می 2021

نامەای از ایران

زیاده نگویم؛ دوستان، ما نیز از دل این مردم "هیجانی" بیرون آمده ایم، و کمتر با مغز سرد با مسائل برخورد کردەایم. از جمله رأی دادنهای کیلوئی به تشکیل این آخری یعنی حزب چپ. و طبق رسم مرسوم حال به هر دلیلی می گوئیم: "ما نبودیم!" تجربه زیستی من به من آموخته است: فقط مرده ها هستند که اشتباه نمی کنند، و ما یکبار دیگر اشتباه کرده ایم.

آقای همتی، همتی!

درست است روحانی میانەرو بود، اما دارای برنامە سیاسی بود. آقای همتی از این لحاظ با وجود اصلاح طلب بودنش، اما بسیار عقب تر است. شاید اگر بتواند در روزهائی کە بە انتخابات نزدیک می شویم، بخش سیاسی خود را تقویت کند، و همان مدعیان دولت در سایە را کە همتی بانیان وضعیت موجود می داند را بیشتر معرفی کند، شاید اقبالی برای خود دست و پا کند. آقای همتی، همتی!

روز جهانی حمایت از کودکان

در مجموع، کودکان کار، متکدی، ولگرد، بی‌سرپرست، زباله‌گرد و... در اصل فرزندان خانواده‌های فاقد امکانات ابتدایی زندگی هستند، که نه تنها از فروخته یا ربوده شدن فرزندان خود نگران نیستند، حتی در اغلب موارد داوطلبانه آن‌ها را به مافیای گدایی و بردگی اجاره می‌دهند.

در آستانە چە تغییری قرار داریم

شاید ما در آیندە، شاهد حاکمیت یکدستی خواهیم بود کە در یک بستر اجتماعی پلورال در حوزەهای سیاسی، اجتماعی و مدنی ناچار بە اعمال قدرت خواهد بود. و این خصوصیت اصلی کشور را تشکیل خواهد داد. یعنی از طرفی حاکمیتی بشدت یکدست، و از طرف دیگر جامعەای کە بە این یکدست شدن واکنش منفی خواهد داشت. البتە نظام تلاش خواهد کرد جامعە را بیشتر ببندد، اما پابەپای بستەشدن بیشتر حاکمیت، چندگونگی درون جامعە در مقابل آن کە از حوزە توان حاکمیت خارج است، برجستەتر خواهد شد.

بخش: 

جنگ ۱۱ روزه، پیش پرده انتخابات اسرائیل

آقای یائیر لپید برای تشکیل دولت بدون مشارکت حزب لیکود، باید با طیف وسیعی از احزاب راست و چپ اتلاف نماید، همچنین به رای تمایل نمایندگان عرب پارلمان احتیاج دارد. آنها با سیاست های آقای لپید در ضمیمه کردن بخش هایی از کرانه باختری به خاک اسرائیل مخالف هستند. دولت جدید تا روز چهارشنبه آینده باید معرفی گردد. بنیامین نتانیاهو هم در این فرصت از همه امکانات خود قطعا استفاده خواهد کرد تا کابینه جدید تشکیل نگردد. او متهم به فساد در سه پرونده مالی است و با تمام قوا در تلاش است تا با استفاده از قانون مصونیت، از حضور در دادگاه و محکومیت احتمالی فرار کند.

فراز و فرود تلاشهای ایرانیان برای مشروط کردن قدرت

بخش اول - از جنبش دوم خرداد تا جنبش سبز، و تاملی بر اکنونیت اصلاح طلبی

جنبشی که شروع شده و فعلا نماد آن تاج زاده است باید با همگرایی طبقات مختلف به قدر کافی لیبرالیزه (آزادیخواهانه) و سوسیالیزه (عدالتخواهانه) و ناسیونالیزه (ملی گرایانه به مفهوم دولت - ملت) شود. ولی به نظرم امروز در ذیل موارد پانزده گانه ای که تاج زاده اعلام کرده و مواردی که از سوی دیگر نیروهای سیاسی می تواند به آن اضافه شود، این مهم می تواند به تدریج محقق گردد.

سازمان عفو بین الملل در ۲۸ ماه مه ۱۹۶۱ متولد شد

دیروز، ٢٨ ماە مە، بمناسبت این سالروز، جمعی از فعالین سلزمان عفو بین الملل در شهر کوچک ۳۰ هزار نفره در ایتالیا راەپیمائی کردە و با پخش اعلامیه، ماده های اعلامیه حقوق بشر را با صدای بلند در اماکن جمع شده مردم در مرکز شهر و پارک شهر قرائت کردند. در این مراسم از عابرین جوان، کنجکاو و علاقەمند درخواست شد که آنها نیز این ماده های حقوق بشری را با صدای بلند بخوانند.

"نه" به انتخابات فرمايشی آری به تغییرات ساختاری سیاسی برای گذار به دمکراسی

اعلاميه مشترک

ما نیروهای سیاسی آزادیخواه‌ و دموکرات را به مقابله با برنامه حکومت برای برگزاری اين انتخابات نمایشی و تنزل‌یافته به صنعت رای ولایی دعوت می‌کنیم. ما خواهان رعایت موازین انتخابات آزاد و منصفانه در چارچوب گذار به دموکراسی و استقرار جمهوری سکولار دموکرات به جای جمهوری اسلامی ایران و سپردن کشور به دست منتخبان واقعی مردم هستيم.

تکرار کمیک تاریخ

و این تکرار کمیک تاریخ ایران است کە هموارە میان قدرت در حوزە خارجی و قدرت در حوزە داخلی تناسب معقولی وجود ندارد. اگر می خواهید کشور قدرتمندی داشتەباشید، قبل از هر چیز بە فکر ایجاد نظامی عادلانە با خصوصیات آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی باشید کە در آن قاطبە ملت احساس 'بودن' کند. احساسات مذهبی و میهنی اگر مابە ازاء یک زندگی انسان گونە را نداشتەباشند، باد هوایند و بتدریج بە ضد خود تبدیل خواهندشد.

بخش: 

تصویر اولین مدل زن سیاه پوست بر جلد مجله مد انگلیسی

باید با کلیشه ها مبارزه کرد، تنوع نه تنها باید در پیش زمینه باشد، بلکه باید نقش مهمی نیز در پشت صحنه داشته باشد. ارائه مدل های مختلف کافی نیست، ساختار تیم ها و شرکت ها نیز برای تغییر، تعیین کننده هستند. صنعت مد مجبور است و باید آن را جدی بگیرید و به معنی تنوع، توجه دقیقی نشان دهد. معنای تنوع در گفتمان علوم اجتماعی، به دسته های مختلفی مانند سن، رنگ پوست، جنسیت، منشأ قومی، مذهب، گرایش جنسی یا معلولیت ها اشاره دارد. بنابراین تنوع اجتماعی بسیار بیشتر از رنگ پوست است.

خامنەای تعرضی تر می شود

رهبر نظام با موضع گیری های اخیر خود نشان می دهد کە تعرضی تر و بی مهاباتر از گذشتە شدەاست. او با اطمینان و صراحت بیشتری رابطە دولت ـ ملت را بە مقام شبان ـ گلە نزول می دهد، و بدون هیچگونە احتیاط و تلاشی برای حفظ ظاهر، خود را پدرخواندە مطلق می پندارد.

عربهای فلسطین و خطر آپارتاید

ژان ایو لودریان به اسرائیل نسبت به "خطر آپارتاید" در برابر جمعیت عرب آن هشدار داد. با بازگشت به خشونت های اخیر بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها و تنش در شهرهای مختلف اسرائیلی، روز یکشنبه هشدار داد که "در صورت عدم وجود دولت فلسطین در کنار اسرائیل 'خطر آپارتاید' وجود دارد."

