ژوئن 2007

سهميه‌بندی بنزين آسيب جدی به زندگی گروه‌های کم‌درآمد جامعه می‌زند!

دولت احمدی بدون توجه به اين الزامات و بدون کار کارشناسانه و برنامه ريزی، بدون آمادگی و اطلاع بموقع به مردم بطور غافلگيرانه دست به سهميه بنزين زد. اعلام سهميه بندی بنزين بدون آمادگی و برنامه ريزی، واکنش به تصميم کنگره امريکا مبنی بر جلوگيری از فروش بنزين به ايران و خنثی کردن فشار تحريم های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل متحد بود. تحريم هائی که از پافشاری جمهوری اسلامی بر غنی سازی اورانيوم ريشه مي گيرﻧد.

در نقد يک متد نه اين، نه آن، اندکى از اين، اندکى از آن

يکى از اختلافات متديک در بررسى مسائل قومى و ملى تفاوت در نوع نگاه به اين مسئله است که آيا به‌‌دنبال تامين برابرحقوقى همه "اقوام" و يا "مليت‌ها" و رفع هرگونه تبعيض از يک‌سو و هرگونه امتيازورى ويژه و سهم‌برى ويژه از سوى ديگر، هستيم و يا گرفتن حق ملى، حقوق ملى و غيره پايه تحليل را تشکيل مى‌دهد. نوع نگاه اول بر مبناى رفع تبعيض و تامين برابرحقوقى هم فردى، و هم قومى و مليتى استوار است، در اين نوع نگاه ما به اين مدل رهنمون مى‌شويم که ساختارها و مناسباتى را دمکراتيک و پاسخگو بشناسيم و خواهان آن باشيم که هيچ فردى و هيچ قوم و مليتى بر ديگرى مزيتى نداشته باشد

پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به کنگره موسس حزب چپ آلمان

مردم ایران در جستجوی آلترناتیوی در مقابل سلب آزادی و اعمال قیمومیت بر آنان از سوی حکام، در مقابل فساد و بی‌عدالتی اجتماعی و در مقابل ماجراجویی در سیاست خارجی‌اند. ما می‌کوشیم بدین پرسش‌های عاجل سیاست ایران پاسخ دهیم و برآنیم که ایران برای پاسخگویی به این نیازهای مردم نیازمند چپی نیرومند است. به همین دلیل چپ ایران و سازمان ما به عنوان بخشی از آن در اندیشه هم‌گرایی و پیمودن سنجیده راهی است که شما با برگزاری این کنگره پایانی شایسته به آن داده‌اید. بی‌شک روند بنیانگذاری حزب چپ آلمان برای چپ ایران دارای آموزش‌های ارزنده‌ای است.

گفتارى پيرامون مسئله ملى

جريان‌ها و نيروهاى سياسى سراسرى در اپوزيسيون به‌تبع درکشان از موجوديت خواست‌هاى ملى در مناطق مختلف کشور – البته با تفاوت‌هاى بسيارى که در درک از آن دارند – مى پذيرند که در موضوع اتحادهاى سياسى، حضور تشکل‌هاى سياسى منطقه‌اى يک حق و يک ضرورت سياسى مهمى است. متقابلاً جريان‌ها و نيروهاى ملى – منطقه‌اى نيز که خواستار حل مسئله ملى در ايران واحد هستند قبول دارند که ورود آنها در بلوک‌هاى متحد سياسى براى استقرار دموکراسى در ايران،امرى حياتى براى آنهاست.