آوریل 2006

احمدی‌نژاد به کاريکاتوری ناموزون بيشتر شباهت دارد تا...

نامه‌احمدى نژاد به جرج بوش موضوع بسيارى از مطبوعات جهان شد. احمدى‌نژاد با بيان موضوعات در هم مختلف به کج‌فهمى دنيا از سخنانش کمک کرد. انگار که بايد دنيا بنشيند و رمل و اسطرلاب بياندازد تا بفهمد منظور او چيست. خانم کوندوليزا رايس گفت که نامه حاوى نکات تازه‌اى نيست. بهتر بود که مى‌گفت حاوى موضوعى فهميدنى نيست. مشکل احمدى‌نژاد آن است که نمى‌داند که درچه دنيايى زندگى مى‌کند.

شرکت در جشن اول ماه مه

منصور اسانلو مدير سنديکا همچنان در زندان به سر ميبرد و تمام تلاش همکاران وى براى رهايى اسانلو تاکنون بى‌ نتيجه مانده است.
بسيارى از کارگران ايرانى ماههاست که حقوق دريافت نکرده اند و کارخانه هاى نساجى در آستانه ورشکستگى قرار گرفته اند.

اطلاعيه کميسيون ارتباطات سنديکايى ايران در رابطه با جلسه مشترک کميسيون با رهبرى فدراسيون سنديکاى جهانى

در روز چهارشنبه ٢۶ آوريل، هيئت سه نفره‌اى از طرف کميسيون ارتباطات سنديکايى ايران در دفتر مرکزى فدراسيون سنديکاى جهانى (دبليو. اف. تى. يو.) در آتن پايتخت کشور يونان طبق برنامه قبلى، با جرج ماوريکوس دبير کل جديد اين فدراسيون ملاقات نمود و در مورد مسائل سنديکايى ايران، کشورهاى منطقه و جهان با يکديگر بحث و گفتگو کردند.

بخش: 

طرف سومى هم وجود دارد

خواسته‌ى مردم ايران استقرار يك نظام دموكراتيك در كشور است كه حقوق و آزادی‌هاى آن‌ها را تأمين و راه توسعه و پيشرفت جامعه را بگشايد و اين ارتباطى به اهداف آمريكا كه خاورميانه را به‌عنوان بخش حساسى از استراتژى جهانى خود تلقى می‌كند، ندارد.

بخش: 

حملات خشن و ارعاب، جزئى از يک مبارزه‌ى وسيعتر؟

مقامات رسمى ايران در تلاش ارتقاء عضويت کشور خود در پرنفوذترين اتحاديه‌ى امنيتى آسيائى-اروپايى (شامل چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان، و ازبکستان) هستند. ايران - همراه با مغولستان، پاکستان، و هندوستان- از اعضاى ناظر کنونى سازمان همکارى شانگهاى می‌باشد

بخش: 

به مناسبت اول ماه مه، يازده ارديبهشت، روز جهانى کارگر!

دولت با اقداماتى چون تشکيل کميته اى از وزيران براى بازبينى قانون کار، مستثنى کردن کارگران زير ده نفر از شمول قانون کار بمدت سه سال ديگر، عدم افزايش حداقل دستمزد متناسب با ميزان تورم و هزينه ها و با سرکوب اعتراضات کارگرى در مقابل کارگران قرار گرفته و زمینه را برای نضج اعتراضات کارگری هر چه بیشتر فراهم می کند.

قطعنامه پايانى کنگره فدراسيون سنديکاهاى جهان در خصوص زنان کارگر!

از اول تا چهارم دسامبر ٢٠٠۵ کنگره فدراسيون سنديکاى جهانى در هاوانا برگزار گرديد. در اين کنگره در خصوص زنان کارگر قطعنامه‌اى از طرف شرکت کنندگان به تصويب رسيد که ما براى در دسترس قرار دادن همه علاقمندان، برگردان متن قطعنامه را در اينجا آورده ايم .

بخش: 

حق مسلم مردم ايران چيست؟

به‌مناسبت تشديد فشار عليه زنان

حق مسلم و اوليه مردم آزادى است که در آن کليه مردم ايران از حقوق يکسان شهروندى برخوردار باشند. براى مثال زنان در انتخاب پوشش آزاد بوده، مزاحمت عليه آنان تحت عنوان دفاع از دين يا به هر بهانه ديگرى مخل آزادى و خلاف قانون محسوب شود.

بخش: 

تفسير دوباره ايران

غفلت و سستى ما اجازه دادن به تخلفات سيستماتيک و اصولى و منظم از حقوق بشرى بوده است ،پيامد عميق تر آن ناشى از غفلت ورزيدن از ابعاد سياسى کشمکش هاى داخلى ايران بوده است.تا آن اندازه که در غرب اظهار شده است، اميال و آرزوهاى اقوام و اقليت‌هاى ايرانى با تجزيه‌طلبى و فرقه گرايى اشتباه شده است

هر دو شاخه‌ی "درون" و" بيرون" از اين دوره‌ی ادبيات ما، ادبيات " تعليق " است

گفتگوى يوسف عليخانى با ساسان قهرمان

تاريخ ما را، به قول "فيروز"، شما در همين جاهاست که خواهيد خواند. هزار بيانيه و تفسير و تحليل درباره‌ی مهاجرت و زن مهاجر و گسست و پيوستها، نمی‌توانست کار " گسل" را براى تو بکند. کما اينکه من هم تاريخ تو و " تو"ها را در همين جاها، در همين " شاه سياهپوشان" و " دل و دلدادگى“ و "انگار گفته بودى ليلى“ هاست که می‌خوانم و بيهقى هاى خودم را پيدا می‌کنم.

بيانيه گروهى از فعالين دانشجويى کشور در مورد بحران هسته اى ايران

مسئله اى كه مردم ايران هرگز در جريان «تصميم گيری» و حتى «وجود» آن نبوده اند و با پنهان كارى حاكميت و به قيمت حذف ده ها ميليارد دلار از بودجه عمرانى، رفاهى و آموزشى كشور به وجود آمده است، در يك نيرنگ سياسى و تبليغاتى مى رود كه به يك «مسئلهء ملی» و«حق مسلم» تبديل شود!

در فقدان رفيق فدايی اسد عظيم‌زاده

پيام همدردی شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

رفيق اسد از مبارزان ثابت قدم راه آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم بود که تا آخرين دم حيات به آمالها و آرمان‌هايش پای بند باقی ماند.

شرکت در مراسم سالروز تاسيس حزب کمونيست عراق

در ٢٢ آوريل ٢٠٠۶ مراسمى در ۷٢ سالگى حزب کمونيست عراق در پاريس برگزار و سازمان فدائيان (اکثريت ) به آن دعوت شد. سالن با شعار جبهه مردمى براى آزادى، استقرار دولت وحدت ملى براى برقرارى امنيت و حاکميت حکومت دموکراتيک، استحکام وحدت ملى، انحلال گروه‌هاى مسلح و تدارک شرايط سياسى و نهادهاى دولتى جهت پايان بخشيدن به اشغال نظامى بيگانگان و زندگى آرام و در خور و شايسته، تزئين شده بود. در اين مراسم پيام روابط بين‌المللى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ـ فرانسه به شرح زير قرائت شد:

شروع مذاکرات!

از هم اکنون مذاکرات شروع شده‌ است، بدون اينکه‌ احتياجى به‌ اين داشته‌ باشد که‌ در عراق و با حضور نمايندگان دولت اين کشور صورت گيرد، و البته‌ در جائى ديگر و کجا بهتر و ايمن‌تر از خود آمريکا؟ و همچنانکه‌ انتظار ميرفت اين مذاکرات نه‌ مذاکراتى علنى بلکه‌ مخفى است

بخش: 

ادبيات سرگردانى روشنفكران تكنوكرات سال بيلو (٢٠٠۵ -١۹١۵) Saul Bellow

رمان: مهاجرين، روشنفكران و اقليت ها

منقدين چپ غالب آثار او را واقعگرايانه، اجتماعى و انتقادى، به حساب مى آورند. اودر آثارش با اعتقاد به حيثيت و شرف انسانى، احترامى خاص براى آسيب ديدگان اجتماعى قائل است. او را ميتوان جامعه شناس ادبى تيزهوش قشر روشنفكر آمريكا دانست

ما خواهان راه حلّ صلح آميز هستيم

مصاحبه نشريه اينترنتی "استرانا- رو" با آلکسی ماکارکين، معاون اول مرکز تکنولوژی سياسی روسيه

منافع آن‌ها (نيروهای محافظه‌کار) چنين ايجاب می‌کند که همه نيروی جامعه را در پيرامون مسئله‌ای گرد هم آورند؛ برای رسيدن به چنين هدفی لازم دارند که وضعيت خطر تهديد و فشار از خارج را ايجاد نمايند

به ياد برگ سبزى از باغ انديشه و خرد اسد عظيم‌زاده

اسد عظيم زاده مترجم كتاب هاى «كوبا و سوسياليسم: مجموعه شانزده مقاله، سخنرانى و مصاحبه درباره كوبا» (نشر چشمه) و «كاسترو در كنگره پنجم: گزارش اصلى و سخنرانى پايانى هاوانا، ۸ و ۱۰ اكتبر ۱۹۹۷» (نشر آتيه) شامگاه سه شنبه (١۵ فروردين) بر اثر ابتلا به بيمارى كبدى درگذشت

آينده عراق

از سال ٢٠٠۴ ميلادى جنگ فرقه اى و قومى در عراق آغاز شده اما در ابعاد کوچک و چون شب ها و دور از چشم خبرنگاران اتفاق مى افتد چندان توجهى به آن نمى شود. فعلاٌ آمار مجروحين بسيار اندک است اما با سرعت قابل توجهى رو به افزايش است

کشتار ۹ زندانى سياسى در رژيم شاه، سکوت و توجيه مشروطه طلبان سلطنتى

به مناسبت سالگرد اعدام بيژن جزنى و ياران او

مشروطه طلبان سلطنتى و از جمله رضا پهلوى مدعى پايبندى به دمکراسى هستند. آنها قتلهاى زنجيره اى و جنايات رژيم حاکم را محکوم ميکنند ولى سخنى در مورد جنايات دوره محمد رضا شاه به زبان نميآورند. حکومتگران امروز هم که عده اى از آنها در دوره شاه در زندانها بسر ميبردند، کشتارها، شکنجه ها و سرکوبهاى دوره شاه را محکوم و به خاطر اينکه فراموش نشود، موزه درست ميکنند ولى همان جنايات را با ابعاد بيشترى انجام ميدهند. گويا که براى مشروطه طلبان سلطنتى و گردانندگان جمهورى اسلامى جنايت در يک رژيم محکوم است و در ديگرى مجاز.

هويت چپ چيست؟

به استقبال بحثهايى پايه‌اى

به جهان پيرامون خود که بنگريم، سه منشأ اصلى سيه روزى ها به راحتى قابل تشخيص است: سرمايه دارى که ميلياردها انسان را در فقر و محروميت نگه داشته است و با غارت لجام گسيخته منابع طبيعى و انسانى، جورى بيکران بر نسلهاى کنونى و آتى بشر روا مى دارد، مذهب که «باور» خرافى را به جاى «دانستن» مى گذارد، و ناسيوناليسم که که فجايع بسيار به بار مى آورد. بر ضد همه اين زهرها، چپ پادزهر دارد

"مادر همه‌ی جنگ‌ها" پانزده ساله شد

در کشور هاى عقب مانده دولت مداران براى بزرگ جلوه کردن سعى بر کوچک نشان دادن حريف ميکنند ولى در آمريکا براى موجه نشان دادن قدرتمندى خود کوچکتر ها را عمدا بزرگتر جلوه ميدهند اين تفاوت در فرهنگ بسيارى از مواقع کارکردى چون ضد خبر دارد و حريف را به گمراهى ميکشاند

بخش: 

آنجا که حافظه انسانها از اشعه مرگبار کم دوام تر است...

فاجعه چرنوبيل پس از بيست سال

سرازير شدن دلارهاى نفتى ايران به جيب اليگارشى روس رواست اما صرف آن براى تأمين حق حيات شهروندان ايرانى حرام است
ايران که هنوز براى تهيه بنزين مورد نياز روزانه خود به شدت به کشورهاى ديگر وابسته است، چرا بايد حتماً غنى سازى اورانيوم را در خاک خود انجام دهد؟ آيا براى زندگى روزمره ايرانيان، سوخت اتومبيل حياتى تر است يا سوخت نيروگاه اتمى هنوز به بهره بردارى نرسيده؟ اگر قرار باشد خارجيان از ايران باج خواهى کنند، کدام ابزار مؤثرتر است: تحريم فروش بنزين به ايران يا تحريم صدور اورانيوم به کشور ما؟

حمله‌اى که ميتواند منافع ما را تهديد کند

شرايط کنونى يادآور شرايط حمله به عراق است. به ياد آوريم زمانى را که رييس جمهور در ماه مى ٢٠٠٢ اعلام کرد "برنامه جنگ در دستور کار نيست"، در حاليکه ماه‌ها بر روى جزئيات چگونگى اشغال عراق کار شده بود

