دسامبر 2006

به بهانه اعدام صدام

ترديدى نيست که صدام جنايت‌کار بود و شايسته مجازات، اما مجازات اعدام وى آن چيزى نبود که مى‌توانست در اين برهه از زمان، کمکى باشد به روشنگرى و تقويت دوستى ميان انسان‌ها و ايده احترام به انسان و هر آن چه انسانى است

بخش: 

و جهان هنوز پر از جلادان است!

هيچوقت فکر نميکردم که‌ با وجود تنفرى که‌ از صدام حسين از همان اوان جوانى در ذهنم ريشه‌ دوانيده‌ بود، با ديدن صحنه‌ اعدامش، آن تنفر جايش را به‌ رحم وشفقت بدهد. نفرتم به‌ رحم تبديل شده‌ بود! راستى اين احساس از کجا آمده‌ بود؟ احساس غريبى وجودم را فرا ميگيرد. براى فرار از آن، پشته‌هاى کشته‌شدگان بمبارانهاى شهرمان را در نظرم مجسم ميکنم. اما سودى ندارد. زيرا باز دوباره‌ صحنه‌ انسانى در نظرم زنده‌ ميشود که‌ دارند زنده‌ زنده‌ به‌ طناب دار آويزانش ميکنند. فکر ميکنم: جلاد ديروز در ميان مسيحان ديروز! نه‌ حالا ميفهمم، جلاد ديروز در ميان جلادان امروز!

بخش: 

كانون پناهندگان و وضعيت كنونى اقامت و پناهندگى ايرانيان در بلژيك

مصاحبه با على صمد سخنگوى كانون پناهندگان ايرانى در بلژيك

ما دلايل مختلفى براى حفظ محل تحصن داشتيم يكى اين بود كه تعطيلى محل اكسيون شايد مى توانست در دادن جواب ها اخلال بوجود آورد. دليل ديگر اين بود كه ما با تعدادى از هم وطنان از هفت ماه پيش مشتركاً اكسيون را آغاز كرده بوديم و مى دانستيم كه اين دوستان به لحاظ حقوقى و اجتماعى در وضعيت غيرقانونى كامل به سرمى برند و ما نمى خواستيم كه آنها بعد از توقف اكسيون در خيابان ها به سربرند و همه تلاش ما اين بود كه در مذاكراتمان شرايطى را ايجاد كنيم كه آنها يك كارت نارنجى دريافت كنند

نقد سند (قرار) کنگره نهم و سند پیشنهادی به کنگره دهم - بخش 2

در دفاع از سوسیالیسم (۳)

ما به مثابه جریان پیرو سوسیالیسم علمی در فرآیند جهانی شدن از ارزش های دموکراتیک و سوسیالیستی دفاع می کنیم و متعهد به مبارزه و افشای پروژه جهانی سازی سرمایه دارانه می باشیم...

جمهورى‌خواهى پدرسالارى، و نظريه‌هاى سياسى!

ماكياولى شدن مجدد دهكده جهانى سرمايه‌دارى؟

درنظر مورخين، تئورى سياسى سرانجام با كمك ماكياولى از الاهيات قرون وسطا استقلال يافت و روى پاهاى خود ايستاد. به نظر مورخين سير انديشه درغرب، ماكياولى در آستانه دوران مدرن قرار دارد، چرا که بحث سياسى سرانجام با فرهنگ سده‌هاى ميانه و دوره باستان يونان، مرزبندى نمود

کتابسوزان کاری ارتجاعى و عليه تمدن بشرى است!

نگذاريم چهره حرکت ملى آذربايجان خدشه‌دار شود!

نکته‌اى که همگان در نوشته‌ها، گفتارها و عکس‌العمل‌هاى خود بايد به آن توجه بکنند، اين است که نبايد چنين اقداماتى را که هنوز چگونگى انجام آن و منابع آن روشن نيست، به حساب فعالان و روشنفکران فرهنگ‌دوست و فرهيخته مردم آذربايجان بگذارند. نه تنها چنين اقداماتى را بايد با قاطعيت محکوم کرد، بلکه از نسبت دادن اعمالى از اين دست به مردم آذربايجان که نقش تاريخى در رشد و اعتلاى فرهنگ ايرانى داشته و دارند، اکيدا پرهيز کرد

زندگى سخت و خطرناك ايرانيان مسيحى‌شده

تغييرمذهب دادگان، با وجود ترسى كه مسلمانان متعصب در آلمان در دل آنان ايجاد مى‌كنند، بر عقيده خود پابرجا مى‌مانند. آنان از مسلمانان مى‌خواهند كه ايمان آنها به دينى ديگر را به عنوان امرى خصوصى به رسميت بشناسند.

چرا ديکتاتور پيشين عراق نبايد اعدام شود؟

حکم به دار آويختن صدام حسين تأييد شد

مخالفت اصولى با مجازات اعدام، استثنا نمی‌شناسد و حتى در مورد جنايتکارانى مانند صدام حسين نيز که مسئوليت آنان در کشتار صدها هزار نفر مسجل شده است، صادق است. اين نوشته، از استدلال اصولى در مخالفت با مجازات اعدام چشم می‌پوشد و تنها به مورد مشخص صدام حسين و شرايط مشخص عراق می‌پردازد. در مورد حکم اعدام صدام حسين، پافشارى بر يک اصل اعتقادى با رعايت مصلحت سياسى همسو شده است. اين مصلحت سياسى است که موضوع نوشته حاضر است

شكاكى، بخشى از روشنگرى است؟

او به خلق آثار مهمى در زمينه‌هاى تئورى شناخت، اخلاق، تاريخ و سياست پرداخت. ولى شهرت او به‌دليل مقالاتى پيرامون اخلاق و سياست بود. او دين را يك پديده و جريان وابسته به روان انسان ميدانست كه آن خود نيز متكى به ترس و يا اميد است. شايد بدين دليل هيوم را يكى از پيشگامان مكتب فلسفى "روانشناسى‌گرايى" نيز به‌شمار مى‌آورند

برخی پيشنهادهای ديدگاهی

پيش نويس اسناد ديدگاهی ارائه شده به کنگره دهم

ما معتقدیم که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست .گذر از نظام سرمایه داری یعنی جایگزین کردن" ارزشهای انسانی و ارزشهای سوسیاایستی" به جای "ارزش اضافی" از آماجهای ماست.

بخش: 

طرح تدقيق و تکميل شده‌ی سند آماجها و ديدگاههاى ‌سازمان ‌فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌)

پيش نويس اسناد ديدگاهی ارائه شده به کنگره دهم

به‌ نظر ما ارزش‌هاى سوسياليستى در بطن‌ جامعه‌ سرمايه‌دارى شکل‌ مي‌گيرد و سوسياليسم‌ مي‌تواند بر پايه‌ آن‌ها گسترش‌ يابد. ما مبارزه‌ براى تحقق‌ اين‌ ارزش‌ها را نه‌ کار فردا، بلکه‌ وظيفه‌ امروز مي‌دانيم‌. تحقق‌ ارزش‌هاى سوسياليستى علاوه‌ بر مبارزه‌ سياسى، به‌ کار فکرى - فرهنگى مداوم‌ و دراز مدت‌ و به نهادسازى نياز دارد. ما خواهيم‌ کوشيد تا انديشه‌ دموکراسى، عدالتخواهى، برابرى حقوق‌ زن‌ و مرد و تنظيم‌ رابطه‌ انسان‌ با طبيعت‌ در جامعه‌ اشاعه‌ يابد و نهادى شود.

بخش: 

براى تامين حقوق زنان

پيش نويس اسناد برنامه ای ارائه شده به کنگره دهم

ارتقا فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى“ و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه هاى جمعى، سازمان هاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند.

بخش: 

براى تحقق دمکراسى و عدالت اجتماعى و استقرار جمهورى دمکراتيک، سکولار و فدرال

پيش نويس اسناد برنامه ای ارائه شده به کنگره دهم

جامعه ما در حال گذر از جامعه سنتى به جامعه مدرن است و شکاف اصلى، شکاف سنت و تجدد است. اما شکاف دمکراسى و اقتدارگرائى که با شکاف سکولاريسم و حکومت دينى در آميخته است، شکاف عمده جامعه ما بحساب مى آيد. شکاف طبقاتى که بجهت فقر و بيکارى گسترده و تمرکز ثروتهاى کلان در دست لايه نازکى از جامعه فعال شده است، به مسئله حاد جامعه ما و بخش اعظم مردم کشور ما تبديل شده است. با حاکم شدن جريان بنيادگرا و سرکوب حرکات اعتراضى کارگران و زحمتکشان از يکسو و از سوى ديگر با سوق يافتن لايه هاى از طبقه متوسط جديد بسمت فقر، آندو بهم پيوند ميخورند و دمکراسى و عدالت اجتماعى به خواست مشترک طبقه کارگر و طبقه متوسط جامعه تبديل ميشود.

بخش: 

بشريت ميان بيم و اميد

نگاهى به جهان در سالى که گذشت

در خوش‌بينانه‌ترين نگاه نيز نمی‌توان سال ٢٠٠۶ را سالى خوب براى جهان ناميد. در اين سال، کفه بيم بر کفه اميد سنگينى کرد. هر چند جوانه‌هاى اميد مانند برآمد جديد چپ در آمريکاى لاتين، در اين سال ديده شد، اما در ساير مناطق جهان، سير رويدادها در مجموع در جهت اميد نبود. آفريقا، کماکان قاره‌اى است که گويى به سيه‌روزى خود وانهاده شده است. در سودان، جامعه بين‌المللى نظاره‌گر فاجعه‌اى انسانى در منطقه دارفور در غرب اين کشور است که مردم آن قربانى جنگ داخلى و گرسنگی‌اند

تزهايی پيرامون مسئله "قومی ، ملی" در ايران

پيش نويس اسناد برنامه ای ارائه شده به کنگره دهم

ساختار نظام سياسی مبتنی بر عدم تمرکز و اداره فدراليستی کشور که بر خودگردانی گسترده اداری و مالی متکی است، به مثابه يکی از ضروريات استقرار دمکراسی در ايران، می‌تواند در مناطقی که تقسيمات کشوری بر تعلق قومی معينی منطبق است، در خدمت رفع تبعيضات و تأمين برابر حقوقی قومی و ديگر اهداف فوق‌الذکر قرار گيرد.

بخش: 

جهانی سازی نقد سند (قرار) کنگره نهم و سند پیشنهادی به کنگره دهم - بخش 1

در دفاع از سوسیالیسم (۳)

ما نمی خواهیم در این برهه به جزئیات سوسیالیسمی که در پی آن هستیم بپردازیم، و نه باید هم چنین کنیم. زیرا سوسیالیسم فرایندی است پویا، و موضوع اصلی این فرآیند توجه به توانایی های آدمی و حذف بهره کشی، و تلاشی است برای محو ریشه های اجتماعی نابرابری...

انتخابات در ايران آزاد و مفيد‌ نيست

در کشورهای دموکراتيک، بالاترين مقام‌ها يعنى رييس جمهورى و نخست‌وزيرى و وزرا براى چند سالى در دست کسانى است و بعد به نمايندگان جديدتر تحويل داده مى‌شود و به اين وسيله حکومت در گردش است. اما درجمهورى اسلامى تنها چهره‌هاى مشخصى هستند که بر جامعه حکومت مى‌کنند و آنهم با زور و سرنيزه. زمانيکه در ايران رهبرى را بر مردم تحميل کرده‌اند و احدى حق ندارد او را مورد بازخواست قرار دهد

براى استقرار جمهورى ايران به جاى جمهورى اسلامى جمهورى مدّنظر ما يک جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال است!

پيش نويس اسناد سياسی ارائه شده به کنگره دهم

ما کوشش خواهيم کرد که نيروهاى جمهوری‌خواه و دمکرات در سيماى همبسته، از موضع مستقل و در شکل علنى با دولت‌ها و نهادهاى بين‌المللى، در دفاع از خواست‌هاى دمکراتيک مردم وارد مذاکره شوند.

بخش: 

براى ‌استقرار جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال به جاى جمهورى اسلامى

پيش نويس اسناد سياسی ارائه شده به کنگره دهم

برابرى زن و مرد از ارکان اساسى جمهورى سکولار و دموکراتيک است. در اين راستا ما عليه قوانين ضد زن جمهورى اسلامى، فرهنگ مردسالار و سنت هاى ارتجاعى تحکيم کنندهء نابرابرى زنان مبارزه مى کنيم و از پاى گيرى تشکل هاى مستفل زنان دفاع مى کنيم و در مقاومت و مبارزهء زنان در مقابل هنجارهاى تحميلى دينى و سازمان دهى آن مشارکت مى ورزيم.

بخش: 

برنامه ( ديدگاه ها و آماجها ) گذار به جمهورى دمکراتيک ايران

سند پيشنهادى به کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران ( اکثريت )

اصل برابر حقوقى زنان و مردان در همة عرصه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى به عنوان اصلى تغيير ناپذير گنجانده مى شود. شرط لازم آن جدايى تمامى قوانين از اصول و احکام مذهبى است و همة قوانين و مقرراتى که آشکار و يا در محتواى خود مغاير با اين اصل يعنى برابر حقوقى کامل زن و مرد هستند، لغو مى گردد.

بخش: 

پيش‌نهادها بر سند ديدگاه‌ها و آماج‌هاى ‌سازمان ‌فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌) مصوبه‌ى کنگره پنجم (۱۳-۱۸ دي‌ماه ۱۳۷۶) (۳-۸ ژانويه‌ى ۱۹۹۸)

پيش نويس اسناد ديدگاهی ارائه شده به کنگره دهم

ما در راه‌ تحقق‌ ارزش‌هايى که‌ برشمرديم‌ پيکار مي‌کنيم‌ و سوسياليسم‌ را به‌ عنوان‌ آرمان‌ والاى خود که‌ تجسم‌ چنين‌ ارزش‌ها و تمايلات‌ انسانى است‌، مي‌دانيم‌. به‌ نظر ما سرمايه‌دارى سرچشمه ستم‌ طبقاتى، بي‌عدالتى، بهره‌ورى غارتگرانه‌ از طبيعت‌، جنگ‌ و بيکارى توده‌اى و منشأ بسيارى از نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هاى اجتماعى است‌. سرمايه‌دارى در آستانه قرن‌ بيست‌ و يکم‌ آشکارا ناتوانى خود را در پاسخگويى به‌ معضلات‌ بشر که‌ خود موجد بسيارى از آن‌ها بوده‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. ما سوسياليسم‌ را که‌ در آن‌ انسان‌ در مرکز توجه‌ قرار دارد، به‌ عنوان‌ يک‌ ضرورت‌ براى حل‌ اين‌ معضلات‌ مي‌دانيم‌.

بخش: 

چند تز استراتژیک ( دیدگاهی – برنامه ای )

پيش نويس اسناد ديدگاهی ارائه شده به کنگره دهم

کمک های لجیستکی نظامی و مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان و نیز حماس و حمایت سوریه از این دو جریان ، از عوامل جدی تقویت این دو جریان تروریست و بنیادگرا در منطقه می باشد !
بنابراین استقرار صلح و ثبات در منطقه با همکاری جمهوری اسلامی و سوریه جز توهم چیز دیگری نیست !

بخش: 

آرايش سياسى – فكرى خبرگان چهارم، ائتلاف عملگرايان و اصلاح طلبان

مجلس خبرگان آتى با ۴ جبهه روبه‌رو است؛ «جبهه سنت‌گرايان»، «عملگرايان»، «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرايان راديكال». با وجود اقليت بودن اصولگرايان راديكال امكان دارد كه نوع جبهه‌گيرى در درون مجلس خبرگان ميان «جبهه سنت‌گرايان با محوريت اكثر اعضاى جامعه مدرسين و جامعه روحانيت منهاى حاميان جدى هاشمی» و «جبهه اصلاح‌طلب موتلف با عملگرايان با حمايت هاشمی‌رفسنجانی» شكل گيرد و تمامى مباحث در درون خبرگان بين «حفظ وضع موجود خبرگان و عدم تغيير روال گذشته» و در مقابل «تغيير وضع موجود، اطلاع‌رسانى عمومى و نظارت جدی» در چالش قرار گيرد

از چله ی ديروز تا يلدای امروز

پاييز هزار رنگ می رود و زمستان سپيد رنگ از راه می رسد، و در اين ميان شبی است بلند و پر از رمز و راز، شبی به بلندای يک فرهنگ، فرهنگی چند هزار ساله با آيين و رسومی رنگارنگ به سان پاييز و درون مايه ای پاک و سپيد به رنگ زمستان.

گزارش عملكرد سه ماهه‌ى نخست فعاليت كمپين يك ميليون امضاء

کمپين، خود دليل زندگى است

اساس کار ما در كمپين، بر شناخت، ارتباط و آگاهى‌بخشى در بين خودمان و ديگران و در عين حال ايجاد اعتماد متقابل و زمينه‌سازى براى سازماندهى جمعى "خواسته‌ى تغيير" است. جمع‌آورى امضا از اهداف ماست اما در حال حاضر انرژى بيشتر اعضا ضمن جمع‌آورى امضا، صرف ايجاد ارتباط و يافتن فضاهاى تجمع زنان مى‌شود. آگاهی‌رسانى پروسه‌اى دشوار است و اعضا به خوبى واقفند که تلاش دراين پروسه به مراتب دشوار تر از گرفتن امضاست

بخش: 

در كردستان چه ميگذرد؟

گفتگوى راديو رسانه با رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

راديو رسانه: در كردستان چه مى گذرد عنوان مصاحبه اى است با آقاى محمدصديق كبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

راديو رسانه:
 آقاى كبودوند با سپاس از شما براى قبول دعوت اين مصاحبه. جناب كبودوند در هفته ها و روزهاى اخير ايران و جهان شاهد فشارهاى زيادى از طرف رژيم جمهورى اسلامى در منطقه كردستان بوده است. بگير و ببندها، بستن روزنامه ها، محدود كردن يا تعطيل كردن ارگانهاى مدنى و فشار بر فعالين مدنى و سياسى همه از اين دسته است. با توجه به اين مسائل،مى خواستم بپرسم علت اصلى اين فشارها بر كردستان چيست؟ 

برگزارى شب پر رنگ يلدا درشهر بوخوم (آلمان) به دعوت انجمن فرهنگى اجتماعى ايرانيان

حضور جوانان و نوجوانان چشم گير بود و شور و ذوقى به مجلس مى داد. هر يک به يکباره دوستان زيادى پيدا کرده بود و در تعجب از اينکه اين چه شب و چه رسمى هست که مى تواند هموطنان گوشه گيرش را در کنار هم تا دير هنگام قرار دهد. کم کم به رازهاى ماندگارى ايرانيان پى مى برد.

اطلاعيه برگزاری‌ى کنگره دهم سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)

از همه‌ى صاحب‌نظران و فعالان سياسى و همه‌ى رفقا و دوست‌داران سازمان، تقاضا داريم در فرصت باقى مانده، با فرستادن پيش‌نهادهاى خود، ما را در راستاى برگزاری‌ى پربارتر کنگره‌ى دهم يارى دهند.

تأملى بر مبارزه طبقاتى، نگاهى به عدالت اجتماعى

فقدان « حقوق روشن مالکيت » در ايران از سوى جمهورى اسلامى و ابهام در به رسميت شناختن آن از سوى نحله‌هاى فکرى و اجتماعى چپ، منجر به عدم‌پيشرفت اقتصادى و عقب‌نگاه‌داشتن جامعه از مسير توسعه شده است. هر کجا که مالکيت در تملّک قدرت در آمده، فرصت‌ها براى کسب حقوق و آزادى از کف مردم رها شده و حوزه تکليف و تمکين جايگزين آن گرديده است

بخش: 

بيانيه انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميرکبير در خصوص اعتراضات دانشجويى و حضور احمدى نژاد در پلى تکنيک

دانشجويان همچون هميشه بيش از همه آماج تير بلا بودند و تيغ تيز کينه مستبدين، عريان و مستقيم، به رويشان کشيده شد. شب نهادان، سرمست از پيروزى هاى پوشالى و سوار بر مرکب وعده هاى توخالى در حالى به قلع و قمع فرزندان ايران زمين پرداختند که در عرصه خارجى سخن از دفاع از حقوق شهروندان ديگر کشورها مى گفتند و براى آنان فرياد وامظلوما سر مى دادند

نامه سرگشاده دانشجويان اميرکبير به احمدى نژاد

گفته ايد اساتيد هيچ گاه بازنشسته نمی شوند. فقط يک خفاش حرفه اى می تواند در روزِ روشن خورشيد را انکارکند، جناب آقاى دکتر چگونه تکذيب می کنيد. براى پيرزن هاى روستاهاى دورافتاده که صحبت نمی کنيد. دانشجويان ديده اند! چگونه شعور دانشجو را آن قدر پايين تصور کرده ايد. کاش شهامت تائيد کارهاى خود را داشتيد و رو به کل گويى و هزل نمی آورديد.

اوضاع سياسى کشور و سياستهاى ما

پيش نويس اسناد سياسی ارائه شده به کنگره دهم

ما تعرض عليه بلوک قدرت ولايت فقيه ـ راست بنيادگرا و مبارزه براى تامين آزاديهاى سياسى و حقوق بشر و همکارى نيروهاى آزاديخواه در اين زمينه را بيش از پيش بسيج کننده ترين و نافذترين سياست درراستاى تامين هدف استراتژيک مى دانيم. ما بر مقاومت و سازماندهى مقاومت در مقابل بلوک حاکم و افشاى سياستها و عملکردهاى آن تاکيد داريم.

بخش: 

بيانيه وکلاى منصور اسانلو

هر گونه تخلف از مقررات آيين دادرسى و تداوم بازداشت آقاى اسانلو، نقض اصل برائت – نقض قانون حقوق شهروندى و سياست هاى توسعه قضايى و نقض تعهدات رياست جمهورى در خصوص مهرورزى و بسط عدالت و حمايت از اقشار زحمتکش و آسيب پذير جامعه است، شرايط حساس کشور ايران ايجاب مي کند که نسبت به رعايت حقوق شهروندان و احترام به موازين قانونى احساس مسووليت کنيم و هزينه هاى بی مورد به جامعه تحميل نکنيم.

بخش: 

جنبش دانشجويى بيانگر خواستهاى همه آزاديخواهان است

دانشجويان معترض عرصه را بر احمدی‌نژاد تنگ کردند

آزادى تشکل دانشجويان بايد به رسميت شناخته شود. همه دانشجويانى که به علل سياسى در زندان به سر می‌برند بايد آزاد شوند.
جنبش دانشجويى ايران در بيش از نيم قرن اخير همواره خواب آرام را از چشم مستبدين ربوده است. تنها چند روز پس از پنجاه و سومين سالگرد ١۶ آذر ١٣٣٢، روز جان باختن شريعت رضوى، بزرگ‌نيا و قندچى، دانشجويان تهران بار ديگر با شهامتى ستودنى در برابر استبداد و عمله آن سينه سپر کردند. اين حرکت باشکوه را پاس می‌داريم و شجاعت دانشجويان را ارج می‌نهيم.

اوضاع ميهنمان در برهه كنونى نگرش ما و پيشنهادها

ما فدراليزم را به‌دليل ساختار سياسى و تشريك قدرت، كه از تمرکز قدرت و اداره کشور جلوگيرى كرده و جامعه را برخودگردانى ادارى و مالى عمومى متکى مى‌كند، يکى از راهكارهاى استقرار عدالت در ايران، در جهت از بين بردن تبعيض و تأمين برابرى حقوقى اقوام جامعه مى‌شناسيم.

