سپتامبر 2007

به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1386 ـ 1387

امسال نیز میلیونها کودک ایرانی در شرايطی سال تحصیلی را آغاز ميکنند که از آموزش به زبان مادری خود محروم هستند. در حاليکه تحصیل به زبان مادری حق هر شهروندی ايرانی است. اما جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق شهروندان غیر فارس ایرانی، ملیونها کودک ایرانی را از تحصیل به زبان مادری خود محروم کرده و لطمات جبران ناپذیری به فرهنگهای گوناگون ایرانی که شکوفایی تک تک آنان در خدمت شکوفایی و پیشرفت تمامی ایرانیان هست، زده است.

A Glance at the History of the Organization of Iranian People’s Fadaian (Majority)

Under the governance of the Islamic Republic, the gap between poor and rich has been widened and country’s social and economic resources, particularly by causing migration of millions of educated people have been damaged. National sovereignty is at risk and regime’s adventurous foreign policies have caused isolation of the country.

بخش: 

پیام هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به مراسم یادبود قربانیان فاجعه ملی 1367 برلین، 10 شهریور 1386

دوستان ، رفقا ، یاران گرامی !
ما اینجا گرد آمده‌ایم تا یاد تابناک آزادزنان و مردانی را که به خاطر عشق‌شان به آزادی، عشق‌شان به شرف انسانی، عشق‌شان به مردم زحمتکش و ایمان و اعتقادشان به بهروزی مردم و سرفرازی ایران ناجوانمردانه و تبهکارانه دسته‌دسته کشتار شدند.
این جمع، پاسخ ما به دعوت دادخواهان کشتار 67 است که فراخوان داده‌اند:
با ما به دشت شقایق،
با ما به دشت ستاره،
با ما به گلزار خاوران بیایید.
ما مادریم، دختریم، پسریم، خواهریم، پدریم، برادریم، رفیقیم ما، فرزند آفتابیم.
با ما به خاوران بیایید.