ژوئیه 2022

سه میهن،- وطن اجدادی، میهن سوسیالیستی، وطن تبعیدی

چپ ها و لیبرال ها تاکید میکنند که وطن پرستی مخالف شونیسم و ناسیونالیسم است و برای درک و تکمیل و مقایسه آن، باید به مفاهیم و مکاتب دیگر مانند: ناسیونالیسم، انترناسیونالیسم، شونیسم، و ملت نیز توجه نمود. از نظر روانی برای احساس در خانه بودن، و احساس بیگانگی ننمودن، محیط فرهنگی اجتماعی برای هر انسانی مهم است. شخصیت انسان در سازش و وحدت جغرافیایی و محیط فرهنگی اجتماعی طبیعی بنام وطن شکل میگیرد.نسانها در تمام دورهها حامل و ناقل واقعی احساس میهن پرستی بوده اند و علاقه ای عمیق به سرنوشت وطن و سرزمین پدری خود و مردم داشته اند. میهن پرستی دارای محتوای اجتماعی مختلف است و شامل: فرهنگ جامعه طبقاتی، و خصوصیات طبقاتی است. آن اندیشه و آموزشی است پیرامون اینکه سیاستمداران و شهروندان باید رفاه و سعادت هم میهنان خود را مد نظر داشته باشند.

راە تودە به دنبال چیست

به خوبی مشخص است کە راە تودە در این پاراگراف عملا دست بە تکرار مواضع تندروهای درون جمهوری اسلامی و نیز ادعاهای بیت رهبری می زند کە قویا پشت سر تجاوز روسیە قرارگرفتەاند. در واقع راە تودە بر خلاف مواضع بە ظاهر اصلاح طلبانەاش در مورد جمهوری اسلامی، در این مورد با رادیکالها و حجتیەای های درون نظام هم سنگر شدە و از موضع آنها با امر جنگ اوکراین برخورد می کند. راە تودە هر آنی را کە در ایران ضد تجاوز روسیە باشد، مشوق حملە بە ایران ارزیابی می کند! تهمتی سنگین کە ربطی منطقی و مستقیم بە چگونگی روندهای سیاسی منطقە ندارد. با این حساب همە احزاب کمونیست و چپ دنیا کە در اکثریت قریب بە اتفاق خود حملە روسیە بە اوکراین را محکوم کردند، باید طرفدار حملە غرب بە ایران باشند! هذیان گوئی نویسندگان این مطلب متاسفانە حدودی نمی شناسد.سرانجام اینکە راە تودە از دخالتهای جمهوری اسلامی در کشورهای منطقە از جملە عراق چیزی نمی گوید! مشخص نیست سایتی کە بشدت ضد امپریالیست است، چرا با تمایلات امپریالیستی و دخالتگرانە جمهوری اسلامی در منطقە مشکلی ندارد! یا اینکە ناسیونالیسم ایرانی چنان تاروپود نویسندگان این سایت را فراگرفتەاست کە عطای بنیان موضع را بە لقایش بخشیدە است!

بخش: 

در غم از دست دادن هم‌وطنان عزیزمان در فاجعهٔ سیل شریک‌ایم!

از یک هفته پیش جاری شدن سیل در نقاط بسیاری از میهن‌مان موجب آن شده است که ده‌ها تن از مردم ما جان خود را از دست داده‌اند و بسیاری هنوز مفقودالاثر اند. در این لحظات دشوار، ما غم، اندوه و تأثر عمیق خود را با شما هم‌میهنان عزیز در میان می‌گذاریم، به بازماندگان این فاجعهٔ سراسری تسلیت می‌گوییم و مراتب هم‌دردی خود را اعلام می‌داریم.ما فداییان خلق ایران دوشادوش همهٔ ایرانیان میهن‌دوست در یاری به سیل‌زدگان و در مواجهه با عواقب این بلیهٔ طبیعی با تمام توان حضور خواهیم داشت.

ذهنیت بخشی از عینیت است

امید که سرعت تحولات و توان یابی نظم ها و رسانه های آلترناتیو، در سیر زمان، از دستگاه مغز شویی جلو خواهد افتاد. ولی به قول یووال حراری، تاریخدان مشهور اسرائیلی، اگر دانش ژنتیک و الگوریتم بتواند روبات شبه انسان بیافریند، نمیدانم جهان و بشریت به کدام سمت خواهد رفت؟!

کسرایی، شاعر مصلوب

در اندوه نسل سهراب

"به چشم‌انداز من دلگیر برگ برف می‌بارد
و راه خسته دلتنگ
پایانی ندارد
بیابان‌های بی‌آوا
سپیدی‌های بی‌روزن
کجا شد آتش گرم زمستان‌های بگذشته؟
هنوز از آسمان سرخ برف خسته می‌بارد."

مردم تایوان اند کە باید انتخاب کنند

درست است کە تایوان تاریخا بخشی از خاک چین محسوب می شود، اما وجود نظام سیاسی متفاوت دهەهاست کە آن را از چین متمایز می کند. نگاە دولت چین بە تایوان یک نگاە تاریخی بر اساس نگاە ناسیونالیستی است، اما نگاە تایوان بە سرزمین خود نگاهی بر اساس سیستم و شیوە زندگی دیگریست کە دهەهاست در این کشور شکل گرفتەاست. اینکە تایوان بخواهد کشوری مستقل بشود، و یا بە چین بپیوندد امریست داخلی و باید بر اساس رای مردم این کشور تعیین شود. بی گمان هرگونە بکارگیری زور از طرف کشورهای دیگر، مخل حق دموکراتیک ملتها در تعیین سرنوشت خود است،... امری بشدت ناقض اصول انسانی و دموکراتیک. چین باید بە تهدیدات خود پایان دهد، و با مشارکت جامعە بین المللی، بویژە سازمان ملل متحد، شرایط یک رفراندوم عادلانە را در این سرزمین فراهم آورد تا بدور از جنگ و تهدید، مردم این جزیرە بتوانند زندگی با چین و یا بدون چین را انتخاب کنند.

اعتصاب های هشدار دهنده کارکنان لوفت هانزا آغاز شده است

لوفت هانزا تقریباً تمام ارتباطات پروازی خود در مراکز فرانکفورت و مونیخ را برای امروز لغو کرد. به گفته این شرکت، تقریبا ۶۸۰ پرواز در فرانکفورت و حدود ۳۵۰ پرواز در مونیخ لغو شده است. در مجموع پرواز حدود ۱۳۴ هزار مسافر تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته اند، بنابراین در صورت امکان باید در مسیرهای جایگزین رزرو شوند. اما لوفت هانزا اعلام کرد که البته ظرفیت های ما برای این جایگزینی ها "بسیار محدود" است.

بخش: 

نگاهی به عواقب دستگیری گسترده معلمان کشور

در کشوری که معلمان آن در زندان هستند, حتما حکمرانان آن ها کم سواد هستند و از توسعه اندیشه و استحکام فرهنگ ملی نگران می شوند و چشم انداز آینده و موقعیت خود را ناروشن و یا تاریک ارزیابی می کنند. و به همین دلیل، قاعده حکمرانی را، در حذف صورت مساله های بی پاسخ مانده می بینند. جامعه ای که معلمان آن در زندان باشند، در سراشیب سقوط اقتصادی و فرهنگی قرار می گیرد. بی جهت نیست که فعالان سیاسی و مدنی کشور ما فریاد می زنند: جای معلم در زندان نیست، جای معلم در مدرسه است.

دريغا كه فقر، چه به‌ آسانى احتضار فضيلت است! - احمد شاملو

بیانیه کانون نویسندگان ایران

بیست‌و دو سال از درگذشت احمد شاملو می‌گذرد. شاعری که یگانه رویایش شکوه و ارجمندی انسان بود. با هرآن‌چه موجب وهن آدمی‌ است، سر ستیز داشت. خیالش اگرچه تا هرکجا می‌رفت اما، همواره از آن نازک‌خیالی شاعرانه‌ که قصدش مقام امن و امان است می‌گریخت. شاعر عصر خویش بود و شاهد عصر خویش، و آینده را نه به جستجوی سرانجام خود و پیش‌گویی‌‌‌ای کامبخش، که به خاطر فردای مردمی که دوستشان می‌داشت رصد می‌کرد. از همین روست که می‌دانست دورانی چنین پرادبار در پیش است. دوران تحدید و تحقیر زیبایی. دوران تکریم و تشریف پلیدی. دورانی که در آن جلپاره‌ای‌ست نان/ به رنگ بی‌حرمت دلزدگی/ به طعم دشنامی دشخوار.

باور کنگرۀ نوزدهم به ضرورت هم‌گرایی نیروهای چپ و برخوردهای نامنتظره!

چند روز پیش نوشتاری به‌نام “تحریف روند تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق)” در اخبار روز منتشر شد. نوشتار به نقد کنگرۀ نوزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پرداخته و با کمال تاسف با طرح نکاتی نادقیق و نادرست و نقل قول‌های ناقص و بریده‌بریده، امکان و زمینۀ ارائهٔ سیما و مضمونی نادرست و توهم‌آمیز از سازمان و کنگرۀ نوزدهم را فراهم آورده است. من می‌کوشم به چند نکته از این موارد بپردازم.

جنگ و چرخش بە راست

روسیە با حملە و تجاوز بە اوکراین، در واقع جهان را در آستانە تحول بزرگی قرار دادەاست، تحولی کە مشخصە آن تقویت چرخش بە راست در عرصە جهانیست. این تحول در کشورهائی مانند ایران منجر بە راستگرائی بیشتر می شود، و در کشورهای با سنت دمکراتیک منجر بە تضعیف سنتهای دمکراتیک.

گفتار هفته - مسئولیت فرماندهان و اطاعت کورکورانه

گفتار هفته از سلسله برنامه های هفتگی است که توسط گودرز اقتداری تهیه و اجراء می شود. موضوع این برنامه به دادگاه حمید نوری و چرایی صدور احکام حبس ابد برای جرائم مورد استناد دادستانی سوئد اختصاص دارد.

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

قانون جوانی جمعیت و کنترل زنان به مثابه ماشین‌های تولید مثل در جمهوری اسلامی

همزمان با بگیر وببندهای گشت ارشاد برای حفظ حجاب اجباری٫ گشت‌های بارداری هم به تازگی در بیمارستان‌های کشور مستقر شده‌اند (۱).... به گزارش روزنامه هم‌ میهن (۲)، در مدارس هم فشار بر دختران دبیرستانی برای ازدواج و بچه دار شدن افزایش یافته٫ بطوریکه برای مقاطع دوم متوسطه به بالا مشاوره ازدواج به موقع و پایدار داده می‌شود و آموزش و پرورش هم مخالفتی با آن ندارد.

بخش: 

جنگ و گلهای یاس مادر (٢١)

رودخانە کنارەهایش یخ زدەاست و برف بخشی از آن را پوشانیدەاست. پدر کە مدتیست بخاری هیزمی را بیرون آوردە، در پی هیزم بە رودخانە می آید. تا چشم کار می کند بە درازای آب روان درخت بید و چنار در سرمای بیرحم زمستان خوابیدەاند. و پدر با تبری کە از خانە یکی از همسایگان کوچ کردە پیداکردەاست، بە جانشان می افتد. و درختان ایستادە و خوابیدە می میرند. او ابتدا از درختانی کە تنە بزرگ ندارند شروع می کند.

عدالت قضایی بدون حق دفاع و آزادی آن ممکن نیست.

بار دیگر کانون های وکلای دادگستری در معرض هجوم مرتجعان قرار گرفته است و عده ای مشخص از نمایندگان مجلس  " طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا" را به مجلس ارا ئه کرده اند. این طرح از ابتدا با تحریف واقعیات تاریخی و قانونی به مجلس ارائه شده است.

فصلنامه ی مُروا – شماره ۱۲ – بهار ۱۴۰۱

موضوع این شماره: مجازات مرگ به جرم زن بودن

فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی (مراد رضایی) و علی صمد

انتخابات در فیلیپین، نتیجه اش در کلمبیا

در ایران مخوف ترین حاکمیتی قرار دارد که اجازه هیچ گونه فعالیت صنفی را نیز به مردم نمی دهد و هر حرکتی بشدت سرکوب می شود البته باید اعتراف کرد که شرایط سالها در کلمبیا و فیلیپین نیز بسیار طاقت فرسا بوده و گاها هست، اما آنها توانسته اند این فضا را تا حدودی تغییر دهند. از همه مهمتر نقش پر رنگ و چپ ستیزی در جامعه ایران نیز یکی از فاکتورهای اصلی سرکوب نیروهای سیاسی و متحد جنبش کارگری نیز می باشد که در حکومت قبلی شروع و در حکومت کنونی به ثمر نشسته تا بدینوسیله منافع سرمایه داری و چپاول کارگران ادامه داشته باشد. علاوه بر این، باید به این نکته نیز پرداخت گرچه سرمایه داری جهانی بخاطر حفظ منافع جهانی سازی کشورهای فیلیپین و کلمبیا را ملزم به رعایت حداقل های نظام دموکراسی غربی می کند اما در این حکومت ها هیچ محدودیتی برای ظلم و ستم بر مردم برای خود نمی بیند.

بخش: 

فلسفه نو افلاتونی،- محصول زوال برده داری بود

درفلسفه نو افلاتونی (۶-۳) میلادی، سه ایرانی به نامهای پورفیروز، فارابی، و ابن سینا، در پیش از و بعد از هجوم اسلام به شمال افریقا فعال بودند. پور فیروز اهل سوریه بود که در سال ۳۰۴ میلادی درگذشت، فارابی و ابن سینا، ۲ متفکر ایرانی، در سده های میانه میزیستند. جریان فکری نوافلاتونی در خاورمیانه و در جنوب اروپا بی تاثیر از کوششهای این سه ایرانی نبود. فلسفه نو افلاتونی از نظر ماهیت اجتماعی، ایدئولوژی و محصول نظام در حال زوال برده داری عهد باستان بود. سوسیالیست ها آن را جریانی عرفانی ایده آلیستی در پایان عهد باستان و متکی به نظرات افلاتون(۳۴۸-۴۲۸)پیش از اسلام، میدانند. آن در فرهنگ هلنیستی مخلوطی از ایدههای افلاتون و ذهنیات و تصورات مسیحیت شرقی و عرفان خاورمیانه ای بود

سی‌ام تیر، روز قیام ملی ایران علیه استبداد و دیکتاتوری

‏سی‌ام تیر سال ۱۳۳۱ خورشیدی، روز اراده یک ملت در به زانو درآوردن رژیم استبدادی پهلوی در برابر خواست اکثریت، یکی از روزهای بزرگ تاریخ معاصر ایران است. اگر چه یک سال بعد از آن دولت های انگلیس و آمریکا دست به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زده و حکومت دست نشانده خودشان را در تهران مستقر نمودند، اما در بهمن ۱۳۵۷ بساط رژیم کودتایی شاه برچیده شد و او با خواری و ذلت برای همیشه قدرت را ترک نمود و در کمال عجز و فرسودگی و اشک و آه با آخرین پیام خود "من قول می‌دهم که به قانون اساسی مشروطه وفادار باشم" برای همیشه به تاریخ پیوست.

افعانستان..؟

غربی ها آیت الله خمینی را روی دست گرفتند تا ترس جهان سرمایه را از رویا ی سوسیالیزم و آزادی کارگران کاهش دهند. به همین دلیل ۴۳ سال روز گار مردم افغانستان و ایران در جنهم مذهب سیاه شده و در جهان بعد از فروپاشی شوروی، با انقلابات مخملی در سطح جهان رویای آزادی و امنیت مردم را به یاس و ناامیدی تبدیل کردند. مردم را در دریای جهل مذهب غرق ساختند و با دریای خونی که از اعدام کمونیستها، بعد از قدرت گیری حکومت اسلامی براه انداختند انقلاب مردمی ایران را در هم شکستند.

نه بخشیدیم ، نه فراموش کردیم ، دادخواهیم و برای اجرای عدالت مبارزه می کنیم

جلسه تلگرامی با بیژن میثمی ، هنرمند ، از خانواه جانباختگان

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

پژوهشی در باره توسعه جمعیت

کدام کشورها دارای رشد جمعیت می باشند و جمعیت کدامیک از کشورها در حال کم شدن هستند و این، چه معنایی برای جهان دارد.انتظار می رود رشد جمعیت جهان در این قرن تقریبا راکد بماند. برای آقای پاول مورلند پژوهشگر و متخصص جمعیت شناسی، اروپا منطقه ای است که فاجعه جمعیتی را تجربه می کند. او می‌گوید که چرا فکر نمی‌کند که فقط به خاطرتغییرات اقلیمی نیست که خیلی ها به فرزند آوری پاسخ مثبت نمی دهند.

آلکساندرا اوکاسیو کورتز نماینده کنگره ایالات متحده توسط پلیس دستگیر شد.

در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، پلیس چندین نماینده مجلس را که برای حق سقط جنین در مقابل دادگاه عالی دست به تظاهرات زده بودند دستگیر کرد. از جمله دستگیرشدگان خانم الکساندریا اوکاسیو-کورتز نماینده سرشناس چپگرای حزب دموکرات و ایلهان عمر بودند. به گفته پلیس، در مجموع ۳۵ نفر دستگیر شدند.

من در کنار شما، خواهرانم ایستاده ام! همبستگی با زنان آمریکا از ایران

پیام نسرین ستوده به مجله زن ‫‫(Ms Magazine) در آمریکا.

نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر ایرانی به آمریکا: «به عنوان کسی که شاهد از دست دادن آزادی و دموکراسی در دوران زندگی بوده ام، می توانم هشداری به شما ارائه دهم: این مشکل تنها با این تصمیم دیوان عالی کشور در مورد سقط جنین به پایان نخواهد رسید.»

کسرایی شاعر میهن دوست: پاسدار عشق و امید

یادی از سیاوش کسرایی به بهانه سالروز درگذشت او ۱۹ بهمن، که سالروز آغاز جنبش چریکی در ایران نیز بود.

با شعله‌ات ای امید دلبسته، منم

بیدار نگهدار تن خسته، منم

درچشم شب سیاه می‌سوزم و باز

آن شمع به راه صبح بنشسته، منم

                        (از مجموعه شعر سنگ و شبنم، ۱۳۴۵ سیاوش کسرایی).

پل ها باید ساخته شوند، نه دیوارها

وزیر دارایی اندونزی، جلسه روز جمعه با همتایان خود در گروه ۲۰ در بالی را با یک درخواست تقریباً ناامیدانه آغاز کرد" پل ها باید ساخته شوند، نه دیوارها !"، بحران جهانی گرسنگی، به شدت در حال فراگیر شدن است. و تورم قریب الوقوع و غیر قابل مهار، از مشکلات جدی پیش روی ما هستند که نیاز فوری به "همکاری و اجماع و توافق" را هشدار می دهند. این خانم وزیر اخطار داد: اگر وزرای دارایی گروه ۲۰ در این نشست، پیشرفتی نداشته باشند،"عواقب آن برای جهان و بسیاری از کشورهای کم درآمد فاجعه بار خواهد بود."

جان بولتون در مصاحبه به برنامه ریزی کودتا در کشور های دیگر اعتراف کرد.

جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا سهوا اعتراف کرد که کودتا در کشورهای دیگر را طراحی کرده است. او ونزوئلا را به عنوان نمونه ذکر کرد.او اعتراف کرده است که به هموار کردن راه برای سرنگونی دولت کمک کرده است. بولتون در برنامه تلویزیونی آمریکایی سی ان ان گفت که سازماندهی یک کودتا "کار زیادی" بود و او گفت که "به عنوان کسی که به برنامه ریزی کودتا کمک کرد، نه اینجا ! بلکه در جاهای دیگر". اظهارات بولتون اکنون به شدت در ایالات متحده و در سطح بین المللی مورد بحث است.

احیای برجام با تشدید فشار جهت رویارویی با ایران تناسبی ندارد.

آنچه که میخوانید، ممکن است باعث خوشایند کسانی شود و شاید مسبب ناخوشایندی دگرانی گردد... بهر حال قلم سر آن دارد که یکه تازی و سلطه گری امپریالیسم آمریکا و متحدان و اذنابش در مورد برجام را زیر ذره بین برده، تا خوش باوران به لیبرال دموکراسی بخود آیند.

دیالوگ فرهنگی پیرامون برش اندام تناسلی زنان در سیرالئون.

علیرغم واکنشهای منفی جامعه، تعداد فزاینده ای از دختران آفریقايی با برش اندام تناسلی زنان(۱) مخالفند

کاماکوی، سیرالئون – این اواخر، وقتی که نتایج امتحان نهایی دبیرستان سیو بانگورا به دستش رسید، او متوجه شد که نمره کافی برای ورود به دانشگاه را کسب کرده است. این لحظه ای هیجان انگیز برای دختر یک خانواده کشاورز بود که تا آن زمان در آن هیچ کسی مدرسه ابتدایی را تمام نکرده بود.

بخش: 

دکترین مسئولیت فرمانده یا اطاعت کورکورانه و دادگاه استکهلم

کشتار ۱۳۶۷ را باید به عنوان نسل کشی به حساب آورد، زیرا نه تنها به دلایل سیاسی بلکه به دلایل عقیدتی نیز انجام شده است. کافی است به ماهیت سئوالاتی که از زندانیان پرسیده می‌شد دقت کنیم که بطور مثال می پرسیدند که آیا زندانی همچنان بر سر موضع هست یا نه. جمهوری اسلامی می‌خواست زندانیان را مجبور کند از عقیده خود دست بکشند و توبه کنند و عقیده و نظر جمهوری اسلامی را به‌پذیرند.

برجام وتاثیر قطعنامه شورای حکام برحفظ امنیت ملی ایران

کارشناسان ایرانی نسبت به تاثیرات قطعنامه شورای حکام از قبیل شکست مذاکرات وین تشدید ‌تحریم ها، ارجاع پرونده کشورشان به شورای امنیت و حتی استفاده از مکانیسم ماشه در برجام ابراز نگرانی می کنند.

بخش: 

درباره علل و پیامدهای بازداشت تاجزاده

مصاحبه انصاف نیوز با فرخ نگهدار

یک اصل شناخته شده روانشناسی سیاسی می گوید هر تصمیم، در میان نیروهای حامی آن تصمیم، برداشت های متفاوت ایجاد می کند. برخی تهاجمی تر و بی مبالات ترند و تعابیری افراطی و حداکثری از آن تصمیم را به سود حکومت تلقی می کنند. برخی اما تدافعی تر و محتاطانه تر به صحنه نگاه می کنند و می کوشند تعابیری ارائه دهند که کمترین مشکل را برای حکومت درست کند.

تشکیل ۹ مکتب فلسفی براساس نظرات کانت در غرب وحشی

دو جریان مهم فلسفه نوکانتی ایسم در آلمان: مکتب شهر ماربورگ، و مکتب شهر بادن بودند. از جمله فیلسوفان مکتب ماربورگ: ناتروپ، کوهن، کاسیرر، و هارتمن بودند. از جمله فیلسوفان مکتب بادن: ویندلباند، و ریکرت بودند. در مکتب بادن سعی شد متد و روش انتقادی کانت که بشکل استقرایی و متکی به ریاضیات و فیزیک بود و در علوم تجربی مورد استفاده قرار گرفته بود به علوم اجتماعی-انسانی نیز بسط داده شود. آن خود سرانجام منجر به فلسفه نوکانتی فرهنگ و ارزش گردید.

عدم مصرف دارو توسط علیرضا ثقفی در زندان کچویی کرج

زندانیان کارگری اجتماعی-سیاسی در طول حیات حکومت جمهوری اسلامی همانند اسیر با آنها برخورد شده است و از کوچکترین حقوق انسانی که همانا نیازهای پزشکی و دارو است نیز محروم هستند.نیروهای اجتماعی باید در مقابل یکی دیگر از ترفندهای سرکوب کارگران که همانا داروهای غیراستاندارد است، بایستند و نگذارند زندانی بدون حمایت در زندان سر به نیست شود

بخش: 

برجام و جنگ اوکراین

از طرف دیگر فشار معیشتی روزافزون بر اقشار فرودست، کارگران، معلمین و بازنشستگان و نیز نارضایتی رو به گسترش مردم باعث شده که جمهوری اسلامی به جای جوابگویی به مطالبات بحق مردم از حربه همیشگی خود به رعب و وحشت و بگیر و ببند روی بیاورد. موج اخیر یورش به فعالین سیاسی، مدنی و حتی سینماگران نشان از بیم حاکمیت از گفتمان رادیکال مسالمت آمیز و بدور از خشونت دارد. جمهوری اسلامی به جای تکیه بر مردم خود، بر اسب رابطە خود با شرق شرط بندی کرده و تمام تخم مرغهای خود را در سبد شرق گذاشته است، کە این یعنی یک ریسک بزرگ، ریسکی که معلوم نیست عاقبت آن بە کجا می کشد.

حکم حبس ابد حمید نوری، آغازی خجسته برای راهی طولانی

لحظاتی پیش دادگاهی در سوئد حکم اولیهٔ حمید نوری، « دستیار دادیار» زندان گوهردشت و شریک جرم در کشتار گستردهٔ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را صادر و او را به حبس ابد محکوم کرد. سازمان ما نیز در کنار اکثریت قریب به اتفاق نیروها و تشکل‌های آزادی‌خواه و دادپژوه ایران یاران، دوستان، رفقا و عزیزان بسیاری را در این فاجعهٔ ملی از دست داده است. و یکایک ما اعضای سازمان نیز مانند بسیاری از هم‌میهنان‌مان شخصاً داغ‌دار دوستان و اعضای خانواده‌های‌مان‌ایم که در جریان این جنایت بزرگ از دست داده‌ایم.هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به نمایندگی از همهٔ اعضاء و نیروهای سازمان از حکم دادگاه سوئد در محکومیت حمید نوری استقبال می‌کند.

جنگ و گلهای یاس مادر (٢٠)

و یک روز پدر هنگامیکە از گرفتن آذوقە از مقر نظامی باز می گردد، می بینم اخمهایش تو هم است. بعد معلوم می شود کە فرماندە بە او تشر زدە کە میهن پرستی تنها بە ماندن در شهر نیست، بلکە باید او و پسرش، کە من باشم، فعالانە در دفاع از آن مشارکت داشتەباشیم. پدر پوزخندی می زند و می گوید "میهن پرستی!" و آن شب هزار و یک دلیل می آورد کە جنگ میهن پرستانە اساسا وجود ندارد زیرا کە همە در برافروختن آن سهیم اند، چە کسی کە مقاومت می کند و چە آن کسی کە حملە را شروع می کند. حال هر کس بە فراخود موقعیت خود.

۲۱ تیر، روز حجاب و عفاف حکومتی، بهانه ای جدید برای سرکوب زنان

تشدید برخورد با زنان به دلیل نوع پوششان در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی در سال ۱۳۹۷ با عنوان «عوامل موثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش‌رو»، از گشت ارشاد به عنوان «تجربه ناموفق» و «اثرگذاری کم» یاد شده بود.

در هفته‌های اخیر به دنبال سخنرانی حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور (۱)،گزارش‌های زیادی از برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی و ماموران گشت ارشاد با زنان و دخترانی که "بدحجاب یا کم حجاب" خوانده می‌شود در شهرهای مختلف ایران سرخط خبرهای اجتماعی کشور بوده است . روحانیون و امام مان جمعه نیز در تقبیح زنان بد حجاب از هم دیگر پیشی گرفتند (۲،۳،۴).

بخش: 

بدیل سازی، فقرکنش، درس های انقلاب بهمن و چه نبایدکردهای آن!

مدت هاست که تعمیق بحران همه جانبه اقتصادی و سیاسی و تشدیدبن بست و شکاف های حاکمیت، و تسخیرخیابان ها با اعتراض های بی وقفه معلمان و کارگران شاغل و بازنشستگان و پیمانی ها و تهیدستان و جوانان، با فرایند دوقطی کردن جامعه علیه نظام و انزوای پرشکوه آن، حاکمیت را در وضعیت باخت استراتژیکی و حتی در معرض شکندگی تفوق تاکتیکی و ضرورت درهم شکستن آخرین حربه رژیم یعنی سرکوب و سیاست هراس و رعب افکنی قرارداده است و بتدریج علیرغم افت و خیزهای مقطعی با تعمیق مطالبات و بسط دامنه توده ای خود شاهد تغییرتوازن قوا علیه نظام و بسودجنبش ها هستیم.

چپ روسوفیل یا روسوفیل چپ

و از همان زمان، مسئلە سیاست و قدرت سیاسی در ایران بە امر مقابلە با آنگلوفیلیسم تبدیل شد، کە سرانجام بعد از دهەها مبارزە با انقلاب بهمن بە تسلط این ایدە بر نظام سیاسی در کشور پایان داد و جریانی را بە قدرت رسانید کە با فاصلە گرفتن از شرق و غرب تلاش کرد بە خواست تاریخی ایرانیان کە ایجاد دولت مستقل بود جواب دهد. هرچند دولت نوین نیز بە علت تئوکراتیک بودن آن، خود نقض غرض بود و نتوانست امر استقلال را بە پیش ببرد. ضدیت جمهوری اسلامی با سکولاریسم، آزادی و دمکراسی کە مبانی اصلی دولت مدرن اند، نهایتا باز استقلال موقتی چند دهە اول بعد از انقلاب را بە زیر سئوال برد و هم اکنون با چرخش بە طرف شرق و بویژە روسیە، باز ما با پدیدە روسوفیلیسم روبرو هستیم. پدیدەای کە با آغاز جنگ اوکراین و تجاوز روسیە بە این کشور، تشدید یافتە و بیش از پیش بە هویت نظام اسلامی تبدیل می شود.

بخش: 

کانون نویسندگان ایران. دیروز-امروز-فردا

میهمان برنامه اکبر معصوم بیگی!

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

رویزیونیسم و اپورتونیسم،- نقدی اخلاقی یا سیاسی طبقاتی؟

اپورتونیست کسی است که ایده آلها را قربانی منافع و علائق شخصی نماید و اصول را به قیمت موفقیت های لحظه ای زمان حال بفروشد و برای حفظ منافع شخصی، خود را با شرایط و فرصت ها تطبیق دهد. او آدمی است فصلی و لحظه ای و دم الوقت که بجای وضعیت فردا و دیروز، به امروز می اندیشد. لنین میگفت: اپورتونیسم سوسیالیستی گاهی حتی لباس مارکسیستی می پوشد تا شناخته نشود. اپورتونیسم یعنی نفوذ در جنبش مردمی در حوزه ملی، رویزیونیسم یعنی نفوذ در جنبش خلقی در حوزه بین المللی. انگلس میگفت: اپورتونیسم در جنبش کارگری بخاطر فروش اصول در مقابل پست و مقام رهبری و حقوق بالا به بورژوازی است

صفحه‌ها