فوریه 2005

نگاهی بر بیانیه‌ کنگره ملیتهای ایران فدرال

عدم حضور سازمانهای سرتاسری در این کنگره‌ بنوعی دهن کجی این تشکلها به‌ احزاب سرتاسری و نیز عدم رضایت آنها به‌ برنامه‌ های آنان حول مسئله‌ ملی در ایران می‌باشد. و فراتر از این بنوعی دست رد بر سینه‌ احزاب سرتاسری زدن است

دستيابى به برابرى جنسيتى توسعه و صلح

نگاهى به اجلاس «پكن پس از ۱۰ سال»

در چند دهه گذشته، يكى از مهمترين دستاوردها براى زنان، در زمينه حقوق بشر است. كنوانسيون حذف تمام اشكال تبعيض عليه زنان، يكى از كنوانسيون هاى بين المللى است كه بيش از هر كنوانسيون ديگر به تصويب كشورها رسيده و تقريباً از حمايت همگانى برخوردار است. شناسايى و آگاهى از حقوق زنان به عنوان حقوق بشر از جمله حقوق بارورى و دسترسى برابر به زمين و ملك، لازم است به برخوردارى از اين حقوق در واقعيت تبديل شود.

بخش: 

٨ مارس روز جهانی زن و مبارزه زنان برای برابری، صلح و آزادی

در ايران، روز جهانی زن توسط گروه های چپ معرفی شد. بنابه روایتی روز زن برای اولین بار در شهر رشت در استان گیلان در زمان رژیم پهلوی، زمانی که زنان برای دست یابی به حق رای در انتخابات مبارزه می کردند، عنوان گردید.

بخش: 

انتخابات ریاست جمهوری و راهبرد سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت)!

مضمون این بیانیه که در مورد مهمترین رویداد سیاسی کشور ما در چهار ماه آتی ست و چهار سال آینده را رقم می زند، بر محور نفی و تحریم انتخابات استوار است و در پی ارائه جایگزینی برای آن، تا اپوزیسیون و مردم ناراضی ایران تکلیف خود را در این کارزار بدانند.

پیام دکتر رضا براهنی در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی زبان مادری در كانون فرهنگی‌ آذربايجان - اوجاق، برلن 25 فوريه 2005

زبان در رابطه ؛ من و تو؛ی بچه و مادر از یک سو و ؛ من و او؛ی پدر و جهان از سوی دیگر زاییده میشود. اساس آن بازی زیبا، شاد و حتی شهوانی، رابطه بچه و مادر است، در مرحله بعدی عبور از جهان نمادها، به سوی معانی آغاز میگردد، از جهان معناها به سوی نمادها آغاز میشود. شاعر کسی است که پس از فراموش کردن ان بازی اولیه مادر و بچه، بعدها به یاد آن بازی می افتد، وقتی شعر خوب میگوید، اساس را بر بازی سراسر لذت کلمات قرار میدهد، یعنی برای شناسایی جهان از آن بازی اولیه بسوی نمادها و معانی و ساختارها و ساختارشکنی می آید، اما بعد، انگار یادش می آید که اگر قرار باشد برگردد، باید آن بازی را در دورانی که دیگر بچه نیست احیا کند، آنوقت چه اتفاقی می افتد؟ لذتی دیگر جانشین آن لذت اولیه میشود.

متن سخنراني حسين باقر زاده‌ فعال حقوق بشر در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی زبان مادری در كانون فرهنگی‌ آذربايجان - اوجاق، برلن 25 فوريه 2005

همان طور که اشاره کردم، سیاست های سرکوب حکومت های مرکزی ایران در طول سالیان دراز به نارضایی هموطنان غیر فارس زبان ما منجر شده است و این نارضایی ها از سوی کسانی مورد بهره برداری سیاسی قرار می گیرد. ایران زیر حکومت استبدادهای سلطنتی یا ولایت فقیهی البته برای هیچ یک از ما جای مطلوبی نیست، ولی این را نیز باید بپذیریم که ایران متعلق به همه ما است و ما مشترکا می توانیم و باید آن را از یوغ استبداد آزاد کنیم.