مبارزه ما ادامه خواهد داشت

راشل ککه، کارگر نظافتچی هتل های زنجیره ای "ایبیس"، به همراه ۲۰ نفر از کارگر زن هتل های زنجیره ای "آکور"، برای شرایط کار بهتر، دریافت بیشتر و امنیت شغلی به مدت ۲۲ ماه دست به اعتصاب زدند و سرانجام از طرف مدیران مسوول هتل ها، پاسخ مثبت گرفتند. راشل ککه در آخرین راهپیمایی با سایرهمکارانش فریاد می زد: "مبارزه ما ادامه خواهد داشت، حتی اگر ده سال طول طول بکشد." و او در تمام این مدت در کنار دیگران واقعا برای حق و حقوق شان جنگید و هر گز نا امید نشد. راشل ککه، کارگر نظافتچی هتل ایبیس در منطقه باتیگنولس پاریس در مصاحبه ای با یک رسانه چپ گرا گفت: "آنها فراموش کرده اند که ما آنها را ثروتمند کرده ایم، اما باید بدانند وقتی که ما کارگران دست از کار بکشیم، چه اتفاقی خواهد افتاد!"

درس‌ها و تجارب کمون پاریس در عرصه سیاست و فرهنگ و هنر و پیکار مردمی!

کمون پاریس فقط ۷۲ روز مدیریت شورایی فرانسه به دست داشت و اولین شورای کارگری و تجربه دمکراتیک و دخالت مستقیم همه شهروندان در جهان بود که گرایشات مختلف کارگری از سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها گرفته تا آنارشیست‌ها و سندیکالیست‌ها و هم‌چنین اعضای انترناسیونال اول در آن ایفای نقش قهرمانه داشتند.

انتخابات آزاد برای تشکیل رژیم دمکراتیک ایران١

ما مذاکره و بحث نمی کنیم که بحث کرده باشیم. با این منطق، ما با همه گفتگو را قبول داریم و خواهان مذاکره با همه نیروها هستیم و طبیعتا در هر مذاکره ما هدف معینی را تعقیب می کنیم. اصل گفتگو اصل درستی است که باید مبلغش باشیم. بحث و گفتگو آغاز کردن با یک نیروی سیاسی لزوما به این معنا نیست که آنها جزو متحدین ما هستند. ولی خوب طبیعتا ما بحث نمی کنیم که بحث کرده باشیم.

انتخابات ریاست جمهوری و وظایف نیروها در دوران تبلیغات آن

طرح تغییر ساختارهای غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی، اما در این روزهای انتخابات ریاست جمهوری فرصتی را پیش آورده که می توان با استفاده از امکانات دیجیتالی و عمدتا از طرف کاندیداهای طرفدار اصلاح ساختاری (بدون توجه به تایید یا رد صلاحیت)، و با پشتیبانی نیروهای سیاسی خواهان این تغییرات، آنرا به گفتمان اصلی انتخابات تبدیل نمود. این طرح که من در ذهنم آنرا "طرح گفتمان ملی تغییر از پائین در ساختار رژیم" نامیده ام، پروژه ای زمان بر بوده و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری امسال بهترین فرصت برای معرفی این طرح ملی است

خود تحریمی نظام

در واقع نظام، خود از طریق خودتحریمی بە نجات خود برخاستە است! و در این مسیر روی رای چند میلیونی کە بە نفع اصولگرایان کە در کشور وجود دارد سرمایە گذاری کردەاست و نیز بر روی توان امنیتی و نظامی کە با انقلابات مداوم در تکنولوژی بە غولی هولناک تبدیل شدەاست.

بخش: 

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت درگذشت اسماعیل خویی

دریغا که عمر او و بسیارانی چون او که سرمایه های علمی و فرهنگی کشور بودند، در دوره ای سپری شد که حاکمیت های خودکامه و سرکوبگر، آن ها را خار چشم خود پنداشتند، فرهنگ ایران را از شکوفایی اندیشه های آنان محروم کردند و با سیاست سانسور و سرکوب، عرصه را چنان بر آنان تنگ کردند که چاره ای جز ترک دیار و تبعید و آوارگی در "بی در کجا"ی جهان، تعبیری که خویی به کار می برد، نداشتند.

اخباری از محافل بازنشستگان

بازنشستگان می بایست، درکي واحد و يکسان از منافع سراسري و همچينين راه ها و روش هاي کسب مطالبات خود کسب کنند. آنان جز اتحاد و همبستگي و طرح مطالبات خود و از طریق تشکل سراسری وسيله اي براي دفاع و تأمين حقوق خود ندارند. بخوبی تجربه کردیم که بطور انفرادي، اساساً بحساب نمي آييم اما اگر متحد و يکپارچه و سراسري شويم آنگاه مجبور به اجراي خواسته ها و مطالبات ما مي شوند. باید در فکر حضور حد اکثری بازنشستگان، تشکل سراسری و کسب حقوق خود باشیم.

سخنرانی تحقیرآمیز سناتور سابق جمهوری خواه علیه بومی های آمریکا

ریک سانتوروم سناتورجمهوری خواه سابق در ماه آوریل سال جاری، در مراسمی که توسط بنیاد محافظه کار "آمریکای جوان" برگزار شده بود، سخنرانی کرد. وی گفته بود "ما از هیچ چیز،ملتی به وجود آوردیم، منظورم این است که در این جا، در این سرزمین چیزی نبود، صادقانه باید بگویم درفرهنگ آمریکایی فرهنگ بومی جایی ندارد."

بلاکچین

BlockChain

کارشناسان بزرگ ترین ضعف پول را در «انحصاری بودن دولتی» آن می دانند، و می پرسند که چگونه‌ می شود که علارغم اینکه در یک اقتصاد سالم بر علیه «انحصارات» مبارزه می شود ولی اصلی ترین مقوله یعنی «پول» در انحصار همچنان باقی است؟ در ضمن معتقد بوده اند که در صورتی «پول» مریض مداوا خواهد شد که از «انحصار» دولتی درآید و بشریت مترقی در دل بحران های اقتصادی جوامع سرمایه داری که ریشه های سیاست های بانکی داشته اند (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳)، با مبارزه ای خشونت پرهیز در اشل جهانی «رمز ارز» کریپتو کرانسی را خلق کرده است که بیتکوین مشخصه و نمونه بارز، موفق و شناخته شده آن است.

اولین کمیسر ضد نژادپرستی اتحادیه اروپا

کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه گذشته، خانم میشائلا موا ۴۴ ساله را به عنوان اولین کمیسر ضد نژادپرستی اتحادیه اروپا منصوب کرد. به این ترتیب او باید از هم اکنون همه اقدامات سیاسی در زمینه ضد نژاد پرستی در اتحادیه اروپا را با همکاری نمایندگان اقلیت ها و تشکل های مدنی کشورهای عضو مدیریت کند. حال حوزه فعالیت های او علیه نژاد پرستی، نه تنها کشور فنلاند، بلکه همه اتحادیه اروپا را در بر می گیرد.

بە کجا خواهیم رفت

پس اگر ما در آیندە با ملغمەای از "برنامە ـ بی برنامەای" روبرو هستیم، باید گفت کە همین منطق بە سراپای جامعە هم منتقل می شود و در چنین شرایطی کشور بیشتر بە مسیر هرج و مرج گرایش خواهد داشت، هرج و مرجی کە بە تقویت منطق استفادە از نیروی نظامی و امنیتی منجر خواهد شد.

اطلاعیە دبیرخانۀ شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

موضع گیری سازمان ما پیرامون مسائل گوناگون صرفاً توسط شورای مرکزی آن صورت می‌گیرد. شورای مرکزی سازمان در پیروی از مضامین مصوبات کنگرۀ خود در ارتباط با چارچوب کنش گری سازمان، در قبال انتخابات ریاست جمهوری اقدام به موضع گیری نکرده و نخواهد کرد.

در مورد شرایط غم انگیز پناهنده ها در سئوتا اسپانیا چه می دانیم؟

فرار به سوی اروپا

هزاران زن و مرد و کودک مراکشی، با پذیرفتن خطرناک ترین شرایط، خودشان را به سئوتا دراسپانیا رسانده اند. چه اتفاقی افتاده که بیش از هشت هزار نفر، همه این مشکلات را به جان بخرند و خودشان را به این نقطه برسانند، چه آینده ای در انتظار آنها است، و چرا دولت مراکش درارتباط با خروج دسته جمعی شهروندان خود مداخله نمی کند؟

مرحله کنونی مبارزه در ایران

بخشی از جریانات چپ و ناسیونالیست با عمده کردن خطر امپریالیسم و ارزیابی از نقش "مثبت" برای روسیه و چین، متاسفانه به نوعی خواسته یا ناخواسته با جمهوری اسلامی همگامی می کنند. از نظر برخی در میان آنها هر نوع تحول بسوی دمکراسی و استقرار حقوق بشر و جمهوری اگر هنوز در چارچوب سرمایه داری انجام گیرد، حرکتی مترقی نیست.

پایان تحریم ها میانەرو ها را در انتخابات تقویت می کند

ضربه احتمالی دقیقه ۹۰ به محافظه کاران افراطی

مردم ایران لیاقت یک جمهوری دموکراتیک را دارند، اما ابتدا لازم است اوضاع اقتصادی طبقه متوسط و پایین که موتور تحول مثبت در ایران به شمار می روند، به طور قابل توجهی بهبود یابد. لغو تحریم های ایالات متحده و پیروزی یک اصلاح طلب می تواند تاثیرات قابل توجهی در این زمینه بگذارد.

رژیم در این انتخابات برگ برنده‌ای ندارد

بهروز خلیق در گفت‌وگو با جمهوری ایرانی

رای دادن يا رای ندادن جنبۀ تاکتيکی دارد نه استراتژيک. به همين خاطر در هر انتخابات بايد به طور مشخص برخورد کرد و بر آن اساس برخورد کرد. به‌رغم آزاد نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی، در برخی از انتخابات ها در گذشته اين امکان فراهم بود که مردم با شرکت خود پيامشان را به راس قدرت برسانند، به کانديدای بلوک قدرت "نه" بگويند و به کانديدایی رای بدهند که برنامۀ اصلاحات را مطرح می کرد.

پیروزی چپ ها، در انتخابات پیش نویس قانون اساسی جدید شیلی

برای اولین بار پس از گذشت ۳۰ سال، در قلب پایتخت شیلی یک زن کمونیست بنام "ایراسی هاسلر" به ریاست شهرداری سانتیاگو انتخاب شد. او به طرفداران پرشورخود گفت:" انتخابات اخیر، مقدمه ای است برای آنچه که کشور ما به آن نیاز دارد و ما را در کنارهم قرار داده است، ما علیه سیاست های این رژیم که منجر به گسترش فقر و گرسنگی مردم کشور ما شد و ضربه های شدیدی به ساختار آموزشی و فرهنگی ما وارد آمد، انتخاب شده ایم.

دشواری رفرمیسم در کشورهای استبدادی

تجربە بە ما می گوید کە جامعە عرصە تعارض منافع و دیدگاههائی هستند کە نهایتا نمی توانند با هم بە سازش برسند، و یکی از آنها باید زمین بازی را ترک کند. یعنی گاها رئالیسم سیاسی بر اجماع سیاسی چیرە می شود.

بخش: 

میلیون ها زن مجاز به تصمیم گیری در مورد بدن خود نیستند

به گزارش سازمان ملل، علاوه برعدم امکان انتخاب شریک جنسی برای زنان، ختنه دستگاه تناسلی زنان و نیز عدم دسترسی به داروهای ضد بارداری، میلیون ها زن در سراسر جهان از حق انتخاب در مورد بدن خود محروم هستند، تنها نیمی از زنان و دختران در مناطق فقیرنشین جهان کنترل کامل بر آنچه برای بدن آنها اتفاق می افتد را دارند.

اتحاد نیروهای ملی ، مترقی و آزادیخواه رمز عبور از حکومت جمهوری اسلامی

تجربه های تاریخی نشان داده است که، در زمان‌هایی که جامعه و حاکمیت جمهوری اسلامی با بحران‌هایی جدی روبرو می‌شود، شرایط برای اتحاد عمل و شکل‌گیری جبهه ای متحد در میان قشرها، طبقات اجتماعی و نمایندگان سیاسی آنها آماده‌تر می‌شود.

بخشی از هواداران حزب چپ ایران(فدائیان خلق) - داخل کشور
بخشی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) - داخل کشور

تاج زاده، مقوله "گذار دمکراتیک" و انتخابات ۱۴۰۰

در صورت تائید صلاحیت تاج زاده و حتی پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری هرچند می توانیم انتظار دستاوردهای رفرمیستی خوبی داشته باشیم که حتما در زندگی مردم اثر مثبتی خواهند گذاشت، اما تجربه این چهل سال بدلیل هژمونی حکومت بر ارگان ریاست جمهوری ها نشان داده است که امکان ناموفق و مسخ شدن حرکت بسمت شکل گیری "جنبش انتحابات آزاد" امکان پذیرتر خواهد بود.

نظامی ها و انتخابات

اگر نتیجە انتخاباتهای کشور را اساسا ترکیبی از مهندسی آن و رای مردم بدانیم، هیچ بدور نیست کە در مقطع ویژەای شانس نظامیان برای بدست آوردن پست ریاست جمهوری هم بشدت ارتقاء یافتە و قوە مجریە را هم مستقیما در دست بگیرند.

ماریکا، شهر نمونه سوسیالیستی در برزیل

در حالیکه اکثریت مردم برزیل در این سوی ساحل اقیانوس اطلس به سختی نگران و در گیر ویروس کرونا هستند، در ماریکا شهری با ۱۶۰ هزار نفر جمعیت تقریباً هیچ کس از وضعیت اقتصادی شکایت ندارد و از بحران کرونا هم توانسته اند خودشان را نجات بدهند.

تحریم انتخابات در خدمت استحکام بیشتر نهاد های انتصابی

بنابراین انتخابات سیزدهمین رئیس جمهوری متفاوت از ادوار گذشته شده و دیگر در چارچوب فرمول دو قطبی قابل تعریف نیست، زیرا مانور تبلیغاتی این تعداد بی سابقه نامزد های پوزوسیون به روالی درآمده که از هم اکنون همه در کسوت اپوزیسیون ظاهر شده اند

به کارزار «تحریم فعال انتخابات فرمایشی» می‌پیوندیم

بیانیه تحلیلی

در دفاع از سوسیالیسم (۷۲)

ما به عنوان جمعی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور) ضمن پیوستن به کارزار «تحریم فعال انتخابات فرمایشی»، خود را جزئی از صف متحد سیاسی نیروهای چپ کشور می‌دانیم و از هر گونه همکاری و اتحادهای سیاسی این نیروها در مبارزه علیه استبداد دینی حاکم و برای گذر از جمهوری اسلامی و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی برای مردم ایران و سعادت و بهروزی برای کارگران و زحمتکشان میهنمان استقبال می‌کنیم.

تسخیر از درون

در واقع بدترین سناریوی ممکن همانا پذیرش وضعیت بحرانی بعنوان وضعیت نرمال است زیرا کە انگیزە مردم برای یک زندگی بهتر عملا بیشتر عقب نشینی کردە و روحیەای مسلط می شود کە در آن حفظ وضعیت موجود، و یا پذیرش ناگزیر آن (بعلت ترس از آزمون کردن شرایط بدتر)، بە یک نرم و هنجار تبدیل می شود.

بخش: 

پس از حمله هوایی اسرائیل به ساختمان رسانه ها در غزه

ارتش اسرائیل یک برج رسانه ای در غزه را ویران کرد، اسرائیل ادعا کرده است که از این ساختمان حماس نیز استفاده کرده است. اما انجمن مطبوعات خارجی مستقر درغزه اعلام کرده اند که اسرائیل هیچ مدرکی نسبت به ادعای خود ارائه نکرده است. انجمن روزنامه نگران نسبت به این عمل اسرائیل اعتراض کرده است.

بیاد مادر شریفی

مادر شریفی از سازمان‌گران ثابت‌قدم مبارزات خانواده‌های زندانیان سیاسی ایران در دههٔ ۵۰ و همراه همیشگی مادران و داغدیدگانِ بسیاری از جان‌باختگان در زندان‌های سیاسی ایران بود. او با همهٔ داغی که در دو رژیم شاهی و ولایی بر دل و جانش نشسته بود، هرگز دفاع از منافع ملی کشور و مصالح همگانی مردم ایران را در مصاف با نیروهای داخلی و خارجیِ ضد ملی و ضد مردمی، فراموش نکرد.

همه پرسی استقلال اسکاتلند از انگلستان

خانم استورگون نخست وزیر اسکاتلند به دولت انگلیس در لندن نسبت به رد همه پرسی هشدار داد. این می تواند عواقب "جدی" داشته باشد. وی خاطرنشان کرد که حزب کمونیست ملی و سبزها، که همچنین طرفدار جدایی از انگلیس و بازگشت به اتحادیه اروپا هستند، مشترکا اکثریت پارلمان را تشکیل می دهند. جلوگیری از همه پرسی به معنای نادیده گرفتن خواست دموکراتیک اسکاتلندی ها است. اکثر کارشناسان معتقدند که همه پرسی بدون تأیید لندن غیرقانونی است.

سیاست بە همراە تکنولوژی

قدرت تکنولوژی در زمینە نظامی دارد کم کم چهرە منطقە را تغییر می دهد، و بە همراە آن قدرتمندتر شدن فشار سیاسی ـ دیپلماتیک کە بر اسرائیل وارد می آید نشان از آن دارد کە جو عمومی حتی بدنبال گسترش روابط این کشور با اعراب زیاد مناسب نیست.

بخش: 

رقیب رئیسی در انتخابات چه کسی خواهد بود؟

شورای نگهبان مانند سال ۸۴ عمل خواهد کرد و سعی می کند کاندیداهای متعدد اصللاح طلب را که فاقد قدرت رای آوری باشند روبروی رئیسی قراردهد. طرفه این که خیال این شورا از نارضایتی و عدم شرکت بدنه اجتماعی اصلاح طلبان در انتخابات راحت است و در این رهگذر کرونا هم به عنوان امداد غیبی "نرخ عدم مشارکت" را بالا خواهد برد

دو فدایی و سه گرایش

(در حاشیه انتخابات۱۴۰۰)

جریان سوم هم عمدتا در سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت است که با پافشاری بر ماهیت سوسیالیسم دمکراتیک خواهان داشتن هویت مستقل خود است و تمایل به فاصله گیری از انقلابیون و براندازان از یک سو و پوزیسیون در سوی دیگر دارد. هر چند می توان با جناح های رادیکال اپوزیسیون اینجا و آنجا با هویت مستقل خود متحد شد‌.

تاملی برانتخابات درایران

اینک که درآستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم و شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار داریم، تعارض دو گرایش ذکرشده به نحو برجسته ای خود را نشان می دهد و نتیجه آن تاثیر سرنوشت سازی بر تحولات آینده کشور به جاخواهد گذاشت.

تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی

سکوت مردم ایران و بسیاری از نیروهای ترقی خواه ایرانی در برابر این جنایات، درد آور و سئوال برانگیز است. چه عواملی موجب این سردی و سکوت شده است؟ آیا نارضایتی از سیاست های رژیم حاکم بر ایران می تواند توجیه گر چنین سکوتی باشد؟

صفحه‌ها