بخش: 

اعتراض دانشجويان به اظهارات جديد دبيرکل حزب مشارکت

دکتر نجفى در رابطه با اتفاق ديروز و موضع گيرى ميردامادى، دبير کل مشارکت که اعتراض دانشجويان را به رئيس جمهور تقبيح نموده بود افزود: سخنان ميردامادى، موضع شخصى وى و جبهه مشارکت است و ما اين را رد مى کنيم. اعتراض دانشجويان، نتيجه عملکرد نادرست وزارت علوم است، اما توهين به هر کسى نيز پسنديده نيست.

انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا: نمايش دروغين دموکراسى و نه ارگان هاى واقعى مشارکت مردمى

در چنين وضعيتى که شرايط حداقل دموکراتيک براى انتخابات شوراهاى مستقل شهر و روستا و رسيدن به خواست و آرزوى صد ساله ايرانيان براى مشارکت واقعى در تصميم‌گيرى‌ها فراهم نمى‌باشد ، ما تنها يک گزينه داريم و آن عدم شرکت در انتخابات غير دمکراتيک، پرهيز از مشارکت در نمايش دروغين دمکراسى مى‌باشد. ما در اين انتخابات شرکت نمى‌کنيم و به جاى رفتن به کژراهه، به راهمان در جهت مبارزه پيوسته براى آزادى، دموکراسى و عدالت ادامه مى‌دهيم.

تزهائى پيرامون وضعيت سياسى کشور بعداز انتخابات دور نهم رياست جمهورى

پيش نويس اسناد سياسی ارائه شده به کنگره دهم

سياست‌ورزان زيرک، به نقش و اهميت اجتماعى و فرهنگى طبقه متوسط آگاهند. آنها مى دانند که واردکردن اين معادله در سياست‌گذاری‌ها مى تواند بستر بازى را در ايران تغيير دهد.

بخش: 

بررسى عناصرى در انشعابات اخير حزب دمکرات کردستان ايران

انشعابات زمانى روى مى‌دهند که عنصر سازش کارآيش را در درون گروه از دست داده باشد. اين شيوه بيانگر آن است که گروه که شامل عناصر است نمى‌تواند در پوسته‌اش دوام آورده و به اصطلاح منفجر مى‌شود وگروه‌هاى مختلف از درون آنها بيرون مى‌آيند. همهء انشعابات هم منفى نيستند و چه بسا بسيارى از آنها بتوانند در نقش مبارزه در رسيدن به هدفشان مثمر ثمر باشند. آنجاکه عنصر رکود بر گروه حاکم است و...، انشعاب مى‌تواند گروه را از اين مسئله خلاص کند. جنبه ديگر انشعاب مى‌تواند ويرانگر باشد و گروه فعال را بى‌حرکت و منزوى کند

گردش به چپ در آمريکاى جنوبى و چالش‌هاى پيش رو

در آمريکای لاتين، در پى هر انتخابات چپ به پيروزى می‌رسد و بيش از پيش از راه‌حل‌هاى نئوليبرالى و اقتدارگرايانه فاصله می‌گيرد.تقريبا تمامى روساى جمهور اين قاره خود را «چپ ميانه» يا «چپ راديکال» می‌دانند.دو چپ به‌طور موازى ولى متمايز از هم به پيش می‌روند.يکى چپ پراگماتيک با صفت سوسيال‌ليبرال از نگاه مقابل و ديگرى چپ راديکال و ضد امپرياليست، پوپوليست و اقتدارگرا، از نگاه ديگر

انتخابات رياست جمهورى، چاوز و ونزوئلا

از جنبه بين المللى ونزوئلا توانسته تاثيرات تاريخى آمريكا را درآمريكاى لاتين كاهش دهد و به صورتى خيلى آشكار خود را به عنوان يك آلترناتيو تاثير گزاردر منطقه مطرح سازد. چاوز با توسعه آلترناتيويى در توافقات بازار آزاد توانست روابط تجارى را بر اساس همبستگى و مسئوليت مشترك بوجود آورد. البته اين توافقات بويژه با همراهى كشورهايى چون بوليوى و كوبا انجام گرفت

گزارشى کوتاه از "فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاى شمالى“

به مناسبت روز جهانى حقوق بشر

تعداد کل اخبارى که توسط ما در طى اين مدت جمع آورى شده « ١۷١١ » مورد مى باشد. يعنى در هر ۵ ساعت بطور متوسط ١ مورد گزارش شده است. با توجه به نبود مصونيت براى فعالين حقوق بشرى در ايران جهت انتشار و پيگيرى اخبار و وجود سانسور حاکم بر مطبوعات اين مجموعه نمى تواند در برگيرنده تمامى موارد نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزى شده حقوق بشر در ايران باشد.

مبارزه عليه نقض حقوق بشر در ايران وظيفه انسانى وملى ما است

به مناسبت روز جهانى حقوق بشر

اساسا موجوديت اين حکومت ناقض منشور حقوق بشر مى باشد. در اين ارزيابى عمده نيروهاى سياسى ايران به جز وابستگان به حکومت هم نظر هستند. و اتفاقا نه تنها در ارزيابى رفتار نظام بلکه در دفاع از حقوق بشر و پذيرش آن به عنوان مبناى هماهنگى و هم سوئى اشتراک نظر دارند و اين دستاوردى است که بايد در جهت آن اقدام کرد.

ايران: رتبه ۱۰۸ از ميان ۱۱۵ کشور

گزارش«خانه اقتصاد بين‌الملل» درباره شكاف جنسيتى جهان

جدول عملكرد منطقه‌اى، كشورهاى اروپاى غربى را بعد از كشورهاى اسكانديناوى در رتبهء دوم قرار می‌دهد و پس از آن به ترتيب كشورهاى آمريكاى شمالى، اروپاى شرقى، آمريكاى لاتين و جزاير كارائيب، آسيا، كشورهاى جنوب صحراى آفريقا و بالاخره خاورميانه قرار دارند

بخش: 

گزارش تجمع ۱۶ آذر در دانشگاه مازندران

دانشجويان با درک اين موقعيت که با اين تعداد از تجمع‌کنندگان کارى از دست مسئولين حراست (که به‌شخصه در کنار تجمع‌کنندگان حضور داشتند!) ساخته نيست، بسيار پرشور در صحنه حاضر شدند. در آغاز تجمع يکى از گماشتگان حراست که در حال فيلمبردارى از تجمع بود، با تهديدها و شعارهاى دانشجويان مجبور به ترک مکان تجمع شد.

فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاى شمالى گزارش سالانه وضعيت دانشجويان در ايران

به مناسبت ۱۶ آذر «روز دانشجو»

با توجه به سانسور خبرى حاکم بر مطبوعات ايران و عدم مصونيت فعالين حقوق بشرى، اجتماعى و سياسى در ايران طبيعتا اين گزارش داراى کمبودهايى مى باشد و نمى تواند در بر گيرنده تمامى موارد نقص حقوق شهروندى دانشجويان در ايران باشد

در مراسم گرامی‌داشت خاطره مختارى و پوينده فعالانه شرکت کنيم

ما ياد محمد مختارى، محمد جعفر پوينده، مجيد شريف، پيروز دوانى و همه آنان را که در راه آزادى جان باخته‌اند گرامى مى‌داريم و مردم را به شرکت در مراسمى که به دعوت خانواده‌هاى مختارى و پوينده و کانون نويسندگان ايران برگزار مى‌شود دعوت مى‌کنيم. هر کجا هستيم، به هر نحوى که مى‌توانيم در آستانه روز حقوق بشر هم صدا ياد قربانيان قتل هاى زنجيرهاى را زنده نگه داريم و نگذاريم بر جنايات حکومت سکوت و خاموشى سايه بياندازد.

صفحه‌ها