یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۱

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۱

گرامی باد زادروز جنبش فدایی!

سی و هشت سال پس از ۱۹ بهمن ۱۳۴۹، در برابر آن تهور و از خودگذشتگی سر فرود میآوریم و با ادامه تلاش برای فردایی بهتر برای میهن خود عمل میکنیم، فردائی که در آن، هیچ سری بالای دار نرود، هیچ قلمی را نشکنند، هیچ صدایی را خفه نکنند، هیچ کودکی از مسکن، غذا، بهداشت و تحصیل محروم نباشد، با هیچ زنی چون "نیم انسان" برخورد نشود و هیچ انسانی را از آموزش زبان مادری محروم نکنند. این آرزوها روشن کننده راهی است که در ادامه مسیری که سی و هشت سال پیش آغاز شد، می رویم.

۱۹بهمن امسال، سی و هشت سال از تولد جنبش فدائیان خلق ایران می گذرد. هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، زادروز جنبش فدائی را گرامی می دارد و به همه همرزمانی که برای تحقق آرمانهای انسانی این جنبش ره میپویند، شادباش میگوید.

 

در سی و هشتمین سال زندگی جنبش فدائیان خلق ایران، شاهد پرتاب تیرهای زهرآگینی بودیم که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سوی ما نشانه رفت. با سازماندهی وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی برخی از پرونده هایی که ساواک شاهنشاهی در مورد فدائیان ساخته بود، در قالب کتابی در ایران منتشر شد. این کتاب، آمیزه ای است از پروتکل شکنجه و بازجویی فدائیان در زندان شاه و آنچه مقامات ساواک میخواستند در پرونده فدائیان و سازمان فدائی وارد کنند. منتشرکنندگان این کتاب درست آن مجموعه اتهاماتی را به فدائیان نسبت دادهاند که هست و نیست هر فدائی گواه تبری از آن اتهامات است.

محتوای کتاب مزبور چیز تازه ای ندارد. همه میدانند که پرونده های ساواک در مورد فدائیان با چه اهدافی تنظیم شده بود. اما چرا سه دهه پس از نگاشته شدن اوراق آن پروندهها توسط بازجویان و شکنجهگران و رؤسایشان، رژیم جمهوری اسلامی این کتاب را منتشر کرده است؟ در حالی که اکثریت قریب به اتفاق فدائیانی که موضوع آن پروندهها بودند یا به دست رژیم شاه یا به دست حکومت اسلامی کشته شدهاند. دستگاه ولایت فقیه چه نفعی از چاپ و نشر پرونده های ساواک در مورد فدائیان میبرد؟ این پروندههای رسوا به چه درد این حکام میخورد؟ مگر نه اینکه نبرد فدائیان با حکومت شاه به تاریخ پیوسته است؟

برای پرسشها پیرامون چرائی تلاش رژیم جمهوری اسلامی در لکهدار کردن چهره جنبش فدائی، پاسخی قابل تصور نیست جز اینکه از ورای نزدیک به چهار دهه، جرقهای که ۱۹بهمن در فضای سیاسی ایران روشن کرد، بر امروز میهن ما نیز نوری فکنده است که حکام کنونی ایران از آن احساس خطر میکنند. ۱۹بهمن ۱۳۴۹، اعلام وجود جنبشی بود که به بیعدالتی و خفقان اعلام جنگ داد. تا روزی که بیداد و سرکوب در ایران ادامه دارد، زنان و مردانی ایرانی خواهند بود که راه آفرینندگان ۱۹بهمن را ادامه دهند. این زنان و مردان، چه بر خود نام فدائی بنهند و چه با نامهای دیگر، برای اهداف جنبش فدائی، برای عدالت اجتماعی و آزادی اقدام کنند، خواب آرام را از کسانی میگیرند که با سرنیزه بر ایران حکومت می کنند و ثروت ملی ایرانیان را به به کیسه اقلیتی کوچک میریزند. از این حکام، جز این انتظار نمیرود که علیه هر اقدام جمعی برای آزادی و عدالت چاره ای جز هزار بهتان و اتهام نیابند.

وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی فدائیان را گروهی ماجراجو میخواند چرا که امروز نیز زنان و مردان جوان بسیاری در ایران، درفش عدالت و آزادی را به دست گرفتهاند، همان درفشی که مردان و زنان فدائی در دهه ۱۳۵٠ از میان آتش و خون گذراندند و به نسل انقلاب ۱۳۵۷ رساندند. حکومت جمهوری اسلامی میخواهد درفشی را لجن مال کند که امروز به دست کارگران، روشنفکران و دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب است. حکام ایران، جنبش فدائی در دهه ۱۳۵٠ را هدف قرار داده اند اما هدف اصلی آنان، کل جنبش آزادیخواهی و عدالت پژوهی در ایران است. حاکمان بر ایران میخواهند کسی در ایران سودای آزادی و برابری در سر نداشته باشد.

تاریخ جنبش فدائی، بخشی از تاریخ صد ساله مبارزه ایرانیان برای جامعهای است که در آن، مردم بر سرنوشت خود حاکم باشند، حقوق بشر رعایت شود و همه مردم از منابع و ثروت ملی بهره گیرند. این تاریخ را نمی توان با اوراق ساواک از حافظه تاریخی مردم ایران زدود. در این حافظه تاریخی، نام فدائی به مثابه نامی خواهد ماند که تداعی کننده تهور و از خودگذشتگی نسلی از ایرانیان در راه آزادی، عدالت و سوسیالیسم است.

سی و هشت سال پس از ۱۹ بهمن ۱۳۴۹، در برابر آن تهور و از خودگذشتگی سر فرود میآوریم و با ادامه تلاش برای فردایی بهتر برای میهن خود عمل میکنیم، فردائی که در آن، هیچ سری بالای دار نرود، هیچ قلمی را نشکنند، هیچ صدایی را خفه نکنند، هیچ کودکی از مسکن، غذا، بهداشت و تحصیل محروم نباشد، با هیچ زنی چون “نیم انسان” برخورد نشود و هیچ انسانی را از آموزش زبان مادری محروم نکنند. این آرزوها روشن کننده راهی است که در ادامه مسیری که سی و هشت سال پیش آغاز شد، می رویم.

 

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن, ۱۳۸۷ ۱۱:۲۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران