مطرح است زیر پا گذاشته اند. دولت جناب روحانی و شما نیز به عنوان رئیس شورایعالی کار چنین کردید و نه تنها چنین کردید بلکه بر عمل خود افتخار نیز کردید.” و اضافه کرده اند: “کاملا صریح و بی پرده باید به شما بگوئیم: ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، طی دو سال گذشته و در جلسات متعددی در وزارت کار و مجلس شورای اسلامی شرایط فلاکت بار کارگران و همه خواست هایمان را مطرح کردیم. افزایش بسیار تحقیر آمیز ۲۵ درصدی حداقل مزد برای سال آینده نشان داد که باید صدایمان را برای اجرای قانون بیش از پیش بلندتر کنیم و علیه کسانی که با قانون شکنی، فقر و فلاکت را بر ما کارگران تحمیل کرده اند دست به تجمعات وسیع خیابانی بزنیم و در صورت رد مجدد صدور مجوز برپائی تجمع اعتراضی کارگری از سوی استانداری تهران، با اتکا بر قوانین پایه ای کشور و اتکا بر حقوق انسانی مان اقدام به فراخوان تجمع اعتراضی کارگری در مقابل وزارت کار کنیم.” آن ها از وزیر کار خواسته اند که حداکثر تا آخر فروردین ماه با تجدیدنظر در حداقل مزد مصوب، به وظیفه قانونی خود در اجرای بی کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار عمل کند وگرنه کارگران ناچار خواهند شد برای اجرای قانون کار، چرخ تولید را بخوابانند و مقابل وزارت کار را به صحنه تجمعات اعتراضی تبدیل کنند.

کارگران عزیز!

ما به عنوان سازمان چپ که مدافع منافع کارگران است از اقدام هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران حمایت می کنیم و بر تداوم مبارزات برای افزایش دستمزد تاکید داریم. شما با اعتراضات مدنی و با سازماندهی قادر خواهید شد که تعرض فزایندە کارفرمایان و دولت کارفرمایی را مهار سازید و آن ها به عقب نشینی وادار سازید.   

هئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دوم فروردین ١٣٩٣ (٢٢مارس ٢٠١۴)

تاریخ انتشار : ۲ فروردین, ۱۳۹۳ ۲:۵۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

در گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زن، گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در سامانۀ کلاب‌هاوس برگزار می‌کند. مهمانان برنامه: نیره توکلی، هرمینه هورداد، شهناز قاراگزلو، زری صدرنشین، بیژن میثمی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

عدم شرکت و تحریم انتخابات در ایران یک کنش اجتماعی فعال و مدنی بود و مردم اگاهانه و با هدف مشخص به پای صندوق رای نرفتند؛ و این کنش اجتماعی هیچ ربطی با بی‌تفاوتی مردم غرب به انتخابات ندارد.  این دو زمینه های اجتماعی مختلفی دارند و ربط این دو به هم یک حقه و کلک سیاسی است.

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

مسلماً انتخابات در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کم‌ترین تاثیری بر زندگی روزانه مردم ندارد و همواره نیز پرسروصداترین اتفاق در کشور است که چندین ماه فضای رسانه‌ای و حتی خیابانی ایران را تسخیر می‌کند و هر چه جلوتر آمده‌ایم، این تاثیر کم‌تر و آن سر و صدا اعتراضی مردم بیش‌تر شده است.

عشق گفت بنویس، من نوشتم

وقتی که به تو فکر می کنم، لبخندت باران می شود;
نگاهت زلال و زلال، و من چه بی پروا، می چینم آن لبخند را.

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مبارزۀ خشونت پرهیز زنان برای آزادی، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی

عدم شرکت در انتخابات: بی‌تفاوتی یا کنش فعال مدنی؟!

سلب حق اسکان دانشجویان خوابگاهی در دانشگاه علامه طباطبایی

میزان مشارکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی، به کم‌ترین حد از زمان وقوع انقلاب رسید!

عشق گفت بنویس، من نوشتم

انتخابات ریاست‌‌جمهوری در آسیا و اقیانوسیه