بخش: 

در پس اين همه هياهو

منابعى که "هرش" با اتکاء به آنها گزارش خود را تهيه کرده يقينا منابعى واقعى، مطلع و نزديک به محافل سياستگزار در آمريکا هستند. واقعى بودن منابع اما به تنهائى به معناى صحت گزارش "نيويورکر" يا صحت برداشتى که از آن رايج شده است نميتواند باشد

بخش: 

بورخس نويسنده بدون رمان

او پايه‌گذار ادبيات مدرن آرژانتين نيز است. بورخس در سال ١۹٢١ بعد از برگشت به وطن، پايه‌گذار سوررئاليسم خاص وطن خود گرديد. او يايه‌گذار فوتوريسم اسپانيايى در مادريد نيز بود. صاحبنظران، بورخس را يكى از آغازگران ادبيات پست مدرن و مكتب رئاليسم جادويى آمريكاى لاتين مي‌دانند. در زبان انگليسى سبكى وجود دارد به نام بورخسى كه واژه ادبى كافكايى را براى خواننده تداعى می‌كند

نگاهى به استراتژى هاى جنبش زنان در ايران براى تغيير قوانين سياه ، سفيد ، خاكسترى

۱- در حال حاضر مى توان چهار طيف را ميان فعالان جنبش زنان در مورد تغيير قوانين بازشناخت كه نسبت هر يك با ديگرى از طرز برخورد آنها با فقه مشخص مى شود.
۲- هرچند نمايندگان زن مجلس توانستند اصلاحاتى كوچك در قوانين مربوط به ازدواج و حضانت ايجاد كنند، اما تلاش هاى آنها براى تغيير قوانين مربوط به تابعيت، اعزام دختران مجرد دانشجو به خارج از كشور، اعطاى حق طلاق به زنان و از همه مهمتر پيوستن ايران به كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان با مخالفت ابراز شده، نااميدى زيادى را از كاركرد استراتژى برداشت هاى نوين از شريعت ميان فعالان زن ايجاد كرد.

بخش: 

اعلام هفته همبستگى با کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانى تهران و حومه

براى دفاع از سنديکاى شرکت واحد و براى آزادى رهبران زندانى سنديکا، همراه شويم!

ما از اول تا ششم ماه مه را هفته همبستگى با کارگران ايران به طور عام و رهبران زندانى سنديکاى شرکت واحد اتوبوس رانى تهران وحومه به طور خاص در نظر گرفته ايم. به همين دليل از همه آزاديخواهان و عدالت جويان در خواست مى کنيم که با يکديگر براى دفاع از سنديکاى کارکنان شرکت واحد و آزادى منصور اسانلو و منصور حيات غيبى و براى بازگشت به کار فعالين اخراجى به کار با يکديگر همراه شده و تلاش مشترک ديگرى را آغاز کنيم.

خدا و جزاى شاعر جمهورى خواه!

بورژوازى و شاعر جمهوريخواه اش

او ميگفت كه اگر ما جنگ و مبارزه سياسى را ببازيم، درمبارزه فرهنگى بايد پيروز شويم، اگر پاهايمان را به زنجير بكشانند، از دستهايمان بايد استفاده كنيم. منقدين ادبى مذهبى، دانته را شاعر كاتوليك ها و ميلتون را شاعر پروتستانها ناميدند. رمانتيكهاى ادبى سالها تحت تاثير اين شاعرانقلابى جمهوريخواه بودند

پيام های مادر لطفی، ناصر زرافشان و فريبرز رئيس دانا

به جوانان پيام رسان صلح، آزادی و حقوق بشر به سازمان ملل متحد

رساندن پيام صلح و آزادى مردم ايران به گوش سازمان ملل و مردم دنيا می تواند نويد بخش مبارزين در داخل کشور باشد. اين حرکت شما قدمى در راه ِ حمايت از تداوم مبارزه تا حصول صلح و آزادى است. اين سفر نشان می دهد هر جا بی عدالتى هست، مبارزه هم هست.

آيا حمله اتمى به ايران در شرف وقوع است؟ گزارش «نيويورکر»: زنگ خطر

حکومت جمهورى اسلامى ايران، کشور ما را به موقعيتى دچار کرده است که اکنون در مطبوعات معتبر آمريکا سخن از حمله اتمى به ايران مى رود، بدون اينکه موج گسترده اى از اعتراض، سراسر جهان را در نوردد. مسئوليت موقعيت ايجاد شده، در درجه اول متوجه جمهورى اسلامى است. اين آخوندهاى حاکم بر ايرانند که با پافشارى بر انجام غنى سازى اورانيوم در ايران، کارى کرده اند که جامعه جهانى عليه جمهورى اسلامى متحد شود. اين حکومت اسلامى تهران است که به افراطى ترين نظامى گران آمريکايى امکان مى دهد از حمله اتمى به ايران سخن بگويند، بدون اينکه نگران واکنش جامعه جهانى باشند. اين استبداد فقاهتى است که ايران را به لبه پرتگاهى هولناک کشانده است.

بخش: 

مذاکرات تا کجا؟

ميزان مخالفت افکار عمومى در آمريکا در رابطه با ادامه جنگ در عراق مرتبا بالا ميرود و اين کشور اعتبار خود را در افکار عمومى جهانى به شدت از دست داده است. از طرف ديگر جمهورى اسلامى به شدت در عرصه جهانى منزوى شده است، نگران جدى تحريمهاى احتمالى است و خود را در محاصره مى بيند

بخش: 

پنج زن

دیدم که راست میگوید، دستهایش را نگاه کردم ضخیم شده بود دیگر انگشتانش حالت عادی نداشت بلکه کمی انحراف پیدا کرده بود. عمیقا به او نگاه میکنم در صورت او هزاران نگرانی از فردا با آینده ای مبهم می بینم و از او خداحافظی میکنم.

بخش: 

سياست هاى هسته اى، حکومت و اپوزيسيون در پالتاک اتحاد جمهوريخواهان ايران

با هوشنگ آريانپور، بهروز خليق و فرهاد فرجاد

همانطور که در جنگ ايران با عراق، اعراب همه از عراق حمايت کردند. وى در قسمت آخر سخنرانى خود گفت وظيفه اپوزيسيون اينست که در اين شرايط خواستار صلح و خلع سلاح اتمى در منطقه بشود و با همکارى نيروهاى مترقى منطقه در اين راه عمل کند. با اينکا يک گام به پيش بردارد.

مردم جنگ احتمالی را چگونه ميبينند؟

مردم در سطحى وسيع چنين مى انديشند که اگر در عراق که در آن تنها دو قوم در جوار هم زندگى ميکنند، چنين مشکلات بزرگى بروز کرده است، پس در ايرانى که هفت قوم و مذاهب بسيارى در آن در کنار هم زندگى ميکنند، چه پيش خواهد آمد؟

آيا دموکراسى می‌تواند تروريسم را متوقف کند؟

دولت بوش مدعى است با آوردن دموکراسى به جهان اسلام امنيت ايالات متحد را بالا می‌برد. اما اين فرض اشتباه است: هيچ دليلى وجود ندارد که دموکراسى تروريسم را کاهش دهد. در حقيقت در خاورميانه‌ى دمکراتيک احتمالاً دولت‌هايى اسلامى بر سر کار خواهند آمد که تمايلى به همکارى با واشنگتن ندارند.

افزايش بيش از پيش فشار بين المللى براى تعليق غنى سازى در مخالفت با جمهورى اسلامى، پرچم صلح، دموکراسى و حقوق بشر را برافرازيم!

پيرامون بحران هسته اى

جمهوريخواهان دموکرات و مستقل ايران، هم مى توانند نشان دهند که با همه وجود، حساسيت لحظه تاريخى کنونى را درک مى کنند و عزم دارند تا به نيازهاى اين لحظه پاسخ گويند، و هم ميتوانند در وضع نوينى که پديد آمده است براى عقب نشاندن جمهورى اسلامى هم در عرصه برنامه هاى ماجراجويانه هسته اى و هم در زمينه سياست هاى سرکوب گرانه آن، هشيارانه و مسئولانه همه امکانات ملى و بين المللى را به خدمت گيرند.

به يارى زلزله زد گان لرستان بشتابيم!

مقامات دولتى اگرچه مدعى کمک رسانى فورى به آسيب ديدگان هستند اما تجارب تلخ فاجعه بم، زرند کرمان و...بر آن دلالت دارد که کمک ها به دست آسيب ديدگان نمى رسد و ارگان هاى حکومتى بدون اعمال فشار مردم نه تنها پيگيرانه به مسئوليت اصلى خود براى کمک به زلزله زدگان عمل نمى کنند بلکه مانع کمک رسانى سايرين هم مى شوند.