می 2009

مانیفست روشنگری فلسفه کانت

کانت، قدی کوتاه، مغزی بزرگ .
کانت نظریه اخلاق خود را آزاد ازمعیارهای دینی تعریف نمود. او پایه گذاراخلاقی است که ماورای دین و نرم های اخلاقی قراردارد و تنها روی منطق عقل گرایی بناشده است. وی می گفت که تمام مفاهیم اخلاقی، جا و منبع خود را درعقل دارند. درنظر کانت گرچه ادیان گوناگونی وجود دارند، ولی تنها یک نوع اخلاق وجوددارد

آزمایش هسته ای و موشکی جمهوری دموکراتیک خلق کره و جنجال آفرینی های آمریکا

تا زمانیکه جامعه جهانی (نه آن جامعه جهانی مورد نظر آمریکا) نتواند دایره توهمات آمریکا ساخته را درهم شکسته، قبل از اینکه درستی و یا نادرستی اقدام کره در آزمایش اتمی و بهانه گیریهای مشابه این «ارباب» را مورد بررسی قرار دهد، پاسخ این سؤال را روشن سازد، که اگر، سلاح اتمی بسود بشریت نیست که، بی تردید چنین است، چرا آمریکا حق دارد بیش از ٢۵۰۰ آزمایش اتمی بعمل آورده، بزرگترین انبار تسلیحات اتمی و دیگر سلاحهای کشتار جمعی را در اختیار داشته باشد ولی جمهوری دمکراتيک خلق کره حق ندارد؟

سخنی با شیفتگان همکاری با سلطنت طلبان

رفقا! بدون سماجت تاکید می کنم دیدن خورشید چراغ نمی خواهد. رفقای طالب همکاری با سلطنت طلبان باید بخوانند تا بدانند که دیکتاتوری شاه در تداوم حکومت پدر مانع از آن شد تا نهاد سلطنت و کارکرد سنتی آن جای خود را به اشکال نوین و دموکراتیزه شده روابط قدرت بسپارد. اگر شاه دیکتاتور، قانون گرایی، گردش دموکراتیک قدرت از طریق انتخابات را انجام می داد، گذار سلطنت طلبی به مشروطه خواهی به آسانی و با کمترین هزینه صورت می گرفت

حق رای و دشواری انتخاب

با شرکت در انتخابات، حکومت می کوشد برای خود اعتباری کسب کند. من آگاهم که رویکرد شرکت و دادن رای چنین ضعفی دارد. اما ما می توانیم این ضعف را با تبلیغات و توضیح وضع متناقض ایران، کم اثر کنیم. اهمیت دارد برای مردم ایران و برای نهادها و افکار عمومی دنیا توضیح دهیم که دلیل شرکت ما و بخش زیادی از مردم چیست

شرکت یا تحریم درانتخابات

در کارزار انتخاباتی این دوره بر خلاف دورههای قبل، شعارهای انتخاباتی بسیار متفاوت است. اصلاح طلبان که معمولا با شعارهای سیاسی و اجتماعی پا به میدان می نهادند این بار با طرح شعارهای اقتصادی وارد صحنه شدند که می تواند در جلب آرا بسیار مهم و تعیین کننده باشد

هرلحظه در مسیر دگرگونی ...

نقدی بر چگونگی ورود شریعتی به مفاهیم واژه های مركب مرتبط با آرمان و انديشه ورزی و دولت مداری

آیا مفاهیم جمهوری و اسلامی در یك تركیب - واژه می گنجند؛ آیا وازه های سازندۀ این تركیب، وازه هایی در ذات خود متعارض نیستند؟ اگر جمهوریت به معنی تكیه برآرای جمهور مردم است واسلام دینی است الهی با آموزه های معین كه تعطیل بردارنیستند و باید مو به مو آن ها را برپایه ی آن چه در كلام خداوند آمده است به اجرا در آورد، پس مفهوم "جمهوری اسلامی" چه گونه معنی پیدامی كند؟ پاسخ پرسش نخست " آری !" و پاسخ پرسش دوم " نه! " است.

سخنی با جنبش مطالبه محور و نگاهی به صحنه انتخابات

فاصله گیری از این نمایش انتخاباتی و عدم مشارکت در به جلو فرستادن بیشتر ملت ایران به سقوط در پرتگاه جمهوری اسلامی، بزرگترین وظیفه ما در این مقطع از تاریخ کشور است. حق طبیعی و مدنی فعالین سیاسی و اپوزیسیون مستقل و غیرباورمند به قانون اساسی است که به نامزدی که پیشاپیش محکوم به پذیرش حکم حکومتی است و تعهدی در دفاع از حقوق منتقدین و مخالفین نظام ندارد، رویکرد مثبت نشان ندهد

اطلاعیه سفر آموزشی جوانان به آمریکا

با تلاش و همکاری تعدادی از آموزگاران زبان مادری و نهادهای فرهنگی در سوئد، زمينه ی اعزام 20 تن از جوانان و آموزگاران به آمريکا، جهت بازديد از سازمان ملل متحد و ديدارهای فرهنگی فراهم شده است.

کانون پژوهش فرهنگ ايران (IKFC)

ادامه بازداشت تعدادی از کارگران ایران به خاطر شرکت درمراسم اول ماه مه

بازداشتشدگان با اتهامات واهی، نظیر تبانی برای اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و ...، و بدون امکان دسترسی به وکیل و یا امکان تماس با خانوادههای خود مورد بازجوییهای طولانی و فشارهای زیادی در زندان قرار گرفتهاند و اکنون با وجود آزاد شدن تعدادی از این عزیزان هنوز هم تعداد زیادی از آنان آزاد نشدهاند

بخش: 

ابزارهای آمادۀ احمدی نژاد را می توان خنثی کرد

آن چه امروزه در میان نیروهای تحولخواه جامعه ما مشاهده می شود، صرفنظر از این که موضع هر یک از این نیروها در قبال انتخابات پیش رو چه باشد، خواه تحریم، خواه عدم شرکت و خواه شرکت، هم نظری در میان بخش وسیعی از آنان بر سر این نکته است که تداوم یک دوره چهار سالۀ دیگر از ریاست احمدی نژاد در دستگاه اجرائی فقط مسئله یک دوره چهار سالۀ دیگر نیست، بلکه تاحدودی مسئله یک مقطع تاریخی در تحول جامعه ماست.

اطلاعیه دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)پیرامون اعلامیه منتشر شده به نام هواداران سازمان فدائیان خلق ایران ـ داخل کشور

در روزهای گذشته اعلاميه ای به نام هواداران سازمان فدائيان خلق ايران ـ داخل کشور پيرامون انتخابات رياست جمهوری و در پشتيبانی از يکی از کانديداها منتشر شده است.

در افشای نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامیو تلاش برای ایجاد نیروی سوم، نیروی طرفدار دمکراسی و حقوق بشر

... در شرایط کنونی هرچقدر تعداد شرکت کننده در انتخابات کمتر شود، طرفداران قدرت مطلقه فقیه با مشکلات بیشتر برای سرکوب جنبش های مدنی و اجتماعی روبرو خواهند شد و بر عکس هر اندازه تنور انتخابات گرم شود، آنها در اجرای سیاستهای ضد ملی و ضد انسانی و ضد دمکراسی و درعین حال ارتجاعی خویش جری تر خواهند شد

اصلاح الگو و فساد

در جایی که سخنگوی دولت اعلام می کند فروش نفت در این سالها هیچ گاه بیش از 140 میلیارد دلار نبوده است ریئس بانک مرکزی اعلام می کند ایران 280 میلیارد دلار نفت فروخته است. حال باید پرسید 140 میلیارد دلار در این میان چه شده است؟

اصلاح طلبان واصول گرایان دو روی یک سکه اند

به نظر می رسد آنچه که عده ای را برآن داشته است تا انتخابات این دوره ریاست جمهوری را سرنوشت ساز نامند، نگاهی است که به تحولات جهانی می شود، پس ازنزدیک به سی سال قطع رابطه با دولت امریکا رئیس جمهور جدید امریکا با شعار تغییر به صحنه سیاست جهانی وارد شده است و می خواهد با حکومت ایران به مذاکره بنشیند

ایران -انتخابات و چالش ها

با نزدیک شدن انتخابات سران رژیم از جمله احمدی نژاد و در پی آن خامنه ای به منطقه کردستان رفتند و از مردم خواستند تا آرامش خود را حفظ کنند و مثل همیشه به آنها قول دادند کردستان را بهشت برین خواهند کرد سفر دو شخصیت نظام به این منطقه نشان از اهمیت کردستان دارد که از همان بدو انقلاب رژیم با سیاست های غلط خود آنها را رمانده است

نامه سوم در بیست و پنجمین روز اعتصاب غذا

از خاطره ای تلخ به واقعيتی همچنان تلخ باز گردم. امروز ۴ خرداد ۱۳۸۸ است. خرمشهر آزاد شده در ۲۷ سال پيش هنوز آباد نشده است. جنگ سال هاست به پايان رسيده است. اما امنيت هنوز تأمين نشده است. نه نزد مردم که جان و مال و شغل و آينده و ...برايشان مصون نيست و نه برای حاکميت که کوچکترين حرکت زنان، کارگران، جوانان، دانشجويان، روزنامه نگاران، روشنفکران، دگرانديشان و دگرباشان در جهت طرح ابتدائی ترين خواسته هايشان را، تهديد "امنيت ملی" به حساب می آورد

نمایندگان هیأت اجرایی شورای ملی صلح در منزل حسین اکبری که در روز جهانی کارگر بازداشت شده است، با همسر و فرزندان وی دیدار داشتند

به رغم مراجعه خانوادهها به کمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس، کیسیون امنیت ملی، دفتر حقوق شهروندی قوه قضاییه و بسیاری مراجع دیگر و نیز قول اولیه دادسرای انقلاب، هنوز پاسخ روشنی دریافت نکردهاند و همگی در نگرانی و سردرگمی بهسر برده و بعضا هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب با برخوردهای تند و زننده برخی ماموران مواجه میشوند

بخش: 

اعلام موجودیت همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

ما به آگاهی همگان می رسانیم كه در راستای این خواسته دیرپای ملت ایران گروهی از شخصیت های ملی و وابستگان به حزب ها، سازمان ها و نهاد های مدنی و صنفی كه پایبند به تمامیت سرزمینی، استقلال، جمهوری خواهی، اصول دمكراسی، حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشند گرد هم آمده و یك همبستگی تحت عنوان همبستگی برای دمكراسی و حقوق بشر درایران به وجود آورده و پایبندی خود را به اصل های زیر اعلام می كند

زنان کارگر و همگرایی جنبش زنان

می بایست درب های جنبش را بر ورود زنان شاغل و کم درآمد گشود، قدرت را به تساوی میان طبقات تقسیم کرد، زنان مزد و حقوق بگیر و تولیدکنندگان ـ ایضاَ زنان کارآفرین ـ را به همکاری و همگامی فراخواند. پیکار مدنی را به ارزشهای طبقه کارگر متصل کرد

بخش: 

انتخابات و تشکلات کارگری

ما از تمام همکاران و هم طبقه ای ها یمان می خواهیم که اگر در محیط کار، خانه، درس و محل زندگی شان بحث انتخابات مطرح شد، این موضوع را از یاد نبرند که از خود و دیگران بپرسند که برنامه مدعیان ریاست جمهوری برای کارگران چیست؟

فاصله عمیق بخشی از اپوزیسیون با جنبش مدنی

چگونه است احزاب و سازمانهائی که خارج کشور نشینند، و از کمترین اهرمهای تاثیرگذاری بر تحولات داخل کشور بهرهمندند، این چنین آسان بدون توجه به تجربه جنبش مدنی در ایران دست به انتخاب سیاسی میزنند، و امر موضع گیریهای خود را باز بر همان متد قدیم قرار میدهند؟

واقعیت «تغییر» در سیاست آمریکا

جنگ پاکستان با طالبان با پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و جنگنده های آمریکا که، تا کنون منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر و آواره کردن بیش از دو میلیون نفر در خاک میهن خویش گردیده است، برجسته ترین و مشخص ترین نشانه «تغییر» منفی در سیاست آمریکاست