حيات ابدى شكنجه

گزارشى از كميته مشترك ضد خرابكارى

بيش از ده هزار نفر كه حدود يك هزار نفر آنها را زنان سياسى تشكيل مى داده اند در طى آن سالها زندانى اين سلولها و بندها بوده اند؛ طبق آمارى كه تا امروز به دست آمده، ۵۳ نفر از آنها ديگر هرگز با پاى خود از اين ساختمان خارج نشدند و براى ابد با زندگى وداع گفتند. بازجوها به ۷۴ نوع ـ روش ـ بخوانيد شكنجه كه برخى از انواع آن اقسام متفاوتى نيز داشته از زندانيان اعتراف مى گرفته اند.

کارگران زن و فعاليتهای اتحاديه ای

همچنان كه وجود تشكيلات توده اي زنان امري ضروري است و مي تواند در قالب هاي مختلف و در برگيرنده منافع و خواست هاي آنان در زمينه آزادي هاي سياسي و اجتماعي باشد، اماجداسازي زنان كارگر و فعاليت اتحاديه اي آنان از جنبش عمومي طبقه كارگر به معني دو نيم كردن پيكره واحدي است كه به رغم تفاوت جنسي در يك سيستم و ارگانيسم واحد، داراي تضادهاي آشتي پذير هستند.

بخش: 

به استقبال نود و چهارمين زادروز بانوی کهنسال هشت مارس برويم!

نود و چهارمين زاد روز بانوی کهنسال هشت مارس، فرا میرسد.هشت مارس يادگار مبارزات زنان قاره آمريکا و اروپا برای احقاق حقوق مدنی و انسانيشان امروزبه روز همبستگى و تجديد پيمان زنان و مردانی مبدل شده است که در مبارزه ى مشتركشان برابرى كامل فردي، حقوقى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى همه انسانها صرفنظر از امرجنسيت را مطالبه میکنند. هرگز مباد ميرائی بر اين بزرگ بانوی نيکی و سربلندی!

بخش: 

بخوانيد قانون، ببينيد خشونت

با زنان درباره خشونت عليه زنان در ايران

خشونت خانگي نتيجه مستقيم قانوني است که به مرد حق رياست بر زن را مي دهد. عنوان رياست بر خانواده که در قانون براي مرد در نظر گرفته شده است، نوعي رابطه رئيس و مرئوسي امر و نهي و به دنبال آن اعمال خشونت را به ذهن القا مي کند. در خانواده ها مردان خود را حافظ عفت و عصمت و حيثيت زنان مي دانند، به طوري که ابتدا پدر و برادر و پس از آن شوهر يک زن خود را محق مي داند که حافظ او باشد که همين اعمال خشونت عليه زنان است

بخش: 

افزايش دستمزدها در سال 84

اگر کارگران سر ميز مذاکره براي افزايش دستمزدها موفق نشدند چه؟ جواب در يک کلمه، اعتصاب است. اعتصاب سراسري و هماهنگ.
يک اعتصاب هماهنگ و سراسري پشت همه شان را ميلرزاند. رژيمي که به بحران سياسي عميقي دچار است تحمل ريسک کشيده شدن طبقه کارگر به اين ميدان را ندارد.

بخش: 

پیرامون انتخابات در جمهوری اسلامی برای تعیین رئیس جمهور!

به باور ما، نیروهای جمهوریخواه و دموکرات هم می توا نند بر سر نفی انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری به سیاست مشترک و اتحاد عمل برسند و هم می توانند گامی فراتر از آن بردارند و بی‌اعتنا به مقررات و قواعد تحمیلی جمهوری‌اسلامی و صرفاْ در شکل سمبلیک، بر سر کاندیدای مستقلی که از استقرار یک جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور دفاع می کند به توافق برسند تا از طریق این کاندیدا، کلی‌ترین دیدگاه‌های سیاسی خود را به جامعه ایران و افکار بین‌المللی عرضه کنند

من از خيلی چيزها می ترسم، باور كنيد!

زندگی‎ به من آموخته كه با شعار و تك‎ خطي ديدن قضايا كاري از پيش نمي‎برم. چرا كه آرمان‎ گرايي نسل من با آرمان‎ گرايي شما فرق دارد، چه آن‎ را بپذيريد و چه نپذيريد. آرمان ‎گرايي شما از جنسي نيست كه به‎ كار نسل من بيايد. آرمان ‎گرايي من از نوع ديگري است و برگرفته از زندگي و نوع فعاليتم است و هيچ قالب، روش و آموزه‎ ي از پيش آماده ‎اي براي كاري كه مي‎كنم وجود ندارد ــ حداقل اميدوارم اين ‎طور باشد.

بخش: 

زنان ایران؛ چراغی در دست، چراغی در راه

گفت و گوهایی از: عفت ماهباز

مجموعه گفت و گوی «زنان ایران؛ چراغی در دست، چراغی در راه» توسط نشر باران منتشر شد.
در این کتاب گفت و گو هایی از 21 تن از زنان نامدار و فعال جنبش زنان ایران توسط عفت ماهباز (روزنامه نگار) ارائه شده است. پرسش محوری این گفتگوها چگونگی شکل گیری و روند جنبش زنان در ایران و مشکلات فرا روی آن است.

بخش: 

نقد مدرنيته و صنعت فرهنگ

تئودور آدورنو از فيلسوفان و منتقدان اجتماعى مطرح آلمان پس از جنگ دوم جهانى به شمار مى رود. او در دهه ۱۹۶۰ برجسته ترين منتقد فلسفه علم كارل پوپر و فلسفه وجودى مارتين هايدگر بود. يورگن هابرماس يكى ازمهم ترين فلاسفه اجتماعى آلمان پس از ۱۹۷۰، شاگرد و دستيار وى بود. دامنه تأثير آدورنو تا حدودى از خصلت بين رشته اى تحقيقات وى نشأت مى گيرد.

پيرامون فاجعه يک زلزله ديگر در استان کرمان

ما با ابراز تأسف و تأثر از اين فاجعه طبيعي و اعلام همدردي با بازماندگان قربانيان زلزله و مردم مصيبت‌ديده، بر مسئوليت اصلي دولت در تسريع سازماندهي امداد به زلزله‌زدگان زرند کرمان تأکيد مي کنيم و هر ايراني انسان‌دوست را براي ياري‌رساني به آسيب‌ديدگان اين حادثه مهيب فرا مي خوانيم. اعضاي سازمان ما خود را موظف مي دانند که به هر طريق ممکن در کمک رساني ملي به قربانيان فاجعه يک زلزله ديگر در استان کرمان شرکت جويند.

آموزش به زبان مادری اساس توسعه پايدار است

21 فوريه در طی 6 سال اخير پس از اعلام آن به عنوان روز جهانی زبان مادری از طرف يونسکو توسط جامعه جهانی گرامی داشته مي شود و فرصت مغتنمی را براي مباحثه و همچنين کسب آگاهی بيشتر توسط عموم مردم جهان از زبانها فراهم آورده است.

اينسان حاقلارى ائوره نسل بيلديرگه سى

١٠ دئسامبر ١٩٤٨تاريخينده بيرلشميش ميللتلر تشكيلاتينين عومومى مجمعينده تصويب اولونان اينسان حاقلارى ائوره نسل بيلديرگه سى٫ بير گيريش و اوتوز مادده دن اولوشور. او گوندن برى بيلديرگه نين تصويب اولوندوغو ١٠ دئسامبر٫ بوتون دونيادا "اينسان حاقلارى گونو" آدىيلا قوتلانير. مجمع تشكيلاتا عوضو اولان بوتون دؤولتلردن بو تاريخى آندلاشمانين٫ اؤلكه لر و يوردلارين سياسى دوروموندان آسيلى اولمادان٫ " گؤزلر اؤنونه سريلمه سى٫ هر يئرده آچيقلانماسى٫ ياييلماسى٫ يوروملانماسى٫ باشليجا اوخوللار و باشقا اؤيره نيم قوروملاريندا اوخودولماسىنى" ايسته ميشدير.

از تشکل يابي مستقلانه و از وحدت و همکاري تشکل هاي کارگري و سنديکايي حمايت مي کنيم!

ما همچنين يکبار ديگر و اين بار با پيروی از روحيه همکاری و وحدت گرايی موجود در ميان کارگران و مزد بگيران و در ميان فعالين جنبش سند يکايي داخل کشور همه فعالين و مبارزين جنبش سند يکايی و کارگری مقيم خارج از کشور را به وحدت و همکاری عملی و به حمايت يکپارچه از تلاشهای فعالين داخل کشور برای به رسميت شناساندن تشکل های مستقل و آزاد فرا می خوانيم .

به مناسبت ۲۱ فوريه، روز جهاني زبان مادري تنوع زبانی معادل تنوع انسانهاست!

بنگلادش اولين كشوري بود كه در نوامبر سال 99 پيشنهاد رسمي خود را مبني بر نامگذاري روز 21 فوريه (3 اسفند) به نام روز جهاني زبان مادري به سازمان يونسكو ارائه كرد. طرح ارائه شده از سوي دولت بنگلادش و انجمن جهاني طرفداران زبان مادري در سي‌امين نشست عمومي سازمان يونسكو به تصويب نمايندگان كشورهاي عضو رسيد.

انتقام جويى از محكوم

تهرانی(سربازجوی ساواک): "سرهنگ وزيرى زندانيان را پياده كرده و به رديف روى زمين نشاند، در حالى كه چشم ها و دستانشان بسته بود و عطارپور فاتحانه قصد خود را به زندانيان اعلام كرد. جزنى و چند نفر ديگر به اين عمل به شدت اعتراض كردند. اولين كسى كه رگبار مسلسل يوزى را به سوى آنها بست -سرهنگ وزيرى- بود و از آنجا كه گفتند همه بايد شليك كنند، من هم به عنوان نفر چهارم يا پنجم شليك كردم."

آخرین فریاد

من از تمام خبر گزاریها، تمام خبرنگاران، تمام رادیو وتلویزیونهای آزاد و آزادیخواه، تمام گروههای مدعی دفاع از حقوق بشر و تمام گروهها و احزاب سیاسی که به نوعی برای آزادی و دمکراسی در ایران مبارزه میکنند، تقاضا دارم تا آخرین فریاد این عزیزان را نیز منعکس نموده، باشد که در این آخرین فرصت باقی مانده کاری کنیم که این شیر مردان را به زندان اوین بازگردانند.

فمینیسم ایرانی هم تئوری دارد و هم عمل

گفتگوی عفت ماهباز با پروفسور ژانت باوئر

امروزه در دنیا، فمینیست های خارجی فمینیسم ایرانی را درک نکرده اند. من چیزی در فمینیسم ایرانی می بینم این است که هم تئوری و هم عمل دارد. هم فعالند و هم دنبال مسایل تئوریک هستند. یعنی می دانند که باید دارای عمل هم باشند، و این بسیار مهم است. در غرب امروز آنچه از فمینیسم مانده تئوری است.

بخش: 

جنبش اجتماعی زنان در بوته نقد

این هم نکته مهمی است پویش زنان که در دهه های گذشته سمت و سویی کلان نگر داشته، اینک اگر بخواهد نگاهی خردبین و معطوف به مسائل خاص زنان داشته باشد، ارتباط منطقی خود را با مشکلات کلان جامعه قطع می کند، دچار افراط و تفریط می شود و سردرگمی های بیشتری را در پی خواهد داشت.

