ژوئیه 2006

با تأثر عميق از درگذشت اکبر محمدى در زندان، بايد گفت: اين يک قتل سياسى است!

اکبر محمدى خود از پاى درنيامد، بلکه اين حکومت‌گران بودند که او را بخاطر پايمردى و ايستادگى‌اش از پاى در آوردند. اکبر نمرد؛ بلکه به قتل رسيد. اين جوان، به پشتوانه روحيه پرنشاط و سرشار از زندگى که داشت اگر از آزادى برخوردار بود و هرگاه امکان مداواى آزادانه توسط پزشکان متخصص را مى‌يافت، محکوم به مرگ نمى‌بود. او کشته شد زيرا که در زندان بود، زجر ديد، به موقع مداوا نگرديد، با غل و زنجير به تخت بسته شد، گرسنگى و تشنگی کشيد و سرانجام قلبش از کار افتاد. با مرگ اکبر محمدى، يک قتل سياسى ديگر بر پرونده سنگين جنايات جمهورى اسلامى افزوده شد.

به سادگى از کنار اين جنايت نگذريم

جنايت هولناک قتل اکبر محمدى در زندان اوين تنها چند روز پس از حرکت گسترده متحد در داخل و خارج از کشور براى آزادى زندانيان سياسى صورت گرفته است. رژيم جمهورى اسلامى با اين جنايت نشان داده است که براى افکار عمومى و خواستهاى حقوق بشرى جامعه مدنى ايران تا چه اندازه گوش شنوا دارد

من صلحه سس وئريره‌م / "من از صلح دفاع ميكنم"

ما همه آزادى‌خواهان، طرفداران حقوق بشر، فعالين جنبش صلح‌خواهى، كارگران و زحمتكشان و خصوصاً مردم آمريكا و كارگران اين كشور را فرا مى‌خوانيم در اعتراض به جنايات صورت گرفته و در حمايت از مردم لبنان و كارگران و زحمتكشان اين كشور در مبارزه‌اى همه‌جانبه با امريكا، اسرائيل و بنيادگرائى اسلامى متحد شوند

بخش: 

با اعتراض همگانى، مانع از اعدام جوانان هم‌ميهن عرب شويم!

اعلاميه مشترک چهار حزب و سازمان سياسی پيرامون صدور حکم اعدام براى ده جوان عرب خوزستانى

و اينک هيچ ايرانى دموکرات نبايد در برابر صدور احکام اعدام عليه جوانان عرب ساکت بنشيند. اکنون و هم‌اکنون، مى‌بايد به اعتراض برخاست، زمان را از دست نداد و نگذاشت که جمهورى اسلامى همچنان به جنايت‌هاى خود ادامه دهد. مخالفت با حکم ضدانسانى اعدام، در مبارزه عليه چنين احکامى است که خود را نشان مى‌دهد. حزب دمکرات کردستان ايران سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) سازمان زحمتکشان انقلابى کردستان ايران – کومه له

تدارک براى حمله‌ جديد به‌ مواضع پ کاکا

مدتى است که‌ رسانه‌هاى عمومى از احتمال جدى حمله‌ ارتش ترکيه‌ به‌ نيروهاى پ کاکا در کوه‌هاى قنديل در شمال عراق سخن ميگويند. اجازه‌ اين حمله‌ گويا از آمريکا و دولت عراق گرفته‌ شده‌ است و در آن طرف مرز نيز قرار است که‌ نيروهاى جمهورى اسلامى به‌ همکارى و هميارى نيروهاى ترک بشتابند تا بتوانند ضربه‌اى کارى به‌ نيروهاى اين حزب وارد آورند...

در باره اجتماعات اعتراضی پرستاران

در تجمع های اعتراضی اخير پرستاران، هم تشکلهای مستقل و نيمه مستقل و هم وابسته به دلايل گوناگون شرکت و نقش آفرين بودند. اما وجود يک تشکل غير مستقل در اين حرکتها نميتواند مشروعيت اين حرکتها را مورد پرسش قرار دهد. آنچه مسلم بوده و به تجربه هم ثابت شده است اينکه روند شکل گيری تشکلهای مستقل کارگری و نقش آفرينی فزاينده آنها در اعتراضات کارگری، بيش از پيش تشکلهای حکومت ساخته را منزوی و نقش آنها را در جنبش کارگری تقليل خواهد داد.

ادامه‌ تنش، سياستى استراتژيکى

نظر همه‌ به‌ حق چنين است که‌ جنگ لبنان جنگى فقط مابين حزب‌الله‌ و اسرائيل نيست، و دامنه‌ حضور نيروهاى پشت صحنه‌ در اين جنگ بسيار فراتر از خود طرفين درگير است. در اين راستا با يک نظر اجمالى و سريع فورا دو جبهه‌ اصلى در مقابل هم در برابر چشم ناظران شکل ميگيرد، و آن جبهه‌ آمريکا و اسرائيل از يک طرف و جبهه‌ حزب‌الله‌، ايران و سوريه‌ از طرف ديگر است

احزاب مدرن – دمکراتيک، اتحادهاى مدرن - دمکراتيک، مناسبات مدرن- دمکراتيک ميان ايرانيان، زندگى مدرن- آزاد - عادلانه – سبز و صلح‌آميز براى ايرانيان

آيا زمان آن نرسيده است که مدافعان متفرق و متشکل گرايش‌های گوناگون ليبرال‌دمکراسى و گرايش‌های گوناگون سوسيال دمکراسى درداخل و خارج کشور تشکلهاى سياسى بزرگ و فراگير خودرا بسازند؟

ايرانى کيست؟ و ايران به چه سرزمينى اطلاق می‌شود؟

ايران کشورى چند مليتى است که از اتحاد و همبستگى اقوام ساکن آن با توجه به وابستگی‌ها، تضادها و منافع مشترک اقتصادى با تجربه کردن تاريخى مشترک به‌وجود آمده است. بنابراين ايرانى بودن نه به زبان و آريايى بودن است، و نه به تقدم يا تاخر تاريخ مهاجرت به اين سرزمين است و نه به داشتن بيشترين پيشينه در اکتساب قدرت سياسى است.

اين جنگ به سود کيست؟

حادثه مهمى که هفته گذشته روى داد و به آن توجه زيادى نشد، درخواست رسمى دولت اسرائيل از آلمان براى ميانجی‌گرى جهت آزادى دو سرباز اسرائيلى از اسارت حزب‌الله لبنان بود. ترجمه سياسى اين درخواست، تقاضا براى اعمال نفوذ تهران بر حزب‌الله لبنان است. آلمان نظير اين ميانجی‌گرى را چند سال پيش انجام داده بود. اکنون اسرائيل از برلين رسماً خواسته است چنين اقدامى را تکرار کند

نقطه‌نظرات هيئت سياسى – اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) پيرامون دستور کار کنگره هفتم سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

رايزنى، ارزيابى، پيشنهاد!

ما و سازمان اتحاد فداييان خلق ايران، بخشى از جنبش چپ دموکرات هستيم که نظرى مشترک در رسيدن به يک اتحاد چپ دموکراتيک در ايران و متشکل‌شدن طيف گسترده‌اى از تشکل‌ها و منفردين چپ با همديگر داريم. هريک از اين دو سازمان در همين راستا گام بر ميدارند، اما قرار گرفتن ايندو در روند وحدت، خود انگيزه و مشوقى خواهد شد براى نزديکترشدن نيروى چپ دموکرات ايران بهمديگر، که مى‌دانيم بدون ايجاد ثقل و تشکل چپ، هم جنبش دموکراتيک ايران از کاميابى فاصله خواهد داشت و هم در ميدان مبارزه اجتماعى، نيروى زحمت و کار لگدمال سرمايه و قدرت خواهد شد.

علل شروع جنگ در جنوب لبنان

وقتى پوتين ميگويد که اسرائيل به‌دنبال اهداف گسترده‌ترى بيش از داشتن مرزهاى امن و کسب آزادى سربازان ربوده شدهء خود است، در حقيقت ميگويد که اسرائيل با چراغ سبز آمريکا به دنبال زمين‌گير کردن حزب‌الله در لبنان است. حق با پوتين است. به همين علت است که بوش در تماس دائم با همسايگان عرب اسرائيل ميباشد تا دلائل عدم درخواست وحمايت از آتش‌بس را براى آنها روشن کند. هيچکدام از اين کشورها از افزايش نفوذ ايران راضى نيستند.