اگر اوباما در فکر فشار بر اسرائیل باشد، از حاکمیت کنار می رود

تا کنون اوباما صراحتا از ضرورت پذیرش تضادهای ایدئولوژیک متدهای اعتماد متقابل، در مورد رفع خطر از روند صلح در روش «مصلحانه» چمبرلن سخن گفته است. آنچنان که پیداست، در صورتیکه اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو از اوامر او سرپیچی کند، او باید از «خود فاصله بگیرد»

گزارش ماهانه(اردیبهشت 1388) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران

اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای به اجرای حکم اعدام دل آرا دارابی اعتراض و آن را محکوم کرد. بیانیه اتحادیه اروپا یادآور می شود، که اعدام دل آرا برخلاف تعهدات بین المللی است، تعهداتی که دولت ایران بطور دواطلبانه آن را پذیرفته است

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی"

نقش و جایگاه سیاسی اکبر اعلمی در آینده ایران

اعلمی ... می داند که اهمیت تاسیس چنین نهاد مدرن و الگویی در خارج از بدنه حاکمیت، کمتر از ریاست جمهوری چهارساله نخواهد بود. به عقیده من، اعلمی برای ریاست جمهوری زاده نشده است. او لیاقت ساخت ایران مدرن را دارد

اعلامیه پیرامون انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری رویکرد به برنامه و مطالبه محوری مبارزه برای طرد جریان راست افراطی و نماینده آن

به نظر ما اين انتخابات فرصتی است برای طرد جريان راست افراطی و نماينده آن و ضربهزدن به ولايت فقيه. در طی سالهای گذشته سياست ما همواره متوجه وارد آوردن ضربه به بلوک حاکم بوده است. ما از موضع اپوزيسيون اين سياست را همچنان در انتخابات پی خواهيم گرفت.

اعتراضات جهانی جهت احقاق حقوق اتحادیه ای برای کارگران ایران

چهار فدراسیون جهانی که بیش از ١٧٠ میلیون کارگر را در سرتاسر جهان نمایندگی می کنند، در فراخوان مشترکی روز جمعه ٢٦ ژوئن برابر با ٥ تیر ماه را روز اقدام جهانی- با خواست اجرای عدالت برای کارگران ایران اعلام کرده اند

بخش: 

سیاستهای ما در دورۀ آتی

برای تحقق آزادی های فردی و اجتماعی، صلح و عدالت اجتماعی مبارزه می کنیم.
وضعیت بحرانی امروز کشور ما، حاصل حاکمیت جمهوری اسلامی، و در رأس ان ولی فقیه است. این سیاستها طی سه دهه اخیر به بحرانهای ملی و بین المللی منجر شده است.

مصوب یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برای گذر به کشوری مدرن و توسعه یافته، برای تحقق آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست

جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینههای گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم میشود، آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق میيابد، دموکراسی در کشور استقرار پيدا میکند، بنيانهای حقوق بشر در قوانين نهادينه میشود، ...

اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) تشکل داوطلبانه افرادی است که چارچوب کلی ديدگاهها و آماجهای سازمان را پذيرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامهای سازمان فعاليت کنند. عضويت در سازمان، استعفا و کناره گيری از آن امری آزاد و داوطلبانه است.

گزارش یازدهمین کنگرۀ سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگرۀ یازدهم سازمان چونان دیگر کنگرهها، لحظات بیادماندنی از تلاشها و چالشها، کامیابیها و ناکامیها، رنجها و شادیها را در دفتر تاریخ سازمان ثبت کرد و با این ندا کار خویش را پایان برد که: بگذار دیدارمان تا کنگرۀ دیگر باشد، اما باشد که امیدهایمان به کامیابی سازمان در هر لحظه از تلاش آن در درازای بین دو کنگره همچنان پایدار و همواره شعلهور بماند.

شورای مرکزی منتخب کنگرۀ یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

نامه دوم در هفدهمین روز اعتصاب غذاسبزها هستند، ... آبی و سرخ و سپید، رنگین کمانی در برابر سیاهیها و تباهیها باشیم!

از آغاز ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ تا پايان "انتخابات" دورۀ دهم "رياست جمهوری"، در اعتراض به دستگيریهای خودسرانه و شکنجه مستمر زندانيان، احکام سنگسار، اعدام کودکان و اعدامهای پرشمار بزرگسالان، در حمايت از همه زندانيان سياسی و ديگر مقاومت کنندگان در برابر "انتخابات" مديريت شده "رياست جمهوری"

حق حیات شهروندی، رفع تبعیض برای همه، شعارها و برنامه های پیشنهادی برای انتخاب رئیس جمهوری

منظور ما از توسعه، پیشرفت کشور در مسیری است که طی آن بر توانمندی و تعهد جامعه ایران و هممیهنان برای حل مسائل و دست یافتن به اهداف و خواستهایشان و حتی حل مسایل سایر جوامع بشری بیافزاید

 

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسرکشور (دفترتحکیم وحدت)، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی ایران، جنبش مسلمانان مبارز، شورای فعالان ملی ـ مذهبی، نهضت آزادی ایران

تعارض حقوق شهروندی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

این نظام زیر پوشش جمهوری، قانون و ضوابط مخدوش و متناقضی را به مردم ایران تحمیل کرده است، که هیچ فصل مشترکی بین این قوانین و اصول جمهوریت و مقررات بینالمللی مربوط به حقوق بشر در آن مشاهده نمی شود.

بخش: 

لنین و ایران (1)

لنین از انقلاب مشروطیت با تمام قوا حمایت می نماید واز مبارزه عادلانه مردم ایران علیه استبداد واستعمار خارجی قاطعانه دفاع می نماید.در بخش دوم این نوشته رفتار عملی لنین بعنوان رهبر انقلاب اکتبر در قبال مردم ایران بر رسی قرار می گیرد

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

اتحاد شوروی، نه بخاطر عدم رعایت دموکراسی و حقوق بشر امپریالیستی فروپاشید و نه در اثر رکود اقتصادی و عدم تولید مازاد اقتصادی برای سرمایه گذاریهای جدید، «متلاشی» شد. بلکه ... طی کودتای بلاوژسکی تحت رهبری مستقیم جرج بوش (پدر) و با شرکت خائنین داخلی ... تجزیه شد و سوسیالیسم واقعا موجود، تخریب گردید

فراخوان به کمپین برای آزادی دستگیر شدگان روز جهانی کارگر

ما ضمن اعلام این کمپین از تمامی تشکلها و نهادهای کارگری و حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که با تمامی توان خود و به فراخور امکانات خود و از هر طریق ممکن ... به حمایتهای گوناگون و متناسب با توان خود از این عزیزان و خانواده های آنان و اصرار بر مطالبات اعلام شده در قطعنامه اول ماه مه این کارگران بپردازند

 

کمیته ی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر

طلسم شکست!

از چندی پیش "زمزمه" تفسیر دیگری از "رجال سیاسی" سر داده شده است. این زمزمه ناشی از دموکرات شدن شورای نگهبان نیست، بلکه ناشی از الزامات جامعه ای است که موقعیت حقیقی زنان ستم وتحقیری را که موقعیت حقوقی آنان نصیبشان کرده است، دیگر برنمی تابد. شورای نگهبان هر تصمیمی بگیرد، می توان گفت در همین دوره از انتخابات طلسم امکان احراز مقام ریاست جمهوری توسط زنان به دست خود آنان شکست.

جلسه انتخاباتی کروبی در دانشگاه کرمانشاه فرصتی برای طرح مطالبات کُردها

دانشجوی ديگری از كروبی خواست تا اگر او نيز خواستار آزادی زندانيان سياسی است بازوبندی را كه بر روی آن نوشته شده بود "زندانی سياسی آزاد بايد گردد" را از وی قبول كند و بر بازوی خود ببندد كه قبول بازوبند از طرف كروبی با تشويق دانشجويان همراه بود

رهبران جامعه بهائى ایران در سالگرد زندانى شدن شان ممکن است با اتهامات تازه اى مواجه شوند

رسيدن سالروز بازداشت اين افراد فرصت مهمى فراهم مى کند و ما از جامعۀ جهانى مى خواهيم که يک بار ديگر به قوى ترين شکل ممکن خواستار آزادى فورى اين جمع، و يا حداقل، انجام محاکمه عادلانه و علنى آنها بر اساس ضوابط قضائى بين المللى بشود

 

نامه به هاشمی شاهرودی، رئیس قوۀ قضائیه در خصوص روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان

لازم به ذکر است که همگی بازداشت شدگان از اقشار کارگر و زحمتکش هستند که ادامه بازداشت ايشان، وضعيت کاری و اقتصادی آنان را با مشکلات فراوان روبرو کرده و خواهد کرد. هم چنين، در ميان بازداشت شدگان، افراد مسن و بيمار و نيز افرادی که همسرانشان درگير بيماری هستند، وجود دارند و خانواده های ايشان در نگرانی و سر درگمی به سر می برند

بخش: 

کلیه ارتباطات کارگران زندانی با خانواده هایشان را از روز چهارشنبه قطع کرده اند

امیدواریم نتیجه بگیریم. خیلی از خانواده ها تنها نان آور خود را فعلاً از دست دادهاند. بزودی آخر ماه می شود، باید کرایه خانه بدهند، فرزند مدرسهای و دانشگاهی دارند، با این هزینه های زندگی نمی دانند چه کار باید بکنند

 

آخرین گزارش از وضعیت باز داشت شدگان روز کارگر

درخواست تامین حقوق مردم و برقراری صلح و آشتی در کردستانبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

به موجودیت و هویت ملی- قومی و فرهنگی و زبانی ملیت کرد در ایران رسمیت قانونی داده شده و اداره امور محلی و منطقه ای شامل امورسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه به مردم کرد واگذار شود.

«کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»در نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی

بديهی است عليرغم تهديدات مکرر مقامات امنيتی وممانعت آنان از برگزاری جلسات، اعضای کميته بر پی گيری اهداف مدنی و ملی خود و تلاش به منظور صيانت از آرای مردم و نظارت بر روند برگزاری انتخابات در چارچوب منافع ملی اصرار می ورزند.

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

پیروزی دانشجویان دانشگاه بابل در بدست آوردن خواسته هایشان لغو ۱۴ حکم انضباطی

این دانشجویان در تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب غذای نامحدود و تحصن زدند. مسئولیت برگزاری این تحصن ها با انجمن اسلامی دانشجویان بود که نزدیک به سه سال است که از هرگونه فعالیتی معلق گردیده ولی از نظر دانشگاه به شکل غیرقانونی به فعالیت های خود ادامه می دهد

بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در دعوت به تجمع «برای آزادی»

انجمن اسلامی دانشحویان دانشگاه پلی تکنیک تهران اعلام میکند که هیچ گونه ارتباطی با سازمان های خارج از کشور نداشته و تنها در راستای حفاظت از حریم انسانیت و مدنیت به فعالیت در چارچوب های آرام مدنی پرداخته است.

روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

فراخوان به کمپین برای آزادی دستگیر شدگان روز جهانی کارگر

ما ضمن اعلام این کمپین از تمامی تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که با تمامی توان خود و به فراخور امکانات خود و از هر طریق ممکن، ضمن محکوم کردن دستگیری این عزیزان و درخواست برای آزادی بی قید و شرط آنان به حمایت های گوناگون و متناسب با توان خود از این عزیزان و خانواده های آنان و اصرار بر مطالبات اعلام شده در قطعنامه اول ماه مه این کارگران بپردازند.

کمیته ی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر

بخش: 

زنان به سالن متادون منتقل شده اند، مردان هنوز تماسی نگرفته اند

خانواده مردان بازداشت شده نیز به شدت از بی خبری ابراز نگرانی می کنند. آنان تا کنون تماسی با خانواده هایشان نگرفته اند. به برخی از خانواده های فعالان کارگری گفته اند ۴۵ روز دیگر بیایید. به برخی دیگر گفته اند بروید آخر هفته بیایید به برخی هم اصلا جوابی نداده اند

گزارش ماهانه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی درایران

روند برخورد با فعالان مدنی و فرهنگی آذربایجانی در ایران همچون ماههای گذشته در آوریل ۲۰۰۹ نیز ادامه داشته است. فعالان خود سرانه بازداشت و بدون محاکمه، تفهیم اتهام و بدون اجازه برای گرفتن وکیل و برخورداری از حق ملاقات در خطر شکنجه و يا ساير انواع بد رفتاري قرار دارند.

صفحه‌ها