آوریل 2021

جامعه از انتخابات ١٤٠٠، چه می خواهد

اگر فرض را براین بگذاریم که در کشور معجزەخیز ما، آقای مصطفی تاج زاده از صافی شورای نگهبان بگذرد و سد نظارت استصوابی را بشکند، جامعه در حمایت از او تا چه حد تحرک خواهد داشت؟ میزان شرکت کننده در پای صندوق های رأی به سود ایشان تا چه اندازه خواهد بود؟ بی تردید ایجاد نشاط و امید در میان مردم که یکی از اهداف به میدان آمدن آقای تاج زاده است، در تحرک جامعه کم تاثیر نخواهد بود؛ اما پرسش همچنان باقی است. جامعه از انتخابات ١٤٠٠، ریاست جمهوری چه می خواهد؟

سازمان دیده بان حقوق بشر، سیاست اسرائیل علیه فلسطینیان را آپارتاید خواند

سازمان دیده بان حقوق بشر "HRW" با انتشار گزارشی در ۲۱۳ صفحه، باعث جنجال و هیاهوی زیادی در این کشور گردید. این سازمان به عنوان اولین سازمان غیردولتی مهم و صاحب نفوذی است که سیاست دولت اسرائیل در قبال فلسطینیان را آپارتاید توصیف می کند. این سازمان تاکید می کند: پس از دهها هشدار مبنی بر اینکه کنترل زندگی فلسطینیان می تواند به آپارتاید منجر شود، اکنون از "آستانه" آن عبور کرده است. دولت اسرائیل پاسخگو است. 

خجسته باد اول ماه می روزجهانی گارگر

با تبریک یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان میهنمان و دفاع از خواست های بر حق آنان، حمایت و پشتیبانی خود را از مبارزات پیگیر آنان برای رسیدن به عدالت اجتماعی، رفع ستم و شکاف طبقاتی و آزادی اعلام می کنیم.

مصاحبه تلویزیونی غافلگیرکننده ولیعهد عربستان سعودی درباره ایران 

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در کمال تعجب با لحنی آشتی جویانه و مهربانانه نسبت به ایران سخن گفت. سلمان در مصاحبه تلویزیونی با MBC عربستان سعودی که دراواخرعصر روز سه شنبه منتشر شد گفت: "ایران یک کشور همسایه است و همه تلاش ما داشتن روابط خوب و ویژه با ایران است، ما خواستار شرایط  سخت و دشوار برای ایران نیستیم، ما می خواهیم اقتصاد ایران شکوفا شود و در پیشرفت و رونق اقتصادی منطقه و جهان سهیم باشد.

دو برخورد به بیانیه: "تروریسم هسته ای اسرائیل را متوقف کنید"

در منطق این دوستان، دفاع از ایران، دفاع از جمهوری اسلامی است. خامنه ای چون بد است، پس اسرائیل خوب است. جمهوری اسلامی چون مرتجع است پس حمله به ایران مشروع است. این دوستان همه چیز می گویند، تا از پرداختن به مسئله اصلی طفره بروند. آسمان و ریسمان می بافند تا حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای ایران را توجیه کنند. از آنها می پرسم، آیا مرتجع بودن، فاسد بودن، جنایتکار بودن - و یا هر صفتی که دلشان بخواهد خود اضافه کنند - جمهوری اسلامی، مجوز حمله به ایران می تواند باشد؟

شعاری کە بە ضد خود تبدیل شد

پس شعار استراتژیک و هویتی جمهوری اسلامی نە تنها منجر بە استقلال و ایجاد هویت مستقل برای نیروهای تشکیل دهندە نظام نشدە، بلکە خود بە عامل تقسیم نیرو تبدیل شدە و این شاید از آنجا سرچشمە می گیرد کە در دنیای گلوبالیزەشدە کنونی کە در آن علیرغم فروپاشی شوروی دو نظام عمدە مشاهدە می شود (نظام لیبرال دمکراسی و نظام اقتدارگرایانە)، نمی توان بدون درونی کردن این نظامها در نیروهای خودی با آنها ارتباط برقرارکردە و کشور را ادارە نمود.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- واحد سوئد برگزار می کند

بە اطلاع همگان می رسانیم کە روز یکشنبە ١٢ ارديبهشت ساعت ٧ بعد ازظهر به مناسبت اول ماه مه، واحد سوئد، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برنامەای در سامانە زوم برگزار می کند. ما، شما کوشندگان راە آزادی و منافع کارگران و زحمتکشان را بە مشارکت در این برنامە فرا می خوانیم. باشد کارگران ایرانی بتوانند با فائق آمدن بر مشکلات و شرایط غیرانسانی زندگی خود، کە محصول و نتیجه ستم طبقاتی بە آنان است، با رسیدن بە خواستەهای بر حق شان زندگی بهتری را برای خود رقم بزنند. یار و یاور آنان باشیم.