نگاهى به حوادث اخير آذربايجان

توجه به ظرفيت‌هاى مدنى حركت قومى و انتخاب سخنگويانى مسئول و دموكراتيك، وظيفه اصلى فعالان فرهنگى، سياسى و قومى اين ديار می‌باشد. «پان‌تركيسم» كه در ميان اقليت اندكى از ترك‌ها هوادار دارد، نمی‌تواند سخنگوى مناسبى براى مطالبات قومى آذربايجان باشد

نه‌ وحدت، نه‌ تجزيه‌، شرايطى برزخى!

جامعه‌ عراق که‌ در زمان صدام حسين يک جامعه‌ بحران زده‌ بود، اکنون پس از فروپاشى اين رژيم از طريق دخالت خارجى به‌ مراتب با‌ بحران‌هاى جديترى روبرو شده است. اگر در زمان صدام اين بحران در وجود يک سيستم ديکتاتورى فاشيستى و افروختن جنگ‌هاى مداوم با همسايگان تبارز می‌يافت، امروز‌ اين بحران در نتيجه‌ حضور خارجى و روند پولاريزاسيونى است که‌ کل اين جامعه‌ را فرا گرفته‌ است...

فراخوان براى آزادى زندانيان سياسى ايران اسانلو، جهانبگلو، موسوى خوئينى و ديگر بازداشت‌شدگان دوره اخير بايد فوراً آزاد شوند

ما امضاءکنندگان اين فراخوان نگرانى و اعتراض خود را به تداوم نقض حقوق بشر در ايران، سرکوب مخالفين سياسى، بازداشت و در بندکشيدن آنان، پپگرد فعالين نهاد‌هاى مدنى، حمله به تجمعات اعتراضى مردم در آذربايجان و به زنان، دانشجويان و کارگران در تهران و ديگر نقاط کشور اعلام مى‌کنيم.

اين همگامى کامياب را، تداوم نياز است!

پيرامون کارزار گسترده براى آزادى زندانيان سياسى

ما به سهم خود اين کارزار ٣ روزه را يک کاميابى سياسى براى اپوزيسيون دموکرات تلقى مى‌کنيم و با درود به هر همراه اين کارزار، از همه دموکرات‌ها و آزادی‌خواهان دعوت مى‌کنيم که به ادامه و گسترش چنين کارزارهايى برخيزند. تداوم کارزار براى آزادى زندانيان سياسى و مبارزه عليه نقض خشن و هرروزه حقوق بشر در کشور توسط سرکوب‌گران جمهورى اسلامى، به حضور همه آزادی‌خواهان در ميدان عمل‌هاى مشترک نياز دارد.

فاجعه جنگ لبنان، جنايات اسرائيل و حزب‌الله، ماجراجويی‌هاى جمهورى اسلامى!

ما ضمن محکوم‌کردن جنايات دولت اسرائيل عليه شهروندان لبنان و فلسطين، با تقبيح ماجراجويی‌هاى حزب‌الله لبنان و ديگر جريان‌هاى بنيادگرا در منطقه، خواهان قطع فورى اين تعرضات و ماجراجويی‌ها، دخالت فعال سازمان ملل متحد در فاجعه پيش‌آمده، آتش بس فورى و آغاز سريع مذاکرات صلح بين اسرائيل و دولت خودمختار فلسطينى هستيم.

ربع قرن ايستادگی سرفرازانه در مقابل حاکميت فقها

بمنابست سالگرد بازداشت اميرانتظام

اشغال سفارت امريکا در سال 1358، هم برای کشور ما و هم برای امير انتظام فلاکت آفرين بود. او که معاون مهندس مهدی بازرگان و سخنگوی دولت موقت بود، نخستين قربانی اشغال سفارت امريکا گرديد. در سال 1358امير انتظام با استناد به اسناد بدست آمده از سفارت امريکا در تهران، دستگير گرديد و پس از 550 روز بازداشت به محاکمه کشيده شد. دادگاه او بدون وکيل و بدون دسترسی او به اسناد و مدارک مرتبط با اتهاماتش برگزار گرديد.

