نوامبر 2005

ايست‌ در محيط‌ زيست‌ خزر

چرايی عدم‌ رفع‌ اين‌ مشکلات‌ بيش‌ از هر چيز به‌ نقش‌ کمرنگ‌ نهادهای محيط‌ زيست‌ در گيلان‌ بر می ‌گردد. سازمان‌ محيط‌ زيست‌ گيلان‌ هر چند‌ حضور پر رنگی در رسانه‌ ها دارد اما گامهای موثری در پيشگيری از معضلات‌ زيست‌ محيطی انجام‌ نمی ‌دهد.

آمريکا، ونزوئلا و کلمبيا

در اثر حضور مردم ونزوئلا در صحنه و پشتيبانی وسيع آنان از دمکراسی که آن را با جديت دنبال و حراست می کنند، کاری که کمتر از رهبران سياسی آمريکائی بر می آيد، دولت آمريکا مجبور به عقب نشينی از مواضع تهاجمی اش گرديد و کودتا بر عليه دولت مردمی ونزوئلا شکست خورد. آمريکائيان از آن به بعد در ونزوئلا به را ه حل های خرابکارانه در اين کشور توسل جستند

باقر آباد پايين دست پايتخت مصاف حاشيه نشين ها با زندگى فقيرانه

باقر آباد نه دوزخ است، نه بهشت. با اين همه برزخى است از آدم هايى كه ميان نداشتن و نتوانستن در تلاطمند. نمونه اش حجت خدامرادى است كه ۱۰ سال از آمدنش به تهران مى گذرد. مى گويد: -در همدان آرايشگر بودم و ورشكست شدم-. حالا كارش خريد و فروش نان خشك است. هر كيلونان خشك را ۴۰ تومان مى خرد و ۷۰ تومان به شهردارى مى فروشد. از اوضاعش كه مى پرسم مى گويد: چه اوضاعى؟ مستأجرم و صاحبخانه ۵۰ هزار تومانم را كرده ۱۰۰ هزار تومان. از كجا بياورم.

معاد پرستان حکومتی

اديان بزرگ از سعادت انسان در دنيا و آخرت صحبت می کنند. اما معاد پرستان حکومتی که عموما خود بدون هيچگونه پای بندی اخلاقی از موقعيت اجتماعی شان بهره های مادی ميگيرند، برای مردم آخرت را اصل دانسته، بهره گيری از فضائل دنيا را حقير جلوه می دهند. آنها مردم را به ظهور امام غايب، معاد، رستاخيز و بهشت رجوع می دهند. به مردم می گويند اگر فقر، بيکاری، فساد، بی امنيتی، فقدان آزادی ها و همه گونه خطر را تحمل کنيد به بهشت می رويد و رستگار خواهيد شد.

نگاه مهمانان کنگره نهم سازمان به اين نشست: نگاه مسعود فتحی

در کنگره نهم سازمان تلاش شد تا با مهمانان کنگره گفتگويی کوتاه داشته باشيم که از اين به بعد اين گفتگو ها را در اين قسمت منتشر خواهيم کرد. متاسفانه مصاحبه با همه مهمانان ممکن نشد و نتوانستيم از نظر آنها مطلع شويم. بديهی است که اگر از جانب هر يک از اين مهمانان ديگر نظری ارائه شود، به اين بخش اضافه خواهد شد.

نگاه مهمانان کنگره نهم سازمان به اين نشست: نگاه فردوس جمشيدی

در کنگره نهم سازمان تلاش شد تا با مهمانان کنگره گفتگويی کوتاه داشته باشيم که از اين به بعد اين گفتگو ها را در اين قسمت منتشر خواهيم کرد. متاسفانه مصاحبه با همه مهمانان ممکن نشد و نتوانستيم از نظر آنها مطلع شويم. بديهی است که اگر از جانب هر يک از اين مهمانان ديگر نظری ارائه شود، به اين بخش اضافه خواهد شد.

نگاه مهمانان کنگره نهم سازمان به اين نشست: نگاه محمد اعظمی

من بطور كلی براين باورم كه نيروهای چپ ايران حتما بايد برای وحدت حركت كنند. جدا از اينكه می بايست سياستی داشته باشند كه بتوانند با توجه به آن اتحاد وسيعی را برای استقرار دمكراسی در ايران شكل دهند، اما ما سازمان های چپ هم نيز بايد صفوفمان را هرچه بيشتر فشرده كنيم.

نگاه مهمانان کنگره نهم سازمان به اين نشست: نگاه حسين نظری

فدائيان خلق ايران (اكثريت) هم مسائلی را كه مطرح می كنند نمی توانند يك جمع بندی خيلی مشخص از آنها ارائه دهند. مشكل اساسی اين است كه پايه نظراتی كه اين رفقا ارائه می دهند خيلی محكم نيست. اگر پايه محكمی دراين نظرات وجود داشت رفقا در پيدا كردن نظريه مشترك بهتر عمل می كردند وكارها بدين طريق آسانتر می شد. چون آن پايه ضعيف است بنابراين اختلاف نظرات هميشه ديده می شود.

انجام جنايت در ادامه سرکوب

گزارشی از قتل شيرکو امينی

طبق خبرهای رسيده گورستان شهر همچنان در محاصره و کنترل نيروهای امنيتی رژيم قرار دارد و تنها از روز پنج شنبه ٣ آذر افراد خانواده شيرکو اين اجازه را يافتند که بر سر گور پسر مفقودشان حاضر شوند، و آنهم هر روز يک نفر! لازم به يادآوری است که خانواده شيرکو همچنان در زير تهديدات شديد رژيم قرار دارند و شرايط بسيار بدی را از اين لحاظ از سر ميگذرانند.

کودکان خيابانی کابل آشيان از دست می‌دهند!

ازار آزاد اقتصاد کابل پس از جنگ، حالا قدرتمندتر از راکتها و بمب‌ها در حال غرش کردن است. "آشيانه"، که پناهگاه بيش از ده هزار کودک خيابانی افغان است و برای آنان خدمات حياتی و حمايتی همچون غذا، تحصيل و... فراهم می‌کند، با تعطيلی شعبه اصلی ‌اش در مرکز شهر کابل روبرو است. اين مرکز از هجوم اجاره‌های افزايش يافته و قيمت‌‌های سرسام آور مستغلات در دو سال اخير، بيش از حملات توپخانه‌های جنگجويان آسيب می‌بيند

به مناسبت هفتمين سالگرد قتلهای زنجيره ای

در ديگر عرصه ها و در اشکال ديگر نيز سرکوب ها و پايمالی حقوق بشر همچنان ادامه داشته و در چند ماه گذشته تشديد شده است. تلاش برای بازسازی شرايط زندان دهه گذشته و توطئه اعتراف گيری ها و پرونده سازی های رسوا و توقيف سايت های اينترنتی و ادامه فشار بر وبلاگ نويسان از نمونه های قابل دکر است.

نامه مسئول روابط بين المللی سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾ به مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمي

آرزو ميكنم نشست پيش رو در تاريخ 24 نوامبر 2005 ، گامی مهم در راه مقيد كردن كامل حكومت جمهوری اسلامی به خواستهای برحق آژانس بين المللی انرژی اتمی بردارد. سازمان ما بر اين باور است كه چنين دستاوردی در خدمت "خاورميانه ی عاری از سلاح های هسته اي" و "جهانی عاری از سلاح های هسته اي" ميباشد.

پاسخ هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) به فراخوان جمعی از دانشجويان به احزاب سياسی

اين سياست اتحادهای ما، اما نه تنها اتحاد عمل های موردی در طيف وسيع اپوزيسيون دموكرات بر سر دفاع از آزادی های سياسی و مخالفت با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نفی نمی‌کند، بلکه بر ضرورت آنها پای نيز می‌فشارد. ما در عين حال همواره بر اهميت گفتگوی سياسی بين همه جريان های سياسی کشور تأکيد ورزيده ايم و همچنان بر آن تأکيد و تصريح داريم. ما اين مهم را برای نهادينه شدن فرهنگ دموکراسی در کشور کاملاً ضروری می‌دانيم.

حقوق كودك در كنوانسيون جهانى و قوانين ايران

گفت و گو با قدرت الله واحدى ، استاد دانشگاه

جهات افتراق مقررات ايران با كنوانسيون حقوق كودك در مورد معناى واژه « كودك » دو امر بارز و مشهود است. اول اينكه بين دختر و پسر در مورد اطلاق واژه كودك فرق گذاشته است، چرا كه دختر كمتر از ۹ سال و پسر كمتر از ۱۵ سال را كودك مى داند درحالى كه در مقررات كنوانسيون كودك، هر انسان كمتر از ۱۸ سال اعم از دختريا پسر، كودك ناميده مى شود.

