آوریل 2013

گشتی در وعده های نقش بسته بر روزنامه ها

به مناسبت روز جهانی کارگر

در شرایط کنونی روز کارگر می تواند روز بسط همکاری جنبش های اجتماعی برای برقراری دمکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق انسانی باشد. شاید کارگران ایران بتوانند دوشادوش دیگر جنبش های اعتراضی زنده مانند جنبش دانشجویان و زنان و... از همه راه های ممکن برای بیان خواست ها و مطالبات خود از روز جهانی کارگر استفاده کنند. اگر زنان نتوانستند در روز جهانی زن فریاد اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند! اما می توانند همراه با زنان و مردان کارگر، مطالبات و خواسته های این بخش از زنان کشورشان را از راه های گوناگون اعلام دارند.

بخش: 

روز جهانی کارگر روز ماست

اگر ما همچنان جز تحقیر شدگانیم. اگر در سرتاسرجهان همچنان استثمار میشویم . اگر هنوز هم تاوان می دهیم. اگر همچنان در حسرت رسیدن به یک زندگی انسانی، مانده ایم. با وجود همه اینها، اول ما مه روز ما کارگران است. روز یست که ما از مرزهای نیستی، پوچی وحقارت خود گذر کردیم تا به همگان فریاد بر آوریم که روز جهانی کارگر روز ماست.

بخش: 

چرا آنهایی که «جز زنجیرهای دستشان چیزی برای از دست دادن ندارند»، باید «جهانی فکر و محلی عمل بکنند»؟

جوانان ایرانی، با اعتقاد به حقانیتِ "کار" و تولیداتِ علمی، ارج نهادن بر کار و کارآفرینی، حق دارند و می توانند در این دوران طوفانی از مبارزات طبقاتیِ در جهانی که در حال تبدیل شدن به دهکده ایی کوچک است، با تلاش در مسیر صنعتی کردن میهن، نقش تاریخی خود را برعهده گرفته، و از فرصت تاریخی که برای جامعۀ ایرانی به وجود آمده است استفاده نمایند.

مارکسیسم ، اگزستنسیالیسم و فنومنولوگی

این مکتب با طرح بحث هستی، بن بست و آینده تیره انسان بورژوایی در دوره گذر از سرمایه داری به سوسیالیسم را نشان میدهد. بحث و پرسشهای به اصطلاح ابدی اگزیستنسیالیستی چیزی غیر از انعکاس ایدئولوژی دوره بحران امپریالیسم و سیستم اجتماعی آن نیست.

روزجهانی کارگر بر کارگران ایران مبارک باد

به نام خداوند جان و خرد

متاسفانه زمامداران کشور به گونه ای که شایسته است در رعایت حقوق کارگران اهتمام نمی ورزند و هرگاه این طبقه برای توجه دادن حکومتها به کمبود حقوق یا تاخیر در ادای دستمزد خود ندایی سرمیدهند به جای توجه به خواستهای قانونی آنان ضرب و شتم و زندان بسراغشان می رود.

اطلاعیه همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر فرصتی است تا کلیه اقشار جامعه به وضعیت زندگی زحمتکشترین قشر جامعه قدری بیاندیشند و در طول سال به همراه ایشان و همپای ایشان در صدد احقاق حقوق آنان برآیند. بزرگداشت چنین روزی چنانچه در بهبود وضع کارگران موثر واقع نشود خالی کردن این روز از محتوا و اهدافش است.

راە رهایی، همبستگی وگسترش اعتراضات است!

درکشور ما هموارە بزرگداشت روز کارگر با مخالفت حکومتها روبرو بودە وآنها کوشش کردەاند، مانع برگزاری روز کارگر شوند. جلوگیری ازمراسم روز کارگر در ٣سال گذشتە کە با بازداشت ومجازات سازمانگران مراسم همراە بودە است، نزدیک ترین نمونە رفتارحکومتها ی استبدادی دراین زمینە است. دست آوردهای طبقە کارگر ایران نیز مانند سایر کشورها محصول مبارزات کارگران و سازمانهای کارگری وهمبستگی کارگران است.

بخش: 

خجسته باد اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر

روز جهانی کارگر برهمه کارگران و زحمتکشان و برهمه زنان و مردان آزادیخواه ایران مبارک باد!

درحالی که رژیم توانائی مهار بحران و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی را ندارد، در شرایطی که امکان بروز شورش های خودانگیخته و بدون سازماندهی از هر سو وجود دارد، طبقه کارگر باید بتواند این آمادگی را بدست آورد که علاوه بر سازماندهی و سازمان یابی خود، بیشترین تلاش ها را برای برقراری پیوند با دیگر جنبش ها مانند زنان، ملیت های تحت ستم سرزمین ما، تهیدستان و بیکاران، دانشجویان و جوانان بکار بندد.

اگر خاتمی نیاید

در تمام استدلالاتی که تاکنون اصلاح طلبان را از حضور پرقدرت - یا به عبارتی با حضور خاتمی و نه هر چهرۀ دیگری از آنان – برحذر می داشته اند، و از جمله استدلالهای خود خاتمی، این سؤال مرکزی بوده است: "اگر خاتمی بیاید، چه خواهد شد؟". روشن است که با سناریوپردازیهای مختلف حول این سؤال، این نتیجه که خاتمی نباید بیاید، از آنها استخراج می شده است. اما این استدلالها را با سؤال مرکزی دیگری باید تکمیل کرد: "اگر خاتمی نیاید، چه خواهد شد؟".

چرا باید طبقه کارگر و مردم آزاده ایران، در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت کنند؟!

واقعیت این است که عمر حکومت اسلامی نیز از دیدگاه اکثریت مردم ایران و حتی افکار عمومی مترقی جهان، به پایان خود نزدیک شده است! بنابراین، هیچ انسان آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جویی نباید با نزدیک شدن به صندوق های رای حکومت اسلامی، مورد سوء استفاده سیاسی این حکومت قرار گیرد و برای بقای آن یاری رساند!

سلطنت طلبان و مشكل اتوریته‌

آقای رضا پهلوی هنوز راه‌ طولانی در پیش دارد. امر جلب دیگر نحله‌ها نه‌ از تاکید مداوم بر صندوق رای، بلکه‌ از "خود نقدی" می گذرد. این خود نقدی نه‌ تنها در زمینه‌ سیاست، بلکه‌ به‌ شفاف سازی و جوابگوبودن در عرصه‌ مالی هم برمی گردد. این چگونه‌ نیروی ملی است که‌ بدون رای ملت، هنوز از همان سرمایه‌های ملی ارتزاق می کنند که‌ به‌ یمن در قدرت بودن به‌ غارت بردند و بر آن تسلط یافتند؟

بخش: 

فدائیان خلق ایران (اکثریت)، به کدام سو می روند؟ بخش (2)

آیا کنگره در حد انتظار شرکت کنندگان بود، آیا سمت و سوی فعالیت سازمان فدائیان خلق (اکثریت) بعد از این کنگره تغییر محسوسی خواهد کرد؟ پرسش هایی را با جمعی از شرکت کنندگان در این کنگره درمیان گذاشته ایم و به سهم خود کوشیدیم نظرخواهی ما بازتاب واقعیت نزدیکتر و بیانگر تنوع نظر سازمان اکثریت باشد. تنوعی که عده ای آن را نشانه تحقق عملی رواداری و عده ای دیگر فقدان حدود و ثغور روشن این سازمان تعبیر می کنند.

فراخوان شرکت در تظاهرات اول ماه مه‌ ۲۰۱۳ پاریس

با فرارسیدن اول ماه مه‌، ما ضمن بزرگداشت این روز و به منظور نمایاندن شرایط و خواستهای کارگران و زحمتکشان میهنمان با شرکت در تظاهرات تشک لهای کارگری فرانسه (س. ژ. ت) از هموطنان ایرانی‌ دعوت می‌کنیم با ما همراهی کنند.

ماکیاولیسم نوین

سناریوی واقعی تر اما مهندسی انتخابات توسط جمهوری ولایت فقیه و رد صلاحیت کاندیداهایی است که بقول رهبر جمهوری اسلامی شرایط لازمه برای رئیس جمهوری اسلامی را ندارند، و بجای پرداختن با مسائل اصلی مملکت به حاشیه می پردازند. در چنین شرایطی احتمال شرکت گسترده مردم در انتخابات بسیار کم خواهد بود مگر اینکه کاندیدای ظاهر شود که مردم احساس کنند که او توانایی ایستادگی در برابر رهبر جمهوری اسلامی را دارد، و صرفا بخاطر ضدیت با دستگاه رهبری ولایت فقیه به این کاندید فرضی روی آورند.

بخش: 

انتشار سومین شماره بولتن کاروکارگری

سومین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ویژه اول ماه، حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با اول ماه مه، گرارش با عنوان "گرسنگی بر سر سفره ها آوردند؛ نقض حقوق کارگران؛ و فراخوان کمپین بین المللی خمایت از حقوق کارگران ایران انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

شاید مترادف بودن روز معلم و روز کارگر چندان هم بی معنی نباشد

پرولتاریا فقط شامل بخش شاغل آن نیست. بخشی از پرولتاریا به عنوان ارتش ذخیره بیکار و بخشی دیگر به عنوان شاغلین موقتی و یا پیمانی و یا بازنشستگان و یا نیروی تحت تعلیم و یا از کار افتادگان در جامعه حضور دارند. این ارتش ذخیره بیکار نه تنها شامل کارگران سابق که حالا بیکارشده اند، بلکه شامل بازنشستگان با پتانسیل بازگشت په کار، افراد تحت تعلیم شامل دانشجویان رشته های کار مولد که می توانند با اندکی تسریع در اموزش وارد بازار کار شوند، نیز می شود. بنابراین پرولتاریا طبقه ای سیال نیز هست که از اقشار گوناگون تشکیل شده است.

بخش: 

فدائیان خلق ایران (اکثریت)، به کدام سو می روند؟

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، یکی از مهمترین سازمان های چپ کشور است که تحولات آن را بخش بزرگی از فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور با دقت و حساسیت پیگیری می کنند. هر سیاست این سازمان در قبال حکومت و رویدادهای سیاسی کشور منتقدان، مخالفان و دوستدارانش را به تحرک و چالش بر می انگیزد. برگزاری کنگره سیزدهم ، تصویب برنامه، سند سیاسی و تائید روند گفتگوی وحدت چپ تازه ترین اقدامی است که این سازمان هفته گذشته پشت سر گذاشت.

گرامی باد اول ماە مە، روز همبستگی جهانی کارگران!

رژيم ايران امسال هم با احضار و تهدید فعالین کارگری می خواهد مانع برگزاری روز جهانی کارگر گردد. رژيم حتی حاضر بە صدور مجوز برای تشکل های وابستە به خود هم نیست. سران رژيم بە شدت نگران تبدیل شدن روز کارگر بە روز اعتراض گستردە علیە وضعيت فلاکت بار کنونی است.

تحولات روستاها در ایران و وضعیت نابسامان کارگران و زحمت کشان روستایی!

کارگران و زحمت کشان روستایی در بعد اقتصادی، به ویژه از طریق تولیدات کشاورزی و صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند. آمارها و تجارب نشان داده اند که در عرصه کشاورزی ایران، ظرفیت های بالقوه زیاد این بخش برای افزایش تولید و توسعه بیش تر وجود دارد. اما با این وجود، سهم این بخش از کل منابع سرمایه گذاری شده دولت در سه گذشته، همواره کم تر از 6 درصد بوده است. در واقع بخش کشاورزی با حداقل سرمایه گذاری ریالی و ارزی، بالاترین نقش مهمی را در اقتصاد ملی داشته است.

بخش: 

جنبش های ملی دموکراتیک وپروژه وحدت چپ

شعار فراگیر "پیش بسوی کنگره واحد جنبش سوسیال دموکراتیک و چپ سرتاسری ایران" بصورت زمان بندی شده برای آینده ای نه چندان دور بر بستر همکاری نزدیک تمامی نحله های سوسیال دموکراتیک سرتاسری و ملی منطقه ای، باید راستای محوری برنامه همگی دست اندرکاران این پروژه قرار گیرد.

عقب نشینی رژیم دربرابریک کمپین گسترده!

گرچه عقب نشینی ولو ظاهری و موقت رژیم و پلیس خود دست آورد بزرگی است، اما مهم ترین دست آورد این اعتراض را باید در الگوئی که ارائه می دهد یعنی در اتصال دادن هزاران نفر اعم از شبکه های مجازی و کاربران و شبکه های واقعی و داخل و خارج به یکدیگر دانست که بر بستر حمایت از یک جنبش واقعی و درون زا صورت می گیرد.

بخش: 

خواهان رعایت کامل حقوق و آزادی های هموطنان عرب در خوزستان هستیم

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که آزادی، دموکراسی و حفظ تمامیت ارضی ایران را از اصول پایه ای و دفاع از حقوق و آزادی های تمامی شهروندان را از وظائف خود می داند، ضمن هشدار به هم میهنان پیرامون فعالیت های تفرقه افکنانه دشمنان ایران، مخالفت خود را با هر نوع اعدام بویژه اعدامهای سیاسی اعلام میدارد، هرگونه تجاوز به آزادی و حقوق انسانی و شهروندی هموطنان عرب در خوزستان را محکوم می کند و خواهان رعایت کامل این حقوق و آزادیها می باشد.

سخنانی در کنگرهٴ سیزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

موضوع آخر و بسیار مهمتر. رفقا سازمان در فعالیت نزدیک به نیم سده‌ای خود، کارهای درست و نادرست زیاد داشته، ولی هرگاه در تصمیم‌گیری شجاعت به خرج داده بیشتر تاثیرگذار بوده است. در شرایط کنونی، که بحران همه‌جانبه‌ای میهن‌مان را فراگرفته و در آستانهٴ انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، هنگامی است که باید در تصمیم‌گیری شجاعت به خرج دهیم.

پیام کمیته مرکزی اتحاد فدائیان خلق ایران به کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما باید هنر استفاده از امکانات و توان موجود چپ را بیاموزیم و راه غلبه بر پراکندگی نیروی عظیم چپ ایران و استفاده از توان بالقوه آن در جهت تحولات پیش روی کشورمان را باز کنیم. چپ متحد خود پاسخ بسیاری از سوالات امروز نیروی چپ برای «چه باید کرد؟» آن، و پادزهری برای پراکندگی ها و شکست های تاکنونی آن است. برای کنگره سیزدهم شما آرزوی موفقیت می کنیم. امیدواریم که تصمیمات شما در این کنگره بتواند راه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ را هموارتر نماید.

پیام کنشگران چپ به‌ کنگره‌ سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

فراخوان وحدت برای ایجاد یک تشکل نوین چپ که از سوی سازمان شما و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست های ایران در سطح جنبش انتشار یافت، امید آفرین بود و پشتیبانی جمعی از کنشگران چپ را در پی داشت. به باور ما باید به گام های مثبتی که در این راه برداشته شده سرعت بخشید، و بدون اتلاف وقت و در عین حال سنجیده و بدون شتابزدگی به سازماندهی دموکراتیک مباحث مربوط به بنیان های نظری و سیاسی و تشکیلاتی که پایه ریزی یک تشکل جدید چپ بدون تدوین و تصویب آنها ممکن نیست، پرداخت.

ترجمانی بر "ما بسیاریم" و انتخابات پیشِ رو

صورت وضعیت موجود براساس موضوعیتِ شعارِ "ما بسیاریم" در میان باورمندانِ به حقانیت تاریخی مردم ایران و بویژه برای جوانانِ "سبز" که با تعلقات فکری از اصلاح طلبان حکومتی تا آنارشیست های معتقد به اسلوب کاملاً علمی که به بسیار بودنِ مطالبۀ کنندگان آزادی، رفاه و صلح در ایرانِ امروز اعتقاد و ایمان دارند، تدوین و ارائه می شود!

اطلاعيه پيرامون برگزاری کنگرۀ سيزدهم سازمان

بررسی عملکرد ارگانهای رهبری در فاصله زمانی ميان دو کنگره، همچون روش هميشگی در کنگره های سازمان، اولين موضوع در دستور کار کنگره بود. بررسی و تصويب سند برنامه، سند سياسی، قطعنامه پيرامون انتخابات، تصويب چند قرار سیاسی و تشکیلاتی از جمله قرار در مورد تداوم کار برای پيشبرد پروژه وحدت چپ بزرگ، قرار در محکوميت پيگرد و تضييقات حکومت عليه فعالان کارگری و سرانجام انتخاب ارگانهای مرکزی جديد از ديگر موضوعات در دستور کار بودند که در زمان مقرر به همه آنها رسيدگی شد.

پراگماتیسم توده‌ای

برای غالب شدن بر‌ این معضل ظاهرا می تواند دو راه‌ وجود داشته‌ باشد: راه‌ اول فرارفتن از آن، یعنی نفی آن است و به‌ این طریق فراروئیدن به‌ یک کنش اجتماعی با مختصاتی دیگر (بمانند تحریم گسترده‌)، و راه‌ دوم تعمیق این روش از طریق ایجاد جنبشهایی مطالبه‌ محور که‌ با حضور دائمی و مستمر خود (نه‌ تنها در فرم خواستها ، بلکه‌ در فرم حضور فیزیکی)، اصل امکان و فرصت موجود را بیشتر گسترش می دهد.

سیاست تحریم و عدم مشارکت

این چنین طرز تفکری علیرغم ظاهر چپ نما در پی تقدیس مبارزه پارلمانی ترسیم چهره ایده الیزه شده ای از انتخابات، و بنابراین گمراه کردن مردمی است که در غیاب امکان انتخابات آزاد، منفعل می شوند. این طرز تفکر از جنبش سبز درسی نگرفته است. اینکه می توان در انتخابات مهندسی شده شرکت کرد، و همان را جرقه ای برای فروزش مبارزه اجتماعی در خیابان نمود.

اول ماه می، تاثیر بحران اقتصادی و تحریم ها بر زیست و زندگی کارگران ایران

بر اساس این گزارش ها، میزان بی کاری در سطح جهان 30 میلیون بیش تر از شروع بحران اقتصادی در سال 2008 است. از سال 2008 به این سو، بیش از 40 میلیون نفر از کار اخراج شده یا کار خود را از دست داده اند. آمریکا و اتحادیه اروپا، طی سال های گذشته با استفاده از نهادهای مالی بین المللی که در اختیار دارند، بحران مالی خود را به سایر کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه منتقل کنند.

بخش: 

کنگره سیزدهم سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)، کار خود را با این متن آغاز کرد

شبانگاه 29 فروردین 54، روزی است که جباریت، قهقهه مرگ سر داد تا که حقارت خویش را، در عظمتی کاذب قاب گیرد و زمان مرگ خویش را پس برد. اما، فقط سه سال و اندی زمان نیاز بود تا که خاک سست استبداد فرو بریزد و بی آینده گی و بد فرجامی دیکتاتوری دیگر بار چهره کند.

اعتراض به زندانی شدن چهارمین فعال سیاسی ملی گرا

ما هر گونه فشار بر زندانیان سیاسی را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستیم. تنها راه برون رفت از بحران کنونی ، پذیرش خواست ملت ایران، یعنی برقراری حکومت قانون، و حرکت به سوی مردمسالاری و ایجاد یک حکومت ملی است.

گفتمان و باورِ قدرت

برخلاف جامعه شناسان که انسان را موجودی که در پی برقراری مناسبات، پیوندها و ارتباطات اجتماعی است تعریف می کند و یا مارکسیست ها که انسان را جزو جدایی ناپذیری از جنگها و مبارزات طبقاتی می پندارند و یا ادیان الهی که انسان را مخلوق خدا که سرنوشتش از قبل مشخص شده است می بینند، میشل فوکو انسانِ اجتماعی را نه یک موجود از قبل تعیین شده بلکه محصولی از باورها و گفتمانهای زمان که ایندو نیز در پیوند تنگاتنگ با مناسبات قدرت قرار دارند می شناسد.

چرا ردای ریاست جمهوری برقامت علی اکبر هاشمی و سید محمد خاتمی کوچک و حقیر است؟

اگر به پذیریم که قبول اشتباه و سعی در اصلاح خطاهای صورت گرفتۀ تاریخی از حقوق و امکاناتِ در اختیار روحانیت حاکم در ایران است. می شود انتظار داشت که روحانیون و عقلای آنها به خود جرأت بدهند و در رفع این نقیصۀ بزرگ – رهبری فردی، که در هیچ یک از جوامع بشری به دوام و سعادتِ پادشاهان و حاکمان منجر نشده است. - کار و اقدام بایسته را به انجام برسانند.

پاسداشت کنگره 13

کنگره 13 در شرایط حساس تاریخ میهن مان برگزار گردید . مصوبات و اسناد کنگره راستایی جز پاسخگویی به ضرورت ها و نیازهای جامعه ایران را نمی تواند داشته باشد. تصمیمات کنگره زمانی حاصل می دهد که با داشت ها ی منطبق با شرایط واقعی و عینی جامعه ایران باشد. برگزاری عالیترین ارگان سازمان باید بذر مبانی نظری سازمان را اصلاح و مصوب کند که مناسب اوضاع و شرایط کنونی کشور باشد.

پیام «کمیته مرکزی حزب توده ایران» به: سیزدهمین کنگرهٔ «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)»

تاریخ مبارزات دهه‌های اخیرِ حزب ما و سازمان شما در راه دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی در میهن‌مان پیوند محکمی با همدیگر دارد. حزب توده ایران همواره بر این امر تاکید داشته است که، برقراری پیوندهای مؤثر، و درعمل، بین مبارزه‌های دو سازمان سیاسی ما، برای موفقیت مبارزه چند بُعدی و بغرنج کنونی برای رهاندن مردم زحمتکش میهن‌مان از حاکمیت استبدادی رژیم ولایت فقیه و پایه‌ریزیِ آینده‌‌یی دموکراتیک و آزاد، اهمیت دارد.

پیام جبهه ملی ایران- اروپا به سیزدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

دوستان گرامی! سالهاست که جبهه ملی ایران- اروپا و سازمان شما در کنار هم در آکسیونها و اتحادهای موضعی گوناگونی همگامی و همکاری دارند. آنچه این واقعیت را ممکن می سازد وجوه مشترک در اهداف سیاسی و روش مبارزاتی است. ما امیدواریم که این همگامی در آینده گسترده تر گردد.

پیام به‌ کنگره‌ سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

من همینجا با استفاده از این فرصت ‌ ضمن پای‌فشردن دوباره‌ بر ضرورت وحدت نیروهای کومه‌له‌،‌ آمادگی حزبمان را برای ارتقاء سطح همکاری و همگرائی در راستای تقویت نیروی اپوزیسیون دمکراسیخواه‌ و پایان بخشیدن به‌ حاکمیت جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی در کشورمان اعلام می داریم.

ضرورت سیاست ورزی کلان در پاسخ به وظایف ملی وسراسری در شرایط بحرانی

پرسش این است که وجود شرایطی که می توانند بر آینده، سرنوشت و حتا موجودیت کشور تاثیرگذار باشند چه وظایف ملی، سراسری و فرا حزبی را پیشاروی نیروهای سیاسی قرار می دهند؟ مسکوت گذاشتن امر خطیر ضرورت ایجاد توافق تا حد امکان گسترده، بر سر راه گذار به دموکراسی در ایران، تنها به کام نیروهای ضد دموکراتیکی است که به هر قیمتی در پی حفظ قدرت خویشند و یا بی اعتنا به اراده مردم با هر وسیله ای به دنبال کسب قدرتند.

آزادی و رفاه اقتصادی از کدام راه؟

شیوه مبارزه مصدقی ها از آغاز تلاش سیاسی بدور از خشونت بوده است، این طیف از نظر سیاسی و عملی تجانس لازم برای اتحادی با هدف تحقق حاکمیت ملت و تضمین حقوق و آزادی های را دارا می باشد. چنین اتحادی جمع اضداد نیست، بلکه پاسخ به یک نیاز است. اتحاد مصدقی ها می تواند قدم اول بسوی اتحاد بزرگتر همه دموکرات های ایران برای تحقق آزادی و دموکراسی و جدائی دین از حکومت باشد.

دعوت نامه 140 تن از زندانیان و فعالین سیاسی اصلاح طلب مازندران از سید محمد خاتمی جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری

بیا تا نظامیان به پادگانها بازگردند و از صدای "ایران سوز" نظامیان نهراس، زیرا سکوت سرشار از ناگفته در گلو خفته ی مردم و پاکان و صالحان خاموش در انتظار مصلحی نشسته اند از مخالفان خرد ستیز خشک مغز و دشمن ساز نهراس و از سکوت هزاران نخبه با بصیرت در حکومت غافل مباش!

اشرف خانم

"اشرف خانم" هشتاد سال را زیست. زیستی بگونه شگفت انگیز ساده و بی ادعا، اما با جای پایی بزرگ در کاهای محوری سازمان طی سال ها. او بی آنکه عضو سازمان باشد، حق عضویتی پرداخت آنسان بزرگ، که هیچکس را یارای سنجش مقدار آن نیست. "اشرف خانم" عضو فوق رسمی سازمان بود. او فقط مادر زاینده شجاعت نبود؛ که با عمل خود، هر لحظه شجاعت را می زائید و آنرا به پر شمار فرزندان درس می داد. درود بر نام و خاطره بزرگ "اشرف خانم"!

پيام هيئت سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ايران به‌ کنگره‌ 13 سازمان اکثریت

ما هم چنین از تلاش شما و دیگر سازمان ها و فعالان چپ برای شکل دادن به یک تشکیلات متحد و تاثیر گذار در عرصه سیاسی ایران استقبال می کنیم و معتقدیم که وجود یک نیروی چپ متحد و قدرتمند می تواند جنبش جمهوریخواهی کشورمان را نیز تقویت نماید، و در جهت گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه نقش مهمی ایفا نماید.

صفحه‌ها