دشمنان جنگ، پيام‌آوران صلح چه کسانى‌اند؟

بياييد با هم تصور کنيم که: جوانان حاضر در جبهه‌هاى جنگ اسلحه‌ها را بر زمين بگذارند و از پشت سنگرهاى‌شان به دشت بيايند و يکديگر را در آغوش گيرند و به جاى گلوله به هم گل بدهند. زنان به فرزندان خود به جاى کينه از ديگرى درس عشق به انسان‌هاى ديگر را ياد بدهند. کودکان در کوچه‌هاى شهر و مدرسه‌ها به جاى سردادن شعار هاى مرگ بر اين و مرگ بر آن سرود دوستى و انسانيت بخوانند. تمام انسان ها وراى قوميت، مليت، نژاد، مذهب، رنگ و.... دست در دست هم پرچم‌هاى سفيد به دست و گل‌هاى سرخ بر دهان به خيابان‌ها بريزند

جایگاه زن ایرانی در بیست و پنج سال گذشته

گزارشی از شانزدهمين کنفرانس بین المللی بنیاد پژوهش های زنان ایران

هاله قريشی: اگرچه انقلاب دستاوردهای تلخی برای زنان داشته است ولی این دوران به زنان بخصوص زنان سیاسی اعتماد به نفس عجیبی بخشیده است.
پویا ناصری: زنان در جامعه مردسالار به قواعد یک جامعه مردسالارانه باور دارند و با نداشتن باور به خود، ترجيج می دهند بازار کار را به مردان واگذار کنند.

بخش: 

آيا "نه مادر"ها خطري براي جامعه محسوب مي شوند؟

از طرف ديگر زناني هستند که بعد از بچه دار شدن از زندگي با فرزند دچار پشيماني شده اند. آنها مي گويند، فرزندم برايم بسيار عزيز است، اما واقعيت اين است که زندگيم را به عنوان يک مادر چنين تصور نمي کردم. بسياري از مادران بعد از زايمان و هنگام مرخص شدن از بيمارستان، احساس کمبود، افسردگي و ترسي مبهم دارند.

بخش: 

قدرت ما در همبستگى و پيوستگى ماست!

در پشتيبانی از فراخوان کارزار مشترک براى دفاع از آزادى زندانيان سياسى

قدرت ما در همبستگى و پيوستگى مبارزه ماست. بايد بدانيم مبارزه ما براى آزادى زندانيان سياسى بايد پيوسته تداوم يابد. تجربه نشان داده است که کوچک‌ترين تعللی در اين پيکار، موجب دلسردى معينی گرديده است و رژيم با سوءاستفاده از موقعيت، بگير وببند تازه‌اى به‌راه انداخته است. به اين اعتبار در دفاع از آزادى هر يک از زندانيان سياسى حتى لحظه‌اى درنگ بر ما جايز نيست.

عملکرد سازمان بهزيستی در حل معضل زنان خيابانی علت هايی که ناديده گرفته می شوند ؛ معلول هايی که رو به افزايش اند!

اما چندی پیش مدیر کل بهزیستی استان تهران نسبت به افزایش زنان خیابانی مبتلا به اعتیاد تزریقی و بیماری های مقاربتی مانند ایدز هشدار داد، متاسفانه بخش قابل توجهی از این زنان به صورت پنهانی و در قالب خانه های تیمی اقدام به آلوده کردن افراد جامعه می کنند، این در حالی است که آمار دقیقی از این افراد در دست نیست، ضمن این که بسیاری از این افراد پس از دستگیری و گذراندن دوران بازپروی مجددا به کار قبلی خود روی آورده و همین امر باعث می شود که آمار زنان خیابانی رشد روز افزونی داشته باشد.

بخش: 

Extrait sur l’ Evolutions structurelles dans le gouvernement en place, leurs perspectives et notre position

Tout en saluant le développement de ce vaste mouvement de contestation contre le gouvernement d’Ahmadinejad, et invitant tout le monde à résister contre ce courant fondamentaliste, nous insistons maintenant et toujours sur l’importance de l’orientation progressiste de ce mouvement et sur le rôle du Guide suprême dans la montée au pouvoir du courant fondamentaliste, sur les liens organiques du principe de la « prééminence religieuse » avec ce courant et le gouvernement qui en est issu.

بخش: 

نامه سرگشاده ۷۷۶ نويسنده و فعال فرهنگى و سياسى کشور در مخالفت با توهين به اقوام وملل ايرانى

ما خواستار تصويب قوانينى هستيم که هرگونه توهين و تحقير زبان، فرهنگ و مذهب قوميت هاى ايرانى اعم از آذربايجانى، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ديگران را مطلقا ممنوع سازد وبراى توهين کنندگان - در هر مقام و منصبى که باشند- کيفرهاى مشخصى در نظر بگيرد تا بدين وسيله جلوى تفرقه و تشتت در صفوف متحد ملت ايران گرفته شود.

جنبش دانشجويى، اميد جنبش دموکراتيک مردم ايران است!

به‌مناسبت ۱۸ تير

اتحاد عمل پيرامون خواست‌هاى دانشجويى و عمل به تحقق اين خواست‌ها، حکومت‌گران سرکوبگر را براى پيشبرد تصميم‌شان عليه جنبش دانشجويى با مشکل روبرو خواهد کرد. هر سرکوب آنها، با مقابله طبيعى و فراگير دانشجويان مواجه خواهد شد و به ساروج فشرده‌تر‌شدن صفوف متحد دانشجويى بدل خواهد گرديد. راز تضمين تداوم ۱۸ تير، امروز در اين رويکرد نهفته است.

هشدار سازمان ادوارتحکيم وحدت در مورد سيطره نهادهاى امنيتى بر جامعه مدنى

پذيرفتن اينکه ممکن است در کشور انقلاب مخملين(انقلابهاى رنگى) رخ دهد اعتراف به اين واقعيت از سوى بالاترين مقام امنيتى کشور است که در ايران آزادی‌هاى سياسى و مدنى وجود ندارد زيرا اينگونه تحولات تنها در کشورهايى امکان وقوع دارد که امکان چرخش قدرت با روشهاى دموکراتيک وجود ندارد

فضای سياسی کشور به وضعيت خفقان سالهای قبل از ۷۶ برميگردد

تشديد سرکوب، تاثيراتش را بر فضای کشور و ارتباط داخل و خارج از کشور گذاشته است. در ماههای اخير از دامنه فعاليت روز نامه نگاران منتقد و وبلاگ نويسها، فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی کاسته شده است. آنها فضای اختناق را با تمام وجود احساس ميکنند.

دلايل راديکال شدن جنبش دانشجويى درگفت‌وگوى ايسنا با سوسن شريعتى

جرياناتى يا افرادى هستند كه به حوزه‌ى روشنفكرى وارد نشده‌اند ولى بسيار موثرند و گاه مخرب. از منظر سياسى نمى گويم، از نقطه نظر فرهنگى. پاى صحبت برخى از همين جرجيس هاى جديد گاه دوسه هزار مشتاق مى نشيند. کدام يک از روشنفکران –سکولار با مذهبى- قادر به جذب چنين مخاطبى است؟ اگر به تكاپو نيافتى او جامعه‌ات را نمايندگى مي‌كند.

سخنى با اکبر گنجى

اميد من اين است که اکبر گنجى با شهامتى که در عرصه فکرى و نظرى از خود نشان داده است، اين سطور را بخواند و بيش از آنکه به فکر پاسخگويى بيافتد (گنجى از نظر من نيازى به پاسخگويى به من ندارد چرا که من او را در اين نوشته نه به لحاظ اخلاقى و نه به لحاظ حقوقى به پاسخگويى فرا نخوانده‌ام)، داورى خود را درباره انقلاب ايران و تحولات بلافاصله پس از آن با افکار عمومى در ميان بگذارد

بخش: 

مصاحبه با سيامک فريد به مناسبت ۱۸ تير

با تغيير شرايط. حکومت و جنبش دانشجوئى در حال برآورد و تخمين نيرو هستند.دانشجويان هنوز در ياسخ به تعرضات حکومت دست به اعتراضات دامنه‌دار نزده‌اند.اعتراضات تاکنونى با افت و خيز همراه بوده و حکومت با بگير و ببند و به قول دانشجويان بالا بردن هزينه تب آن را يايين آورده است. با يک سرى تغييرات هميشه امکان دوباره بالا رفتن اين تب هست

اطلاعيه جمعى از کارگران ايران خودرو: تا مبارزه است پيروزى نيز است

خبر ديگر در هفته گذشته اين بود که کارگران بعضى از شرکت هاى پيمانکارى از حالت پيمانکارى در آمده و به کارگر موقت شرکت تبديل وضيعت شدند ولى ما خواهان انحلال تمام شرکتهاى پيمانکارى و لغو قراردادهاى موقت و استخدام کارگران در شرکت مى باشيم.

بخش: