برای دلتنگی ها، برای فاصله ها:: برای ایران و...

 برای دلتنگی ها،برای فاصله ها:: برای ایران  و...

 

درخت از زمین جان می گیرد

من از تو.

برای تو سرودن،بهانه ای نمی خواهم

زیرا که،تمام بهانه ها از عشق تو،در آفاق من جاریست

همه ی واژه ها،از نام تو سرشار است

من و واژه ها با تو نفس می کشیم

تا بهانه ها را چگونه بسراییم

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

چه‌قدر زیباست این شعر!
چه‌قدر پر احساس است این شعر!
چه‌قدر پرمعناست این شعر!
چه شور و شوقی برمی‌انگیزد این شعر!
چه‌قدر رویا غنوده است در این شعر!

کاوه جان هزاران بوسه تقدیم‌ات می‌کنم!
کاوه جان هزاران بوسه تقدیم قلم‌ات می‌کنم!
کاوه جان هزاران بوسه تقدیم نازک‌آرای احساس‌ات می‌کنم!