مارس 2016

عفوبین الملل: افشین سهراب زاده نیاز مبرمی به رسیدگی پزشکی دارد

افشین سهراب زاده، ۲۴ ساله و زندانی سیاسی کورد که از سرطان روده رنج می برد، اکنون نیز دچار مشکلات تنفسی و خونریزی داخلی شده است و به خاطر مشکلات پزشکی و وضعیت بد جسمی نیاز فوری به رسیدگی تخصصی پزشکی دارد اما تاکنون به درخواست وی توجهی نشده است.»

گزارش سالانه در باره ی وضعیت اعدامها در ایران در سال گذشته

همراه با فرستادن شادباش های صمیمانه مان به مناسبت فرارسیدن سال نو خورشیدی و جشنهای فرخنده ی نوروز میهنی و با امید به لغواحکام ظالمانه ی اعدام در سال پیش رو، گزارش سال 1394 خورشیدی لگام را درباره ی وضعیت مجازات اعدام در ایران و فعالیتهای آن را به شرح در پی آمده به آگاهیتان می رسانیم

فصل جدیدی در رابطه بین کوبا و امریکا

روز 21 مارس رئیس جمهور اوباما و رائول کاسترو پس از دیدار و کنفرانس خبری جلسه پرسش و پاسخ مختصری رابا رسانه های ملی و بین المللی بر گزار کردند. متن کامل آن در اختیار خوانندگان ارجمند، قرار می گیرد.

وضعیت اشتغال و بیکاری و دولت یازدهم (تدبیر و امید)

کارگران شاغل وبیکار تنها با مبارزه متحدانه علیە بیکاری و سیاست های ضد کارگری در برنامە ششم است کە می توانند روی سمت گیری سیاست های حکومت بە سود خودشان اثر بگذارند و زمینە یک بدیل اقتصادی عادلانە تر را کە همە بیکاری را کاهش دهد و هم حقوق کارگران در آن ملحوظ شدە باشد را فراهم نماید.

بخش: 

قربانیان خاموش محیط کار

طبق آماری که در سال 2013 از سوی اداره آمار هلند ارائه شده است، از زمان ممنوعیت استفاده از آزبست (1998) بیش از سی هزار نفر از کسانی که طی چند دهه اخیر با آزبست کار کرده اند بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ریه جان خود را از دست داده اند با اتکا به این آمار میتوان به عمق فاجعه پی برد.

بخش: 

اخراج از کار بخاطر اعتراض بە ندادن دستمزد شب عید!

این سیاست تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی تبلیغ گردیده است. تأثیر و پیامد اجرائی شدن این آئین نامه و تغییرات داده شده ی بعدی در آن رابطه ی فرد و دولت و کارگر وکارفرما را چنان زیر و رو کرده که این تصور را عینیت میدهد که کشور به اشغال نیروی بیگانه در آمده ومام اختیارات حیات و ممات اهلی بومی در ید قدرت بیگانه است.

بخش: 

نوروز ۶٨، نوروز غم انگیزی بود

و اگرچه جسم اورا همچون گلبرگ های گلی ارغوانی پرپرکردند، ولی روان و اندیشهٴ سترگش پیروز و سربلند برفراز شکنجه گاه در پرواز است، و نوید آینده یی روشن و رها از تاریک اندیشی، جهل و جنایت را به نسل های جوان از راه رسیده بشارت می دهد.

درباره ی کتاب «اسم شب، سیاهکل»

و غرض از این همه؛ چند ماه دیگر، چهلمین سالگرد جان باختن حمید اشرف و یارانش در هشت تیر ماه ۵۵ است. چه خوب بود اگر هواداران جنبش فدایی از هر گروه و سازمانی، همراه با همه ی کسانی که برای وجود و حضور یک چپ رزمنده و معتقد به آرمان های سوسیالیستی مبارزه می کنند، می توانستند، خاطره ی او را همان طور بزرگ دارند، که خود او بزرگ بود!

کردستان دیگر جنگ نمی خواهد

کردستان دیگر جنگ نمی خواهد. خشم مردان خشمگین دشت کویسنجق قابل درک است، اما قابل درکتر آنگاە اگر این خشم متوجە نقد ریشەای خود شود برای پی افکندن سقفی دیگر و نە برای تکرار گذشتە سترون. خاورمیانە در آتش جنگهای متعدد منطقەای می سوزد، جنگهائی کە در آن مردم کردستان عراق بیشتر از دیگران در آن ضرر کردەاند. بیائید از توان خود برای پیشبرد اهداف مردم کردستان از طریق صلح آمیز استفادە کنیم!

سندیکا وشبه سندیکا

برای تشکیل سندیکاها در ابتدا و همان قدم اول لازم نیست طرح تشکیل سندیکا را علم کرد بلکه میتوان از کمیته های تفریحی وفرهنگی و اجتماعی گوناگون یا تعاونیها جهت تجمع و به عنوان حلقههای میانی تشکل سندیکائی استفاده کرد. کمیته هائی که نه کارفرما ونه دولت نمی توانند جلوی تشکیل آنها را بگیرند و قابل پیگرد قانونی نیستند و در شرائط پلیسی بهترین پوشش برای تشکل سندیکائی محسوب میشوند.

بخش: 

بولتن کارگری شمارە ١٢٦

در این شمارە می خوانید؛
-تحلیل هفته: زندان و احکام زندان معلمان را از مبارزە باز نخواهد داشت
-از تجربە دیگران: کار اجباری (ادامه از بخش دهم)کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی ITUC در مقابله با کاراجباری - برمە
-اخبار خارجی: هند
-کارگران اسیر کوره های آجرپزی تدریجاً در می یابند حقوقی دارند
-مالزی: وضع مالیات جدید برای کارگران خارجی
-اندونزی: اتحادیه های کارگری حامی اعتراضات به دستمزدها
-کارگران ایران: قانون گریزی بیشتر در دولت تدبیر و امید
-حوادث کار: قربانیان خاموش محیط کار
-یادداشت: وضعیت اشتغال و بیکاری دولت یازدهم (تدبیر و امید)

معنای انقلابیگری پیش تندروها

.خلاصە اینکە، چنین انقلابیونی همیشە حق دارند، حال چە در هنگامە شکست و چە در هنگامە پیروزی. برحق بودن آنان حتی از اندیشە و ایدەئولوژی هم برنمی خیزد، بلکە تنها از خودشان بر می خیزد. خودی نامکشوف حال نە تنها برای ما کە حتی برای خویشتن! از مابهتران تحمیل بر خود و تحمیل بر مردم!

سفر بی ثمر رئیس جمهور به پاکستان

ظاهرا بجز برخی از قول و قرارهای مرسوم و متعارف در زمینه عملیاتی نمودن قرارداد امنیتی ایران و پاکستان، هیچگونه توافق جامع و عملی برای اجرای قراردادی که هر دو طرف آن را امضاء کرده اند صورت نگرفته است. در نتیجه از منظر عملی و بخصوص در رابطه با خط لوله گاز ایران و پاکستان (که ایران با هزینه بسیار زیادی سهم خود را ادا کرده است) و مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم بین المللی و اجرایی نمودن قرارداد امنیتی، سفر هیئت بزرگ ایران به پاکستان نتیجه ملموسی نداشته است.

آن سوی تعرض "رهبر"

نوشته تعرضات خامنه ای به روحانی را سوئی از وضع معرفی می کند که در آینده نیز تکرار خواهند شد. اما سوی دیگری از وضع را این واقعیت عمل خود خامنه ای می داند که "او دیگر برای جمهوری اسلامی یک رهبر نیست... مسائل "بزرگی" که او، و تنها او، بتواند از پیش پای جمهوری اسلامی بردارد، سخت دستخوش توازن نیرو و کشاکش درونی اند و او خود جزئی از این توازن و کشاکش؛ چنان که می توان گفت دیگر مسئلۀ بزرگی که خامنه ای، و تنها خامنه ای، بتواند از عهدۀ حل اش برآید، در جامعۀ ایران و جمهوری اسلامی باقی نمانده است و "پساخامنه ای" دوره ای از تاریخ ایران را شکل نخواهد داد.

گفت‌وگوی اختصاصیِ رفیق دکتر خالد حداده، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، با نشریهٔ اینترنتیِ «شعبهٔ بین‌المللی حزب کمونیست ترکیه»

خالد حداده: «ما به یک رژیم دموکراتیک و سکولار نیاز داریم»
کوتاه‌سخن اینکه، لبنان اکنون کشوری است که در آن گروه‌های سیاسی- هریک زیر تأثیرِ قدرتی بیرون از لبنان- مشغول ستیز با یکدیگرند.

به عبارت دیگر: گفتگوی پخش نشده با عبدالرحمن قاسملو

مصاحبە منتشر نشدە عنایت فانی با عبدالرحمن قاسملو رهبر پیشین حزب دمکرات کردستان ایران، کە معلوم نیست چرا بی بی سی آن را با این همە تاخیر و سالها پس از ترور ناجوانمردانە یکی از برجستە ترین و ذینفوذترین سیاست مداران کرد ایران پخش می کند.

بخش: 

"ما به جوشکار بیشتر نیاز داریم، یا به فیلسوف"؟!

دفاع از فلسفه* به یاد هیلاری پاتنم

در روز ۱۳مارس امسال، آمریکا یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفانی را که این ملت تا به امروز در دامن خود پرورده، از دست داد. هیلاری پاتنم در سن ۸۹ سالگی و بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت.

نگاهی به‌وضعیت ایران در سال 1394!

اما در حال حاضر حکومت اسلامی ایران، در فضای پرتلاطم خاورمیانه خود را «جزیره ثبات» می‌خواند. ادعاهایی که حدود دو سال پیش دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان رییس جمهوری مستبد این کشور داشتند. این که حکومت اسلامی ایران تا چه اندازه بتواند با بحران‌های موجود و سرکوب جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی و در برابر اسم رمز «نفوذ» دوام بیاورد، چالش‌ بزرگی‌ست در برابر کلیت حکومت اسلامی ایران!

خاطره ای از زنده یاد پرویز شهریاری

آری چنین است رفتار بزرگان که حتی با برخوردهای سنجیده شان نیز به افراد آنچه را که باید می آموزند. استاد شهریاری سر آمد نسل خود در آموختن علم و اندیشه و منش و بزرگواری بود. او براستی آموزگار بی بدیل چندین نسل از جستجوگران علم و اندیشه در میهن ما بود.

سه شنبه سیاه در بروکسل

تروریست ها و بدنبالش جریانات فاشیستی و راسیستی بدنبال تفرقه انداختن و فاصله ایجاد کردن میان طیف های مختلفی که جامعه شهروندی بلژیک را تشکیل می دهند هستند. اما کشته شدگان و زخمی ها از میان طیف ها و ملیت های مختلف ساکن بلژیک هستند و نمی شود گفت که فقط یک طیف از شهروندان مورد هدف تروریست ها بوده اند. .

شورای حقوق بشر باید قطعنامه‌ی مربوط به مدافعان حقوق بشر را تصویب و اصلاحیه‌های خصمانه را رد کند

سازمان‌ غیردولتی از تمام مناطق جهان از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه‌ای به دولت‌ها، اعلام کردند که این قطعنامه‌ ـ که به وضعیت فعالانی که برای پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌کوشند و محافظت از آنها توجه دارد ـ واکنشی به موقع، متوازن و مهم به شرایط روبه‌وخامت سرکوب مدافعان حقوق بشر است.

سخنرانی بریان کمفیلد رئیس کنگره اتحادیه های کارگری ایرلند در آرامگاه مارکس

علاون بر ریاضت تحمیل شده بر مردم ما، ما با تشدید جنگی از سوی سرمایه هم بر اکثریت شهروند های ما و هم برآن چه از دموکراسی های ما باقی مانده است مواجهیم .

ناقوس خانمان برانداز خصوصی سازی در هفت تپە

این خصوصی سازی و فروش بی اطلاع کارکنان این مجتمع که سالیان درازی از عمر خود را در آن مشغول به کار بوده اند در حقیقت رها سازی ثروت ملی به دامن آقازاده ها بیش نبوده است. 2500 نفر کارگر این واحد تولیدی بین 2 تا 8 ماه حقوق خود را طلبکار هستند و خریداران برای خرید این مجتمع عظیم تنها 6 میلیارد تومان پرداخته اند که دو درصد قیمت واگذاری است.

بخش: 

سیاستمداری بیسبالی

با توجه به نقشِ هنوز هم اساسی کوبای سوسیالیست به عنوانِ مدلی برای کشورهای آمریکای لاتین و شاید انقلابیون سوسیالیست در سراسر جهان سفر اوباما به کوبا در یکشنبه ای که گذشت از اهمیت خاصی برخوردار می شود.

پیوستگی و گسستگی در تحولات اجتماعی و تاریخی- بحث هشتم

این سرگذشت بشر، حکم جعبه ابزاری را داشته است که تنها محتوایش دایما عوض شده است، و این محتوا، نیز با نامها و علایمی بسیار متنوع عرضه و بیان شده اند، و دسته بندی. در حالیکه، همیشه بازهم همه چیز مورد سئوال و شک و تردید مانده است.

کار روزنامه ای شماره 53

در این شماره می خوانید:
- پیام نوروزی هیئت سیاسی - اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
- تورم و هزينه های زندگی، بايد مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار گيرد!
- ترس ترکیە از سایکس ـ پیکوئی دیگر
- دور دیگری از نگرانی
- سال بە سال دریغ از پارسال!
- رویدادهای ایران در سالی که گذشت
- بحران سوريه، فاز سوم
- و ...

بیانیه کانون صنفی معلمان پیرامون «تأیید حکم محکومیت رسول بداقی در دادگاه تجدیدنظر»

اگر خانواده رسول بداقی بدترین شرایط را باشرافت تمام تحمل کرده‌اند به خاطر این است که همه نیک می‌دانند رسول در راهی قدم گذاشته است که هدفش چیزی جز بهبود وضعیت آموزش کودکان این سرزمین و حفظ کرامت و منزلت معلمان نیست.

بخش: 

گلباران خاوران در زیر محاصره نظامی - امنیتی ها

• به رسم هر سال، جمعی از دادخواهان و خانواده های قربانیان کشتارهای سیاسی، جمعه ی آخر سال در خاوران حضور یافتند، تا یاد عزیزان خود را گرامی دارند و بر پیمان خود برای دادخواهی تاکید بگذارند ...

نوروز و بهارتان خجستە باد

بە امید رسیدن بهارانی بری از فقر و بی عدالتی، زندان و شکنجە، استبداد و تبعیض و با گرمترین درودها بە همە آزادی خواهان دربند و حصر استبداد فقاهتی حاکم، شورای سردبیران کار آنلاین فرا رسیدن نوروز و بهار خجستە و خرم را بە همە هم میهنان عزیز، بویژە بە زندانیان سیاسی ومبارزان راە آزادی ...

بخش: 

بولتن کارگری شماره 125

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سال به سال، دریغ از پارسال!
- از تجربه دیگران: کار اجباری (بخش دهم)
جهان:
- موریتانی: تصویب پروتکل منع کار اجباری، گامی به سوی آزادی
- هنگ کنگ: یک ششم کارگران خانگی خارجی، کار اجباری می کنند
- کلمبیا: توافق اتحادیه معدن زغال سنگ کریون با پرهیز از اعتصاب
کارگران ایران:
- ناقوس خانمان برانداز خصوصی سازی در "مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه"
حوادث کار: - ایمنی کار منحصر به محل کار نیست
- معیشت کارگران: چشم انداز وضعیت معیشتی کارگران در سال 1395
- زنان کارگر: زنان کارگر و نابرابری دستمزد

آیا عدم شرکت در انتخابات هفتم اسفند ماه سال 1394، ارتقای موقعیت سازمان در جامعه و همراهی با مردم را با خود دارد؟

این موضع با موضع کلیه نیروهای برانداز تفاوتی ندارد و اگر این استراتژی برقرار بماند به شما اعلام می‌کنیم که هیچ گاه در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهید کرد و اساسا لزومی به تحلیل برای اتخاذ موضع نخواهد بود.

دست فروشان را دستگیر نکنید، دستگیری کنید!

در حقیقت دستفروشی زاییده و محصول فقر و بی‌عدالتی است که به دلیل نوعی خشونت اجتماعی و رانش طبقاتی در ایران بوجود آمده است و علت تشدید این پدیده همانا عدم وجود نهادهای حامی برای افراد فرودست جامعه است. اگرچه ممکن است در قانون نامی از نهادی وجود داشته باشد اما در عمل به وظایفشان بدرستی عمل نمی کنند.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: مأموریت گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کنید!

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با ارائه‌ی گزارشی درباره‌ی موارد اساسی نقض حقوق بشر در ایران به کشورهای عضو شورای حقوق بشر و نیز در اظهارات شفاهی روز ۱۴ مارس ۲۰۱۶ (۲۴ اسفند ۱۳۹۴) نماینده‌ی خود در نشست سی و یکم، خواهان تمدید مأموریت آقای احمد شهید، گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران شد

نگاهی به موقعبتِ جنبش چپِ ایران در پرتوِ فرضهِ کمونیستی آلن بدیو و خوانشِ شیدان وثیق از آن

...بنظرِ نگارنده برای فعالانِ چپِ ایران مهم است که در پرتوِ آشنائی با اندیشه ها و "رویکرد های فلسفیِ" مطرح در سطح جهان، البته نه بدونِ نگاهِ انتقادی به آنها و در این نوشته مشخصا فرضیه کمونیستی آلن بدیو و خوانشِ شیدانِ وثیق از آن، با تمرکز بر ویژگیهای جنبش ها و "آزمونهایِ اجتماعی" در ایران، در حینِ تحلیلِ همه جانبه از اوضاع، به تدارکِ تاکتیک ها و استراتژیِ سیاسی بپردازد.

دور دیگری از نگرانی

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماە نوامبر سال جاری میلادی قرار است برگزار شود. در رقابتهای درون حزبی این انتخابات، موضوع ایران و انتقاد شدید جمهوری خواهان از سیاستهای اوباما در رابطە با برجام بشدت بگوش می رسد. بنابراین باید گفت کە متاسفانە اگر سخنان و ارزیابی های ژنرال جوزف را با نوع گفتمان جمهوری خواهان جمع بزنیم، آنگاە در صورت موفقیت جمهوری خواهان در انتخابات ماە نوامبر آمریکا، ما با دور جدیدی از اوج گیری احتمالی مخاصمات و تنش در روابط میان ایران و آمریکا دوبارە روبرو خواهیم شد.

در باره بیانیه عدم شرکت سازمان فداییان خلق ايران (اکثریت) در دو انتخابات 7 اسفند ماه

دوستان عزیز، رفقای ارجمند، برای یک بار هم که شده دستکم تصمیماتی را که در فاصله زمانی سالهای 1376 تاکنون گرفته شده بازبینی و ارزیابی کنید، این ارزیابی برای باز تعریف سیاست های راهبردی سازمان یک ضرورت است،که فقط با مدیریت شورای مرکزی سازمان وهمکاری اعضا دل سوزآن امکان پذیر میباشد.

پیام نوروزی هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

. سخنان ولی فقيه پس از انتخابات نیز حاکی از آن است که وی و نزدیکانش کماکان می خواهند در برابر خواست گشایش فضای سیاسی، آزادی زندانیان و منتقدانی که در بازداشت خانگی به سر می برند، در برابر خواست آزادی فعالیت سیاسی و صنفی و آزادی تشکل برای همه اقشار به ویژه کارگران و زخمتکشان، در برابر تلاش برابری خواهانه زنان، در برابر جنبش های اجتماعی و آزادیخواهانه بایستند.

جنجال نام‌ها در فهرست خبرگان تهران؛ خانواده قربانیان چه می‌گویند؟

فرشته قاضی روزنامه‌نگار

سیما صاحبی، همسر محمدجعفر پوینده، مترجم، نویسنده، جامعه‌شناس و عضو کانون نویسندگان ایران که او نیز در پاییز ۷۷ به قتل رسید می‌گوید که دیدن نام آقای دری نجف‌آبادی در فهرست امید به شدت برای او دردناک بوده است: "انتظار دیگری نداشتم و ندارم از اینکه در این انتخابات کسی باشد و در رأس قرار بگیرد که خواهان دادخواهی این جریانات باشد.

سرمایه داری نئولیبرال و بحران های امروز جهان(3)

بازار مالی گلوبال و بحران اکولوژیکی

سازمان ملل زیان های ناشی از تخریب محیط زیست در اثر فعالیت 3000 شرکت فراملیتی در جهان را در سال بالغ بر یک بیلیون و هفتصد میلیارد دلار تخمین می زند.
بحران های چند لایه چهانی ثابت می کند که ما در شرایط "پایان تاریخ" نیستیم، آنطور که فرانسیس فوکویاما در آستانه سال 1989 پیش بینی کرده بود. اما در آستانه پایان سرمایه داری نئولیبرال و بازار آزاد رادیکال بدون شک.

نامه ای به رئیس جمهور

نامە رضا رخشان یکی از اعضاء هیئت مدیرە سندیکای نیشکر هفت تپە

حالا که قرار است مانند اروپایی ها شویم این حرکت را کامل اجرا کنید. اینطور نمیشود آنجایی را که مربوط به حقوق ما کارگران است زیر سبیلی رد کنید و نادیده بگیرید. پس به ما حق اعتصاب بدهید. به کارگر حق ایجاد اتحادیه وسندیکای مستقل بدهید تا لااقل یک حامی داشته باشند.

پیام نوروزی انجمن قلم ایران‌(در تبعید)

آرزومندیم که سال جدید، سال موفقیت و تندرستی و به‌بار نشستن امیدها و تلاش‌ها باشد. امید به‌‌رهایی زندانیان سیاسی و اجتماعی، لغو اعدام، لغو سانسور، امید به‌زدودن فقر، بیکاری و فلاکت از جامعه و...، تا انسان بتواند از یک زندگی آزاد، برابر و آرام برخوردار شود.

بخش: 

صفحه‌ها