دسامبر 2008

نوادگان بالفور و نسلکشی در فلسطین

به گفتۀ خبرگزاریها بمب افکنهای اسرائیلی پس از آن که امدادگران و آمبولانسها برای کمک به قربانیان حملات اولیه در مناطق بمبارانشده حاضر شدند، با بمباران مجدد امدادگران را نیز به قتل رساندند. بیشک شیوۀ سخیفی را که مهاجمان اسرائیلی در قتلعام فلسطینیان به کار گرفتند، چیزی جز تروریسم دولتی نمیتوان نامید

9 نفر مجموعاً به 15 ترم تعلیق و ارجاع به کمیتۀ انضباطی مرکزی محکوم شدند

صدور احکام باورنکردنی برای دانشجویان دانشگاه شیراز

این اتفاقات در حالی در دانشگاه شیراز روی میدهد که پس از اعتکاف سیاسی - اعتقادی دانشجویان طیف بسیج برای برخورد با فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز، کمیتۀ انضباطی این دانشگاه با احضار 36 دانشجو و صدور احکام سنگین برای 9 تن از این دانشجویان تا کنون به خواستۀ دانشجویان بسیجی پاسخ مثبت داده است

تراژدی تعالی در بسیج شبهدانشجویی

تبلور داشتن ذهن حکومتی در بسیج دانشجویی تجربهای خوشآیند برای سازماندهندگان آن نخواهد بود. به راستی آیا گردانندگان چنین طرحهایی میتوانند پاسخ به این پرسش اساسی بدهند که اگر تنها برای چند ماه رهبری این جریان از بیرون دانشگاه به درون دانشگاه بیاید، بسیج دانشجویی قامت دفتر تحکیم را خواهد یافت یا خیر

هر روز، روز خشونت علیه زنان است

تنوع شکلهای خشونت حیرتانگیز است: خشونت جسمی که شامل ضرب و شتم مکرر، سوء استفاده جنسی از دختران در خانه و بیرون از خانه، ختنۀ دختران، ارعاب جنسی در محل کار و جاهای دیگر، آزار و اذیتهای خیابانی و ... که درتمام زندگی زنان ادامه دارد. گزارشهای این خشونتها را به راحتی میتوان در روزنامههای رسمی کشور مشاهده کرد

بخش: 

انتخابات، انتخابات آزاد و نقش اپوزیسیون

اپوزیسیون بی انگیزه و بدون چشم انداز، اپوزیسیون صادقی نیست و همین طور مبارزان و فعالان برای دمکراسی و آزادیخواهی را با سود و زیان و مصلحت بینی کاری نیست... پیشنهاد می شود که اپوزیسیون خارج کشور از این موقعیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران استفاده کرده و از میان خود یک فرد جمهوریخواه و لائیک و مدافع استقلال و دمکراسی در ایران را به عنوان رئیس جمهور آینده معرفی کند

در بند مقررات کشیدن سرمایه مالی یا گذر از سرمایه داری؟

گویا سوسیالیسم استالینی- برژنفی دفن شده به واقع چیز مشترکی با آرمان کمونیستی مارکس داشت. این در حالی است که هیچ کس در صدد درک مفهوم واقعی آن نیست، مفهومی که درست نقطه مقابل تعریفی است که جریانهای رایج فکری از «کمونیسم» ارائه می دهند. اما در عمل و به شکلی کاملاً متفاوت، در مقابل چشمان ما و در راستای نظرات واقعی مارکس «گذر از سرمایه داری» در قرن بیست ویکم آغاز می شود

برآمد انتخاباتی خامنه ای

ناروشن، وضع خاتمی است و این ناروشنی با اعلام اعتقاد یا عدم اعتقاد به ولایت فقیه رفع نمی شود. صحبت بر سر گرهی ترین سیاستها و مشی هاست. خاتمی در آخرین اظهاراتش از این که "دعوت مردم را جدی گرفته ام، چه بیایم و چه نیایم" سخن گفته است.

گزارش ماهانه (آذر 1387) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامهریزی شده حقوق بشر در ایران

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیسیون حقوق بشر با تصویب قطعنامه ای از نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این قطعنامه از ایران می خواهد به شکنجه و تنبیه بیرحمانه بازداشتی ها، اعدام نوجوانان، سنگسار، سرکوب خشونت بار تظاهرات زنان، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و اعضای جامعه بهایی و محدود کردن آزادی مذهب و عقیده پایان دهد.

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

بازداشت فعالین کارگری راخاتمه‌ دهید!

گرچه‌ زندانی کردن رهبران کارگری در ایران پدیده‌ تازه‌ای نیست، اما به‌ دلیل شرایط حاد و بحرانی کشور، قدرت گیری بیش از پیش نظامیان و به‌ خصوص واگذار کردن فرماندهی نیروهای انتظامی، که‌ تا کنون در اختیار خامنه‌ای بود، به‌ وزیر کشور نگرانی در مورد سر نوشت زندانیان سیاسی را افزایش داده‌ است و بیم آن می رود که‌ ماجراجویان حاکم بخواهند با استفاده‌ از وضعیت بحرانی، منطقه‌ و جهان دست به‌ جنایت تازه‌ای بزنند.

کشتار مردم فلسطین را محکوم میکنیم!

ما حملات مرگبار دولت اسرائيل به نوار غزه و محروم کردن مردم فلسطين از دستيابی به مواد غذایی و نيازهای اوليه زندگی را محکوم میکنيم و همصدا با مجامع بينالمللی خواهان توقف اين جنگ خونبار هستيم. ما عدم تمديد مهلت آتش بس توسط حماس را کار غيرمسئولانه و پرتاب موشک به سرزمينهای اسرائيل را اقدام تحريکآميز میدانيم.

صد ساعت با فیدل (بخش آخر)

به عقیده من تجربه اولین دولت سوسیالیستی، اتحاد شوروی، کشوری که نیازمند یک سری ساماندهی بود نه تخریب، بسیار تلخ بود. ما در مورد این مسئله که چگونه یکی از دو قدرت بزرگ جهانی که توان برابری با ابرقدرت دیگر را داشت، کشوری که فاشیسم را در هم کوبید، به همین راحتی شکست خورد، بسیار فکر کردیم

حاج شانه چی هم رفت

جمعه شب دیروقت به خانه رسیدم. پیغامگیر تلفن نشان میداد که چند تلفن داشتم. پیغام دوم از مهندس حاجی بود. او خبر درگذشت حاجی شانهچی را داده بود.

حاجی شانهچی هم از قماش آن معدود آدمهایی بود که معتقدند سعادت در درون آدمهاست و سعادتمندترین آدمها آنهایی هستند که در درونشان از آنچه میکنند سرافراز باشند.

اطلاعیه شماره 3 روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر

روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر به دنبال اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص این نهاد مردمی، اطلاعیه شماره 3 خود را صادر كرد. متن اطلاعیه روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:

تسلیت! آقای محمد مدیر شانه چی در گذشت

آقای محمد مدير شانه چی در روز ۲۸ آذر ماه در شهر مشهد درگذشت. آقای مدیر شانهچی یکی از شخصیتهای مبارز و ملی کشورمان و پدر چهار فرزند مبارزی بود که به دست دو رژيم شاه و جمهوری اسلامی شهيد شدند. ما درگذشت آقای محمد مدير شانهچی را به خانواده ايشان تسليت میگوئيم.

عقبنشینی دولت احمدینژاد در مقابل مبارزات کارگران کیان تایر - البرز

گزارشها حاکی از آنند که در روز جمعه، 29 آذر ماه، کارگران این کارخانه توانستند مبالغی برابر با دو ماه از هفت ماه حقوق معوقه خود را از حسابی که بدین منظور باز شده بود، مجموع مبلغ ده میلیون ریال، برداشت کنند. اما تاریخ و چگونگی پرداخت باقیمانده طلب کارگران هنوز نامعلوم است

دعوت به برآمد نيروهای دمکرات و سکولار در روند انتخابات رياست جمهوری با برنامه و سيمای مستقل

عليه انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده و برای برگزاری انتخابات آزاد

گرچه هنوز صحنه انتخابات چندان روشن نيست و صف‌آرائی‌ها شکل نگرفته‌اند، اما نيروهای اپوزيسيون دمکرات و سکولار از هم اکنون بايد بکوشند که با ارائه برنامه و معرفی کانديداهای مورد نظر خود، در روند انتخابات و در شکل‌دهی صحنه سياسی کشور نقش بازی کنند و نگاه‌ها را به سوی برنامه خود و مطالبات مردم جلب نمايند.

چرا در کنار جمهوری اسلامی و در مقابل مردم ایران؟

ما امیدواریم همان گونه که نیروهای سیاسی چپ ایران حقوق بشر را به یکی از محورهای اصلی فعالیت خود تبدیل کردهاند، دوستان ما در سراسر جهان نیز بدین امر توجه کنند که هویت چپ بدون حقوق بشر و توجه شایسته بدان قابل تصور نیست. ما از دولتهای چپ انتظار داریم در رأیگیریهای آتی در مجامع بینالمللی رسیدگی کننده به امر حقوق بشر در ایران، در کنار جمهوری اسلامی قرار نگیرند

دعوت به برآمد نیروهای دموکرات و سکولار در روند انتخابات ریاست جمهوری با برنامه و سیمای مستقل

عليه انتخابات غيردموکراتيک و مديريت شده و برای برگزاری انتخابات آزاد گرچه هنوز صحنه انتخابات چندان روشن نيست و صفآراییها شکل نگرفتهاند، اما نيروهای اپوزيسيون دموکرات و سکولار از هم اکنون بايد بکوشند که با ارائه برنامه و معرفی کانديداهای مورد نظر خود، در روند انتخابات و در شکلدهی صحنه سياسی کشور نقش بازی کنند و نگاهها را به سوی برنامه خود و مطالبات مردم جلب نمايند

آیا بحران اقتصادی آشتی خواهد داد؟

آیا وضعیت موجود جمهوری اسلامی را ناچار نخواهد کرد که علیرغم سخنان خامنهای که در دانشگاه علم و صنعت گفته بود ما رفتارمان را تغییر نخواهیم داد، رفتار خود را در نهایت تغییر دهد؟ آیا وضعیت اقتصادی چه در آمریکا و چه در ایران در آن حدی نیست که بتواند دوران دیگری را از لحاظ رابطه اقتصاد با سیاست و ایدئولوژی رقم بزند؟

اعتراض به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر

حمله به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و پلمب کردن آن سه روز بعد از صدور قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عليه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی انجام گرفته است.
ما ضمن اعتراض به حمله به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و پلمب کردن آن، خواهان گشايش دفتر و ادامه فعاليت کانون هستيم.

احضار 16 دانشجو به کمیته انضباطی و تهدیدهای جدید علیه دانشجویان دانشگاه شیراز

...شورای تامین استان خواهان تشکیل پرونده توسط اداره اطلاعات شده است و از دانشگاه خواسته شده تمام احکام محرومیت از تحصیل که به حالت تعلیق درآمده و همچنین احکام بیرون از دانشگاه اجرا گردند. در راستای همین سناریوسازی، عده ای ... می خواهند دانشجویان را به هر طریقی به خارج از کشور مربوط کنند

اعلام نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل از حقوق بشر در ایران

در این قطعنامه از حکومت ایران خواسته شده است که برای سفر و تحقیق و تفحص گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران اقدام کند. همچنین مجمع عمومی از حکومت ایران خواست که به مجازاتهای خشن و غیرانسانی، اعدام در ملاء عام، اعدام نوجوانان، سنگسار، تبعیض علیه زنان و اقلیتها و آزار و اذیت بهاییان پایان دهد

تهدید و توطئه علیه فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز را محکوم میکنیم!

حکومتگران بر اين تصور باطل بودند که گويا توانستهاند با توطئه و سرکوب صدای اعتراض دانشجويان را خاموش سازند. اما برآمد دانشجويان در ۱۶ آذر نشان داد که جنبش دانشجوئی همچنان زنده و پويا است و استبداد قادر نيست که صدای اعتراض دانشجويان را خاموش سازد.

پشت پردۀ قطعنامه های حقوق بشر در سازمان ملل

گفت وگوی شهرگان با یک همکار سازمان ملل: چگونه آرای کشورها خریداری می شود؟

  • چند سال پیش جمهوری اسلامی به یک کشور دیگر قول داده بود که در ازای رای مثبت به No Action Motion یک باند فرودگاه برای آنها بکشد؛
  • جمهوری اسلامی و بسیاری از دیگر کشورها استفاده از این قاعده را از زیمبابوه یاد گرفتند؛
  • ناگهان نظر آنها تغییر کرد. بعد NGO های حقوق بشری کشف کردند که دولت جمهوری اسلامی به آنها وعده داده بود که ...

مردی از تبار زحمتکشان ایران زمین دیده از جهان فروبست. رفیق حسن یونسی فعال برجسته‌ و باسابقه‌ جنبش سندیکایی دیده‌ از جهان فرو بست

کارگروه‌ کارگری سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) درگذشت رفیق حسن یونسی را به‌ خانواده‌،دوستان،رفقا و همه‌ فعالین جنبش کارگری تسلیت می گوید و خود را در این غم شریک می داند. ما مطمئن هستیم که‌ راه حسن همچنان تا پیروزی نهایی توسط رفقا و همرزمان او تداوم خواهد یافت.

رفیق حسن یونسی فعال بر جسته و با سابقه جنبش سندیکایی دیده از جهان فرو بست

«مردی از تبار زحمتکشان ایران زمین دیده از جهان فروبست »
حسن یونسی آخرین رییس هیئت مدیره سندیکای کارگران کفاش دوشنبه شب 25/9/1387 براثر ابتلای به سرطان در شصت وپنج سالگی درگذشت.

روز جهانی حقوق بشر گرامی باد!

اگر این محکومیتها هم نباشد، اگر سرکوب حقوق بشر در ایران اعتراضی را در سطح بین المللی برنیانگیزد، اگر نقض فاحش حقوق بشر در ایران با سکوت و مماشات جامعه بین المللی همراه شود، حکومت ایران دست خود را در اعدامها، بازداشتها، اعمال مجازات قرون وسطایی، شکستن قلمها و خفه کردن صداهای انتقاد، پایمال کردن حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی، پیشبرد سیاستهای ضد زن و جلوگیری از فعالیت سندیکایی بازتر خواهد دید.

آمریکا و ایران: چندان نشانی از تنش زدایی نیست

مجموعه شواهد، نشانگر تخفیف بحران هسته ای ایران نیست. هفته نامه آلمانی اشپیگل نوشته است دولت آلمان قصد دارد تحریم های جدیدی علیه بانکها و شرکتهای حمل و نقل ایران به اجرا بگذارد. اگر این اقدام صورت گیرد، گامی از سوی آلمان در حمایت از مشی باراک اوباما در تشدید تحریم ایران است. ظاهراً آمریکا و متحدانش برای افزایش فشار به ایران، نیازی به هماهنگی در شورای امنیت نمی بینند. بدین ترتیب باید در ماه های آینده انتظار فشارهای بیشتر سیاسی بر جمهوری اسلامی را داشت. همزمانی این فشارها با سقوط قیمت نفت به کمتر از یک سوم ظرف چند هفته، روزهای سختی را برای جمهوری اسلامی به ارمغان خواهد آورد.

به سلب حق تحصیلات عالی از اتباع افغان و عراقی اعتراض کنیم!

ضروری است که سازمانهای مدافع حقوق بشر نسبت به سلب حق تحصیلات عالی از اتباع افغان و عراقی مقیم ایران معترض شوند و از کمیساریای عالی پناهندگان بخواهند که جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد تا درهای آموزش عالی را بر روی پناهندگان در ایران بگشاید.

گــلایــه

چنین شد که فرامرز و منصور را که زمانی از دانشجویان فعال بودند، گزمگان زمام خــرد کشان کشان به میدان تیر بردند. سروها را که از خون دل برآمده بودند گردن زدند و فریادی برنخاست. دانشجویان را از پنجره پرتاب کردند. بندیان را دسته دسته در شکافهای کوهها راندند و کوه را منفجر کردند. عقربههای ساعت مچی، بعلت این که پیچ کوک آن کشیده شده بود، نشان میداد که ساعت ۴ صبح از حرکت باز ایستاده است

برگزارى نشست نوبتى شوراى مرکزى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

شورای مرکزی در دومين روز نشست از تجمع و تظاهرات دانشجويان در دانشگاه تهران با عنوان "دانشگاه، فریاد آزادی" مطلع شد و اخبار آن را در طول نشست پی گرفت و در پایان نشست به هيئت سياسی - اجرایی مسئوليت داد، همبستگی شورای مرکزی را با جنبش دانشجوئی و تجمع اعتراضی آنها اعلام کند و از خواستهای آزاديخواهانه دانشجويان حمايت به عمل آورد.

گزارش ماهانه

در ماههای اخیر روند برخورد با فعالان مدنی و دانشجویی آذربایجانی در ایران بطور نگران کننده ای در حال افزایش است. فعالان خود سرانه بازداشت و بدون محاکمه، تفهیم اتهام و بدون اجازه برای گرفتن وکیل و برخورداری از حق ملاقات در خطر شکنجه و یا سایر انواع بد رفتاری قرار دارند.

16 آذر، روز دانشجو به یاد دانشجویان جانباخته و مبارز

سی سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، بیش از دو دهه پس از آخرین دور کشتار و سرکوب گسترده دگراندیشان و تلاش حکومت اسلامی در برقراری سکوت مرگآمیز در دهه نخست حیات آن و از جمله درسایه گسترش دانشگاهها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور که به سهم خود منجر به گسترش و ژرفش قشر دانشجویی و جنبش آن شده است، جنبش دانشجویی بار دیگر به یکی از پیشتازترین بخشهای جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و دگرگونیخواه تبدیل شده است.

دیدگاه ها در باره انتخابات و دو بحث اساسی

نقد خاتمی ها، بازرگان ها، امیرانتظام ها، کیانوری ها، نگهدارها و سایر چهره های مرده و زنده دهه اول انقلاب با هر دیدگاه و منش فکری لازم است ولی خرده گیری و محکوم نمودن امروز آنها به علت اشتباهاتشان و یا مواضعشان در گذشته دیگر نقد نیست و نباید که از آن برای تصفیه حساب سیاسی و مقابله با نظرات مخالف خود این گونه یک جانبه بهره برداری نمود