طرح نابودی گورستان خاوران

[گورستان خاوران] که بخشی از تاریخ ایران است بکوشند. خاوران امروز به ویژه با گورهای دسته جمعی قربانیان قتل عام شصت و هفت، بنای يادمانی است برای نشان دادن کراهت چهره‌ی جنایت سياسي در همه سال‌های وحشت و ترور و آشکار کردن نهایت وقاحت در توهین به انسان و کرامت انسانی. این محل خود گواهی می‌دهد که امری غیرعادی اتفاق افتاده است. تجمع در اين مکان و فراخواندن نام قربانیان، بعنوان اولین مشخصه‌ی هویت هر انسان، در مکانی که رژیم می‌خواهد بگوید "وجود ندارد" و انسان‌هایی که "نبوده‌اند" آن را مکانی برای بازشناسایی هویت "ناپدید" شدگان کرده است."

روز جهانى ايمنى و بهداشت در محل کار

از آغاز سال نو بيشترين مرگ و ميرها و مصدوميتهاى كارگران و زحمتكشان كشور در بين كارگران ساختمانی و کارگران آماتوربند علت هایی چون: سقوط كارگران از ارتفاع، محبوس شدن در زير آوار، سقوط به عمق زمين حين حفر چاه و گودبردارى دارد.

سود و زیان اقدام شجاعانه وزیر خارجه ایران

شکی ندارم که سپاه از این پس با دشواری های بیشتری در پیشبرد اهدافش در عرصه های مختلف مواجه خواهد شد و این امر موجب خواهد شد تا شانس بیشتری برای نیروهای متعادل تر در انتخابات آتی و سایر عرصه های سیاسی و اجتماعی درآینده فراهم شود.

قیام هفت ثور، حماسه بدفرجام

مردم ما دیدند که بعد از سقوط حاکمیت انقلابی و ورود نیروهای «مجاهد» به کابل اولین اقدام همه آنان چور و چپاول و بی حرمتی به مردم بود. مردم افغانستان تجربه انواع مختلف حکومتها را از سرگذشتاندند و امروزه شرایط جهنمی اشغال کشور بوسیله امریکا و ناتو و پیامدهای هول انگیز آن برای نسل کنونی و نسلهای آینده کشور را در روزگار سیاهی که امید برای زندگی در پائینترین حد ممکن قراردارد، از سر می گذرانند. این مردم رنجدیده در هیچ دوره ای به اندازه دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان مورد توجه و حرمت قرارنگرفتند و به اندازه این دوران ازخدمت حاکمیت مستفیض نشدند و بیهوده و بی اساس نیست که امروز مردم افغانستان در حسرت آن دوران بسرمی برند.

فردی میانەرو یا نظامی

موضع خامنەای بە احتمال زیاد فعلا مشخص نیست. شاید او منتظر آن است ببیند نتیجە مذاکرات با غربی ها بە کجا می رسد. اگر غرب مایل بە امتیازدهی در سطح مورد نظر نظام باشد، بی گمان موضع میانەروها و اصلاح طلبان تقویت می شود و اگر نە، هستە سخت قدرت با گرایش بیشتر بە شرق، سعی می کند شرایط آیندە را مهندسی کند.

بخش: 

دیدار نمادین کارگران شرق و غرب برلین بر روی پل!

سال های سال است که اتحادیه ما برای یکسان سازی دستمزد در دو بخش شهربرلین فعالیت می نماید. ما می خواهیم به این تبعیض که علیه همکاران ما اعمال می گردد پایان دهیم. ما خواستار هماهنگی شرایط کار در شرق وغرب برلین هستیم. همکاران ما در منطقه شرقی سابق در صنعت فلزکار و برق، سه ساعت در هفته بیشتر ازهمکاران خود در بخش غربی کار می کنند و بابت آن هیچ گونه حقوقی دریافت نمی نمایند.

