جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۹

گزارش سومین روز کار کنگرە ١٢ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

برگزاری میزگرد یا سمینارهای تماتیک حدوداً دو ساعته در پایان وقت رسمی کنگره به تدریج به رسمی پایدار در کنگره های سازمان تبدیل می شود. میزگرد سازمان یافته برای سومین شب کنگره به موضوع خشونت علیه زنان، از جمله در سازمانهای سیاسی اختصاص داشت.

در آغاز سومین روز کار کنگرە، نخست ۴ نفر از اعضای کنگرە بعنوان سخنران پیش از دستور سخنرانی کردند. آن آقای ناصر مؤذن، یکی از اعضای هییت نمایندگی حزب تودە ایران، پیام این حزب را برای شرکت کننندگان در کنگرە قرائت کرد. از آن پس کنگره به رسیدگی به موضوعات در دستورش پرداخت که نخستین مورد آن تصمیمگیری روی طرح جدید آیین نامە گنگرە بود. کنگرە پس از رسیدگی به پیشنهادها طرح آرائه شده را با دادن رأی تمایل به آن مورد تأئید قرار داد. وضع آرا در این مورد به قرار زیر بود: موافق: ۷۷ درصد، ممتنع ۲۳ درصد، بدون مخالف. به این ترتیب کنگره آتی بر مبنای این طرح تدارک خواهد شد، در عین حال کنگره لزوم اعمال تغییراتی در آن را مورد تأکید قرار داد. در آئین نامه جدید پیش بینی شده است که هر کنگره هیئتی را برای کنگره پس از خود انتخاب خواهد کرد. بنابراین در همین کنگره دوازدهم هیئت تدارک کننده کتگره ۱۳ نیز انتخاب خواهد شد. پس از این، نوبت به طرح “اولویتهای فعالیت سازمان در دور آتی” رسید. مخبر “کمسیون اولویت ها” گزارشی از روند رسیدگی بە سند مذکور را بە اطلاع کنگرە رساند. این گزارش با تصریح توافق با طرح اولیه ارائه شده به کنگره، حاوی چندین طرح مشخص اجرائی نیز بود. کار کنگره در صبح روز سوم با توضیحات مخبر کمیسیون در مورد این طرحها و پاسخ به سؤالات حاضران خاتمه یافت.   کار رسمی کنگره در بعدازظهر روز سوم با بررسی طرح سند سیاسی مصوب کمیسون سیاسی تداوم یافت. در این قسمت ابتدا گزارش کار کمیسیون توسط مخبر آن بە کنگرە دادە شد. آنگاە مخبر و نیز یکی دیگر از اعضای کمیسیون، به پرسشهای متعدد حاضران راجع بە سند توضیح و پاسخ دادند. پس از اظهار نظر تعدادی از موافقان و مخالفان طرح سند سیاسی مصوب کمسیون، رای گیری روی کلیات سند صورت گرفت. اما آرای لازم برای تبدیل شدن بە سند مبنا را کسب نکرد. در نتیجە سند سیاسی پیشنهادی شورای مرکزی، که در روز نخست به عنوان سند مبنا تعیین شده بود، جهت تدقیق دوبارە در اختیار کمسیون سیاسی منتخب کنگرە قرار گرفت. کنگرە از کمسیون خواست تا این سند را بر اساس تمایل کنگرە تدقیق و تنظیم نماید.

آنگاە مسئول کمسیون طرح سند “سیما، ارزشها و نگاە سازمان …” درمورد روند رسیدگی بە پیشنهادات اصلاحی اعضای کنگرە در کمسیون توضیح و بە سوالات مطروحه پاسخ داد. آنگاە تعدادی از اعضا در مخالفت و موافقت با این یا آن بند طرح سند اظهار نظر کردند. در پایان پیشنهاد شد که کنگره به جای رسیدگی به پیشنهادهای تفصیلی و جزئی، تصمیمگیری در مورد طرح سند را به گرفتن رای تمایل روی آن محدود کند و از شورای مرکزی منتخب خود بخواهد که با انجام کار تکمیلی و تدقیقی روی آن، نتیجه را به کنگره آتی ارائه دهد. بە دلیل پایان یافتن ساعت کار رسمی کنگرە تصمیمگیری در این باره بە روز بعد موکول گردید.   پیام احزاب خارجی علاوە بر احزاب و سازمانهای ایرانی، تعدادی از احزاب چپ خارجی نیز بمناسبت بر گزاری کنگرە ١٢ سازمان، برای کنگرە پیام تبریک ارسال کردند. حزب چپ آ لمان حزب چپ سوئد حزب کمونیست اسپانیا جبهە متحد چپ اسپانیا حزب کمونیست فرانسە حزب کمونیست کردستان عراق (تشکیلات خارج از کشور) احزابی هستند کە تا کنون برای کنگرە پیام ارسال کردە اند. ضمناً علاوه بر احزاب و سازمانهای ایرانی مذکور در گزارشهای روز نخست و دوم، سازمانهای زیر نیز به کنگره ۱۲ سازمان پیام فرستاده بودند، اما نماینده ای از آنها در کنگره حضور نداشت: – حزب دموکراتیک مردم ایران -جبهه متحد بلوچستان ایران -شورای هماهنگی جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران -مجامع اسلامی ایرانیان   برنامه فوق العاده سومین روز کنگره: خشونت علیه زنان برگزاری میزگرد یا سمینارهای تماتیک حدوداً دو ساعته در پایان وقت رسمی کنگره به تدریج به رسمی پایدار در کنگره های سازمان تبدیل می شود. میزگرد سازمان یافته برای سومین شب کنگره به موضوع خشونت علیه زنان، از جمله در سازمانهای سیاسی اختصاص داشت. در این میزگرد، به گردانندگی رفیق آینده آزاد، که از قبل پیش بینی و سازماندهی شده بود، خانم رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال جنبش زنان، خانم شیرین فامیلی، خبرنگار و فعال جنبش زنان، رفیق حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، رفیق حسن زهتاب، روانپزشک و فعال سیاسی و رفیق مناف عماری، وکیل و فعال سیاسی حضور داشتند.

نامبردگان به ترتیب سخنرانی شان: رفیق نایب هاشم بر تعریف و مصداقهای عام “خشونت علیه زنان”، چنان که در اسناد سازمان ملل به دست داده شده اند، مکث کرد. خانم مقدم بر مصادیق خاص خشونت علیه زنان و ابعاد خشونت مکث کرد و بر عرصه معینی از آن یعنی خشونت خانگی” نیز لختی درنگ کرد. رفیق عماری از زاویۀ حقوقی به موضوع خشونت خانگی پرداخت و نمونه های زنده ای را از تبعیض در احکام و محاکم ایران نسبت به زنان در رسیدگی به خشونت ارائه کرد. خانم فامیلی مبتنی بر تجربیات خود و نیز کار پژوهشی بر وجود خشونت علیه زنان در سازمانهای سیاسی تأکید کرد و گونه های این واقعیت را به دست داد. رفیق زهتاب از منظری روانشناختی به موضوع خشونت و علل ممکنه آن نگریست. خشم را که می تواند به خشونت بیانجامد مهارپذیر دانست و راه های عملی برای مهار خشم به دست داد. این برنامه با تأکید و امید شرکت کنندکان در میزگرد برای تداوم نظایر آن و در استقبال شایان کنگره خاتمه یافت.

تاریخ انتشار : ۷ اردیبهشت, ۱۳۹۰ ۰:۳۰ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی