می 2008

تشدید جنایات رژیم جمهوری اسلامی علیه زندانیان کرد!

سازمان ما تشدید جنایات رژیم جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی کرد را محکوم می کند و از مراجع بین المللی می خواهد برای آزادی زندانیان سیاسی ایران به حکومت جمهوری اسلامی فشار بیشتری وارد کنند.

هم‌میهنان بهایی باید آزاد شوند!

تنها گناه شهروندان بهایی ایران که سرکوب آنان بار دیگر شدت یافته است، داشتن باوری مذهبی به غیر از مذهب رسمی ایران است. صدها هزار ایرانی بهایی تنها به دلیل دشمنی سنتی روحانیت شیعه با آنان، نزدیک به سی سال است که از بدترین اشکال ستم و تبعیض رنج می برند.

از مبارزات و مطالبات کارگران هفت تپه حمایت می‌کنیم!

ما ضمن حمایت از مطالبات حق طلبانه کارگران نیشکر هفت تپه و تداوم مبارزات آنها برای رسیدن به حقوق خود، حمله و بازداشت تظاهرکنندگان در شهر شوش توسط حکومت را قویاً تقبیح و محکوم می کنیم.
ما خواهان پایان دادن به این گونه اعمال و رسیدگی به مطالبات کارگران و رفع مشکلات موسسه نیشکر هفت تپه هستیم.

Negative Response to the Undemocratic and Controlled Election by the Majority of People

Assessment of the Eighth Parliamentary Election and its Consequences

The parliamentary election verified that the supreme leader, along with the IRGC and URF current have decided to have an engineered election and produce their favorite results. Thus, one can say that in the Islamic Republic, role of election has changed and shift of power between regime factions is no longer possible.

بخش: 

از فراخوان سازمان ملل متحد برای کمک به گرسنگان حمايت کنيد!

سازمان ملل متحد برای کمک فوری به گرسنگان فراخوان داده و از جامعه جهانی درخواست تامين فوری 755 ميليون دلار برای رساندن غذا به مردم گرسنه کرده است.
پاسخ به خواست سازمان ملل از فوريت و مبرميت برخوردار است. خواست ما به عنوان يک سازمان سياسی اين است که جمهوری اسلامی به فراخوان پاسخ مثبت دهد و در تامين اين مبلغ مشارکت نمايد.