خلاقیتی سرشار از امید به زندگی و آینده!

مجموعه کار هنرمند سوری «جبل صافون»  این انسان دردکش، تصویر سازی است پر معنی از تراژدی انسانی «مدیترانه شرقی» که اینک در فرار از جنگ و ویرانی، سرنوشت او را به کرانه مانش پرتاب کرده است.  این تصویر سازی ها که به سادگی ساخته و پرداخته شده از قلوه و خرده سنگ های بندر «کاله» در کرانه دریای مانش اند، حکایت از دنیای سراسر بی رحم و جنگ و ستم ما دارد آنهم نه فقط گوشه‌ای از آن! لازم نیست آدمی "صاحب نظر" و "منتقد هنری" باشد تا بتواند هر تابلو رسم شده از سنگ افزار او را به تعبیر هنری بنشیند؛ هر آرایش از چند قطعه سنگ انتخاب شده وی، خود یک دنیا سخن برای گفتن دارد. جبل صافون پناهنده سوری است که در بندر کاله در سواحل دریای مانش، در انتظار رفتن به انگلستان است.

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

اثر هنری بسیار زیبا و گویا. کاش در سوریه صلح بود و زندگی، نه جنگ و ویرانی