بیانیه مشترک پانزده تشکل بە مناسبت اول ماە مە

گرامی باد "اول ماه مه" (یازده اردیبهشت)، روز همبستگی بین‌المللی کارگران جهان

واقعیت این است که ما کارگران در شرایط کنونی با مشکل پراکندگی مواجه هستیم و این مسئله خود هشداری است که علی‌رغم ادامه کاری و ازخودگذشتگی در مبارزه و علی‌رغم اعلام همبستگی و همدلی آشکار و واقعی میان فعالان جنبش‌های اجتماعی، بدون یک همکاری جدی و سازمان‌یافته و سراسری در میان تمامی کارگران و زحمت‌کشان، قادر به مقابله با سیاست‌های ضدکارگری و تغییر شرایط موجود نخواهیم بود.

نقش "گرگ های خاکستری" در ترکیه 

روزنامه لس آنجلس تایمز بخش "جنگ ویژه" در سال ۱۹۹۸ در گزارشی اعلام می نماید: ارتش ترکیه از مشاوران ایالات متحده پول و آموزش دریافت کرده بود تا واحدهایی را برای حمله احتمالی شوروی تشکیل دهد. اعضای این جنبش در سال های بعد، در کشتار اقلیت های قومی و مذهبی از جمله کردهای علوی شرکت داشتند. آنها روزنامه نگاران، نویسندگان، وکلا، اعضاء اتحادیه های صنفی و فعالان چپ را در سراسر ترکیه و خارج از کشور شناسایی و به قتل رسانده اند.

خاوران یادمان عزیزان از دست رفته ماست

جناب شهردار و اعضای محترم شورای شهر! این حقوق شهروندی و انسانی ما خانواده هاست که از محل دقیق خاکسپاری عزیزانمان با خبر باشیم و بتوانیم با حضور بر سر مزارشان، یاد عزیزانمان را گرامی بداریم. اکنون پس از حدود چهل سال محرومیت از این حق، ما خواهان عدم تعرض و تغییرات در این گورستان هستیم.

درخواست بنیاد راکفلر از صندوق بین‌المللی پول برای ایفای نقش تعیین‌کننده در مبارزه با «همه‌گیری»

انتشار یک ارز ویژه و مایه‌کوبی (واکسیناسیون) به یک نقطه وصل می‌شوند

مسیر دیگر استفاده از وجوه بدست آمده از نشر ارز ویژۀ غیرنقدی، احتمالا، مبارزه با تغییرات آب و هوایی در متن طرح بدنام بازسازی بزرگ (نوسازی بزرگ) خواهد بود. قرار است در ماه نوامبر اجلاس جهانی آب و هوا در گلاسگو برگزار شود. گمان می‌رود کشورهای امضاءکنندۀ توافقنامۀ آب و هوایی پاریس برای «کربن‌زدایی» از اقتصاد خود مسئولیت‌های مالی خاصی را به عهده بگیرند. با این حال، بعید است کشورهای کم‌درآمد حاضر به پذیرش تعهدات بزرگ باشند. آن‌ها زیر بار بدهی سنگین بسر می‌برند.

شمارۀ پنج دانش و اميد منتشر شد

شمارۀ پنج دانش و اميد منتشر شد. با مقالات و پرونده‌هایی در بارۀ سند همکاری با چين، کودتای ميانمار، روز جهانی کارگر، روز جهانی کودک، شرکت مستقيم نظاميان در دولت، وضعيت وخيم افغانستان، معرفی چند کتاب، يادمان بزرگان و روزهای ويژه، تجاوزات امپرياليسم و مبارزات ضد امپرياليستی در چهار گوشۀ جهان، يادی از فرقۀ عدالت، و صفحات ويژۀ هنر و ادبيات.

نگاهى به تحولات سياسى

اصلاح طلبان موظفند هر چه سريع تر يهوداى درون جريان خود را به مردم معرفى و تمايز مواضع خود را با آنان آشكار سازند. اين يهودا محمد قوچانى است كه از مدتها پيش به عنوان نظريه پرداز كارگذاران در عمل مواضع مصباح يزدى را در ظاهرى اتوكشيده ارائه می دهد.

دستان خونبارتان از خاوران و کشتار دوبارۀ عزیزان ما کوتاه باد!

جمهوری اسلامی به عبث می‌کوشد با تغییر چهرهٔ خاوران، گرد فراموشی بر این برگه از جنایات پرشمار خود علیه مردم ایران بپراکند. ما به عنوان بازماندگان بخش بزرگی از جان‌باختگان به خاک خفته در خاوران و خاوران‌های میهن، با صدایی رسا اعلام می‌کنیم، که این تلاش نظام ولایی نیز تلاشی مذبوحانه و بی‌ثمر است. تا تاریخ بر جاست، خفت و ننگ و خواری کشتارگران فرزندان آزادی‌خواه و عدالت‌پژوه ایران به عنوان بخشی از ظلم عظیمی که این نظام در حق مردم ما روا داشته است، از دامن این نظام ضدانسانی پاک نخواهد شد.

شمەای از برنامە بزرگداشت ٢٩ فروردین

سالروز کشتار ٩ زندانی سیاسی در تپەهای اوین توسط ساواک

در چارچوب برنامه‌های سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در راستای پاس‌داشت پنجاه سال جنبش فداییان خلق ایران، برگزاری یادمانی به مناسبت ۲۹ فروردین، سال‌روز کشتار ۹ زندانی سیاسی از جمله هفت چریک فدایی بر فراز تپه‌های اوین، توسط ساواک، در سال ۱۳۵۴ برای روز شنبه ۲٨ فروردین ۱۴۰۰ (برابر با ۱٧ آوریل ۲۰۲۱ میلادی) توسط واحد آمریکای سازمان بطور زندە در زوم برگزار شد.  این برنامە شامل سخنرانی،شعر، سرود و داستان خوانی بود و در آن اکبر دوستدار، اردشیر زارع قنواتی، مجید کیانزاد و فرخ نگهدار بە ادای سخنرانی پرداختند.

جمهوری اسلامی و عمق استراتژیک

کشورهای جهان یا دارای عمق استراتژیک اند، و یا بخشی از عمق استراتژیک کشورهای دیگرمحسوب می شوند. از جملە کشورهائی کە دارای عمق استراتژیک اند، ایالات متحدە آمریکا، روسیە، و چین اند؛ و قدرتهای نوظهور و مدعی دیگری مانند جمهوری اسلامی هم بە عمق استراژیک می اندیشند، کە البتە بنوعی بە آن دست هم یافتەاند. از سوی دیگر، کشورهائی کە بخشی از عمق استراتژیک دیگر کشورها محسوب می شوند افغانستان، سوریە و عراق اند.

دولت اردوغان سازمان های مدنی را تعطیل می کند

رئیس جمهور اردوغان و متحدان ملی گرای او اکنون سلاح جدیدی را علیه صداهای ناخوشایند و منتقد حتی در عرصه پزشکی به کار می گیرند. طبق قانون جدیدی که در ۲۷ دسامبر توسط پارلمان ترکیه تصویب شد، دولت مجاز است فعالیت های سازمان های جامعه مدنی را محدود یا حتی ممنوع کند. سازمان هایی که قانون جدید شامل آنها می شود، سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر در این کشور می باشند. رئیس جمهور ترکیه چندی پیش سعی کرده بود که حد اقل در سیاست خارجی، سوپاپ های اطمینانی را از طرف دولت ترکیه به جامعه جهانی ضمانت نماید.

بخش: 

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد سوئد برگزار می کند

زادەی رنجم و پروردەی دست زحمت

بە اطلاع همگان می رسانیم کە روز یکشنبە ١٢ ارديبهشت ساعت ٧ بعد ازظهر به مناسبت اول ماه مه، واحد سوئد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برنامەای در سامانە زوم برگزار می کند. ما، شما کوشندگان راە آزادی و منافع کارگران و زحمتکشان را بە مشارکت در این برنامە فرا می خوانیم. باشد کارگران ایرانی بتوانند با فائق آمدن بر مشکلات و شرایط غیرانسانی زندگی خود، کە محصول و نتیجه ستم طبقاتی بە آنان است، با رسیدن بە خواستەهای برحق شان زندگی بهتری را برای خود رقم بزنند. یار و یاور آنان باشيم.

 آدرس اطاق و اطلاعات دیگر به زودی به اطلاع عموم خواهد رسيد.

یاد رفيق محمدعلی متولی گرامی باد!

رفيق محمدعلی متولی بعد از ۲۰ سال مبارزه با بیماری سرطان خون، عاقبت با ابتلا به کرنا جان خود را از دست داد. او مبارزی از شهرستان سراب بود و مبارزات عدالت خواهانه اش را از زمان فرقه دموکرات آذربایجان شروع کرده و در سال‌های دهه ۳۰ فعالانه در مبارزات مردم ایران در صفوف توده ای ها مشارکت داشت. او در سال ۵۰ سمپات سازمان شد و منزلش را به محل ديدار رفقای فدائی تبديل کرد. رفيق متولی در زمان رژيم شاه دستگير و به زندان رفت. بعد از انقلاب بهمن دوباره درسال ۶۲ در رشت دستگير و ۴ سال زندان کشید.

امنیت چیست؟ (۱)

اینگبورگ براینس، مشاور و رئیس سابق دفتر بین المللی صلح و مدیر سابق یونسکو

سلاح ها در دریا، زمین، هوا و فضا بسیار خطرناک تر، سریعتر و استفاده از آنها آسان تر شده است. ۹ کشور سلاح هسته ای اکنون مانند چین که سال ها بود هیچ هزینه زیادی برای خرید سلاح یا جنگ نمی کرد، خود را مسلح می کنند. ایالات متحده و روسیه تقریباً به همان تعداد سلاح هسته ای دارند. ما که تحت "چتر دفاع هسته ای" ناتو هستیم، گنگ هستیم و حتی جرات حمایت از تحریم هسته ای جدید سازمان ملل را نداریم. پنج عضو دائمی شورای امنیت همگی سلاح هسته ای دارند و از بزرگترین نیروهای نظامی هستند.

تنش های دیپلماتیک بین جمهوری چک و روسیه

پیش زمینه اختلاف دیپلماتیک بین دو کشور، انفجارهایی بود که در سال ۲۰۱۴ در انبارهای مهمات چک اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن دو نفر از کارکنان آنجا گردید. جمهوری چک، روسیه را مسئول مستقیم این حوادث قلمداد کرده و شنبه گذشته اعلام نمود که ۱۸ کارمند سفارت روسیه را اخراج می کند. در مقابل، مسکو نیز تصمیم گرفت تا ۲۰ نفر از اعضای سفارت چک را از این کشور اخراج نماید.

بخش: 

درنگی کوتاه برمعنا و مفهوم نئولیبرالیسم

عدم توفیق و شکست برنامه های نئولیبرالیستی در اغلب کشورها و قبول آن از سوی تدوین کنندگان آن و پذیرش لزوم دخالت دولت در همه کشورها در عرصه اقتصاد و به ویژه قبول مسئولیت در تامین خدمات اجتماعی برای عموم مردم و به طور خاص اقشار کم درآمد از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بازتاب این واقعیت است که این راه حل نیز برای برون‌رفت سرمایه ‌داری از بحران، تامین شرایط زیست انسانی برای همه انسان ها و در تمام کشورها و تحقق توسعه پایدار، ناکارا و ناتوان است.

آچمز، و نیاز برای برون رفت از آن

ترامپ با تاکتیک تشدید تقابلات و بحرانی کردن بیشتر روند رویدادها با ایران، در صدد بود بە استراتژی خود کە همانا وادارکردن ایران بە تسلیم و یا کوتاەآمدن از مواضع خود بود، سعی کرد بە معضل نزدیک بە پنج دهە روابط کشور خود با جمهوری اسلامی پایان دهد. در دوران ترامپ ما با روند صعودی بدترشدن شرایط و احتمال بروز جنگ روبرو بودیم، اما تاکتیک ترامپ عمل نکرد و خود او بنابر بسیاری دلایل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را باخت.

۶۰ سال پس از حمله آمریکا به کوبا در"خلیج خوک ها"

فیدل کاسترو فرمانده انقلاب کوبا در ۱۷ آوریل ۱۹۶۱، طی یک پیام رادیویی، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا را به حملات هوایی به شهرهای کوبا متهم کرد. ایالات متحده آمریکا، دقیقاً ۶۰ سال پیش برای سرنگونی دولت کوبا تلاش کرد و از انقلابیون ریشوی کوبایی به فرماندهی فیدل کاسترو شکست خورد. این اولین شکست بزرگ امپریالیزم آمریکا در آمریکای لاتین بود.

بخش: 

فساد جمهوری اسلامی را به دامان چین انداخت!

انتخابات ۱۴۰۰ محل مناقشه نیروهای سیاسی داخل حاکمیت شده است. رویگردانی مردم از انتخابات و بی‌تاثیر بودن آن باعث شده است که بحث تحریم انتخابات به شکل جدی در فضای مجازی و جامعه‌‌ی ایران توصیه می‌شود. چرا باید انتخابات را تحریم کرد؟
گپ و گفت: با شرکت: عباس خرسندی و بهروز خلیق
برنامه ای از تلویزیون آزادی

جنبش چریكی ‌‌با ‌اشتباهات تاكتیكی روبه‌رو بود

گفت‌وگو با بهزاد فراهاني

امیرحسین جعفری: مبحث هنر در ایران در زمان‌های مختلف سراسر درگیر تحول و تغییر بوده است. سیاسی‌بودن جامعه ایران و تحولات انقلابی در بازه‌های مختلف باعث واكنش ازسوی جامعه هنری نیز شده است. شرایط جغرافیای سیاسی جهانی و ساختار شرقی-غربی در تقابل كمونیسم و كاپیتالیسم استعمار‌گر باعث ایجاد یك جو سیاسی در میان جوانان تمام جهان به‌خصوص در كشور‌های در‌حال‌توسعه شده بود، در ایران نیز این موج به‌خوبی در میان جوانان دیده می‌شد كه در این فضا شاهد رشد هنرمندان انقلابی بسیاری از‌جمله، مرتضی كیوان، سیاوش كسرایی، صمد بهرنگی، محمود دولت‌آبادی، هوشنگ گلشیری و... بودیم كه هركدام به نوع خود پیش از انقلاب تیغ تند سانسور را در زندان‌های شاه تجربه كرده‌ بودند. نفوذ تفكرات ماركسیستی در آن زمان بر دیدگاه‌های روشنفكران نیز عامل مهمی در راستای تحول هنر در آن بازه زمانی بود؛ چه در موسیقی كه شاهد گروه چاووش بودیم، چه در سینما كه تجربه فیلم‌های مسعود كیمیایی از‌جمله گوزن‌ها را پشت‌سر گذاشتیم و حتی در نقاشی كه آثار هانیبال الخاص گزاره مشخص این ادعاست. هنرمندان دهه40 و 50 با دركی عمیق از شرایط سیاسی ایران و با تكیه بر آرمان‌گرایی‌های عدالتخواهانه دست به خلق هنری مردمی و با‌مفهوم زدند. در سال‌های منتهی به انقلاب شاهد رخداد مهمی به نام شب شعر گوته در سفارت آلمان هستیم كه هنرمندان بسیاری در آنجا به سخنرانی و شعرخوانی پرداختند اما متأسفانه این روند پس از انقلاب با چرخش به سمت سرمایه‌داری عمدتا رو به تأكید بر فرم رفت و باعث زوال معنایی آثار شد. هرچند در سال‌های اول انقلاب نیز شاهد اوج آزادی در هنر انقلابی-سیاسی هستیم كه نمود واضح آن در بیانیه كانون نویسندگان در حمایت از تسخیر سفارت آمریكا، نقاشی‌های سیاسی الخاص در ترمینال جنوب، سرودهای انقلابی گروه‌های چپ و راست و... است. در‌نهایت باید به یك سر‌فصل اساسی برگردیم كه آیا سرفصلی به نام هنر سیاسی وجود دارد یا خیر؟ آیا هنرمند باید سیاسی باشد تا در پیشگاه خلق مورد پذیرش تاریخی قرار بگیرد یا هنرمند آزاد است مردم و وقایع اجتماعی را فراموش كند و به فرم آثارش بپردازد؟ درباره تحلیل تاریخ هنر سیاسی ایران گفت‌وگو كردیم با بهزاد فراهانی، بازیگر و فیلم‌نامه‌نویس كه از دهه40 همواره در هنر كشور مطرح بوده است. مشروح آن را می‌خوانید.

دریافت بیشتر و تضمین مشاغل، نتیجه همبستگی یک ملیون کارگر صنایع فلز کار آلمان

با توجه به بحران کرونا، اوقات سختی برای چانه زنی ها و جهش های بزرگ برای اتحادیه های کارگری به وجود آمده است. با این حال، در چند هفته گذشته، یک میلیون کارگر صنایع فلزکار درسراسر آلمان برای شرایط بهتر کارو دریافت بیشتر، در یک مبارزه جمعی به میدان آمدند. "یان اتو" اولین نماینده مجاز IG Metall Berlin، در مصاحبه ای با "جوم برای هولز" توضیح می دهد که چرا چنین است. در مورد مطابقت شرایط کار آلمان شرقی با استانداردهای غربی و چگونگی ادامه کار در برلین، اتحادیه چه مشکلاتی دارد.

تروریسم هسته‌ای اسراییل را متوقف کنید

اعلاميه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

بر اساس همین باورها تخریب در تأسیسات هسته ای نطنز در کشورمان را در روز بیست و دوم فروردین برابر با یازده آوریل سال جاری محکوم و اعلام می کنیم که این عمل تلاشی هولناک است با هدف به آتش کشیدن منطقه با هدف جلوگیری از توافق میان ایران و ۱+۵.

