گزارش روز اول سمینار پروژه وحدت چپ در شهر کلن- آلمان


جلسه چهارم کنفرانس پروژه وحدت چپ در روز شنبه 7 مارس در شهر کلن آلمان برگزار شد. مسئولین کنفرانس پس از خوش آمادگویی و اعلام یک دقیقه سکوت برای احترام و یاد تمام  شهدای راه آزادی، کار خود را آغاز کردند. سپس به آقای بهروز خلیق فرصت کوتاهی داده شد تا از طرف گروه کار منشور گزارشی از پروسه کار انجام شده ارائه دهد. ایشان در صحبت های خود متذکر شدند که پس از تشکیل گروه کار منشور که حاصل ادغام دو گروه کار برنامه ای - نظری و گروه کار استراتژی سیاسی بود، دو وظیفه را در دستور کار خود قرار داد. که یکی کاهش منشورهای ارائه شده و دیگری استخراج اشتراکات و اختلافات از چهار منشور انتشار یافته بود. پس از پایان گزارش جلسه وارد برگزاری سمینار منشورها شد.

این سمینار با شرکت نویسندگان چهار منشور آقایان شیدان وثیق، احمد آزاد، بهروز خلیق، منوچهرمقصودنیا، نادر عصاره و رسول آذرنوش برگزار شد. این سمینار به مودراتوری آقای بهزاد کریمی پیش برده شد. در بخش اول این سمینار، به نمایندگان مدافع چهار منشور فرصت داده شد تا مهمترین نکات مورد نظر خود را مطرح و سپس تمایزات خود را با دیگر منشورها اعلام کنند. به تمام سخنرانان وقت برابر داده شد.

پس از توضیحات سخنرانان، مودراتور سمینار آقای بهزاد کریمی در بخش دوم سمینار برای شفافیت بخشیدن به بحث های صورت گرفته، یکسری سؤالات مشخص را از نویسندگان چهار منشور طرح کرد. سپس در ادامه فرصت داده شد تا نویسندگان منشورها، پاسخ های خود را برای روشن بخشیدن به تمایزات ارائه دهند.

در بخش سوم سمینار به حاضرین در سمینار فرصت برای طرح سوالات از نویسندگان چهار منشور داده شد. تعداد قابل توجهی از علاقمندان به پروژه وحدت چپ از زاویای مختلف سوالات خود را مطرح کردند و در ادامه به بخشی از آن سوالات با توجه به وقتی که به نویسندگان منشورها داده شده بود، پاسخ داده شد.

بخش چهارم سمینار وقتی در دو نوبت برای ارائه ارزیابی و اظهار نظر عمومی علاقمندان به این پروژه به حاضرین در جلسه داده شد و تعداد زیادی از حاضرین از این فرصت ایجاد شده استفاده کردند و از زوایای مختلف روند و نقشه راه این پروژه و نیز اسنادی که تاکنون تهیه شده بود را مورد بررسی و دقت خود قرار دادند. در این فرصت به منشورها، استراتژی سیاسی، تفاوت ها، اشتراکات، نگرانی ها، به نقشه راه، بهبود کارایی هر چه بهتر این مسیر طی شده و به کنگره وحدت پیش رو در تابستان 2015 پرداخته شد.

سمتگیری اصلی بحث ها، تذاکرات، انتقادات و پیشنهادات حاضرین در جلسه در جهت تقویت این پروژه و هموار کردن بهتر راه طی شده بود. پس از انجام بحث ها و گفتگوهای انجام شده سمینار نویسندگان چهار منشور به پایان خود رسید.

در ادامه جلسه روز اول، برنامه ا ی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن تدارک دیده شده بود و حاضرین با علاقمندی در بحثی که به این مناسبت سازمان داده شده بود، شرکت کردند. در ضمن اعلامیه ای به مناسبت 8 مارس تهیه شده بود که به مسئولین پروژه وحدت چپ پیشنهاد داده شد تا با نام چهارمین کنفرانس پروژه وحدت چپ انتشار بیرونی بیابد.
سپس ادامه جلسه با برگزاری جشنی به مناسبت 8 مارس به پایان رسید. اما بحث ها و گفتگوها میان علاقمندان به این پروژه به اشکال گوناگون تا پاسی از شب ادامه یافت. بدین ترتیب جلسه رسمی روز اول کنفرانس چهارم پروژه وحدت چپ به پایان رسید.

خبرنگار اعزامی سایت کارآنلاین به جلسه روز اول کنفرانس چهارم پروژه وحدت چپ در کلن
علی صمد
شنبه 7 مارس 2015

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها