اوت 2004

آموختن انديشيدن به شيوه مدرن

گفت وگو با داريوش آشورى

من در فضاى فكرى امروز ايران نشانه هاى مثبتى از تلاش روشنفكرانه مى بينم. در نسل هاى جوان تر از نسل من كوشش هايى مى شود كه نمى شود ناديده گرفت و به سرانجام آنها بدبين نبايد بود. به هر حال، با پس گردنى هايى كه از روزگار خورده ايم، به جنب و جوشى افتاده ايم كه آثار كم و بيش مثبت آن را در هنر و ادبيات و علم و فرهنگ در كل مى توان ديد.

دولت‌ الكترونی‌ در عمل

دولت‌الكتروني‌ به‌ ارائه‌ اطلاعات‌ و خدمات‌ دولتي‌ پيوسته‌ از طريق‌‌اينترنت‌ يا ساير روش‌‌هاي ‌ديجيتال‌ به‌ مردم‌، اطلاق‌ مي‌‌گردد. انقلاب‌ دولت‌ الكتروني‌ قابليت‌ آن‌ را دارد تا بخش‌ دولتي‌را تغيير شكل‌ دهد و رابطه‌ ميان‌ دولت‌ و شهروندان‌ را از نو پايه‌ ريزي‌ نمايد. در‌اين‌ صورت‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌، موظف‌ خواهند بود تا روابطشان‌ را با شهروندان‌، تجار، كارمندان‌ دولت ‌و ساير موسسه‌هاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ تنظيم‌ كنند.

برای ساواک جلاد خوبی بودم

اعترافات شکنجه‌گر ساواک پیرامون اعدام گروه 9 نفر

به گفته تهرانى، عباس على شهريارى (معروف به مرد هزار چهره) از ماموران ساواك بوده است. «او در راس كار قرار داشت و از طريق همين شخص ساير مامورين وارد تشكيلات شدند.» اين دوره از فعاليت هاى تهرانى، در مقطع زمانى جريان دارد كه تشكيلات تهران، تشكيلات جنوب و تشكيلات آذربايجان و به قول او تشكيلات نيم بندى به نام كرمانشاه فعال بوده اند...

منطق ستيز و خصومت

آسيب شناسی سياست در ايران

در جامعه اى كه اين منطق مسلط است و از سوى طبقه حاكمه به طور منظم بازتوليد مى شود، تضاد ها، فوراً شكل خصمانه «آنتاگونيستى» پيدا مى كنند. به طورى كه حتى اختلافات عادى ميان اعضاى خانواده ها، همكاران، محفل هاى دوستى و روشنفكرى و در زندگى روزمره عموماً به صورت خصمانه همراه با خشونت بروز مى كنند.

جنبش عليه جنگ و جهانى شدن سرمايه

تحليل و ارزيابى حزب كمونيست آمريكا پيرامون سياستهای جرج بوش(ارائه شده به گردهمائی احزاب چب در يونان)

به دليل تمايل آن براى استفاده از سلاحهاى كشتارجمعى و برترى فوق العاده نظامى كه دارد، تنها راه مبارزه تجهيزسياسى سازمان هاى صلح طلب جهان است. علاوه بر اين، بايد اصراركرد تا نيروهاى آمريكايى پايگاههاى خود را تعطيل كنند و نيروهايش به وطن بازگردند.

فمینیست ها نمی خواهند یک توده همسان و همفکر باشند!

مصاحبه عفت ماهباز با کریستینا تورمر ـ روهر (Christina Thürmer - Rohr)

در آغاز دهه 70 و 80 گروه های بزرگی در آلمان مبارزه می کردند که کار خانگی زنان باید به عنوان کار به رسمیت شناخته شود و به آن مزد داده شود و کار خدماتی به حساب می آمد. آزادی زنان را این گونه توصیف می کردند که دریافت مزد زنان نهایت رهایی زنان است و کار خانگی زنان برای شوهرانشان در واقع تن فروشی بدون مزد و مواجب است. البته من هیچ گاه این عقیده را نداشتم همان طور که گفتم فمینیست های مختلف یک نظر روی این موضوع ندارند. بدترین نوع کار تن فروشی، تن فروشی غیرقانونی است و در واقع فروش زنان و حتی صادر کردن آنها به کشورهای دیگر همچون کالاست.

بخش: