دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۴

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۴

غم دیگر
شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر، دلت بر ماتمم می‌سوزد، این هم ماتم دیگر
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان

کردها عقب می نشینند

بدین ترتیب بار دیگر شاهد آن هستیم کە جنبش کردها در عراق مورد بی مهری جامعە جهانی قرار می گیرد، و تصمیم گرفتە می شود کە از بلندپروازی های آن در مورد استقلال ممانعت بعمل آوردە شود

از روز شانزدهم اکتبر تغییرات شگرفی در صحنە سیاسی عراق و اقلیم کردستان اتفاق افتادە است. سرانجام در پی برگزاری رفراندم در اقلیم و تهدیدات دولت عراق در باب غیرقانونی بودن آن، هنوز یک ماە از برگزاری همەپرسی نگذشتەبود کە نیروهای نظامی عراقی بە مناطق مورد مناقشە میان اقلیم و حکومت مرکزی حملە کردند، و توانستند در ظرف چهل و هشت ساعت نیمی از خاک کردستان عراق را از تصرف نیروهای کرد خارج کنند.

در باب سرعت پیشروی نیروهای عراقی و عدم مقاومت کردها تفاسیر و دلایل مختلفی ارائە گردیدەاند کە از جملە می توان بە نکات زیر اشارە داد:

ـ عدم اتحاد نیروهای کرد. دولت عراق توانست با بخشی از اتحادیە میهنی کردستان بە توافق برسد و با جلب همکاری و کمک آنان، سریع در مناطق جنوبی اقلیم کردستان پیشروی کند. این بخش از اتحادیە میهنی کە عمدتا متعلق بە خانوادە رهبر فقید این اتحادیە، جلال طالبانی، هستند، از همان ابتدا ضمن رد رفراندم، پیامدهای آن را در جهت ضربە بە نفوذ خود در مناطق جنوبی اقلیم بویژە کرکوک ارزیابی کردند،

ـ وجود ارتش پر نفرات و مکانیزە عراق کە برابری نیرو با کردها را در یک حالت بشدت نامتعادل قرار دادەاست،

ـ همکاری دولتهای اقلیمی ترکیە و ایران با حکومت مرکزی و نیز نقش غیرمترقبە آمریکا در این همکاری غریب. وزارت پیشمرگ در بیانیە اولیە خود از حملەای اسم می برد کە در آن با کمک ایران و استفادە از سلاحهای آمریکائی تدارک دیدەشدە بود. قاسم سلیمانی، فرماندە سپاە برون مرزی قدس، نقش مهمی در این روند ایفا کردەاست،

ـ نبود ارادە در میان کردها برای مقاومت. چنانکە نیروهای بارزانی هم، علیرغم عدم توافق مستقیم با نیروهای حکومت مرکزی، اما بسادگی از مناطق مورد تسلط خود، از جملە شنگال عقب نشستند. این موضوع این امر را بە اذهان متبادر می کند کە در واقع علاوە بر تبانی اقلیمی و جهانی میان بخشی از نیروهای اقلیم، ترکیە، ایران و عراق و آمریکا، مسئولین اقلیم نیز از این برنامە قبلا مطلع بودەاند و بە همین جهت مقاومت جدی صورت نگرفتەاست. در واقع، هدف، عقب راندن کردها بە مرزهای پشت مدار ٣۶ درجە بودە است کە آمریکا در اوایل دهە نود دست بە ایجاد آن زد.

***

بدین ترتیب بار دیگر شاهد آن هستیم کە جنبش کردها در عراق مورد بی مهری جامعە جهانی قرار می گیرد، و تصمیم گرفتە می شود کە از بلندپروازی های آن در مورد استقلال ممانعت بعمل آوردە شود.

اما چرا چنین امری اتفاق افتاد؟

برای جواب این سئوال می توان بە موارد بسیاری اشارە نمود، اما شاید مهمترین آنان اینها باشند:

ـ احیای کنترل کامل دولت مرکزی بر نفت عراق کە اخیرا بعلت تحرکات و قراردادهای نفتی غیر متعارف بارزانی با دولتها و فروش آن از طرق غیرقانونی و بازار سیاە، یک بی نظمی ایجاد کردە بود،

ـ برگرداندن ثبات بە عراق، و پایان دادن بە هرج و مرج و بی ثباتی ها کە دهەهاست این کشور را در مغاک خود فروبردەاست، کشوری کە بە مرکز گروههای تروریستی تبدیل شدە و از این طریق حتی امنیت اروپا و غرب را هم بنوعی بە مخاطرە افکندە است.

البتە نباید چنین تصور کرد کە کردها بە سال ١٩٧۵ و یا شرایطی مانند دوران صدام حسین بازخواهند گشت. بهیچ وجە! اما ظاهرا با عقب راندن آنان بە مرزهای قبل از سقوط صدام کە در قانون اساسی جمهوری فدرال عراق هم بدان اشارە و حتی مورد تائید قرارگرفتەاست، با رعایت حقوق مدنی و فرهنگی آنان و نیز تامین بخشی از حقوق ملی اشان در سە استان اربیل، سلیمانیە و دهوک بە عنوان رکنی از حاکمیت ملی عراق محسوب خواهند شد.

ظاهرا برنامە این است کە یک حکومت قوی مرکزی دوبارە در عراق ایجاد شود، البتە با مختصات مدرن و با نوعی تقسیم قدرت در مناطق مختلف کشور.

جامعە جهانی، بار دیگر بر قرارداد تاریخی ‘سایکس ـ پیکو’ مهر تائید می کوبد، و می خواهد بگوید کە هر تغییری در چهارچوب همان مرزها.

 

تاریخ انتشار : ۲۸ مهر, ۱۳۹۶ ۱۱:۱۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

غم دیگر

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان