ژوئن 2021

آخرین دیدار

۹ تیر تولد استاد همایون خرم نوازنده ویولن، موسیقیدان و آهنگساز

مردی لاغراندام با موهای سپید وارد شد. دستان او خالی بود، زیرچشمی نگاهی به جمعیت انداخت و جلوتر از دیگران و لبخندزنان روی جایگاه آمد. همه به احترامش ایستادند و تشویقش کردند. من شاید خوشحالتر از دیگران بودم، بغض غریبی گلوی مرا و شاید انبوهی از جمعیت را می فشرد.

مبارزه جهانی زنان در اصلاح قانون سقط جنین

میلیون ها زن در سراسر جهان به سقط جنین ایمن دسترسی ندارند و به همین مناسبت صدای جنبش اعتراضی زنان در جهت اقدام برای اصلاح قانون سقط جنین و تعیین سرنوشت بیشتر و حفاظت از سلامتی و زندگی خود، از جای جای جهان به گوش می رسد. گرچه مبارزه زنان در کشورهای مختلف حامیان و طرفدارن زیادی و به ویژه در میان اقشار آگاه دارد، اما گروه های محافظه کار مذهبی و سنتی در مقابل حقوق طبیعی زنان به شدت مقاومت می کنند. در واقع تمامی تلاش های محافظه کاران در جلوگیری از روند پیشرفت تا کنونی زنان می باشد.

بخش: 

نتیجه برد – برد، پارادکس بزرگ انتخابات ۱۴۰۰

برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک تاکتیک و نظر مشترک بین حکومت با مخالفین سیاسی غیرقانونی (دزیدنت ها) و براندارن در مورد انتخابات وجود داشت و آن این بود: هر دو طرف اصلی متخاصم نمی خواستند که مردم مخالف و معترض حکومت در انتخابات شرکت کنند!

تصامیم سخت و کلان

از این منظر می توان بە این نتیجە رسید کە اگر سخنان حسن حسن هانی زادە را مبنا بگیریم، در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، انتخاب و یا مهندسی کردن انتخابات در جهت گماردن رئیسی برای نظام الزامی بود، آن هم بە دو دلیل: ١ـ ایجاد حداکثر تفاهم میان سە قوە برای عدم تکرار رویدادهای زمان روحانی (یعنی عدم موشک پراکنی و بالارفتن از دیوار سفارتهای دیگر و غیرە)، و ٢ـ امکان اتخاذ تصامیم سخت و کلانی کە هانی زادە از آنها سخن می گوید.

گزارش آکسیون "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" روبروی پارلمان اروپا در بروکسل

در واقع با گسترش و سراسری شدن اعتصاب کارگری و مصادف شدن برگزاری جلسه دوره ای "گروه ارتباط با ایران در پارلمان اروپا" باعث گردید فعالین تشکل "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" برای اطلاع و جلب حمایت پارلمان اروپا، وسایل ارتباط جمعی و سندیکاهای بلژیکی در زمانی بسیار کم و در وقت کاری، آکسیونی یکساعته را روبروی پارلمان اروپا در میدان لوکزامبورگ برگزار کند.

بخش: 

نیاز منطقە بە نگاە جدید

تغییر در نگاە مسلط موجود در نظام ایران نسبت بە ایالات متحدە و سوء استفادەای کە این نگاە از آن در میان بخش مهمی از مردم می برد، بدون تغییرات منطقەای امکان ناپذیر است. جمهوری اسلامی را تنها آنگاە می توان بە تغییر در این بخش واداشت کە در کل صحنە تغییرات مهمی روی دادەباشد.

بخش: 

قبل از كسب قدرت ديكتاتور

تجربه گروه های مشابه در تاریخ جمهوری اسلامی نشان می دهد که نطفه های انحراف از زمانهاي پیش از پیروزی شکل می گیرد. وقتی نیرویی هنوز در قدرت نیست، علیه مخالفان خودش دست به خشونت می زند، باید مطمئن بود كه این نیرو اگر بقدرت برسد، همان خواهد كرد كه الان می کند.

اصلاح گری و اصلاح طلبان

مجموعه اصلاح طلبان خارج از محدوده تعریف و ترسیم شده حکومتی، با کوله باری از تجربه و دانش حاصل از سالها فعالیت و مبارزه درون سیستم و دل در گرو منافع مردم با توان ارتباط گیری با درون سیستم، با توان مدیریت چالشهای فرارو و تقابل و گفتگو و چانه زنی مناسب با رهبران حکومتی و تحلیل قوای آنان با جذب و کشاندن نیروهای سیستم به طرف مردم، می توانند جزو کارآمدان و راهبران برآمدهای اجتماعی مستقل خشونت پرهیز برای رفرم و اصلاح ساختار و سیستم حکومتی و قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد و در نهاییت تغییر ماهوی نظام به جمهوری سکولار دموکراتیک باشند.

در مورد مصاحبەای با باراک اوباما

وی اضافه می کند: ”اختلافاتی که ما در این کره خاکی با هم داریم واقعی، عمیق و در عین حال منشاء فجایع عظیم و هم چنین شادی هاست. غافل از این که ما فقط گروهی از انسان ها هستیم همراه با تردیدها و عدم اطمینان ها. بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم آن است که با هم رفتار و سازگاری خوبی داشته باشیم، زیرا در این سیاره همانا انسان ها ما هستیم.‘’

حمایت ۲۳۰ نفر از فعالان ملی، ملی- مذهبی، جمهوری‌خواه، چپ، صنفی، مدنی و حقوق بشری داخل و خارج از کشوراز اعتصابات کارگران

همه شهروندان می دانیم از زحمات کارگران و دیگر رنجبران این سرزمین است که اقتصاد ملی کشور تقویت خواهد شد. بدین ترتیب جدا از این که حقوق اولیه آنها بی هیچ قید و شرطی باید برآورده شود، ما به جز رشد و توسعه اقتصادی (که البته ملزومات سیاسی خاص خودش را می طلبد)، همه راه های دیگر را پیش راندن کشور به ورطه نابودی و تباهی می دانیم.

بخش: 

زنده‌باد همبستگی و اعتصاب سراسری کارگران نفت

در دفاع از سوسیالیسم (73)

ما از تمام رفقای فدائی خلق، نیروهای ترقیخواه، چپ، دمکرات و برابری طلب در سرتاسر کشور می‌خواهیم با اطلاع رسانی اخبار مرتبط با اعتصاب کارگران صنعت‌نفت، تبلیغ و ترویج خواسته‌ها و مطالبات آنان، افشاء توطئه‌ها و زورگویی‌های رژیم و برخوردهای ضد کارگری شرکتهای پیمانکار، پشتیبانی خود از کارگران قهرمان اعتصابی و رهبران آنها را اعلام کنند. اعتصاب حق کارگران است و هیچ کارگری نباید به خاطر طرح مطالبات و خواسته‌های خود از طریق اعتصاب، اخراج، بازداشت و یا مورد تهدید و ارعاب قرار گیرد.

دکترین های اقتصادی و اجتماعی دولت اصولگرای رئیسی

قسمت اول

با اطمینان خاطر می توان گفت که دولت رئیسی نیز به مانند دولت خلف خود احمدی نژاد همان مسیر را، اما طراحی شده و مهندسی تر پیش خواهد برد و در ادامه بزودی خواهیم دید که شاهد پوپولیست ترین دولت تاریخ معاصر کشور خواهیم بود!

دنیائی کە ما در آن زندگی می کنیم

اگر توان بسیج ایدئولوژیها از بین رفتە است، می توان گفت بە همان نسبت توان بسیج سیستمهای موجود هم از میان رفتەاست و بە این ترتیب دنیا در یک خلسە میان دو یا چند جهانی بە سر می برد کە بیشتر حاکی از عدم اعتقاد قطعی نە بە این و نە بە آن است (و یا اعتقادی جزئی بە این و بە آن، و یا التقاطی از اعتقادها). و این چنین فرد پست مدرن در عدم اعتقاد خود و یا نسبی گرائی اعتقادی خود بە این و آن، می ماند کە نهایتا چکار کند کە در صورت واردشدن بە اعمال نسبی تاریخی، پس فردا احساس نکند کە گول خوردە و پشیمان نشود (این گول خوردگی بیشتر جنبە خودی دارد تا دیگری).

تظاهرات در برابر پارلمان اروپا برای همیستگی و حمایت از اعتصاب و مطالبات کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

"جمهوریخواهان ایران در بلژیک" از اعتصاب سراسری و مطالبات کارگران حمایت می کند و بدین منظور برای حمایت و همبستگی با مبارزات مدنی و صنفی کارگران کشورمان، تظاهراتی را در برابر ساختمان پارلمان اروپا در روز نشست دوره ای "گروه روابط ایران در پارلمان اروپا" در بروکسل برگزار می کند.

پی افکنیم زندگی نوین

چهل و پنجمین سالگرد جان باختن رفیق حمید اشرف و یارانش

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ برگزار می کند. هشتم تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق. این برنامە در رسانه اجتماعی کلاب هاوس با نام "رمز ماندگاری جنبش فدائیان خلق" برگزار می شود. شنبە ١٢ تیرماە ١٤٠٠، برابر با ٣ ژوئیە ٢٠٢١، ساعت ٢١:٣٠ بە وقی ایران و ١٩ بە وقت اروپای مرکزی. با حضور: رقیە دانشگری، سیاوش رنجبر، فرخ نگهدار و تهماسب وزیری

کارکنان زیمنس آلمان: ما اکنون در خیابان هستیم!

هیئت مدیره کنسرن زیمنس، تصمیم گرفته اند تا بزرگترین کارخانه توربین های گازی جهان را از آلمان به یک کشور که در آنجا دستمزد های بسیار پایینی به کارگران می دهند، انتقال دهند، و موقعیت شغلی۷۵۰ نفر از کارکنان این کارخانه را در برلین به خطراندازند. حال سنگ اندازی ها از طرف هیئیت مدیره علیه مقاوت و در خواست کارکنان، شروع شده است. اتحادیه مخالف تصمیم مدیران زیمنس است. کارکنان خود را برای مقابله با این تصمیم گیری سازماندهی کرده اند.

بخش: 

شمارۀ ٦ مجلۀ دانش و اميد

شمارۀ ٦ مجلۀ دانش و اميد (تير ماه ١٤٠٠)، منتشر شد: جستارهايي از ايران امروز؛ فراز و فرودهاي آمريکاي لاتين؛ ونزوئلا زير ذره‌بين؛ يادی از ايگور ليگاچف؛ صفحات ويژۀ هنر و ادبيات؛ امپرياليسم و ضد امپرياليسم امروز؛ حماسه‌های 23 و 30 تير؛ ...

خدا می میرد، اما خدایان نە

بتهائی کە ابراهیم زمانی با تبر خود در کعبە مکە شکست و نشان از تعدد خدایان آن دورە داشتند، بعد از مرگ روحشان برگشت و این بار اسلام را از درون تسخیر کردند. البتە منظور این نیست کە مسلمانان بە خدایان گوناگون معتقدند؛ نە، منظور تفاسیر متعددی است کە مسلمانان از همان خدا و قرآن ارسالی اش دارند و بنابراین از این بابت فرق چنان فاحشی با پلورالیسم خدائی پیش از اسلام ندارند.

جامعه خواستار تغییر ساختاری است

اما شکل دهی این انتخابات, شاید توانسته باشد برخی ها را سرانجام به این صرافت بیندازد که دست امیدواری از دامن این دستگاه پلشت و خشونت پرور بردارند و بین بنگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان را، فرصت یا عرصه بازار سیاست ورزی خود نپندارند. شعار اصلاح طلب- اصولگرا- دیگه تمومه ماجرا، تبدیل به شعاری استراتژیک مجموعه آپوزیسیون ضد احزاب دولتی و حکومتی شده است. در جامعه ما، صورت بندی های جدید اجتماعی در حال نشو و نمای سیاسی است. این مقابله بسیار دموکراتیک، یکی از راهکارهای آغازین مردم ایران است و نقش نه گفتن دسته جمعی، به نهاد فاجعه بار "جمهوری اسلامی" را در اولین نمایش های قدرت به خوبی نشان داد.

از برنامە سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما به سوسیالیسم دمکراتیک بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی اجتماعی، مشارکتی و مستقيم و حداکثر مشارکت‌ مردم‌ در اداره جامعه و در تصمیم‏ گیری‏های اقتصادی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات برای همگان، با جامعه‌اى‌ همبسته‌، آشتى‌جو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمندیم.

هشدار سازمان حقوق بشر ایران؛ خطر اعدام یک کودک - مجرم در روزهای آینده

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۳ تیر ماه ۱۴۰۰: حسین شهبازی، متهمی که در سن ۱۷ سالگی به اتهام «قتل عمد» طی یک نزاع دسته جمعی بازداشت و به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، قرار است در روزهای آینده اعدام شود. فارغ از غیر انسانی بودن مجازات اعدام و این‌که اعدام افراد زیر ۱۸ سال طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشری ممنوع است، مبنای صدور حکم قصاص برای حسین، اعترافاتی بود که زیر شکنجه شدید اخذ شدند و در دادگاهی ناعادلانه مورد استناد قرار گرفته‌اند.

وعدەای کە سرانجام تحقق یافت

بە این ترتیب با حضور فردی مانند رئیسی امر انطباق میان تئو (خدا) و دمو (مردم)، حل می شود. زیرا بیسوادی و گوش بە فرمانی او، امر تبعیت مقام رئیس جمهوری از خدا از طریق شورای نگهبان و مقام معظم رهبری را تضمین می کند؛ و همزمان بعنوان فردی کە از طریق جمهور خاصی انتخاب شدەاست، امر اجماع مردمی هم شامل حالش می شود.

بخش: 

افکار و برنامه‌های ضدبشری پشت صحنۀ جهانی از زبان ژاک آتالی

انطباق مراقبت‌های بهداشتی، بدان معنی است که پزشکان باید نقش ماشین‌ها را بازی کنند. تمامی علوم پزشکی می‌بایست از طریق صنعتی‌کردن و تجاری‌سازی کاملاً اصلاح شود. تا همین اواخر اروپا به پلیس زیادی نیاز داشت. امروزه، از نظر عموم، قوانین به بخش طبیعی زندگی تبدیل شده و نیاز به افسران پلیس به تدریج کاهش می یابد. زمانی فرامی‌رسد که نیاز به پزشک نیز کاهش می‌یابد. تعداد پزشکان بسیار زیاد است و کار آن‌ها غیرمولد است. آتالی گله‌مندانه ‌می‌گوید: «امروزه پزشکی به یک معنا قادر به درمان همه بیماری‌ها نیست زیرا، هزینه‌های آن بسیار سنگین است».

چهل و پنجمین سالگرد جانباختن حمید اشرف و یارانش

پی افکنیم زندگی نوین

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ واحد نروژ برگزار می کند. هشتم تیر ١٣٥٥، روز جانباختگان فدائی خلق. این برنامە در سامانە کلاب هاوس با نام "رمز ماندگاری جنبش فدائیان خلق"برگزار می شود. شنبە ١٢ تیرماە ١٤٠٠، برابر با ٣ ژوئیە ٢٠٢١، ساعت ٢١:٣٠ بە وقی ایران و ١٩ بە وقت اروپای مرکزی. با حضور: رقیە دانشگری، سیاوش رنجبر، بیژن شیروانی، فرخ نگهدار و تهماسب وزیری.

نسلی تکرار نشدنی

در واقع جان مایه زندگی این نسل عشق به انسان و رهایی از بند بندگی و عشق به آزادی و عدالت و عشق به میهن بود. برای دفاع از کرامت و شرف انسانی، و برای از بین بردن نابرابری و فقر و در یک کلام عشق به انسان و رسیدن او به رفاه و آزادی و دمکراسی بپا خاست.

ریزش پایە رای سنتی ها، بهترین معیار سنجش

احساس خوب پیروزی کە مردم در هنگام رای دادن و در شکست دادن نامزدهای سنتی در خود می یافتند، بسیار قوی تر و خوشایندتر از احساس پیروزی بعلت عدم شرکت در انتخاباتها است. کمااینکە این عدم شرکت بیشتر از نیمی از جامعە را هم دربر گرفتە باشد. و این عدم احساس خوب از آنجا ناشی می شود کە سنتی ها کماکان از قدرت بسیج گستردە در میان پایە رای خود برخوردارند و سیاست تحریم عملا رە بە جائی نمی برد. یعنی عدم حضور در پای صندوق رای نە تنها منجر بە جذب بخش سنتی جامعە نشدەاست، بلکە از حضور همیشگی آنها در پای صندوق رای هم جلوگیری نکردەاست.

بیانیه پن سیدنی - استرالیا

در رابطه با آزادی اعضای کانون نویسندگان ایران که در زندان هستند

هر سه نویسنده به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند. در آوریل ۲۰۲۱ وکیل بکتاش آبتین اعلام کرد که موکلش به بیماری کووید مبتلا شده اما تحت درمان لازم قرار نگرفته است. به تازگی پن سیدنی از طریق زندانیان مطلع شده که موج دیگری از ویروس کرونا زندان را فرا گرفته و جان زندانیان را در معرض خطر قرار داده است.

هشدار درباره ورود آمریکا به جنگ سرد با چین

بخشی از مطلبی کە در آرمان ملی شمارە ١٠٤٠، چاپ شدەاست.

این سناتور آمریکایی هشدار داد: «شیوع این دیدگاه، محیطی سیاسی را ایجاد می‌کند که در آن دستیابی به همکاری‌هایی که جهان به‌طور مبرم به آن نیاز دارد، دشوارتر می‌شوند.» سندرز با اشاره به چالش‌های جهانی که آمریکا امروزه با آن مواجه است، از جمله تغییرات اقلیمی، همه‌گیری بیماری‌ها، رقابت بر سر تسلیحات اتمی، نابرابری‌های گسترده اقتصادی، فساد و تروریسم، متذکر شد که چنین چالش‌هایی نیازمند تقویت همکاری‌های جهانی از جمله با کشور چین است.

انتصخابات، و نە انتصابات یا انتخابات فرمایشی

در جریان انقلابات مخملی، اصطلاحی ابداع شد تحت عنوان 'اصقلاب' کە محل تلاقی اصلاحات و انقلاب بود، واژەای کە بسیاری آن را متناسب با روند تحولات در کشورهای اروپای شرقی ارزیابی می کردند. آیا نمی توان با بهرەگرفتن از همین منطق، از این بە بعد انتخابات را در جمهوری اسلامی تحت عنوان 'انتصخابات' توصیف کرد؟ کلمەای کە بە خوبی هم معرف جریان نظارت استصوابی است و هم معرف چگونگی روند انتخابات در میان خودیهای اصولگرا.

بخش: 

تکرار یک تجربه خطا

این اولین بار نیست که اکثریت بزرگی از مردم به دلیل عدم شرکت و یا تحریم، در انتخابات شرکت نمی کنند، این امر به هیچ وجه موجب خرسندی نیست، در هیچ جای دنیا سرخوردن و ناامید شدن از صندوق رآی دمکراسی به ارمغان نیاورده است، بلکه انفعال و سرخوردگی را دامن می زند و حساسیت مردم به سرنوشتشان را کاهش داده و ای بسا از بین می برد و این روحیه مطلوب کسان یا کشورهائیست که استقلال و ثبات کشور را هدف گرفته اند.

این روند چهل سال است که به شکل مضحکی ادامه دارد

چگونه و تا کی باید در صف به اصطلاح انتخابات ها، نه به احزاب، بلکه به افراد رای بدهند. بر چه اساسی رفرمیست ها از مردم تقاضا می کنند تا در این انتخابات های مبتذل شرکت نمایند. چگونه رفرمیست خودشان را حاضر می کنند تا مردم به منتخب های شورای نگهبان رای بدهند، مگر همین رفرمیست ها، زمانی مخالفت مصوبه استصوابی نبودند، حال چه شده است که تا این حد عقب نشینی کرده اند و از آن طرف بام سقوط کرده اند و در این دوره با چراغ خاموش حرکت کردند و حتی کلمه ای از مخالفت با مصوبه استصوابی شورای نگهبان، حرفی به میان نیاورده اند. چقدرتاسف آور است که باخت سیاسی خود را به گردن براندازان انداخته اند! گویا که بر اندازان و رادیکال ها حق کنش سیاسی ندارند. بهتر است بپذیرند که طی سال های اخیر، مجموع سیاست های اصلاح طلبان و رفرمیست ها، موفقیت آمیز نبوده است. چرا باید مردم در انتخاباتی شرکت کنند و به کاندیداهایی از میان جناح بندی های قدرت رای بدهند؟

پروژه بی ارزش کردن انتخابات

معرفی این فرد و اندیشه هایش بخاطراین است که ما پس ازاین انتخابات با چنین پروژه ای روبرو هستیم که صرفنظر از اینکه قابل اجراهست یا نیست، که به نظر من در دراز مدت نیست، متوجه اظهارات اینگونه افراد باید بود که سمتگیری آینده حکومت را نشان می دهند. ضمن اینکه حذف رفسنجانی را تقریبا بشکل ناخوداگاه رمزگشایی می کند و پروژه بی ارزش كردن انتخابات را توضیح می دهد.

نکاتی چند در مورد انتخابات

جابجایی نیروها در درون جبهه اصلاحات و اصول گرایان تحقق پیدا خواهد کرد نیروهایی که به سمت قدرت گرایش پیدا خواهند کرد و نیروهایی که از قدرت پیاده خواهند کرد و سمتگیری جامعه محور خواهند کرد. انسداد سیاسی که شمشیر دو لبه هست هم اصلاح طلبانی که خط قرمز را رعایت نکند و هم مخالفان درونی را نشانه خواهد گرفت، شاید محوری که بتواند تا حدودی در کوتاه مدت همگرایی کند، خواسته هایی از قبیل نقد نظارت استصوابی و... خواسته های اینگونه باشد.

انتخابات ریاست جمهوری در ایران: انتخاب ابراهیم رئیسی، خبر بسیار بدی برای جامعه مدنی ایران

ابراهیم رئیسی سابقه وحشتناکی در زمینه حقوق بشر دارد. در سال 1988، هنگامی که فقط 28 ساله بود، وی یکی از چهار قاضی بود که در مورد مرگ و زندگی هزاران زندانی سیاسی حکم صادر کرد. ابراهیم رئیسی همیشه به ماشینهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران وفاداری نشان داده و نقشی اساسی در بزرگترین پرونده های نقض حقوق بشر داشته است. در زمان ریاست وی به عنوان رئیس قوه قضائیه (2019-2021)، دستگیری فعالان سیاسی و مجازات آنها به حبس های سنگین به امری عادی تبدیل شده است. انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور خبر بسیار بدی برای جامعه مدنی ایران و فعالین آن می باشد.

دفاع از جمهوریت یا مشروعیت زدایی از نظام

شماتت یکدیگر چرا؟ بازنده ها کیستند و برنده ها کدام؟

آری ما مشارکت کنندگان در انتخابات به جد معتقدیم در شرایط فعلی راه حل مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور از مسیر تعمیق شکاف دولت - ملت نمی گذرد. اما متاسفانه شکاف دولت- ملت به خاطر استبداد ورزی هسته سخت قدرت از سال ٨٨ بدین سو علیرغم ترمیم نسبی در دولت اول روحانی مدام عمیق و عمیق تر شده است مشارکت کمتر از پنجاه درصدی مردم در انتخابات دیروز حاکی از تعمیق این شکاف است.

سازمان عفو بین‌الملل ابراهیم رئیسی را به جنایت علیه بشریت متهم کرد

عفو بین‌الملل رئیسی را به عضویت در "کمیسیون مرگ" متهم کرده است. اما رئیسی قبلاً این اتهام را رد کرده و گفته که هیچ نقشی در آن هیئت نداشته است. وی در عین حال از فرمان خمینی برای اعدام‌های گروهی دفاع کرده است. با اینحال، آیت‌الله منتظری صریحاً رئیسی را در مورد اعدامها مسئول دانسته و گفته بود که نام مسببان این اعدامها "در میان جنایت‌کاران تاریخ" خواهد ماند.

پوپولیسمی کە خواهد باخت

ایران امروز با ایران اوائل دهه هشتاد متفاوت است، از جمله اینکه بعید بنظر می رسد بتوان تصور کرد که رئیسی و یارانش با پوپولیزم نوع احمدی نژادی آنهم در غیاب نفت بشکه ای 120 دلاری بتوانند در ایجاد "آرامش" موفق باشند. مهمتر از همه اینکه جامعه مدنی ایران به همت دهه ها مبارزه خستگی ناپذیر آنقدر تجربه آموخته و توانمند شده است که بتواند علیرغم همه فشارهای قابل پیش بینی در مقابل از خود دفاع کند.

جلادی کە رئیس جمهور شد

حکومت این دورە، بدون اینکە هزینە دوران جنبش سبز را پرداختە باشد، یک دست تر شد. انتخاب رئیسی، دهن کجی آشکار بە مردم ایران و ضربەای سخت بە وجدان جامعە بشریست. انتخاب رئیسی انتخاب یک جلاد بود. و این در شان مردم ایران نبود.

