ژوئیه 2008

احکام اعدام سه فعال کرد را لغو کنيد!

فرزاد کمانگر معلم و از فعالان حقوق بشر در ایران است که در مرداد ماه سال ۱٣٨۵ بازداشت و تحت شکنجه های وحشيانه در بازداشتگاههای 209 اوين، اطلاعات کرمانشاه و اطلاعات سنندج قرار گرفت. دادگاه بدوی فرزاد کمانگر در چند دقيقه برگزار شده و در دادگاه به او و وکيلش امکان دفاع داده نشد. به گفته وکیل مدافع این سه فعال کرد "این احکام، احکامی کاملاً امنیتی بوده و قوه قضائیه و دادگاه در صدور آنها دخالتی ندارند و از سوی ارگان های دیگر صادر می شوند".

آغاز مذاکره تدارکاتی ، گامی در جهت حل بحران هسته‌ای است

هيات سياسی ـ اجرائی برآن است که با پذيرش مذاکره، موقعيت مناسبی برای حل بحران هسته ای به وجود آمده است. موقعيتی که با نگرانی نسبت به اهداف جمهوری اسلامی همراه است. رفع اين نگرانی مستلزم آن است که سد سانسور برداشته شود تا امر اطلاع رسانی و امکان اظهار نظر کارشناسان و فعالين سياسی پيرامون پروژه هسته ای و روند مذاکرات فراهم گردد و شرايط برای نظارت و مشارکت افکار عمومی بر امر مذاکرات تامين شود.

18 تیر ، آغاز رویکرد جنبش دانشجويی به جامعه مدنی

بدیهی است که دانشگاه جدا از جامعه نیست و شکل گیری گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی در دانشگاه های کشور همانند جامعه امری است طبیعی که باید مورد استقبال نیروهای آزادیخواه قرار گیرد. اما برخی اصلاح طلبان حکومتی و برخی جریانهای دانشجوئی به شدت نگران گسترش نیروی چپ در دانشگاه ها هستند و آنها را رقیب خود به حساب می آورند. این امر موجب شده است که گرایشهای مختلف فکری ـ سیاسی به جای همکاری در تقابل با هم قرار گیرند و انرژی خود را صرف خنثی کردن یکدیگر نمایند.

از تشکيل "شورای ملی صلح" استقبال می‌کنيم و آمادگی خود برای ياری اعلام می‌داريم!

ما به عنوان جريان طرفدار صلح به خواست "شورای ملی صلح" پاسخ مثبت داده و دست آنها را در پيشبرد آنچه در "لوح صلح" آمده است، به گرمی می فشاريم و آمادگی خود را برای ياری اعلام می داريم و اميدواريم هيات موسس که دربر گيرنده عناصر شاخص سياسی، اجتماعی، هنری و ادبی کشور است، مجدانه برای تامين صلح پايدار بکوشد و نيروهای صلح طلب کشور را حول "شورای ملی صلح" گرد آورد.