محمدعلی سپانلو، شاعر، پژوهشگر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران در گذشت

محمدعلی سپانلو، شاعر، پژوهشگر، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، شامگاه دوشنبه 21 اردیبهشت‌ماه در سن هفتاد و پنج سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت.
محمدعلی سپانلو متولد ۲۹ آبان‌ماه سال ۱٣۱۹ در تهران بود. آثار بسیاری از زنده یاد سپانلو باقی مانده است که می توان از کتاب های شعر او مانند : «رگبارها»، «پیاده‌روها»، «سندباد غایب»، «هجوم»، «نبض وطنم را می‌گیرم»، «خانم‌زمان»، «تبعید در وطن»، «ساعت امید»، «خیابان‌ها، بیابان‌ها»، «فیروزه‌ در غبار»، «پاییز در بزرگراه»، «ژالیزیانا»، «کاشف از یادرفته‌ها» و «قایق‌سواری در تهران» نام برد. علاوه بر آثار فوق برخی از کتابهایی که از طرف ایشان به فارسی ترجمه‌ شده را نیز می توان در فهرست تلاش های فرهنگی او مانند؛ «آن‌ها به اسب‌ها شلیک می‌کنند» نوشته‌ هوراس مک‌کوی، «مقلدها» نوشته‌ گراهام گرین، «عادل‌ها» نوشته‌ آلبر کامو، «کودکی یک رییس» نوشته‌ ژان پل سارتر، «دهلیز و پلکان»، شعرهای یانیس ریتسوس و «گیوم آپولینر در آیینه‌ آثارش» - شعرها و زندگی‌نامه‌ گیوم آپولینرو ... نام برد.
سایت کارآنلاین درگذشت زنده یاد محمد علی سپانلو را به خانواده، دوستان و آشنایان و نیز به کانون نویسندگان ایران تسلیت می گوید. ما خاطرە زنده یاد محمد علی سپانلو را گرامی و خدمات و زحمات ارزشمند ایشان را ارج می نهیم و امیدواریم کسان دیگری تلاش هایش را پی بگیرند.

سایت کارآنلاین 


افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

آیا ایشان نویسنده و روشنفکری ضد چپ و ضد کمونیست نبود ؟

دوست عزیز، این چە حرفی است کە میزنید؟ من البتە همە آثار آقای سپانلو را نخواندەام و بهمین جهت اگر آن چنان کە شما میگوئید در برخی از آثارشان بە زعم شما با چپ برخورد منفی کردە باشند، آن را ندیدەام. ولی در میان تعدادی از آثار ایشان کە آن ها را خواندەام و بە زعم من جزء آثار فرهنگی و اجتماعی مترقی هستند، ضدیتی با چپ در آن ها ندیدەام. ولی گیرم کە چنین باشد، مگر اگر یک نویسندە ترقی خواە در یک یا چند آثار و یا گفتارش با چپ یا اندیشە چپ در مورد معینی مخالفت و یا از آن انتقاد کرد، باید بدین خاطر از تجلیل وی خودداری ورزید؟ از آن گذشتە چە کسی گفتە کە تجلیل از یک نویسندە مترقی و توانا لزوما بە معنی حمایت از همە آثار، گفتار و کردار او است؟ چە کسی گفتە کە چپ از همە خطاها مبراست و کسی حق انتقاد از چپ را ندارد. بە نظر من آقای سپانلو، نویسندەای، منتقد، توانا، مترقی و منصف بود. چگونە می شود نویسندە "چهار شاعر انقلاب مشروطیت" را ضد چپ خواند دوست گرامی؟ چە خوب بود اگر همە منتقدین چپ از جنس آقای سپانلو بودند. انتقاد چنین افرادی را باید با گوش و دل شنید. این بە سود خود چپ هم هست!

شما که همه آثار سپانلو را نخوانده اید چرا قضاوت کلی میکنید ؟ ایشان در کتابی که در باره کانون نویسندگان نوشته مدام تبلیغات ضد کمونیستی و ضد چپ شاه و شیخ را تکرار کرده و نتیجه گیری های توهم آمیز توطئه گرایانه میکند . مخالفت با کمونیست یک امر معمولی است ولی برخورد ایشان انتقام جویانه کینه گرایانه کودکانه و عامیانه است . سبک دفاع شما از سپانلو نیز متاسفانه بی منطق و تعصب آمیز بی خبرانه و پرادعا گونه است . گاهی سکوت بهتر از لاف زدن های پوچ است .