می 2007

پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به سومين همايش اتحاد جمهوری‌خواهان ايران

برای شکل‌دهی چنين آلترناتيوی بايد گام پيش گذاشت و به اقدامات عملی دست زد. اگر از اين شرايط مساعد برای همکاری، اتحاد و مبارزه مشترک عليه استبداد بهره نگيريم، نه درآينده در برابر تاريخ می‌توانيم پاسخ‌گو باشيم و نه امروز می‌توانيم به مردم توضيح دهيم که چرا جمهوری‌خواهان اين فرصت تاريخی و گران‌بها را ناديده می‌گيرند و با وجود اشتراک نظر حول دمکراسی و حقوق بشر، آلترناتيو دمکراتيک را شکل نمی‌دهند.

اطلاعيه هيئت رئيسه شوراى مرکزى پيرامون برگزارى نخستین نشست نوبتى شوراى مرکزى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

نشست با حضور اعضا و مشاورين شوراى مرکزى و رفقاى ميهمان، طی دو روز کار، به بررسى تحولات سیاسی (با تاکید ویژه بر جنبش‌های اجتماعی و نقش آن‌ها در روندهای سیاسی و اجتماعی‌ کشور)، بحث اتحادها (اتحاد چپ و رابطه با سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران)، ارزیابی از کنگره‌ دهم و چگونگی کار شورای مرکزی در دوساله‌ی آتی، و استماع گزارش از کار کمیسیون اسناد پایه‌ای‌ منتخب کنگره‌ دهم پرداخت

فيلولوژی ( زبانشناسی تاريخی) زبان آذری (2)

اگر میان زبان سومری با زبانهای قفقازی یا دراویدی و یا ترکی و یا هر زبان دیگری، پیوندی قطعی وجود داشته داشت تا به حال می بایست منابع رسمی مجامع آکادمیکی که در آنها، زبان سومری تدریس می گردد اعلام می شد.

اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در استقبال از اقدام مثبت جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک

ما از این که جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک تصمیم گرفته‌اند در راستای اتحاد جمهوری‌خواهان فعالانه‌تر عمل کنند و با عمده نیروهای جمهوری‌خواه کشور در جهت اتحاد به گفتگو بپردازند، استقبال می‌کنیم و این اقدام را پاسخی ضرور به نیاز جنبش دمکراتیک کشور و در انطباق با سیاست اتحاد وسیع جمهوری‌خواهان که سازمان ما کوشنده آن می‌باشد، ارزیابی می‌کنیم.

از مبارزات کارگران برای ساختن جهانی بهتر حمایت می‌کنیم!

اطلاعیه مشترک بمناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر

بار دیگر جشن اول ماه مه را به کارگران میهنمان تبریک گفته و از تلاش آن ها برای برگزاری هر چه با شکوه تر روز جهانی کارگر پشتیبانی می کنیم.

حزب دمکرات کردستان ايران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

کومه‌له - سازمان انقلابى زحمتکشان کردستان ايران