از تشکل یابی مستقلانه و از وحدت و همکاری تشکل های کارگری و سندیکایی حمایت می کنیم!

ما همه فعالین و مبارزین جنبش سند یکایی و کارگری مقیم خارج از کشور را به وحدت و همکاری عملی و به حمایت یکپارچه از تلاشهای فعالین داخل کشور برای به رسمیت شناساندن تشکل های مستقل و آزاد فرا می خوانیم.

بخش: 

زنان شاعر و مردان نويسنده درتارنماي منزل مصطفي زاده!

خانم مك كولرز مورخين چپ ادبيات با اشاره به سه اثر مشهور او يعني : قلب، يك شكارچي تنها - ساعت بدون عقربه - و دوشيزه فرنگي، او را نويسنده اي انسان دوست ميدانند كه به موضوع تنهايي روحي انسانهاي جوان شهرهاي كوچك ايالات جنوب آمريكاي سرمايه داري پرداخت، انسانهايي كه در جامعه اي ازخودبيگانه؛ مخصوصا در زمان بحران و تحولات اجتمايي، در جستجوي فرديت خود هستند.

چند نکته در باره " پيرامون موضع ما در قبال نشست برلين"

در حالی که پراکندگی، از دردهای اساسی اپوزيسيون بشمار ميرود، کدام تلاشگر سياسی است که دل در گرو برقراری دمکراسی در کشورمان و رهايی مردممان از گريبان استبداد حاکم را داشته باشد و اما با ايجاد و يا تلاش برای ايجاد ثقل های نيرومند از نحله های سياسی مختلف، مخالفت کند

اطلاعيه پشتيبانی هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) از بيانيه اخير فعالان آزادی‌خواه کشور!

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با ابراز پشتيبانی خود از اين حرکت سياسی شجاعانه و با تأييد سمتگيری‌های بيانيه منتشره، اعلام می‌دارد که در شرايط خطير کنونی مرکزی‌ترين وظيفه پيش‌روی نيروهای جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار ايجاد يک نهاد سياسی هدايت‌گر برای سوق‌دهی و فعليت‌يابی پتانسيل اعتراضی نيرومند در جامعه به يک جنبش فراگير دموکراتيک عليه حکومت فقهی و استبداد کنونی است.

دوازده تز درباره بحران «سوسياليسم واقعاً موجود»

هيچ دليلى براى پذيرفتن مدعايى نداريم كه اقتصاددانان نظام هاى موجود، ايدئولوگ هاى نوليبرال، سران سياسى غرب و سرمقاله نويسان جريان فكرى غالب سعى دارند به عنوان حقيقتى بديهى و روشن تر از روز به ما قالب كنند: اين مدعا كه اقتصاد بازار، سرمايه دارى و نظام مبتنى بر اصل سود و بهره امروزه تنها گزينه عملى است، خصوصاً بعد از شكست اقتصاد فرمايشى دولت هاى تماميت خواه در كشورهاى غيرسرمايه دارى - نظامى كه در آن گروهى كوچك از فن سالاران (بى كفايت) تكليف اقتصاد را معين و با خودسرى و زورگويى تصميم هاى خويش را به جامعه حقنه مى كردند.

ما این احکام ظالمانه را محکوم می‌کنیم

گرچه دادگاه انقلاب اسلامی سقز افراد نامبرده را به اتهامات واهی از جمله عضويت در يکی از احزاب سياسی کرد مورد محاکمه قرار داده است اما خطای نابخشودنی اين افراد سازماندهی مراسم روز جهانی کارگر در يازده ارديبهشت دو سال قبل و فعاليت های سنديکايی بوده است .

جوابیه سرگشادۀ هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در پاسخ به فراخوان جمعی از دانشجویان به احزاب سیاسی

ما از پیشنهاد شما دانشجویان گرامی برای برگزاری جلسات تبادل نظر بین احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون استقبال می کنیم و آماده گی خود را برای تصریح نقطه نظرات مان در عرصه اتحادها در هر جمعی اعلام می داریم

شاعر ملی ديپلم نداشت، مثل بنده!

