آوریل 2022

سوسیالیسم ایرانی

جنبش های سوسیالیستی و کارگری، تنها و تنها از طریق تثبیت نقش و سهم قدرتمند خویش در کسب حاکمیت و قدرت سیاسی و حفظ و تداوم مستمر این قدرتمداری قادر خواهند بود امکان تحکیم نظام اقتصادی سیاسی کار سالاری، حفاظت از حقوق کارگران، زحمتکشان، گروه های اجتماعی تحت تبعیض را بدست آورده و نهادهای ساختاری نظام سوسیالیستی را مستحکم نمایند. تنها از این طریق می باشد که آنها از ساختارنظام سوسیالیستی و ارزش های نظام کارسالاری دفاع نموده و راه را برای بازگشت دوباره سلطه گری های ظالمانه نظام سرمایه سالاری ببندند.

اطلاعیه مشترک درباره چگونگی پیش آمدن درگیری مابین اهالی ترکمن و زابلی دوروستای ترکمنصحرا

اطلاعیه درباره چگونگی پیش آمدن درگیری در۲ روستای ترکمنصحرا واستقراریگانهای ضد شورش.اطلاعیه مشترک درباره چگونگی پیش آمدن درگیری مابین اهالی ترکمن و زابلی دوروستای ترکمنصحرا .طبق اطلاعاتی که امروز ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ ازترکمن صحرا دریافت شد، ماجرای تاسفبار درگیری اهالی دو روستا که در دیروز و دیشب جریان داشته ازاین قراراست که در اطلاعیه مشترک آمده است.

قطعنامه مشترک تشکل‌های کارگران، معلمان و زنان به مناسبت روز جهانی کارگر سال ۰۱ ۱۴

کارگران و معلمان و زنان و دیگر توده‌های زحمتکش مردم ایران، دیگر نمی‌خواهند زیر بار دستمزد و حقوق‌های چندین برابر زیر خط فقر بروند، دیگر استثمار و تبعیض و ستم مضاعف را نمی‌پذیرند.آنان دیگر زیر بار سلب آزادی‌های سیاسی و فردی نمی‌روند، سرکوب و آموزش‌ ایدئولوژیک را نفی می‌کنند و خواهان حضور حداکثری در تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی در قالب تشکل‌های واقعی و مستقل خود هستند. دیگر هرگونه توهمی نسبت به حکومت برای هر درجه بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور از میان اکثریت قریب به اتفاق مردم رخت بر بسته و آنان خواهان و دست‌اندرکار تغییر توازن قوا برای تحقق تغییرات بنیادین در کشور هستند. سازماندهی معلمان، دانشجویان و بخش‌های مختلفی از کارگران و دیگر توده‌های معترض مردم ایران به‌رغم تشدید سرکوب بی‌سابقه جنبش‌های اعتراضی در دو دهه‌ی گذشته، هر روزه در حال ارتقاست و دیگر هیچ درجه‌ای از سرکوب نمی تواند جنبش‌های اعتراضی و خواهان تغییرات بنیادی را در کشور به نقطه اول خود بازگرداند.

سرمایەداری پیشامدرن، آلترناتیو نیست

ایجاد نظام لیبرال دموکراتیک در کشورهای غیر مدرن کە در آن امکان حضور چپ و جنبشهای کارگری در سطح گستردە فراهم شوند، می تواند اینگونە کشورها را وارد روندی کند کە در آن امکان پیشبرد مبارزە طبقاتی در یک روند دموکراتیک فراهم آید و بە این طریق هم امکان جنگ میان کشورها از میان ببرد و هم در سطحی جهانی پروژە ایجاد سوسیالیسم را با شرایطی بهتر امکان پذیر سازد. شکست سرمایەداری مدرن از بیرون آن امکان پذیر نیست، برای شکست آن باید از درون آغاز کرد.

مروری بر حقوق کار و مسائل کارگران در ایران

حقوق کار شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است که به مطالعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط کار می‌پردازد. دربارۀ تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد و از آنجایی که دیدگاه‌های اجتماعی و فکری حقوق‌دانان در این مورد این رشته از علم حقوق یکسان نیست، بنابراین با توجه به تعریف‌های پیشنهادی حقوق‌دانان کشورهای صنعتی می‌توان حقوق کار را این چنین تعریف نمود."حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است . " حقوق کار جنبه «اجتماعی» دارد که به یک مشکل «اجتماعی» یعنی مسائل بخشی از گروه های آسیب پذیر جامعه (کارگران) میپردازد"

بخش: 

یازدهم اردیبهشت(اول ماه می) روزجهانی کارگر، برکارگران وزحمتکشان مبارک باد

اول ماه می، روزهمبستگی کارگران برای پایان بخشیدن به ستمی است که سرمایه داران سال هاست برآنان تحمیل می کنند. گرچه بیش ازیکصد سال مبارزه متحد وپیگیرآنان دستآوردهای ارزشمندی دربرداشته است، اما همچنان کارگران، بویژه کارگران کشورمان، درشرایط بسیارناگواری به سرمی برند. سیاست های ناکارآمد نظام جمهوری اسلامی ، شرایطی را پدید آورده که بخش زیادی ازبنگاه های اقتصادی تعطیل شده اند، وآن تعداد نیزکه فعال اند باکمترازنیمی ازظرفیت اسمی خود کارمی کنند. این به معنای بیکاری گسترده کارگران ومزد بگیران، افزایش فقروفلاکت، نه فقط درجامعه کارگری کشور، بلکه درمیان سایربخش های تولیدی وخدماتی است.

نقدی بر پیام سازمان اکثریت در مورد اول ماە مە

پیام، عملا نقش همسانی برای تحریمها و سیاستهای حاکمیت قائل شدە و از سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی در سیاست خارجی کە منجر بە ایجاد وضعیت موجود در کشور شدە، سخنی بە میان نمی آورد. درست است کە سیاست تحریم سیاستی محکوم است، اما نادرستی سیاست تحریم نباید منجر بە فراموش کردن مسئولیت جمهوری اسلامی، کە نقش درجە اول را در چنین موردی ایفاء می کند، در تحمیل شرایط موجود بر کشور شود.

پیروز باد مبارزهٔ کارگران و زحمت‌کشان ایران در دست‌یابی به حقوق و مطالبات حقهٔ خود!

ما از برقراری پیوند هر چه مستحکم‌تر و چند سویه میان جنبش‌های اجتماعی گسترده و گوناگون موجود در جامعهٔ متلاطم ایران استقبال می‌کنیم و آن را مهم‌ترین عامل و مؤلفهٔ دست‌یابی یکایک این جنبش‌ها به خواست‌های بر حقّ خود و لازمهٔ تحقق تحول سیاسی کلان در کشور در راه استقرار نظام جمهوری برخاسته از اراده و رأی آزادانه، برابر حقوق و دموکراتیک مردم و مبتنی بر مجموعهٔ مبانی حقوق بشر می‌دانیم. حرکت جنبش‌های اجتماعی در این سو و دستاوردهای چشم‌گیر آن درهم تنیدگی تضمین‌کنندهٔ آیندهٔ ایرانی آزاد و آباد و مرفه خواهد بود.

روز جهانی کتاب؛ نگاهی به سانسور و کتاب‌خوانی در ایران

اختراع فن چاپ در حقیقت به قرن‌ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به‌عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی‌گردد. آسوریان چند هزار سال قبل از میلاد بر خشت‌هایی از گل‌ رس مهر می‌زدند. استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سال‌های ۱۰۵۱ و ۱۰۵۸ در چین آغاز شد. مخترع این حروف فردی به نام پی‌شنگ بود و حروف هم از گل‌رس ساخته می‌شد. حروف دستی و حروف قلعی که پس از آن‌ها به کارآمد، هیچ یک رواجی نیافت، برعکس حروف چوبی متداول شد. تا این‌که در سال ۱۴۴۰، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطلاع از کار چینی‌ها، حروف قابل انتقال را اختراع کرد و برای هر یک از حروف الفبا یک حرف جداگانه به کار برد. حروف متحرک را چینی‌ها اختراع کردند، ولی گوتنبرگ که حرفه‌اش زرگری بود، آلیاژ مناسبی برای ریخته‌گری حروف از سرب و آنتیموان به دست آورد و سپس نسبت هر یک از این دو فلز را به گونه‌ای انتخاب کرد که حروف بیش از حد سخت و نرم نباشند. وی برای مرکب چاپ هم فرمول مناسبی یافت و خلاصه با حل و فصل مشکلات، عمل چاپ را میسر و اجرایی کرد.

بانوی قدرتمند پشت پرده روبل روسیه

الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه: زن پشت پرده روبل است. او به عنوان رئیس بانک مرکزی روسیه، در میانه طوفان تحریم ها قرار دارد. همکاران غربی از شایستگی او قدردانی می کنند. او در سال ۲۰۱۴ واحد پول روسیه را از بحران خارج کرد، که مجله تخصصی بریتانیایی یورومانی در آن زمان به او عنوان "بهترین مدیر اجرایی در یک بانک مرکزی" را داد.

توقف تحویل گاز روسیه, برای آلمان خطر رکود اقتصادی دارد

گازپروم, شرکت انرژی روسیه ۲۸ میلیارد یورو سود برده است.شرکت دولتی انرژی روسیه توانست درآمد خود را در سال گذشته افزایش دهد. دلیل این درآمد بالا, افزایش قیمت گاز و نفت است. بر این اساس، سود خالص از۱۶۲ میلیارد روبل در سال ۲۰۲۰ به ۲.۲ تریلیون روبل (۲۸.۴ میلیارد یورو) در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. طبق داده ها، درآمد از ۶.۳ تریلیون روبل به ۱۰.۲ تریلیون روبل افزایش یافت.

آمریکایی‌ها بیش از همه نگران وقوع یک جنگ هسته‌ای با روسیه هستند!

بی‌گمان باید با صدای بلند و قاطع حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و خواهان قطع فوری این جنگ خانمان‌سوز و ویران‌گر شد. اما در عین حال نباید به دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌های عضو ناتو در حمایت بی‌چون و چرا از دولت اوکراین چشم بست و هم‌چنین به جنایات گذشته دولت‌های جنگ‌افروز عضو ناتو و در راس همه دولت آمریکا. نباید فراموش کنیم که دولت وقت آمریکا نخستین دولتی در تاریخ بشر بود که از بمب اتم استفاده کرد و در دهه‌‌های اخیر نیز همین دولت آمریکا با ناتو و بی ناتو از جمله کشورهای لیبی و عراق و افغانستان را ببه اشغال نظامی خود درآورده و این کشور را به جولانگاه خود تبدیل کرده و آن‌ها را ویران و به قتل‌گاه شهروندانش تبدیل کرده است.

پروانه وکالت وکیل نباید در دست حاکمیت باشد

دکتر کوشا: در راستای تضارب حقوق، مردم نیاز به نقش حمایتگر دارند که این نقش را وکیل ایفا می‌کند. وکیل در همان هنگام اعلام جرم نقش آفرینی می‌کند. چرا؟ چون وقتی متهم یا مظنون یا حتی شاکی در مقابل حاکمیت قرار می‌گیرد کفه ترازو در مقابل حاکمیت سنگین است . ابزار قدرت قوی است و لذا گاهی اعمال قدرت نامشروع یا اعمال نامشروع قدرت باعث می‌شود که این شخص نتواند طرح شکایت کند و یا اینکه از خود دفاع کند و لذا نیاز دارد به اینکه نهادی در پشت او قرار گیرد و به او تکیه کند. این فرد مطمئن، وکیل است . وکیل یعنی کسی که به او تکیه می‌‌کنیم . چرا که او می‌داند عدالت قضایی زوایایی دارد نیازمند تخصص . وکیل در حقیقت نهادی است که در عدالت قضایی نقش دارد و باید بر اساس تخصص خود و بدون دخالت حاکمیت در روند عدالت قضایی ایفای نقش کند. این یعنی اجازه یا به عبارت دقیق پروانه وکالت او نباید در دست حاکمیت باشد.

خجسته باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

زمان آن فرا رسیده است تا جریان چپ ایران و بالاخص سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت)، بار دیگر باید به طور شفاف و مشخص، با تکیه بر آلترناتیو آزادیخواهانه، صلح طلبانه و مترقی سوسیالیستی به صحنه آمده و کارگران و زحمتکشان میهن را دعوت نماید، چنان دعوتی تا نیروهای اردوگاه کار و زحمت یعنی سوسیالیسم، بتوانند قد راست کنند تا در مقابل برآمد های فاشیستی نیو لیبرالهای جهانی و سیاست های نئولیبرالی وطنی، قادر شوند دوباره با شعار زنده باد سوسیالیسم رخ بنماید و در نتیجه مصاف با پروپاگاندای نیو لیبرالها، آلترناتیو سوسیالیستی را به عنوان سمبل رفاه عمومی، تامین اجتماعی، صلح و آزادی معرفی نمایند.

بخش: 

هشتاد ‌و‌ هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری در استکهلم!

پس برای اعدام چپ‌گراها هم تصمیم وجود داشته است. مقاله‌ای هم هست در روزنامه اطلاعات در اول سپتامبر سال ۸۸ که این را تایید می‌کند. این‌جا نوشته شده که آیت‌الله موسوی اردبیلی، دارنده بالاترین سمت قضایی، دعوت می‌کند دادگاه‌ها و دادستان‌ها را که واکنش قاطع نشان بدهند به گروه‌های مرتد چون دشمن خدا هستند. اما با وجود تمام تلاش‌های حکومت که می‌خواست این اعدام‌ها را مخفی نگه دارد، اتفاقاتی که در زندان‌های ایران در سال ۱۹۸۸ می‌افتد به هر حال به گوش جهان می‌رسد و شنیده می‌شود. عفو بین‌الملل و سازمان ملل درباره آن صحبت می‌ کنند .

