مبارزه برای برابری و برابر حقوقی زنان، صد و ده ساله شد 

 این خواست ها آغاز گر دهه ای بود که جنبش زنان در روز جهانی زن هوای تازه ای به جامعه آن روز داد و باعث گردید گروه های اجتماعی گسترده تری از افراد متعهد در حمایت از هشت مارس و  خواسته های زنان به میدان بیایند.

هنگامی که زنان در ۸ مارس سال ۱۹۸۰ در هامبورگ جمع شدند، چهره های خودشان را خشم آگین و موعترض و مبارزه جو رنگ آمیزی کرده بودند. آنها خواستار برداشتن موانع حق شغل و برابر حقوقی امکان استفاده از دوره های آموزشی و مبارزه با دست درازی و تهدید زنان در کوچه و خیآبان و مراکز عمومی شدند. این خواست ها آغازگر دهه ای بود که جنبش زنان در روز جهانی زن هوای تازه ای به جامعه آن روز داد و باعث گردید گروه های اجتماعی گسترده تری از افراد متعهد در حمایت از هشت مارس و خواسته های زنان به میدان بیایند. باید اضافه کرد گرچه مبارزات زنان در آلمان غربی (پیش از اتحاد دو آلمان) و نماد هشت مارس در سال های دهه ۱۹۵۰ تا حدود زیادی فروکش کرده بود، اما در موج دوم جنبش زنان در سال های دهه ۱۹۶۰ دو باره اوج گرفت. 

 گرچه برگزاری مراسم هشت مارس روز جهانی زن در سالهای حکومت فاشیست ها "ناسیونال سوسیالیسم" ممنوع اعلام شده بود، اما در واقع هیچ گاه صدای زنان خاموش نماند. امسال در ۸ مارس، روز جهانی زن ۱۱۰ ساله شد. در سال ۱۹۱۰ زنانی از کشورهای مختلف در کپنهاگ گرد هم آمدند تا روزی را برای برابری زنان در اروپا ایجاد کنند آنطور که  زنان آمریکایی برای اولین بار در ماه  مارس جشن گرفتند. در آن زمان عمدتا اتحادیه های صنفی، سوسیالیست ها و سوسیال دموکرات ها مانند کلارا زتکین بودند که گرد هم آمدند و روز زن را معرفی کردند. در ابتدا، داشتن حق رأی و شرکت در انتخابات برای زنان در مرکز خواسته های آنها قرار داشت، اما پس از اجرای آن در سال ۱۹۱۸، مطالبات دیگر برای برابری و برابر حقوقی مورد توجه  قرار دادند.

باید گفت حتی امروز هم برابرحقوقی در محل کار مبارزه با خشونت علیه زنان و حق و حقوق زنان بر بدنشان از مسائل مورد گفتگو و مطالباتی در روز جهانی زن قرار می گیرد. زیرا علی رغم همه پیشرفت هایی که تا کنون صورت گرفته ناکامی هایی اینچنینی نیز دیده می شود. همچنین باید گفت در بیش از یک سال اخیر بحران کرونا برخی نابرابری ها را تشدید کرد: طبق گزارش بنیاد "هانس باکلر" در هنگام  وقوع بحران و بویژه تداوم آن زنان جامعه بیش از مردان ساعات کار خود را کاهش می دهند و عمدتا کارهای مراقبتی از خانواده را هم به عهده می گیرند. که این امر کار و مراقبت از خانواده افزایش ساعت کار بر زنان را دو برابر می کند. اتحادیه کارگران آلمان" IG Metall" طرفدار برابری زنان در محیط کار و داشتن سهم برابر در سیاست کلان کشور می باشد.

جمعه ۲۱  اسفند ماه ۱۳۹۹- ۱۱ مارس ۲۰۲۱

 

منبع: 
مجله کارگری"metal zeitung"

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

خسته نباشی رضا جان از تلاشهای همه جانبه و پایدارت.