درباره ما

نسخه مناسب چاپ

 

خوانندگان عزيز کارآنلاين!
کار آنلاین نشریه اینترنتی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) است. به اطلاع شما می رسانیم که:

کنگره شانزدهم طی قراری چگونگی کنش گری سازمان تا کنگره آتی را مشخص کرد و محدوده فعالين سازمان در حوزه های مختلف را مشخص نمود. قرار تصريح کرد: "کار آنلاین منبع مراجعه به سازمان خواهد بود. اسناد سازمان و اعلامیه های گروه‌های هوادار در آن درج خواهند شد. ادارهٔ کار آنلاین از حالت شورای سردبیری در آمده و به یک رفیق سپرده می شود. تصمیم‌گیری در مورد سایر مسائل مرتبط با کار آنلاین به شورای مرکزی سپرده می‌شود."

برپايه تصميم کنگره شانردهم، کارآنلاين از یک سايت تحلیلی ـ سیاسی به سايت عمدتأ آرشيو تبديل می شود و اسناد سازمان و اعلاميه ها از جمله گروه های هوادار در آن درج می گردد.

به اطلاع خوانندگان می رسانيم که سايت کارآنلاين برپايه کارکرد جديد آن طراحی و به منبع مراجعه به سازمان، تاريخ و اسناد آن تبديل می شود. اميدواريم کارآنلاين در کارکرد جديد خود در  معرفی و شناساندن جريان فدائی قبل از انقلاب و سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) بعد از انقلاب موثر افتد و پژوهش گران و علاقمندان بتوانند از آن بهره لازم را بگيرند.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) 

 

مسئول سایت کارآنلاین: علی صمد

شماره حساب بانکی :

دارنده حساب بانکی: I.G.e.v
شماره حساب:
۲۲۴۴۲۰۳۲
کد بانک:
۳۷۰۵۰۱۹۸
نام بانک:
Stadtsparkasse Köln

آدرس پستی:
I.G.e.v
Postfach 260268
50515
Koeln
Germany