اکتبر 2021

پیام تسلیت گروهی از فعالان سیاسی و مدنی به مناسبت درگذشت ابوالحسن بنی صدر

ما جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با گرایش های گوناگون درگذشت آن عزیز را به خانواده گرانقدر بنی صدر، دوستان و همراهان او و همه طرفداران آزادی و آبادی سرزمین مشترکمان ایران تسلیت می‌گوییم و امیدواریم صدای حق گو و ثبات قدم او در نداها و فریادهای بلندتر و قدم‌های رو به پیش‌تر، سرنوشت بهتری را برای مردم و میهن‌مان رقم زند.

محاکمه یک نگهبان صد ساله اردوگاه های مرگ نازی ها

محاکمه یک نگهبان سابق امنیتی در اردوگاه کار اجباری نازی های ساکسن هاوسن در دادگاه منطقه ای نوروپین آغاز شده است. گفته می شود که وی درکشتار ده ها هزار نفر در زمان رژیم نازی ها شرکت داشته است. این مرد صدساله در ۳۵۱۸ مورد، متهم به مشارکت در کشتار زندانیان اردوگاه های کار اجباری است. به گفته دفتر دادستان عمومی، علیرغم کهولت، او می تواند در دادگاه حضور پیدا کند.

بخش: 

پيام حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به مناسبت هشتادمين سالگرد بنيان گذاری حزب توده ايران

حيات حزب توده ايران در طی ۸ دهه با جان صدها انسان مبارز و فرهيخته که برای عدالت اجتماعی و تامين زندگی انسانی برای کارگران و زحمتکشان کشور پيکار کرده آند، در آميخته است. تاريخ اين حزب آکنده از موفقیت ها، خطاها، ناکامی ها، فداکاری ها، از جان گذشتن ها و تحمل هزاران سال اسارت بوده است.

ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی: مروری بر بینش و منش ابوالحسن بنی صدر

دکتر بنی صدر در سراسر عمر خویش تلاش کرد تا در فرهنگ استقلال و آزادی بزیید و رابطه ای مستقل و آزاد با وجدان همگانی برقرار کند چه زمانی که رئیس جمهور بود چه زمانی که ملاتاریا بر اصل جمهوریت کودتا کرد و چه در تبعید. با قدرت کاملا بیگانه گشت و الگو شد. او تا واپسین لحاظات زندگانی خویش تاکید بر تغییر محل عمل با میزان (عدالت) داشت و نفی غفلت پذیری با محک حقوق پنجگانه در فرهنگ استقلال و آزادی. زین جهت در تاریخ ایران، شهید عمل به حقوق در فرهنگ مردم سالاری گردید.

اعدام قتل عمد و جنایتی سیاسی توسط دولت است!

به‌مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام

کارل مارکس: این چه نوع جامعه‌ای است که هیچ وسیله‌ای غیر از جلاد برای دفاع از خود نمی‌شناسد؟
ویکتور هوگو: حکم اعدام نشانه ویژه و ابدی توحش است.

شادباش به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس حزب تودهٔ ایران

۸۰ سال مبارزه پیگیر اما، پر فراز و نشیب حزب تودهٔ ایران، گویای روشن عزم و اراده شما در تحقق آمال و آرزوهای انسانی حزب توده ایران برای میهن و جهان است. سازمان ما این روز بزرگ و‌ خجسته را به شما، رفقای حزب توده ایران، حزب ارانی ها، روزبه ها، تیزابی ها، افضلی ها، فردین ها و دیگر جانباختگان سرفراز توده ای شادباش گفته و برایتان آینده ای موفق و پرفروغ را آرزومند است.

عبدالرازق گورنه اهل تانزانیا، برنده نوبل ادبیات شد

جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۲۱، مشهورترین جایزه جهانی برای ادبیات را نویسنده تانزانیایی عبدالرازق دریافت می کند. او در آثارش، از زندگی خود و آوارگی ها سخن می گوید. و به دلیل بررسی سازش ناپذیر و بدون گذشت او به آثار باقی مانده از استعمار و توجه او به سرنوشت پناهندگان و فاصله فرهنگی بین قاره ها، نوبل ادبیات به او تعلق می گیرد.

کشوری تنها، با دنیائی درگیری

روحیە جمهوری اسلامی تا حدود بسیار زیادی (البتە تنها در شکل و در یک تقلید کمیک) بە روحیە اساطیر ایرانی، از جملە رستم زال شبیە است کە یک تنە سوار بر اسب بە مصاف دشمن می رفت. جمهوری اسلامی در دنیای مدرن کنونی گرفتار توهمات رستم گونە خود شدەاست کە در نهایت تنها دستاورد آن مرثیە بە پیکر بی جان فرزند خود، سهراب، خواهدبود کە آن هم بدست خود او از پای درآمدەبود. و آنچە از این پهلوانی بی سود باقی می ماند، همان مرگ فرزند و افتخار پهلوانی است کە تنها بە درد بازگوئی کمیک آن در افسانەها می خورد.

بخش: 

ابلیس بە بهشت باز می گردد

داستان

ـ البتە،... البتە من چنین نمی اندیشم، اما از آنجائی کە نظر شما بر عمل مستقلانە من، بر خلاف فلسفە اصلی خلقت توسط شما بود و قرار بود داستان بر خلاف واقعیت ذاتی خود، تنها جهت اغفال بشر چنین ساختە و نوشتە شود، حال من استدعا دارم کە بە همان ترتیب، دوبارە حکایت، نویس شدە و بیان شود، کە ابلیس فرشتە از بارگاە خدا راندە شدە، حال بە تصمیم دیگری رسیدە است و با سجدە بردن بە پیشگاە آدم بە بهشت بازگشتە است، قربان! و این بە نظر من دو بعد دارد: هم انسان، دیگر گناە نمی کند و بە رستگاری می رسد، و هم اشتباهی کە در خلقت صورت گرفتە، تصحیح می شود.

نگاه

– بقول فروغ، باید تسلیتی فرستاد.

فضا رنگ دیگری به خود گرفت، همه چیز زیبا شد. احساس پاکی بهم دست داد. با وجودی که هوا ملس بود گرمائی در خود احساس کردم، چشمانم را بستم و یک لحظه به صدای قلب خود گوش دادم. صدایش را شنیدم. صدای عشق بود. زبان از صراحت خود افتاده بود، لکنت پیدا کرده بود. به خودم گفتم: توهم عاشق شدی! لبخندی زدم، مگر می شود با یک نگاه؟! ولی حقیقیت داشت، احساس دیگری پیدا کرده بودم.

بیست و پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم

حسن: تعدادی را به اوین انتقال دادند. تاریخ را دقیقا نمی‌دانم. ما قبل از این که آن‌ها را به اوین ببرند. ما را از فرعی بردند به سالن بسیار بزرگی که م بچه‌های اوین را هم آن‌جا دپدیم. حدود صد خورده‌ای نفر بودند که همین عباسی از یکی مصاحبه می‌گرفت. اسم آن زندانی کاوه اعتمادزاده بود. پسر «به آذین» معروف حزب توده بود که حمید عباسی جلو نشسته بود و از او بازجوی می‌کرد و به ما می‌گفت همه شما هم گوش کنید. هم اکنون نیز سئوالتش یادم است.

از میان برداشتن مشکلاتی که در آن زندگی می کنیم، هیجان انگیز است

اعتراضات علیه علوم آزمایشگاهی و برنامه ریزی ها و پیش گیری ها علیه ویروس همه گیر کرونا، بر اساس یک ایده مرگبار از آزادی استوار است. ما اکنون می توانیم آزادی را کاملا به روشی جدید درک کنیم.از میان برداشتن مشکلاتی که در آن زندگی می کنیم هیجان انگیز است.

تکانەهای ژئوپولیتیکی

بی گمان هرگونە تحرک یا تغییر ژئوپولیتیکی منطقە می تواند افکار عمومی را برای مدتی قابل پیش بینی متاثر کردە، و بر روند رویدادهای داخلی تاثیر بگذارد. پس هم اکنون افکار عمومی کشور در کشاکش میان رویدادهای داخلی و خارجی، دوران جدیدی را تجربە می کند کە برای عمل سیاسی ـ اجتماعی مشخص خود در آیندە احتیاج بە هضم آن دارد. از یک طرف بە قدرت رسیدن طالبان، پارادایم نظم اتوریتەای را در منطقە تقویت کرد و از طرف دیگر بحران قفقاز جنوبی بە رشد ناسیونالیسم ایرانی و احساس خطر جنگ. دو پدیدە کە بە هیچ وجە برای جنبش آزادیخواهی کشور، پدیدەهای خوبی نیستند.

بخش: 

بیست و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم

مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران مدعی‌اند زندانیان سیاسی قصد داشتند به دنبال عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق که در چهارم تیرماه آن سال آغاز شد در زندان شورش کنند. جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این، مدعی است با فتوای آیت‌الله خمینی هیاتی را برای عفو زندانیان و رسیدگی به پرونده آن‌ها به زندان فرستاده است. بنابر روایت جان به در بردگان، این هیات متصدی اعدام هزاران زندانی سیاسی بوده و به «هیات مرگ» مشهور است.

اریش فروم- نقد عامیانه سرمایه داری یک متفکر التقاطی

اریش فروم- میان مارکس، موسی، بودا، و فروید

روانشناسی اجتماعی اریش فروم روی دو ستون مارکسیسم و روان پژوهی فروید بنا شده که مکمل همدیگر هستند. او تا سن 35 سالگی زیر تاثیر این دو اندیشمند بود ولی بعد منتقد آنان گردید. هومانیسم رادیکال اریش فروم شبیه هومانیسم آلبرت شوایتزر، برتراند راسل و ارنست بلوخ است که موجب نزدیکی اینها به همدیگر شد.

پرنسيپ‌های ما در برخورد با فرآيند جهانی شدن 

حفظ صلح و امنیت جهانی، آزادی، حقوق بشر، حاکميت قانون، دمکراسی مشارکتی، عدالت اجتماعی و برابری، کارائی اقتصادی، توسعه پايدار و انسانی، حفظ محيط زيست، برابری همه جهان‌وندان، ميثاق‌های جهانی، صلح و همبستگی بين المللی، ارزش‌های ما در برخورد با فرآيند جهانی شدن هستند.  
ما بمثابه جريان چپ دمکراتيک در فرآيند جهانی شدن، بر ارزش‌های دمکراتيک و سوسياليستی تاکيد داريم. 

خانم نجلا بودن، به عنوان نخست وزیر تونس منصوب شد

خانم نجلا بودن در اوایل دهه۶۰ زندگی خویش است، استاد زمین شناسی و از کارکنان ارشد وزارت آموزش و پرورش است. اکنون او قرار است رهبری دولت تونس را بر عهده گیرد و امیدهای زیادی برای او وجود دارد تا کشور تونس را برای عبور از بحران سیاسی و اقتصادی هدایت کند. در تونس، نجلا بودن اولین زنی است که به عنوان نخست وزیر منصوب شده است. رئیس جمهور، نامزدی یک زن را "افتخاری برای تونس و به رسمیت شناختن حقوق زنان تونسی" توصیف کرد.

تصویرآخرالزمانی دبیرکل از بحران جهانی، سترونی راه حل هایش، و صورت بندی بحران از منظری دیگر

آن چه که گوترش تحت عنوان شکل دادن به الگوی رفتاری و دستکاری ذهنی به آن اشاره می کند، در حقیقت چیزی جز پیشرفته ترین نوع تکنولوژی اعمال قدرت برای تبدیل شهروندان به ابژه سرمایه و بازار و یا اهداف سیاسی معطوف به آن نیست. در عین حال، بازتاب یک احساس نگرانی فراگیر و همگانی از پایش دیجیتالی است که گوئی راه فراری از آن وجود ندارد و همه ناگزیرند خود را با آن همساز کنند.

"شمال"، اسم رمز عملیات مشترک

از قدیم گفتەاند در خانە دیگران را نزن کە در خانەات را خواهند زد. آنچە در مرزهای شمالی اسرائیل از طرف جمهوری اسلامی رقم خورد، حال در مرزهای شمال غربی کشور دارد بنوعی تکرار می شود. و شمال هم اسم رمز این عملیات مشترک است!

زنگ انشاء

بر همگان واضح و مبرهن است که ثروت از علم بهتر است. چون اگر آدم ثروت داشته باشد، علم هم دارد. مثلا همسایه ما با اینکه خواندن نوشت را درست و حسابی بلد نیست، اما چون خانه می سازد و می فروشد به او مهندس می گویند‌. آدم ثروت داشته باشد همه چیز دارد. پدرم چون پول کافی ندارد داروهای مادرم را دائم بخرد، مادرم همیشه مریض هست.

سوم اکتبر، روز اتحاد دو آلمان

جمهوری دموکراتیک خلق آلمان و جمهوری فدرال، در روز سوم اکتبر سال ۱۹۹۰ یعنی ۳۱ سال پیش به هم پیوستند. این تصمیم توسط پارلمان جمهوری دموکراتیک خلق آلمان "آلمان شرقی" اعلام شد و در ۲۲ آگوست ۱۹۹۰، شش هفته پس از اتحاد پولی دو کشور با معرفی "مارک" در یک جلسه ویژه با ۲۹۴ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع تصمیم گیری شد. از سقوط دیوار برلین در ۹ نوامبر ۱۹۸۹ تا اتحاد مجدد آلمان، تنها یک سال، دقیقاً ۳۲۹ روز باید بگذرد.

تکرار بی پایان آشوب در افغانستان

بەنظر می رسد، افغانستان بە همان سرنوشت عراق بعد از حملە آمریکا دچار شدە کە در آن از جملە در اثر دخالت نیروهای بیگانە در این کشور و تصادم و تناقض منافع گوناگونی کە دنبال می کردند، تا لحظە کنونی هم این کشور دچار تشتت و عدم یگانگی ملیست. دقیق تر: حملە آمریکا بە افغانستان در بیست سال پیش بە ایجاد امنیت ملی منجر نشد، اما با خروج آن، آشوب کماکان تداوم خواهد داشت.

بخش: 

نیاز بە حسن همجواری ایران و جمهوری آذربایجان

اما در هر صورت متشنج شدن رابطە ایران و جمهوری آذربایجان بە هیچ وجە پدیدە خوبی نیست، و آنی کە از آن زیان می بیند تنها این دو کشور همسایەاند و بس. پس باید هر دو دولت در تلاش برای حل معضلات مابین از طریق دیپلماسی تلاش کنند و نگذارند کە حسن همجواری جای خود را بە تشنج، جنگ احتمالی و یا سوء استفادە کشورهای دیگر بدهد.

بخش: 

اریتره، اسطوره یا افسانه

خلیج فارس سکونتگاه یکی از کهن ترین اقوام ایرانی می باشد که تمدن آنها از میان رفته است. کاوشهای اخیر باستانشناسی آثار درخور توجهی را به دست آورده که بیانگر حضور مردمان این منطقه در عرصه تاریخ است. این مردم اساطیر، حماسه ها و افسانه های بسیاری را در دل خود نهفته دارند. اسطوره اریتره کهن ترین روایت موجود پیرامون حضور انسان در این منطقه و در پیوند با خلیج فارس است.

بیست و سومین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم

فریدون: ساعت ۳ بعد از ظهر ما فرعی بالای حسینیه بودیم. هر بار یک اسم می‌گفتند یک بار می‌گفتند ۱۷ و یا فرعی و یا ۸. از ساعت ۳ دیدم یک نفر دستش را از میان نرده‌های مقابل بیرون آورده و تکان می‌دهد. من دستم را بردم بیرون با مرس زدم چی می‌گویی؟ گفت: من مجید معروف‌خانی هستم. همان کسی که صبح برده بودند. گفت: هیاتی از طرف خمینی آمده تا همه ما را بکشند.

نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به یک سال زندان محکوم شد

نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به دلیل تأمین مالی غیرقانونی کمپین انتخاباتی، به یک سال زندان محکوم شد. دادگاه پاریس تاکید کرد که این حکم به شکل حبس خانگی، همراه با نظارت پا بند الکترونیکی است. این اتهامات به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ برمی گردد. "قاضی این جلسه در پاریس گفت: "او به عنوان یک نامزد نتوانست هزینه ها را کنترل کند."

بیست و دومین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم

فریدون: از اتاق بیرون اومدم جایی نشاندند که بر خلاف حسینیه بود. تا ۹ شب آن‌جا نشستم اما مرا به دادگاه صدا نکردند. بعد از ساعت ۹ شب فرج ما را بلند کرد و همه را از پله‌ها به بند بالا برد. چند روز خبری نبود و فقط در روز کمی نان و تخم مرغ می‌دادند. دیگه نه ما را حمام بردند و نه لباس دادند.

واکسیناسیون تقویتی

در تابستان، مقامات ایالات متحدۀ آمریکا، اسرائیل، روسیه، امارات متحدۀ عربی، مجارستان، لهستان، آلمان و فرانسه بر لزوم تقویت‌کننده‌ها تأکید کردند. مجارستان واکسیناسیون تقویتی را پیش از این در ماه اوت انجام داده بود. لهستان، آلمان و فرانسه قول دادند در ماه سپتامبر آن را شروع کنند. ٣٠ اوت خبر مبنی بر شروع تزریق واکسن تقویتی در اطریش سفلی نیز انتشار یافت.

بازنویسی غم‌انگیز تاریخ

اوضاع در آستانۀ حملۀ نازی‌ها بسیار پیچیده‌تر از آن بود، که اغلب به تصویر کشیده می‌شود. نه تنها اطلاعات و اسناد در مورد حملۀ احتمالی، حتی شایعات تحریک‌آمیز و اطلاعات نادرست زیادی وجود داشت. اما چنین اسنادی در مجموعۀ بنیاد «دموکراسی» و همچنین، در تعداد دیگری از کتاب‌ها ثبت نشده است. گویی آن‌ها اصلاً وجود نداشته‌اند.

روایت عفت ماهباز از زندان، تبعید و مقاومت

روایت عفت ماهباز روزنامه نگار و فعال جنبش زنان ايران از زندان، تبعید و مقاومت در سامانه کلاب هاوس. عفت ماهباز از زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ است. در دومین روز فروردین ۱۳۶۳ در حوالی میدان فوزیه سابق و امام حسین بعد از انقلاب، همراه با همسرش به تور گروه های شکار سپاه و دادستانی می افتد. همسر ماهباز "علیرضا اسکندری" مسئول سازمان جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بود که در قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد.

فرایندِ بنیان‌گذاریِ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش نخست

سند مصوبۀ کنگرۀ پانزدهم یکی از درخشان‌ترین سندهای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت هر چه گسترده‌تر در صفوف نیروهای چپ ایران و تعهدی دوگانه است، هم در برابر حزبی که می‌خواهد ساخته شود و هم در برابرِ سازمان و اعضای سازمان. سند از سویی با برخوردی سازنده و بردبارانه با اشتیاقِ منقبضِ ده‌ساله برای هم‌گرایی، نهادهای برگزیدۀ کنگره را موظف کرد اقدام به بنیان‌گذاریِ یک تشکلِ مشترکِ سیاسی با مضمونِ حزبی کنند و از سویِ دیگر با پرهیز از هرگونه تصمیم‌گیریِ اراده‌گرایانه‌ای، به روشنی گفت «...بنیان‌گذاری «تشکل مشترک حزبی» و اختصاص نیروی لازم از سوی سازمان برای پا گرفتن آن به معنای تصمیم‌گیری بلافصل در بارهٔ چند و چون فعالیت سازمان نیست» و عضویت یا عدمِ عضویت در آن تشکلِ مشترک را نیز به تصمیمِ آزادانۀ تک‌تکِ اعضایِ سازمان واگذاشت.

صفحه‌ها