مرضیه احمدی اُسکویی، شاعر، نویسنده، معلم، سازمانگر و چریک‌ فدایی خلق

مرضیه احمدی اُسکویی، در ۵ فروردین ماه سال ۱٣۲۴ در کوچه اوجوزلو، خانه پالک ۱۵۲۷ شهر اسکو از توابع تبریز به دنیا آمد، دومین دختر از سه دختر حسنیه و صادق بود که دوستانش او را "مرضیه جان" و بعدها" مرجان"نامیدند. رفیق مرضیه, شاعر، نویسنده، معلم و از فعالان سیاسی چپ‌گرا و از سازمانگران جنبش دانشجویان و از اعضاء سازمان سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در رژیم پهلوی بود. رفیق مرضیه احمدی اسکویی در ۶ اردیبهشت ۱۳۵۳ درسن ۲۹ سالگی درگیری با ماموران ساواک در منطقه پامنار تهران جان باخت. پیکر او در قطعهٔ سی و سوم بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.

سازمان حقوق بشر ایران، حکم ۱۶ سال زندان برای علی یونسی و امیرحسین مرادی را محکوم کرد.

سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم ۱۶ سال زندان برای علی یونسی و امیرحسین مرادی را محکوم کرد.
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱: علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف که از سال ۱۳۹۸ در بازداشت به‌سر می‌برند، در دادگاه بدوی هر یک به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این حکم ناعادلانه، خواستار رفع اتهام و آزادی این دو دانشجو شد.

سیما، ارزش‏های پایه ای و نگاه سازمان فداییان‌ خلق‌ ایران‌ (اکثریت‌)

ما جنبش‌هاى‌ جدید اجتماعى دارای خصلت‏های دمکراتیک و ترقی‏خواهانه‌ (جنبش‌هاى‌ صلح، فمینیستى‌، ضدنژادپرستی، زیست‌ محیطى‌، دمکراتیک، ضدسلاح‏های هسته‏ ای، حقوق بشر و جنبش‏های اجتماعی فراملی…) را پدیده‏ دگرگون ساز و عرصه مناسب برای حضور و شرکت فعال انسان‏ها و گروه‏های مختلف اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی کشورها در جهت تامین شرایط زندگی صلح آمیز، دمکراتیک و عادلانه می‏دانیم و در جانب آن‏ها قرار داریم.

کارگران جنرال موتورز مکزیک به متشکل شدن در یک اتحادیه مستقل رای دادند

یک اتحادیه تازه تاسیس که توسط فعالان بین المللی حمایت می شود، روز پنجشنبه در انتخابات نمایندگی کارگران جنرال موتورز در مرکز مکزیک پیروز شد. این حرکت که متاثر از اصلاحات نوین قوانین کار در ایالات متحده بود، دری را به سوی چشم انداز افزایش بیشتر دستمزد گشود.

بخش: 

«اپیدمی جهانی ویروس کرونا و تقابل دین و دانش در ایران»

برتراند راسل، فیلسوف، مورخ، جامعه‌شناس انگلیسی و دارنده برنده جایزه نوبل درباره عملکرد کلیسا در برخورد با اپیدمی طاعون گفته است: «زندگی خود از عشق الهام می‌گیرد و با دانش هدایت می‌شود. در قرون وسطی، زمانی که طاعون در کشور شیوع پیدا کرد، کشیش همه مردم را به کلیسا فرا‌می‌خواند تا برای رهایی از شر این بیماری دعا کنند. نتیجه این بود که عفونت با سرعت بیش‌تری به انبوه جمعیت ملتمس سرایت می‌کرد. این مثالی از عشق بدون دانش است.»‌

سیمین جوابره: کمونیسم همیشه جنبش است

سیمین جوابره یک کمونیست با بیش از ۱۶ هزار فالوور اینستاگرام است. او دنیایی بدون پلیس می خواهد و از بحث در مورد امتیازات متنفر است. او ۲۴ ساله است و از مادری ایرانی و پدری فلسطینی به دنیا آمده و ساکن برلین است.در یک بعد از ظهر جمعه در کافه ای در برلین با او قرا می گذاریم. سیمین سر وقت به ما می پیوندد, یک صفحه پر از یادداشت آورده است. او می گوید و می خندد. وقتی مکالمه بعد از یک ساعت و نیم تمام می شود می گوید: زمان به سرعت گذشت و من هم بالاخره از یاد داشت هایم استفاده نکردم !

بحران دولت و جایگزینها

عملا آلترناتیوی برای دولت ابراهیم رئیسی وجود ندارد. در واقع دولت سیزدهم تبلور واقعی اصولگرایان در نهاد دولت است و حاکمیت بە ناچار با آن خواهد ساخت. و آنچە در انتظار مردم و کشور خواهد بود، وخامت بیشتر زندگی و نبود آیندەای است کە روزبروز بیشتر بە تیرگی می گراید.

جنگ و گلهای یاس مادر (٩)

بعد از جنگ، خواب دیدنهای مادر بە اوج رسید. نە، انگار اوجی هم وجود نداشت و همینطوری مدام سیر صعودی بخود می گرفت. و شاید تا بی نهایت. مادر حالا هر شب چند تا خواب می دید. و همە را هم اغلب بە یاد داشت. و گاهی وقتها نە. و هنگام تعریف سرش پایین بود. انگار از خودش خجالت می کشید. "مادر! خواهشا ول کن، دیگە طاقت ندارم!" و این را نمی گفتم. این جملەای بود کە سالهای سال تە ذهنم ماندەبود. آنرا مزە مزە کردەبودم، اما نگفتم. انگار احساس می کردم کە اگر بگویم برای همیشە دنیای ویژە مادر را ویران می کنم. و سالهای بعد کە گفتم، او همین جوری نگاهم کرد... و چیزی نگفت. تلنگری بدون نتیجە. و فهمیدم کە گاها آدمها یک بار برای همیشە راە خودشان را انتخاب کردەاند، و کسی را هم یارای تغییر آن نیست.

فلسطین برای برطرف کردن بحران شدید غذایی به توجه فوری نیاز دارد

تاثیر جنگ روسیه –اوکراین در تمام بخش‌های جهان احساس می‌شود ، این احساس در برخی محل‌ها بیشترازجاهای دیگراست. کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، که در حال مبارزه با مشکلات از پیش موجود، فقر، گرسنگی و بیکاری بوده‌اند تحت بیشترین تاثیرقرارگرفته‌اند. اما فلسطین حکایتی کاملا متفاوت است. فلسطین کشوری اشغال شده است که تقریبا به تمامی، بر عمل قدرت اشغال‌گر اسرائیل متکی است، که از گردن گذاشتن به قوانین بین‌المللی و انسانی خودداری می‌کند.

به بهانه جشن توًلد…

گاها علیرغم اینکه اندکی از خودم دور می شوم یا بدور از خود گم می شوم گردبادی ناخودگاه مرا به درون خودم باز می گرداند. با این تفکرکه انسان باید باور انسانی داشته باشد و نباید به خاطر هر چیزی نام یا اسم خود را عوض کند چون تاریخ آغشته به خون است و اسمها به دلایل خاصی ظهور کردند، اینگونه بود که من از تغییر تاریخ تولد منصرف شدم.چون روزی که من بدنیا اومدم برای مادرم بهترین روزهای زندگی بود...

یک قرن پس از کودتای سید ضیا, باید منتظر یک کودتای روسی باشیم ؟

آیا ما باید بعد از تقریبا به فاصله یک قرن از کودتای سید ضیا, این بار منتظر یک کودتای روسی باشیم ؟ آنچه مسلم است که سرسپردگی سپاه و حکومت به روسیه, برای مردم ایران مسلم شده است و حتی بخشی از واکنش های ضد روسی در جامعه ایرانی, نتیجه همین نزدیکی حکومت به روسیه است. اگر حاجی میرزا آقاسی صدراعظم محمد علی شاه قاجار, در یک تعارف مخلصانه گفته بود: مگر قطره ای آب شور ( دریای خزر) چه اهمیتی دارد که فی مابین دولت فخیمه روس و دولت بهییه همایونی کدورتی باشد, در عوض جمهوری اسلامی در یک برنامه جنایتکارانه و کاملا ضد ملی, از سهم ۵۰ درصدی آب های دریای خزر که در توافق دولت های شوروی وایران امضاء شده بود, فقط ۱۱ درصد را برای ایران واگذاشت و همه ما شاهد بودیم که چگونه محمد جواد ظریف, با چه چه زبان بازی مزورانه ای آن را توجیه و نزدیک به ۴۰ درصد از دریای خزر را به دولت روسیه واگذار کرد

جهان چند قطبی یا اضمحلال امپراطوری

تبلیغاتی که درباره ظهور به اصطلاح قطب های جدید از جمله روسیه در چپ صورت می گیرد بی شک به وقوع خواهد پیوست اما نه به دلیل جنگ اوکراین و اشغال آن به وسیله روسیه تزار گونه ی پوتین بلکه به این دلیل که امپراطوری آمریکا خود را چنان در دوران بعد از فروپاشی بلوک شرق گسترش و عمق استراتژیک خود را کاهش داد که بعد از سه دهه توان ایستادن در مقابل اقتصاد جهانی شده را ندارد که اولویت را بر سود و گسترش سرمایه و محیط آرام برای رشد قرار داده است. شکست آمریکا در این نبرد قطعی و سرانجامی مشابه همه امپراطوری های قبل از خود دارد.

جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس، در یک قدمی انتقال به آمریکا

آیا او باید به آمریکا فرستاده شود، وزیر کشور محافظه کار بریتانیا، می تواند از جانب همه مردم در مورد سرنوشت جولیان آسانژ، روزنامه نگار استرالیایی تصمیم گیری کند؟ وزیر کشور بریتانیا در حال حاضر پریتی پاتل محافظه کار هندی الاصل تندرو است که نیازی به توضیح ندارد، برای او این امر، حتی مهمتر از برگزیت * است. برای انگلیسی ها حفظ "روابط ویژه" نزدیک با ایالات متحده، اصل و مقدم است. شواهد محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه پریتی پاتل دستور استرداد آسانژ را صادر خواهد کرد که در ایالات متحده با حداکثر ۱۷۵ سال زندان مواجه است. البته قبل از آن، وکلای آسانژ چهار هفته فرصت دارند تا بیانیه ای را برای وزیر کشور ارسال کنند. سپس پاتل می تواند تصمیم خود را اعلام نماید.

نکاتی درباره هویت فرهنگی در جنبش نوین کارگری ایران

جنبش نوین کارگری ایران از اشکال شورایی که در فرهنگ های قومی نواحی مختلف ایران وجود دارد استفاده میکند. موفقیت این جنش در رابطه ارگانیک آنها با جوامع ذینفع محلی و فرهنگ قومی کارگران است. این رابطه امکان مثبتی برای ساختن شوراهای کارگری مستقل است. از دیگر سو شوراهای کارگری مرتبط با جامعه خود، میتوانند با بسط خواسته های کارگران به سایر زحمتکشان محلی و نیز به دیگر مشکلات اجتماعی نظیر مسائل محیط زیستی و معیشتی به رشد و ارتقای مبارزات و خواست های مردمی کمک کنند.

بخش: 

در سال‌گرد کشتار بنیان‌گذاران سازمان در ۲۹ فروردین ۱۳۵۴

در ۴۷ سالی که از آن جنایت برنامه‌ریزی‌شدهٔ هولناک می‌گذرد، هزاران ایرانی آزادی‌خواه و عدالت‌پژوه، هزاران فرزند سربلند این سرزمین کهن به دست نظام شاه و پس از آن به دست نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران به انواع و اقسام حیل و شیوه‌ها و روش‌های جنایت‌کارانه جان باخته‌اند، اما این همه هرگز نخواهد توانست لکهٔ ننگی را از دامن نظامی بشوید که با ادعای ره‌سپردن به سوی «تمدن بزرگ» فرزندان ایران را به دلیل خواندن یک کتاب داستان به زندان می‌انداخت و صدها تن از مبارزان را قربانی داغ و درفش و شکنجه و کشتار کرد. جنایات پرشمار جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید و نمی‌تواند بر جنایات نظام کودتایی محمدرضاشاهی گرد فراموشی بپراکند.

پنجاه و چهارمین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران را گرامی میداریم

این نهادِ اکنون پنجاه و چهار ساله همچنان بانگِ بلند آزادیخواهی است و خواب استبداد را میآشوبد. کانون با افروختن شعله هایی چند در این تیرگی بسیار، همواره نشان داده که عزم راسخش با قتل و بند خاموش نخواهد شد. اکنون که حق آزادی بیان بیش از هر زمان دیگری به خواست همگان بدل شده و در فریادهای معترضان به گوش میرسد، میتوان یقین داشت که پایداری در روشن نگاه داشتن آن شعله ها بیهوده نیست و آن عزم و اراده منتشر میشود.

انتشار«بیان آزاد» شماره‌ی ۱۰ ویژه ی بکتاش آبتین

بکتاش آبتین

بکتاش آبتین عضو دلیر و ثابت قدم کانون بود و آن طور که خود می‌گفت عضویت در کانون نویسندگان ایران یکی از نقاط عطف زندگی‌اش بوده است. او نمونه‌ای از نسل جوان شاعران و نویسندگان ایران بود که با تشخیص تأثیر ویران‌گر سانسور بر روح و جان هنرمند و آثار ادبی و هنری راه چاره را مبارزه‌‌ی جمعی برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان و نشر و از این رو پیوستن به کانون نویسندگان ایران دانستند

هومانیسم،- انساندوستی،انسانگرایی،انسان محوری.

بخشی از لیبرالها هومانیسم را جنبشی فرهنگی ادبی هنری زبانی تعریف میکنند که هدفش اشاعه ادبیات،زبان، علوم کلاسیک، زبانهای باستان یونان و روم است، و نه حرکتی انسانی انقلابی طبقاتی. هومانیسم از آغاز قرن ۱۹میلادی بشکل آموزش و تربیت انسانها تبلیغ میشد. هدف اینگونه هومانیسم عملی نمودن ایده آلهای ادبی فرهنگی فلسفی دوران باستان، مخصوصا فرهنگ یونانی رومی بود. تخریب قسطنطنیه در سال ۱۴۵۳ میلادی باعث شد که اندشمندان بیزانسی آثار فرهنگی یونانی مخصوصا ادبیات را به اروپای جنوبی بیاورند و موجب رونق افکار هومانیستی شوند. در مرکز تفکر هومانیستی غیر از خود انسان، تحقیق و تحصیل تاریخ و زبان های باستان قرار داشت. از قرن ۱۶ میلادی نمایندگان این جنبش را با القابی مانند فیلسوف، شاعر، پزشک، دانشمند، و سیاستمدار نیز مزین نمودند. در هومانیسم رنسانسی قرون ۱۶- ۱۴ میلادی غیر از شناخت حقیقت، خوشبینی و امید در مقابل تاریکی سده های میانه مهم بود.

جنگ و گلهای یاس مادر (٨)

روزهای تعطیلی جنگ دور و دراز تر از آنی بودند کە حتی پدرم تصورش را می کرد. دیگر نە رادیو آنها را کوتاە می کرد، و نە خوابیدنها و چرت زدنهای گاە و بیگاە. زمان بیش از پیش بر روی دوش ما سنگینی می کرد. انگار عقربەهای ساعت فراموش کردەبودند کە مثل سابق با همان سرعت همیشگی بجنبند. لحظەها بە تختەسنگهای بزرگی تبدیل شدەبودند کە می شد بی نهایت بە آنها تکیە داد و با نگاهی پر از هیچ بە دنیا نگریست. و واقعیت این بود کە نگاە ما بیش از پیش بە هیچ تبدیل می شد.

اوکرائین- جنگ روایت ها

جلسه تلگرامی با پرویز صداقت

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

پرچم مطالبه‌گری معلمان هرگز بر زمین نخواهد افتاد!

بیانیه های شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مردم ایران می آموزد که مهمترین راه پیشرفت و رفاه کشور آموزش و پرورش رایگان، خردگرا، مدرن و انتقادی است. بدیهی است که رشد و شکوفایی استعدادهای برجسته کشور از طریق آموزش رایگان توسط معلمانی است که بدور از دغدغه فقر به تدریس نسل های جدید میپردازند. تنها از این راه است که آینده همه ی اقشار جامعه برآورده میشود و راه پیشرفت و رفاه عمومی باز خواهد شد.

بخش: 

جنگ سومی کە آغاز شدەاست

بە صراحت می توان گفت کە با حجم بزرگی از جنگ تبلیغاتی کە هم اکنون میان روسیە و غرب در جریان است، و با توجە بە گستردگی حضور نظامی روسیە در اوکراین و کمکهای بی دریغ و روزافزون ناتو بە کیف، ما کماکان وارد جنگ سوم جهانی شدەایم و برای حس بیشتر آن سخن تنها بر سر تجربە مشخص فروریختن بمبها بر سر شهرهای دیگر کشورها، از جملە خود اروپائیهاست. جنگ اوکراین حتی در سویە اقتصادی و تجاری خود نیز از همین حالا منجر بە تشدید وخامت اوضاع اقتصادی در جهان شدەاست و می رود کە هر روز بر تاثیرات مخرب خود در این زمینە بیافزاید.

به یاد رفیق بیژن جزنی و یاران !

۲۹ فروردین ۱۳۵۴, سالروز کشتار زندانیان سیاسی معروف به گروه جزنی, بر تپه های زندان اوین است. در اواسط اسفند ماه ۱۳۵۳ رفیق بیژن به زندان اوین برده می‌شود و در شبانگاه ۲۹ فروردین ۱۳۵۴، همراه با ۶ نفر از رفقای گروه و ۲ نفر از زندانیان مجاهد در تپه‌های اوین توسط مامورین ساواک و زندان اوین تیرباران می‌گردد. شش فدایی: حسن ضیاظریفی، احمد جلیلی افشار، سعید "مشعوف" کلانتری دایی بیژن جزنی، عزیز سرمدی، محمد چوپان‌زاده، عباس سورکی. و دو مجاهد مصطفی جوان خوشدل، سید کاظم ذوالانواری همراه با بیژن جزنی تیرباران شدند. یاد و نامشان گرامی باد !

جنگ را فورا‌ متوقف کنید !

احزاب و نهاد های صلح طلب، ضمن دادن شعار هایی در حمایت از صلح ، هم زمان هرگونه جنگ ،جنگ افروزی و صدور اسلحه به مناطق جنگی و پرتنش را محکوم نمودند. و ضمن اشاره به جنگ‌ روسیه علیه اوکرایین، از طرفین خواستند که جنگ را خاتمه داده و با مذاکره مشکلات خود را حل کنند. حضور ایرانیان از جمله برخی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران( اکثریت )، با در دست داشتن پلاکاردهای در طرفداری از صلح و محکومیت جنگ طلبان و ناتو ، چشمگیر بود.

توافقنامه بر سر پناهندگان، بین بریتانیا و رواندا، یک معامله "شرم آور ظالمانه"

در آینده، دولت لندن می‌خواهد پناهجویانی را که با قایق از کانال انگلیسی عبور می‌کنند مستقیماً به رواندا در آفریقای مرکزی بفرستد. یک معامله شرم آور و با هزینه بالا. "امید" نام خوابگاهی در کیگالی پایتخت رواندا است که قرار است پناهجویان در آن اسکان داده شوند. بر اساس گزارش های متعدد، مخالفان رژیم در قفل و زنجیرند و یا حتی کشته شده اند. چیزی به نام مطبوعات آزاد وجود ندارد. لوئیس ماج، مدیر آفریقای مرکزی در سازمان حقوق بشر دیده بان حقوق بشر، می گوید« رواندا حتی به ابتدایی ترین حقوق بشر احترام نمی گذارد. حقوق پناهندگان نیز نادیده گرفته شده است.» البته دولت بریتانیا نیز از همه اینها آگاه است، بالاخره در گزارش سازمان ملل در سال گذشته آمده بود:« بسیار نگران ادامه محدودیت‌های حقوق مدنی و سیاسی و آزادی رسانه‌ها» در رواندا هستند.

بولتن کارگری شماره ۲۴۷

در این شماره :
- سرمقاله
- اتحادیه های کارگری به مثابه بخشی از جامعه مدنی برای توسعه سیاسی
- پرچم مطالبه گری معلمان هر گز بر زمین نخواهد افتاد!
- نکاتی در باره هویت فرهنگی در جنبش نوین کارگری ایران
- کارگران جنرال موتورز مکزیک به متشکل شدن در یک اتحادیه مستقل رای دادند
- جنسیت و نابرابری دستمزد
- کلمه پنبه مترادف با برده داری است
- ایمنی و سلامت کار در صنعت ساختمان سازی

ممانعت بهداری زندان کچویی از فرستادن علیرضا ثقفی به بیمارستان

کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام می کند که بهداری زندان کچویی کرج مسئول هر اتفاقی است که برای علیرضا ثقفی بیفتد و تمامی ارکان نظام باید جوابگو باشند و در نشست امسال سازمان جهانی کار جنبش صنفی جهانی کارگران با همفکری با هم بار دیگر به نقش ضد کارگری حکومت می پردازند و شرایط ضد کارگری حکومت ایران را رسواتر خواهند کرد.

بخش: 

اشتباه بزرگ استراتژیک پوتین

روسیه می داند که نمی تواند تا زمانی طولانی, با اقتدار نظامی در کنار همسایگان خود در آرامش زندگی کند.با حمله روسیه به اوکراین, کشورهای همسایه به روسیه روی خوش نشان نخواهند داد و روسیه برای همیشه از اشتباه بزرگ استراتژیک پوتین جان سالم در نخواهد برد. پس از حمله روسیه به اوکراین, حتی کشورهای" خنثی" مانند فنلاند و سوئد نیز نگران امنیت خود شده اند و علیرغم علایق دیرینه اقتصادی و روابط مرزی و همسایگی , زیر سایه ترس رفته و خود را به شرکت در ناتو, مهیا می کنند. ولادیمیر پوتین و سرگئی لاورف و هواداران جنگ طلب و طرفداران مداخله روسیه به اوکراین, باید جواب بدهند که آیا, روسیه باید همچنان به همسایگان دیگر خود که به ناتو خواهند پیوست حمله کند و آن ها هم همچنان از آن پشتیبانی خواهند کرد؟

صفحه‌ها