بخش: 

انسان که باشی شريف كه باشی ، حتی مرگت هم زندگي می آورد

به احترام روزنامه نگار و پژوهشگر فرهيخته، دکتر محمود گودرزی

گودرزي ميانسالي را در اروپا سپري کرد و با چپ و جبهه ملي آشنا شد و با آنها همکاري كرد. از پيش كسوت ترين مبارزان و فعالان سياسي خارج از كشور بود و همت و پي گيري هاي او در برپايی كنفدراسيون دانشجويان ايراني خارج‌ از كشور تاثيرات بسزايی داشت.

گل های همیشه بهار: معلمی شایسته و مردمی

گل های همیشه بهار گلستان خاوران جایگاه عاشقان را همیشه زنده نگهداریم

همسر و فرزند ناصر همسر و پدری مهربان و اندیشمند و دانش آموزان معلمی را که راه شرافتمندانه زیستن را به آنان می آموخت را از دست دادند و جنبش چپ ایران از داشتن انسانی فداکار و مردمی محروم گردید. یادش گرامی باد.

انقلاب بهمن و دیدگاه ها

بیست و ششمین سالگرد بهمن با مهرداد مشایخی و سیاوش دهقان

گروه پال تاک اتحاد جمهوریخواهان از پنج فوریه سه جلسه پی در پی از نشست شنبه های خود را به موضوع انقلاب بهمن و نیروهای شرکت کننده، چرائی ها و چگونگی ها، انتقادات به کرده ها و ناکرده ها و... اختصاص داده است. در اولین جلسه از این سری بحث ها آقایان سیاوش دهقان و مهرداد مشایخی به سخنرانی و بحث پرداختند.

بخش: 

مصاحبه با هوشمند عقیلی خواننده نامی ایران

در حالی که همه ما انتظار ورود وی را از بالا و روی صحنه داشتیم؛ آقای عقیلی با روی خندان در کمال متانت و مهربانی ازدرسالن در بین جمعیت ظاهر شد که باعث خوشحالی و شگفتی همگان گردید.

بررسی وضعيت كودكان و نوجوانان كارگر در ایران بخش اول

در كشورهاي كم توسعه، كار كودك همواره مورد توجه كارفرمايان بوده است زيرا دستمزد يك كودك كارگر اغلب بسيار كمتر از دستمزد يك كارگر معمولي است. اكتر كار فرماياني كه كودكان را به كار مي گيرند به آنها شغلي مشابه كارگران معمولي مي دهند، درحالي كه دستمزد بسيار كمتري به كودكان كارگر مي پردازند. در واقع مي توان چنين گفت كه كودكان براي اين به كار گذارده مي شوند كه به آساني آنها را مي شود استثمار كرد.

بخش: 

گل های همیشه بهار: زنده یاد خسرو رجببیه شایان

گل های همیشه بهار گلستان خاوران جایگاه عاشقان را همیشه زنده نگهداریم

خسرو رجببیه شایان در سال 65 به همراه همسر و دختر سه ساله اش سارا دستگیر گردید و این بار نیز انواع شکنجه های سبعانه برای درهم شکستن او بکار برده شد، اما خسرو به تعهداتش وفادار ماند و در دادگاه فرمایشی به 5 سال زندان محکوم گردید، اما رژیم انسان ستیز در جریان اعدام های دسته جمعی سال 67 خسرو را به همراه هزاران مبارز راه آزادی و عدالت به جوخه های اعدام سپرد.

از زندان موقت تا کميته مشترک ساواک و شهربانی، از زندان توحيد تا موزه سياسی

زنده يادان يحيي رحيمي و غلامرضا اشتراني که هر يک مدت سه سال زير بازجوئي بودند. يحيي رحيمي، زنده ياد يوسف زرکاري را به سازمان معرفي کرده بود و غلامرضا اشتراني معلم گروه آرمان خلق بود و با دکتر اعظمي لرستاني ارتباط داشت. يحيي رحيمي پس از انقلاب در 2 تير ماه سال 60 اعدام شد و غلامرضا اشتراني بر اثر ضرباتي که به سرش وارد شده بود دچار بيماري مغزي شد و درگذشت

خواست های دموکراتيک انقلاب بهمن پنجاه و هفت همچنان باقی است

هيئت سياسی – اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در بيست و ششمين سالگرد انقلاب بهمن پنجاه و هفت، بار ديگر بر عزم سازمان ما در مبارزه برای استقرار يک جمهوری دموکراتيک و سکولار بجای حکومتی که با انقلاب بهمن به قدرت رسيد و خواسته‌های دموکراتيک اين انقلاب را در قربانگاه استبداد فقهی سر بُريد، تأکيد می کند و بار ديگر اعلام می دارد که انقلاب بهمن تنها در "ايام سوگواری" نيروی از قدرت فرو افتادۀ سلطنت و "دهه فجر" نيروی به قدرت رسيده فقه، معنی نمی شود. انقلاب بهمن با دستآوردهای مثبت تاريخی و پي‌آمدهای منفی تاريخی خود، سکوئی است برای آنکه جامعه ايران از هرنوع ديکتاتوری به يک دموکراسی واقعی فرا برود.

انتخابات؛ موسم تكريم كارگران

ارزيابی مواضع نهادهای سياسی و صنفی كارگری در نهمين انتخابات رياست جمهوری

در دو سطح داخل و خارج از كشور، به سوي عدم مشاركت فعال در انتخابات پيش خواهند رفت و فقط بخش اندكي از اين جريان ها كه ديدگاه هاي سياسي شان برديدگاه هاي اقتصادي برتري دارد، احتمالاً كانديداي مورد حمايت جبهه مشاركت را (در صورت حضور يا اعلام موضع مشاركت) مورد حمايت قرار خواهند داد.

براي هنرمند امروز جهاني بودن مهمتر از جهاني شدن است

در اكثر رشته‌‏هاي هنري سخن تازه‌‏اي براي امروز نداريم

هنر به گفته آدورنو مي‌تواند و بايد پيام جهان شمول داشته باشد, يعني نحوه جهان شمول براي مطرح كردن مسايل مختلف زندگي.

آذربايجان وحقوق ازدست رفته

و ا ين خواسته او ودوستانش با كجاي اعلاميه جهاني حقوق بشر تقارب دارد اكنون آذربايجان اندك، اندك به اين نتيجه مي رسد كه احزاب مركزنشين نمي تواند خواسته ها و آمال آن ها را بر آورده سازد و لزوم به وجود آمدن احزاب برخاسته ازدل مردم احساس مي گردد وآذربايجان با منشورهايي همچون منشورآذربايجان سخن مي گويد و نامه جمعي ازفعالين جنبش آذربايجان به كوفي انان درجهت تحزب گام برمي دارد و آذربايجان كه در طول تاريخ بشري بيشترين هزينه ها را در راه مصا لح عمومي ايران تحمل كرده اکنون حقوق خود را مطالبه مي کند.

كانادا در ژنو چه خواهد كرد؟

ما تاكنون 2 قطعنامه داشته ايم كه در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران راي آورده اند. حال منتظر هستيم ببينيم ايران چه خواهد كرد. اما ما به طور جدي به ايده ي اعزام يك گزارشگر ويژه به ايران ميانديشيم.

جاودان باد خاطرۀ تابناک جنبش‌آفرینان ‌۱۹بهمن!

حقیقتی است تلخ که بیش از دو دهه سیاست سرکوب سازمانیافته رژیم جمهوری اسلامی علیه فدائیان خلق و همه نیروهای دموکراتیک کشور، یک گسست تاریخی بین میراث داران جنبش های پیشین با نسل جوان سیاست ورز امروز پدید آورده است. عدم شناخت کافی فعالان سیاسی نسل کنونی از احزاب و سازمان های گذشته تاریخ معاصر ایران، آنها را از تجربه غنی و درس آموز پیشینیان محروم کرده و متقابلا، جریان های سیاسی سالمند نیز از کمبود نیروی پر انرژی و با نشاط جوانان در صفوف خود رنج می برند

نگاهي اجمالي به مقوله شکنجه

جنگ هاي معاصر يکي از منابع اصلي توليد شکنجه و خشونت هستند و از سوي ديگر حکومت و نيروهاي امنيتيشان شکنجه را به عنوان سلاحي بر عليه دگر انديشان سياسي شان بکار مي گيرند. ترورهاي دولتي که به بعنوان يک ابزار استراتژيک سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد، يکي ديگر از منابع شکنجه بشمار مي آيند. به اين سه منبع بايد برخي از گروهها و نيروهاي مخالف دولتها را نيز اضافه نمود.

اعـلامـیه حقـوق جهـانی سندیکائی

زحمت کشان از جمله کارکنان دولت حـق داردند سندیکا تشکیل دهـند، به سازمان های سندیکا یی موجود بپیوندند، بدون اجازه و کنترل مقـامات دولتی و کارفـرمایان در هـر گونه فـعالیت سندیکایی شرکت نمایند.
زحمت کشان حـق دارند برای دفاع از منافع خود درهـر گونه عـمل سندیکایی اعـم از اعـتصاب، تحریم، تشکیل گروه انتظامات، تحـصن، تظاهـرات خیابانی و اشکال دیگر مبارزات سندیکایی شرکت نمایند.

بخش: 

فراز و فرود فيلسوف روشنگر

فيشته ميگفت براي شناخت هركس بايد به فلسفه اش توجه كرد، چون فلسفه هرشخصي نشانه اي از آگاهي، شخصيت، تربيت، شرايط اجتمايي او دارد. فيشته دليل و سرچشمه آزادي انسان را، ضرورت آن ميدانست و ميگفت، انسان،خود سازنده تاريخ است. به نظر مورخين چپ فلسفه، در جهانبيني فيشته جوان، ميتوان عناصر آته ايستي با روشي جدلي يافت.

نامه دکتراحمد دانش به آيت‌الله منتظری اعدام اولين جراح پيوند کليه در ايران

نه قلم من قادر است آنچه را كه در اين مدت بر من و رفقاي من رفته است بازگو كند و نه مايلم وقت شما را با طرح جزئيات بگيرم. همينقدر مي‌ گويم كه آن شرايط را براي دشمنان خودم هم آرزو نمي ‌كنم.

شصت و پنج سال كار و پيكار در سنگر زحمتكشان بخش چهارم و پايانی

گفتگوی كار‌آن‌لاين با يك فعال جنبش سنديكاي ايران

مرا به جرم اين كه با عده اي از رهبران سنديكاها و اتحاديه هاي آن دوره به دعوت فدراسيون سنديكاي جهاني به مجارستان سفر كرده بودم. شوراي متحده مركزي عضو فدراسيون بود و در آن زمان مركز فدراسيون در مجارستان بود. به هنگام بازگشت همگي ما را در لبنان بازداشت كردند و با يك هواپيماي نظامي به تهران فرستادند. وقتي كه به تهران رسيديم همه ما را از فرودگاه ، يك سر، به زندان بردند.

بخش: 

ســازمــان‌هــای غيــردولتــی

شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی در ايران در اساس به سال‌های بعد از ۷۶ برمی‌گردد. با تغيير فضای سياسی کشور و طرح جامعه مدنی، زمينه برای شکل‌گيری سازمان‌های غيردولتی فراهم آمد. در طی اين سال‌ها سازمان‌های غيردولتی سریعاً گسترش يافتند، بگونه‌ای که هم اکنون سازمان‌های غيردولتی در شهرهای کوچک و برخی روستاها حضور دارند.

بخش: 

از خواست های زندانیان سیاسی متوسل به اعتصاب غذا، پشتیبانی کنیم!

از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی پشتیبانی کنیم و صدای اعتراض آنان را به گوش جهانیان برسانیم. در کنار مخالفت با زندانی شدن آزادیخواهان کشور، رژیم را تحت فشار بگذاریم تا به حقوق اولیه زندانیان سیاسی گردن نهد.