بخش: 

غرب ستیزی، داستانی ادامەدار

اسلام سیاسی از همان اوائل بروز خود حساسیت ویژەای بە نفوذ غرب در جوامع بەاصطلاح اسلامی داشت. این حساسیت در دو بعد خود را نشان می داد: در بعد فرهنگی و در بعد سیاسی ـ نظامی (کە دومی خود را در تسلط نظامهای وابستە یا نزدیک بە غرب متبلور می کرد).

انفجار در نطنز را محکوم می کنيم!

اکنون که دریچه ای برای مذاکره گشوده شده است، دولت اسرائیل میخواهد با این اقدامات خرابکارانه‌ی خود روند مذاکره را متوقف نماید. در نتیجه‌ی چنین اقداماتی، امکان به‌هم خوردن مناسبات با کشورهای امضا کننده‌ی برجام و تداوم تحریم‌های کمرشکنی که مردم ایران را به خاک سیاه نشانده است، وجود دارد. اقدام تخریبی اسرائیل در تاسیسات نطنز، احتمال نشت مواد رادیو اکتیو را هم به دنبال دارد که میتواند امنیت جانی مردم ایران را به خطر اندازد. تداوم چنین اقداماتی منطقه را ناامنتر کرده و به آتش شعلههای جنگ خواهد دمید.

آنچه می گویم مدینه فاضله نیست

مصاحبه با خانم آنا کونیگ جرلمیر شهردار استکهلم

... توجه و حمایت از محیط زیست و ارزش های سبز در مرکز این تحول قرار دارند. ما مشاغل جدیدی هم درهمین جهت ایجاد می کنیم و از فن آوری های جدید برای تولید انرژی استفاده می نماییم . باید فضای سبز بیشتری وجود داشته باشد، مانند سقف های سبز، خانه های سبز و مصرف هر چه کمتر از بتن. شهرها باید در جهت حمایت از محیط زیست سرمایه گذاری کنند. ما برای رانندگی به طرف استفاده صد درصد از نیروی برق ادامه می دهیم و در جهتی برنامه ریزی کرده ایم که نیازی به مالکیت اتومبیل نباشد. باید از تراکم سطح شهرها کاسته شود. برخی از شهروندان فقط بعد از ظهر و بعضی دیگر صبح می توانند به دفتر های کارشان مراجعه کنند. کودکان بزرگتر معمولاً وقتی دیرتر به مدرسه می روند بهتر یاد می گیرند. همه نباید همزمان بیرون و یا در خانه باشند. آنچه می گویم مدینه فاضله نیست, برنامه ای است که ما در حال اجرای آن هستیم.

بخش: 

بـــــــدرود رفیق خاوری

امروز بیست و پنجم فروردین ۱۴۰۰ شمسی، برابر با چهاردهم آوریل ۲۰۲۱ میلادی، پیکر رفیق علی خاوری دبیر کل حزب توده ایران که در تاریخ دوم ماه جاری در برلین درگذشته بود، در قبرستان سوسیالیست های المان Sozialistenfriedhof بخاک سپرده شد. مزارستانی که نام و خاطره چندین نسل از مبارزان کمونیست آلمانی را از انترناسیونال اول تا امروز در خود نگاه داشته است. قهرمانان به یاد ماندنی همچون روزا لوکزامبورک، و کارل لیبکنشت.

اتهام عضویت در اشتازی، علیه آندره بابیچ نخست وزیر میلیاردر چک

گرچه آندره بابیچ اتهام عضویت خود را در اشتازی آلمان شرقی انکار می کند، اما شواهد قریب به اتفاق نشان می دهند: میلیاردر در حال شکست جدی سیاسی است. در گزارش سند اشتازی او را این طور معرفی می نماید: با شماره ۲۵۰۸۵ در ۲ سپتامبر ۱۹۵۴ متولد شد، به زبان های آلمانی، فرانسوی، روسی صحبت می کند و شغل او مهندس است. نام رمز او " Bureš " است که معنای خاصی ندارد، اما نام اصلی او : آندره بابیچ می باشد.

رقابت جربزە می خواهد نە دشمنی

در شرایطی کە ما دوبارە با آغاز مذاکرات حول برجام روبرو هستیم، امید است تغییر قابل توجهی در نگاە کلان نظام نسبت بە آمریکا ایجاد شدە و با ورود بە آن مانند همە کشورهای مدعی جهان، رویاها از طریق رقابت پیش بردەشوند نە از طریق دشمنی.

بخش: 

گفت‌وگو پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰

گزارش نشست عمومی‌تشکیلات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در راستای مصوبۀ کنگره هژدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، دومبن نشست نوبتی اعضای سازمان در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ (۴ آوریل ۲۰۲۱) به‌صورت مجازی برگزار گردید. در بخش نخست نشست در بارۀ کنش‌گری سازمان گفت‌وگو شد. در بخش دوم حول موضوع، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بحث سیاسی صورت گرفت و شماری از رفقا دیدگاهها و ارزیابی‌های خود را در بارۀ جهات مختلف موضوع گفته و راهکارها و سیاست‌های مورد نظر خود را ارائه کردند.

اسرائیل را متوقف کنید!

در لحظە کنونی، جامعە جهانی باید حساسیت ویژەای بە اعمال دولت دست راستی اسرائیل نشان دهد و خواستار توقف حملاتی از این دست بشود. کرە زمین بە اندازە کافی در اثر بی دقتی های بشر ضربە دیدە است و با توجە بە بحران شدید کرونائی، ظرفیت جدیدی برای تحمل فاجعە دیگری را ندارد.

یک بانکدار محافظه کار در انتخابات ریاست جمهوری اکوادور پیروز شد

آندرس آراوز نامزد چپ شکست خود را پذیرفت. او در جمع هواداران خود گفت: "این یک شکست در انتخابات بود، اما یک شکست سیاسی یا اخلاقی نبود." وی اعلام کرد که با رقیب خود گیلرمو لاسو تماس گرفته و پیروزی وی در انتخابات را به وی تبریک گفته است. او در پیام خود افزود: آقای لاسو، من شما را به احترام به قانون دعوت می کنم. با نفرت و اختلاف هیچ کاری پیش نخواهد رفت، بیایید برای برون رفت از مشکلات، به طور دموکراتیک با هم به گفتگو بنشینیم.

بخش: 

راهکارهای، تحریم فعال انتخابات فرمایشی و مبارزه برای انتخابات آزاد

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: آقایان بهروز خلیق، فرهاد فرجاد، سام جعفریان و مزدک لیماکشی

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۷ آوریل ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

دیپلماسی و مذاکرە، تنها راە حل بحران های منطقەای

با شروع دور تازە مذاکرات ایران و کشورهای غربی حول مسئلە برجام، تحرکات اسرائیل برای ضربەزدن بە این روند شدت تازەای یافتەاست. دولت ناتانیاهو درصدد است کە بە هر طریقی کە شدە بە حل دیپلماتیک مسئلە هستەای ایران ضربات کاری واردە آوردە و سیر آنرا متوقف کند.

بخش: 

یادوارە ٢٩ فروردین

بگو بە میهن کە خون بیژن ستارە گشت و از آن چەسان شرارە دمید

برنامه یادمان ۲۹ فروردین، در روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ (برابر با ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ میلادی) برگزار خواهد شد. درچارچوب برنامه‌های سازمان ما در راستای پاس‌داشت پنجاه سال جنبش فداییان خلق ایران، برگزاری یادمانی به مناسبت ۲۹ فروردین، سال‌روز کشتار ۹ زندانی سیاسی از جمله هفت چریک فدایی بر فراز تپه‌های اوین، توسط ساواک، در سال ۱۳۵۴ برای روز یک‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ (برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۲۱ میلادی) برنامه‌ریزی و اعلام شده بود.

انتخابات۱۴۰۰: فرصت ها و تهدیدها

به نظر میرسد انتخابات ۱۴۰۰ برای اکثریت مردم ناراضی فرصتی فراهم نمی کند که رئیس جمهور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند. اما می تواند شرایطی فراهم سازد که وسیع ترین طیف اصلاح طلبان ایران، اعم از سکولار یا اسلام گرا، از تشکل های هویت گرا فراتر رفته و بر پایه برنامه و خط مشی مطالباتی، در یک تشکل فراگیر و قانونگرا متحد شوند. اصلاح طلبان امکان و اهمیت این تحول را دست کم نگیرند و تاثیر آن بر سرنوشت کشور را بس فراتر از مشارکت انضمامی در یک دولت غیر اصلاح طلب تلقی کنند.

اندر حکایت تفاهم نامه راهبردی ایران و چین

همگان نیک می دانند که اقتصاد ایران بدون رفع تحریم ها و تنها ‌از رهگذر ارتباط با چین ره به جایی نخواهد برد. همین تفاهم نامه ایران و چین هم اجرایی شدنش مستلزم عقد قرارداد است با بخش های خصوصی و دولتی ایران در عرصه های مختلف و لذا در صورت پابرجا ماندن تحریم ها ره به جایی نخواهد برد.

صفحه‌ها