وايتمن جهان را پروسه اي ترقيخواهانه از دگرديسي، استحاله و مسخ ميدانست. او در زمان حيات در آمريكا برخلاف اروپا بدليل ارزشهاي پوريتاني فرهنگ ويكتوريايي، طرد و ايزوله شد، ولي در اروپا محبوبيت خاصي يافت. وايتمن مي گفت كه شعر بايد راديكال، آزاد و در راه اتحاد دمكراتيك مردم باشد. او در جواني خواهان آزادي و دمكراسي نامحدود فرد و جامعه شده بود.

دست هاى زخمى در مصاف خاك و خشت

نگاهى به وضعيت كارگران در كوره هاى آجرپزى اطراف پاكدشت

هيچ قراردادى بين كارفرما و كارگران تنظيم نشده است. همه چيز شفاهى رد و بدل مى شود. كارفرما نرخى تعيين مى كند و كارگر مى پذيرد. بسيارى از كارگرها بيمه نيستند. تعداد محدودى از آنها دفترچه درمانى دارند.

بخش: 

موضع هند در قبال انرژی هسته ای

سخنرانی سيتارام يچوری عضو هيئت نمايندگی هند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پيرامون مسائل هسته ای

کشورهايی که تا کنون به پيمان منع گسترش اتمی نپيوسته اند، بايد آنرا امضاء کنند. در اين زمينه، مايلم يکبار ديگر اعلام کنم که هند قوياً به امر خلع سلاح و عدم گسترش اتمی، پايبند است. اما انتظار از ما برای پيوستن به پيمان منع گسترش اتمی، به نبرد با آسياب بادی شبيه است. هند همچنان پيمان منع گسترش اتمی را يک قرارداد عميقاً ناقص و تبعيض آميز ارزيابی می کند

گلوبالیزاسیون در سیستم / فراتر از سیستم

گلوبالیزاسیونی که‌ نتواند به‌ تغییر در مناسبات تولیدی منجر شود، از آن چنان توانی برخوردار نیست که‌ بتواند از یک جهان ماهیتا جدید خبر بدهد. این گلوبالیزاسیون ریشه‌ای و قطعی نیست. البته‌ میتواند اساس جوامع سنتی و ماقبل مدرن را دگرگون کند، اما نمیتواند اساس خود جوامع مدرن را دگرگون کند. و در اساس تا حالا در خدمت تعمیق و گسترش آن بوده‌ است

کردستان عراق و روندهای متناقض

قانون اساسی که‌ اميد ميرفت بعد از سقوط صدام بری از مبانی ضد دمکراتيک باشد، به‌ علت تاثير جناح شيعيان و نيروهای واپسگرا‌ در سطح بالائی به‌ زير تاثير مبانی اسلامی رفته‌ است و بدين وسيله‌ عراق را در مرحله‌ احتمال قدرت يابی يک نظام مذهبی قرار داده‌ است.

پیش نویس قانون اساسي عراق در عراق از چه حمایت مي کنید؟

در پیش نویس قانون اساسي عراق ماده جدیدي وضع شده است که زمینه را براي خصوصي سازي منابع نفت عراق و واگذار کردن کنترل آن به فراملیتي هاي نفتي فراهم مي کند.
بر خلاف برداشتي که رسانه ها القاء مي کنند، اکثریت عراقي ها- هم اکثریت سني ها و هم اکثریت شیعیان- به وضوح با فدرالیسم مخالفند. بر اساس یک ارزیابي و نظر سنجي که در ژوئیه 2005 از طرف موسسه بین المللي جمهوری خواهان صورت گرفت، همان نهادي که از طرف دولت آمریکا مامور ایجاد مکانیسم هاي هواداري از بازار آزاد در درون احزاب سیاسي عراق شده است، 69 در صد عراقي ها خواهان قانون اساسي هستند که «یک دولت مرکزي قوي» ایجاد کند، و فقط 22 در صد خواهان واگذاري« قدرت قابل توجه به دولت هاي محلي» هستند.

اطلاعيهء نشست نوبتی شورای مرکزی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

شورای مرکزی منتخب کنگره نهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) دومين اجلاس نوبتی حضوری خود را طی روزهای هفتم و هشتم آبان ماه ١٣٨٤ برگزار و با رسيدگی به تمام موارد دستوركار و اتخاذ تصميمات لازم وظايف خود را با موفقيت انجام داد.