بخش: 

یک قرن چپ ایران،- سوسیالیسم، مدرنیسم، سکولاریسم

چپ ایرانی،- قرنی مبارزه سیاسی، ایدئولوژیک، نظامی

اعضای جنبش چریکی نمایانگر جمعی بیقرار بودند و گرچه در سازماندهی تودهها و کارگران ناتوان بودند ولی در جذب جوانان تحصیل کرده طبقه متوسط بسوی آرمانهای عدالتخواهانه سوسیالیستی، سکولار، و مدرن خود موفق بودند. با وجود ضربات زیاد تا اواسط دهه 1350 جنبش چریکی اعتباری برای خود کسب کرده بود و در میان جمع دانشگاهی مخاطبانی برای خود بدست آورده بود. خستگی ناپذیری و شور انقلابی و مقاومت زن و مرد های جوان در آن دهه شگفت آور است.

پارادایم امنیتی

اما شرط نیست کە پارادایم موجود در حاکمیتها بە خود جامعە هم در همان مقیاس تسری پیدا کند. درست است کە امنیت می تواند همیشە دلمشغولی جامعە باشد و در بزنگاەهای خاصی بە خصوصیت اصلی در بطن آن هم تبدیل شود، اما نوع نگاە جامعە نمی تواند همان نوع نگاە حاکمیت بە پارادایم امنیت باشد. بویژە اینکە در کشاکشهای سیاسی، بنیانهای اقتصادی و معیشتی مردم فروبپاشند و تامین زندگی روزمرە بە معضل بزرگی تبدیل شود.

نامه سرگشاده به فرخ نگهدار

رفیق فرخ! در اختتام بهتان بگویم که توسط اقوام درجه یک و دوستان و حتی آنهایی که سیاسی نیستند، و می دانند که من به فداییان خلق اکثریت گرایش دارم، پیامی اینچنینی دریافت می کنم: "سعید جان این بار خواهش می کنیم در انتخابات شرکت نکن و رای نده تا با اتحادمان بزنیم توی دهن حکومت!" فرخ جان آنها می ترسند که مبادا من در انتخابات شرکت کنم!

دولت موازی برخاسته از ساختار دوگانه جمهوری اسلامی است

با برگزاری انتخابات فرمايشی دولت موازی و دولت رسمی يکی می شود!

يکی شدن دو دولت و پايان يافتن ساختار دوگانه جمهوريت ـ ولايت، شکاف دولت ـ ملت هرچه عميق شده و رودروئی اکثريت مردم با حکومت شدت يافته و جامعه بيش از پيش قطبی خواهد شد. در يک قطب حکومت و لايه نازک حاميان او و در قطب ديگر اکثريت مردم منتقد و مخالف حکومت. اين وضعيت نمی تواند چندان پايدار بماند. بويژه اينکه حکومت با بحران کارائی و بحران های متعدد روبرو است و قادر به حل آن ها نيست. ما شاهد خيزش ها و اعتراضات گسترده خواهيم بود.

در پاسخ به پیام جمعی از مادران و خانواده‌های جانباختگان فدائیان خلق

ما فرزندان شما نه در کنار شیخ و نه در کنار شاه نخواهیم ایستاد!

تغییرو خللی در دیدگاه های ما در طول ۱۳ سال گذشته بوجود نیامده و هیچگاه سازمان از مسیری که هویت سیاسی و تاریخی آن را تعریف کرده، همان هویتی که ما را از نحله ها و نیروهای استبدادی جدا میسازد دور نشده است. نه بدنبال سلطنت طلبان رفته و نه در کنار حکومت جمهوری اسلامی ایستاده و نه به دفاع از بقای این ساختار فاسد، مستبد و مردم ستیز پرداخته است. سازمان ما، همچنان همراه و در کنار مردم در مبارزه علیه استبداد و برای آزادی و بهروزی میهن مان ایستاده است.

چپ باید خود را برای به میدان آمدن آماده کند

البته باید گفته شود که بخشی از این خیال پردازی ها و شیوه و رفتار سیاسی ما در مورد پدیده ها، در نگاه رمانتیک جامعه شرقی و از جمله ما ایرانی جاخوش کرده است. در اعلام نگاه و نظر ما به طور تاریخی، صراحت کلام دیده نشده است. ما بیشتر از همه به نوعی تقدیر گرایی مذهبی گرفتار مانده ایم. ما بیشتر از اینکه برای رفع و رجوع مسائل و مشکلات در هم تنیده خود به برآیند گفتمان های فلسفی و اجتماعی متوصل شویم، با راهکارهای سیاسی، به دنبال حل و فصل معضلات خود بوده ایم، که نتیجه ای نگرفته ایم. بخشی از مسائل نا شناخته، بین تئوری وعمل نهفته است.

تاراج کشور همچنان ادامه دارد

یک نگاه ساده به گزارشات و داده‌های رسانه‌های مختلف در خصوص اوضاع زندگی عامه شهروندان و همچنین، به زندگی تجملی نخبگان فاسد و البته، مسلمان و مؤمن، تقسیم جامعۀ ایران به طبقات آشتی‌ناپذیر را به وضوح نشان می‌دهد. جامعه‌ایی که از یک طبقه‌ کوچک مرکب از یک مشت افراد صاحب ثروت‌های محیرالعقول و انبوه توده‌های ساقط شده از هستی و امکانات ابتدایی زندگی تشکیل یافته است.

حکومتهای انقلابی با انقلاب سرنگون نمی شوند١

اما این مانع تغییر نخواهد شد. فقط اینکە باید هوشیار بود کە روند مبارزە را سیاە ـ سفید ندید. اینکە چنین بپنداریم حکومتیها همگی آن طرف خط اند و ما این طرف. باید نگاە مجموعەای بە کل تصویر داشت. در این گونە جوامع، خطی وجود ندارد تا بدقت جمعی را این طرف و جمعی را آن طرف فرض کند. در نگاە مجموعەای همە بنوعی در تغییر دخیل اند؛ از جملە بخش مهمی از حاکمان، کە تجربە نشان می دهد مرتب در زیر تیغ سرکوب و فشار قرار دارند. در این نگاە مجموعەای است کە بە امید تغییر از داخل می توان نشست.

جمهوری اسلامی، مخالف انسجام ملی ایرانیان است

واقعییت ها به ما هشدار می دهند که دستگاه های دولتی، با هزینه های میلیاردی و با کمک فن آوری های هوشمند، در حال دستکاری ما هستند تا ما را به محتوای خود نزدک کنند و به آن معتاد نمایند. باید تاکید کرد که بخشی از جمعیت ملیونی شهروندان ایرانی که تصمیم به عدم شرکت در خیمه شب بازی تکراری انتخاباتی را در سر دارند، می شود به آغاز بیداری جامعه ایرانی در جهت سکولاریزم و دین زدایی نسبت داد و آن را به فال نیک گرفت. ایدئولوژی بنیاد گرا و متحجراسلامی، با آمیزش تئوری های توطئه، که ناشی در ناتوانی استدلال عقلانی و عرفی دولتمردان جمهوری اسلامی است، در حال رنگ باختن است، صدای آن دیگران، بلندتر از هر وقت به گوش می رسد.

رزم مشترکی کە غائب است

جامعە ایران قبل از اینکە بە حضور یا عدم حضور در انتخابات نیاز داشتە باشد، بە حضور فعال خود در عرصە سیاسی، اجتماعی و مدنی نیاز دارد. اگر این مشکل حل شود، بی گمان هم حضور و هم عدم حضور می توانند سرانجام بە نتیجە برسند. در غیر این صورت در بر همان پاشنە سابق خواهد چرخید و تحریم هم دردی از درهای بی شمار این ملت را دوا نخواهد کرد. جامعە پیش از هر چیز نیاز بە رزم همە جانبە در تمامی عرصەها دارد.

بخش: 

تاکتیک تحریم ناظر بر کدام دستاوردها براي جامعه ایران است

تاکتیک های سیاسی باید ناظر بر دستاوردهای عملی برای جامعه باشد والا في نفسه نه مهم هستند، نه همیشگی و نه مقدس و نه کارآمد.

حالا بايد ابتدا توضیح داد كه اولا دو سیاست وجود دارد يا نه؟ و اگر وجود دارد، كداميک بسود جامعه است؟ در ضمن بگویم که من به نقش جنبش اجتماعی هم توجه دارم ولی می خواهم بگویم تحریم کل حاکمیت و نفی شیوه های پارلمانی که با نواقص فراوان حکومتهای مستبد انجام می دهند، عموماً مربوط است و مشروط است به شرایط انقلابی و بویژه وجود آلترناتيوي که هم در خیابان و هم در ذهن توده به بارنشسته باشد.

صفحه‌ها