سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۸

گفتار هفته – مسئولیت فرماندهان و اطاعت کورکورانه

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

 گفتار هفته از سلسله برنامه های هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه به دادگاه حمید نوری و چرایی صدور احکام حبس ابد برای جرائم مورد استناد دادستانی سوئد اختصاص دارد.

 

گودرز اقتداری امروز میهمان جلسه تلگرامی این یکشنبه شب ۲ مرداد ۱۴۰۱ – ساعت ۲۱ به وقت ایران نیز بود.

موضوع جلسه: «کشتار های دهه شصت، دکترین اطاعت کورکورانه و مسئولیت آمران»

میهمان: گودرز اقتداری ، تحلیلگر و فعال سیاسی چپ لینک گروه : https://t.me/+rC-StPOeVZ84N2Ix

سوالات مطرح شده در جلسه با دکتر گودرز اقتداری    

 • درود رفیق گودرز عزیز – چطور میتوان جامعه جهانی را متوجه جنایتهایی مانند کشتار ۶۷ و جنایتهای دهه شصت در ایران کرد و در عین حال از سوء استفاده حکومتها از این مساله برای ایجاد فشار بیشتر به مردم میهن مان جلوگیری کرد؟
 • رفیق اقتداری -تاثیرات  احتمالی محاکمه یکی از عاملین کشتار ۱۳۶۷ بر سیاست های جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید  ؟ استمرار  آگاهی رسانی در باره این جنایت “تا چه حد می تواند  بر حذف هرگونه خشونت و تروریسم دولتی در رژیم ایران تاثیر گذار باشد؟
 • لطفا در مورد تفاوت دادخواهی و خونخواهی یا انتقام توضیح دهید . از نظر شما جنبش دادخواهی یعنی چه ؟
 • تجربه کار تحقیقی  روانشناسی که در مورد هولوکاست و  پیروی از اتوریته کار کرد ، استانلی میلگرم ، نشان داد که به طور عمومی وقتی اتوریته فرمان دهنده پذیرفته می شود اکثریت مردم فرمان او را اطاعت می کنند – و جرات نافرمانی ندارند.  با توجه به تصویر قدسی و خاصی که برای رهبری جمهوری اسلامی ایجاد شده بود به نظر شما نامه ای که از او در رابطه با تایید اعدام زندانیان سیاسی سال ۶۷ وجود دارد چه تاثیری روی دیگران داشته؟
 • آیا به نظر شما تا این رژیم بر میهن ما حاکم است امکان تشکیل دادگاهی در مورد کشتار سال ۶۷ وجود دارد ؟
 • با توجه به مدارک منتشر شده در bbc همکاری انگلستان با بخشی از قدرتمندان ایران و نهادهای امنیتی خاص در ایران برای سرکوب و دستگیری رهبران و نیروهای چپ در ایران وجود داشته. با توجه به اینکه غرب همواره در کشورهای مختلف با کودتاها و روش‌های مختلف در کشتارهای وسیع نیروهای چپ نقش اصلی را داشته، و با توجه به اینکه در کشتار ۶۷ بی هیچ بیان و دلیلی کل رهبری حزب و جمعی از بدنه سایر نیروهای چپ اعدام می شوند، چطور می شود خواسته های پنهان نهادهای امنیتی غربی را در این کشتار لااقل برای افکار عمومی جهان مطرح کرد؟
 • رفیق گودرز گرامی باتوجه به اشاره شما به دهکده مایلای درویتنام که به آتش کشیده شد، آیا تاکنون از اقدام جنایتکارانه دهکده” قارنا” درکردستان که شبیه همان اقدام ستوان کالی وشاید شدیدتر بود، چرادریک دادگاه نظیر مطرح نشده؟
 • ولی از نظر روانشناسا ن کار تحقیقی میلگرم بسیار مهم است و آن بعد ها دوباره تایید شده و ربطی به اعتقادات مذهبی ندارد – آزمایش کت سفید نشان میدهد که کسی کت لب ( لباس آزمایشگاه )- یا یونیفرم دکترها ) را که پوشیده باشد دیگران به حرف او گوش خواهند کرد و از او پیروی خواهند کرد – فکر نمیکنید باید این جنبه روانی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد ؟
 • درمورد کشتار ۶۷ خمینی آمر اصلی این جنایت بود ودرنامه به هیئت مرگ تاکید میکند که هرچه سریعتر حکم اعدام درمورد آنها که سر موضع هستند بدون مماشت اجراشود، هرچند اوزنده نیست بدون اینکه گروه مرگ وسایر عاملین ازجنایت مبرا نیستند، آیا حتی پس ازمرگ نمیتوان آمراصلی این جنایت بزرگ را موردمحاکمه قرارداد وبامحکومیت بنیانگذار نظام، کل نظام حاکم را بیشتر از آنچه رسوا وفاقد پرنسیپ انسانی است، اقدامات ضد بشری اش بشتر در کل جهان افشا شود.
 • جمهوری اسلامی از همان ابتدای دهه شصت به این بهانه که فاز ‘ فاز نظامیه ( مجاهدین خلق  عملیات نظامی را مطرح و عمل میکردند ) شروع به اعدام و کشتار مخالفین کرد و در این بین برخی از گروهها و احزاب هم به بهانه مبارزه ضد امپرلیستی رژیم و یا هرگونه مخالفت و مبارزه با رژیم را در راستای ضد انقلاب و همراهی با کودتا گران طرفدار رژیم دیکتاتوری پهلوی میدانستند که با همین تحلیل ‘ یا این اعدامها و نسل کشی ها را تائید میکردند و یا سکوت پیشه کرده بودند و حتی احزاب کمونیست و دولتهای به اصطلاح سوسیالیستی نیز کوچکترین اقدام ( حتی بعد از هجوم  و اعدام رهبران و برخی اعصا  حزب توده و اکثریت ) و یا اعتراضی به این بگیر و ببندها و اعدامها و نسل کشی ها نکردند. ایا این دلایل میتواند عامران و مجریان این نسل کشی را از دادگاهی شدن مبرا کند؟؟!!
 • لطفا نظرتان را در رابطه با لایحه تصویب شده مجلس بلژیک مبنی بر تبادل مجرمین را بفرمایید. این لایحه و استفاده از  واژه مجرم در رابطه با  کدام مجرمین است و آیا این تبادل زندانیان، ممکن است فعالین سیاسی را هم شامل شود؟ تبعات منفی و مثبت چنین قانونی چه می‌تواند باشد؟
 • اهمیت و نقش درک پدیده کت سفید  و آزمایش میلگرم این است که توجه داشته باشیم  درجه جرم افرادی که اطاعت میکنند و افرادی که مقتدر هستند و دیگران را به شکلی به اطاعت وادار میکنند نمیتواند یکسان تلقی شود – این مساله برای reconciliation یا یک جور هم حسی میهنی که میتواند جلوی انتقام گیری ها را بگیرد مهم است
 • دستاوردهای علوم  روانشناسی و عصب شناسی نشان میدهد که تروما حتی دی ان ا آدمها را تغییر می دهد و نسلهای بعدی را هم تحت تاثیر قرار می دهد – شما تاثیرات کشتارهای دهه سیاه شصت را روی کسانی که آن تروما را تجربه کردند چگونه می بینید ؟ آیا این اختلافات و مشکلات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی تا حدی به آن تروما ها مربوط میشود ؟
 • لطفا نظرتان را در رابطه با لایحه تصویب شده مجلس بلژیک مبنی بر تبادل مجرمین را بفرمایید. این لایحه و استفاده از  واژه مجرم در رابطه با  کدام مجرمین است و آیا این تبادل زندانیان، ممکن است فعالین سیاسی را هم شامل شود؟ تبعات منفی و مثبت چنین قانونی چه می‌تواند باشد؟
 • اهمیت و نقش درک پدیده کت سفید  و آزمایش میلگرم این است که توجه داشته باشیم  درجه جرم افرادی که اطاعت میکنند و افرادی که مقتدر هستند و دیگران را به شکلی به اطاعت وادار میکنند نمیتواند یکسان تلقی شود – این مساله برای reconciliation یا یک جور هم حسی میهنی که میتواند جلوی انتقام گیری ها را بگیرد مهم است
 • دستاوردهای علوم  روانشناسی و عصب شناسی نشان میدهد که تروما حتی دی ان ا آدمها را تغییر می دهد و نسلهای بعدی را هم تحت تاثیر قرار می دهد – شما تاثیرات کشتارهای دهه سیاه شصت را روی کسانی که آن تروما را تجربه کردند چگونه می بینید ؟ آیا این اختلافات و مشکلات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی تا حدی به آن تروما ها مربوط میشود ؟
 • دلیل اینکه دادگاه سوئد جنایت را جنایت جنگی خواند به این مربوط نمیشد که در غیر آنصورت قدرت و امکان برگزاری آن محاکمه را نداشت ؟ یعنی فقط در مورد جنایت جنگی یک کشوری فردی از کشور دیگری را می تواند محاکمه کند – اینطور نیست ؟
 • اگر در یک کشور میشود  شهروندان کشور دیگری را محاکمه کرد چرا آسانژ را مثلا در سوئد یا کشور دیگری جز آمریکا محاکمه نمیکنند؟  یا چرا بوش تا به حال در کشورهای دیگر محاکمه نشده؟
 • مقررات امکان تبادل زندانی با هر انگیزه ای برای دولت ها  می تواند انجام شود . اما ساز و کارهای بین المللی و تصویب کنوانسیونها از سوی سازمان ملل می تواند تبعات منفی این تبادلات را کاهش دهد . آیا سازمان های سیاسی نمی توانند از سازمان ملل بخواهند کنوانسیون هایی که جنبه ضمانت پیشگیرانه برای سوء استفاده هایی که هر دولتی انجام بدهد ، تصویب کند؟

 

تاریخ انتشار : ۳ مرداد, ۱۴۰۱ ۳:۰۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

وداع با اسلحه

آفتاب کم رمق پاییزی غروب کرده… از میانِ سوی کم‌ چراغ‌برق کوچه، سایه‌ای خودش را می‌خیزاند… صدای موسیقی‌اش، مرا به گذشته‌های دور می‌برد و ‌آهنگی حزین، فضای تاریک را فرا می‌گیرد.

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

مقولاتی مانند اشتغال، دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه‌های اجتماعی، بیمه بازنشستگی، کیفیت زندگی، امکانات پزشکی، تورم، حقوق کودکان، حقوق زنان، آزادی و حق شهروندی، در نزد مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین جایی ندارند. به همه این دلایل، جمهوری اسلامی ایران یکی از هارترین و وحشی‌ترین حکومت‌های سرمایه‌داری جهان است…..

به بهانه شانزده روز نارنجی

بگذار با هم به جنگ ستم و نابرابری و نا عدالتی برویم. دستت را به من بده! بگذار برای فردا و آینده دنیای بهتری بسازیم. بگذار همصدا خشممان را فریاد کنیم. با من و در کنار من باش!

؟!

میوه‌ها سهم که شد؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

وداع با اسلحه

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

به بهانه شانزده روز نارنجی

پیمان‌نامه حقوق کودک در حاشیه