چپ در ایران، امکانات و دشواری‏های همگرایی و وحدت

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

نیاز به یک چپ پویا و پر تحرک لازمه جامعه ایران است ما باید چپ جاندار و دخالتگر ِ نوینی باشیم که مستقل از دیگران و بدون دنباله روی از تئوری پوسیده بد و بدتر ، ققنوس‌وار ، از خاکستر چپ فرتوت و رنگ و رو باخته گذشته که توان حرکت‌اش را از دست داده بیرون بیایم ما نیاز به نو شدن داریم و باید اتحاد چپ خود را فاقد ار هر گونه تشکل های گوناگون جمهوری خواهی تشکیل دهیم زیرا چپ نو و پویا خود مستقل و جمهوری خواه است ..m